Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Остапенко Євген Михайлович на суму 19 067,82 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Вердикт Капітал” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Остапенко Євген Михайлович на суму 19 067,82 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Вердикт Капітал” таким що не підлягає виконанню

Р І Ш Е Н Н Я
і ме не м Ук ра їн и

Категория: исполнительная надпись нотариуса по кредиту

11 липня 2022 року сел. Липова Долина

Липоводолинський районний суд Сумської області в складі судді Кузьмінського О.В., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал» про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню,

в с т а н о в и в :

17 травня 2022 року представник позивача ОСОБА_2 звернулася до суду з позовом, в якому просить визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Остапенком Є.М. 22 червня 2021 року, реєстровий № 205969, про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Вердикт Капітал» 19067,82 грн.
Підставою вчинення виконавчого напису є невиплата ОСОБА_1 в строк грошових коштів на користь ТОВ «Вердикт Капітал», якому ТОВ «Фінансова компанія «Флексіс» відступлено право вимоги на підставі договору факторингу № 250521-ФК ВІД 25 травня 2021 року, якому в свою чергу ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро» відступлено право вимоги на підставі договору факторингу № 21-12/20, якому АТ «Альфа Банк» відступлено право вимоги на підставі договору факторингу № 2 від 21 грудня 2020 року за кредитним договором № 630329449НРLS від 24 листопада 2015 року, укладеним між АТ «Альфа Банк» та ОСОБА_1 . Строк платежу за кредитним договором настав. Боржником допущено прострочення платежів. Стягнення заборгованості проводиться за період з 21 грудня 2020 року по 17 травня 2021 року. Сума заборгованості за кредитним договором складає 19067,82 грн. Вважає, що виконавчий напис є протиправним, тобто таким, що винесений з порушенням вимог чинного законодавства України та не підлягає виконанню. Вважає, що виконавчий напис вчинено з порушенням порядку вчинення виконавчих написів нотаріусами, так як при його вчиненні нотаріус не пересвідчився у безспірності вимог стягувача, відповідно є таким, що не підлягає виконанню; нотаріусу не надано або ним належним чином не перевірено документи, надані відповідачем, які підтверджують безспірність заборгованості, як основну вимогу для вчинення виконавчого напису; наданий нотаріусу кредитний договір не був посвідчений нотаріально, а значить не є документом, на підставі якого може бути вчинений виконавчий напис.
Як вбачається з повідомлення про вручення поштового відправлення відповідачу, направленого за адресою зареєстрованого місця його знаходження, відповідач ухвалу суду про відкриття провадження у справі разом з копією позову та доданими до неї документами не отримав, однак відповідно до положень частини 8 статті 128 ЦПК України ці документи вважаються йому врученими, відзив до суду не подавався.
Від сторін до суду не надійшли заперечення проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження та клопотання про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.
Ухвалою суду від 18 травня 2022 року заяву представника позивача ОСОБА_2 про забезпечення позову у справі задоволено. Вжито заходів забезпечення позову шляхом зупинення стягнення у виконавчому провадженні №66980255, що перебуває на виконанні у приватного виконавця виконавчого округу Сумської області Савенка Ю.О., яке було відкрите на підставі виконавчого напису приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Остапенком Є.М. від 22 червня 2021 року, реєстровий № 205969, про стягнення з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал» 19067,82 грн. заборгованості за кредитним договором №630329449НРLS від 24 листопада 2015 року.
Дослідивши матеріали справи, судом встановлені такі фактичні обставини.
22 червня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Остапенком Є.М. на підставі заяви відповідача було вчинено виконавчий напис, зареєстрований в реєстрі за № 205969, про задоволення вимог ТОВ «Вердикт Капітал» та стягнення із ОСОБА_1 заборгованості за кредитним договором №630329449НРLS від 24 листопада 2015 року за період з 21 грудня 2020 року по 17 травня 2021 року в розмірі 19067,82 грн., в тому числі 11624,25 грн. заборгованість за тілом кредиту, 6943,57 грн. заборгованість за нарахованими та несплаченими процентами та комісією, 500 грн. плата за вчинення виконавчого напису (а.с. 10).
Виконавчий напис було вчинено приватним нотаріусом на підставі статті 87 Закону України «Про нотаріат», пункту 2 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172.
30 вересня 2021 року на підставі заяви стягувача ТОВ «Вердикт Капітал» приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області Савенком Ю.О. було відкрито виконавче провадження із виконання виконавчого напису (а.с. 14-15).
28 січня 2022 року приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області Савенком Ю.О. при примусовому виконанні виконавчого напису № 205969, виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Остапенком Ю.О. 22 червня 2021 року, винесено постанову про арешт коштів боржника, про звернення стягнення на заробітну плату боржника ОСОБА_1 , яку вона отримує у 5 ДПРЗ ГУДСНС України у Сумській області (а.с. 16-17).
При вирішенні даного спору суд виходить з наступних положень закону.
Відповідно до статті 15 ЦК України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.
Згідно з частинами 1, 2 статті 16 ЦК України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути: 1) визнання права; 2) визнання правочину недійсним; 3) припинення дії, яка порушує право; 4) відновлення становища, яке існувало до порушення; 5) примусове виконання обов`язку в натурі; 6) зміна правовідношення; 7) припинення правовідношення; 8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; 9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди; 10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом чи судом у визначених законом випадках.
Відповідно до статті 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
Згідно зі статтею 18 ЦК України, нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом.
Відповідно до статті 50 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна дія або відмова у її вчиненні, нотаріальний акт оскаржуються до суду. Право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії чи акти.
У відповідності до статті 87 Закону України «Про нотаріат» для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до статті 88 цього Закону нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями – не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.
Підпунктом 3.2 пункту 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5 визначено, що безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172.
Зазначену постанову доповнено розділом 2 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 662 «Стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних відносин», якою передбачено можливість вчинення виконавчих написів на підставі кредитних договорів, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов`язаннями.
Однак постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22 лютого 2017 року у справі № 826/20084/14, залишеною без змін ухвалою Вищого адміністративного суду України від 1 листопада 2017 року у справі № 826/20084/14, визнано незаконною та нечинною постанову Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 662 в частині, зокрема, доповнення новим розділом «Стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних відносин», якою передбачено можливість вчинення виконавчих написів на підставі кредитних договорів, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов`язаннями.
Відтак, положення постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 662, якими передбачено можливість вчинення виконавчих написів на підставі кредитних договорів, на підставі зазначеного рішення суду втратили чинність.
Висновки суду по суті спору.
Нотаріусом вчинено виконавчий напис на підставі кредитного договору документу, який відсутній у переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172.
При вчиненні виконавчого напису нотаріус керувався положеннями постанови Кабінету Міністрів України, які втратили чинність. Підставою для задоволення позову є вчинення виконавчого напису на підставі кредитного договору – документу, за яким виконавчий напис не міг бути вчинений.
Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, суд приходить до висновку, що оспорюваний виконавчий напис має бути визнаний таким, що не підлягає виконанню.
Щодо доводів про те, що при вчиненні виконавчого напису нотаріус не пересвідчився у безспірності вимог стягувача, то суд їх також вважає слушними, оскільки відповідачем не надано суду належних доказів на підтвердження безспірності, а саме погодженого розрахунку заборгованості за кредитним договором, договорів про відступлення права вимоги.
Відповідно до статті 141 ЦК України понесені позивачем судові витрати по оплаті судового збору підлягають стягненню з відповідача на користь позивача.
Керуючись статтями 12, 13, 141, 263 – 265 ЦПК України,

в и р і ш и в :

Позов ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал» про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, задовольнити.
Визнати таким, що не підлягає виконанню, виконавчий напис від 22 червня 2021 року, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Остапенком Євгеном Михайловичем та зареєстрований в реєстрі за № 205969, про стягнення із ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал» заборгованості за кредитним договором №630329449НРLS від 24 листопада 2015 року в розмірі 19067,82 грн.
Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал» на користь ОСОБА_1 судові витрати по оплаті судового збору в розмірі 1488,60 грн.
Рішення суду може бути оскаржено безпосередньо до Сумського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в тридцятиденний строк з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Позивач: ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ).
Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал» (м. Київ, вул. Кудрявський Узвіз, 5 б, код ЄДРПОУ 36799749).
Суддя О. В. Кузьмінський