Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Кравець Олени Олександрівни на суму 13 950,02 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Фінансова компанія “Прайм Альянс” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Кравець Олени Олександрівни на суму 13 950,02 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Фінансова компанія “Прайм Альянс” таким що не підлягає виконанню

РІШЕННЯ
іменем України

Категорія: виконавчий напис нотаріуса по кредиту

24 вересня 2021 року

місто Жидачів

Жидачівський районний суд Львівської області в складі:
головуючого судді Павліва А.І.,
секретар судового засідання Стасів С.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ТОВ «Фінансова компанія «Прайм Альянс», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Кравець Олена Олександрівна про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, –

встановив:

Стислий виклад позиції сторін.
Представник позовача ОСОБА_1 – адвокат по кредитам подав до суду позов до ТзОВ «Фінансова компанія «Прайм Альянс» (відповідач), в якому просить визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис №71 від 03.01.2020, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кравець Оленою Олександрівною про стягнення з нього на користь ТзОВ «Фінансова компанія «Прайм Альянс» заборгованість в розмірі 13 950,02 грн та 400 грн за вчинення виконавчого напису.
В обґрунтування своїх вимог щодо предмета спору покликається на те, що 03.01.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кравець О.О. вчинено виконавчий напис №71 про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТзОВ «ФК «Прайм Альянс» заборгованості в розмірі 13 950,02 грн та 400,00 грн за вчинення виконавчого напису. Приватний нотаріус мотивував виконавчий напис тим, що ОСОБА_1 є боржником за Кредитним договором №МФ-1711900000144 від 27.01.2019, укладеним із ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС», правонаступником усіх прав та обов`язків якого є ТОВ «ФК «Прайм Альянс». Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22.02.2017 у справі №826/20084/14 постанову Кабінету Міністрів України №662 від 26.11.2014 «Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів», зокрема в частині доповнення Переліку новим розділом «Стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних відносин» було визнано незаконною та нечинною. На сьогоднішній день редакція Переліку передбачає можливість вчинення виконавчого напису лише на підставі оригіналу нотаріально посвідченого договору. Виконавчий напис здійснено з порушенням вимог чинного законодавства, а тому повинен бути визнаний таким, що не підлягає виконанню, оскільки ОСОБА_1 не підписував з ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС» кредитний договір №МФ-1711900000144 від 27.01.2019 та кредитні кошти не отримував. Також позивач не отримував письмової вимоги від ТОВ «ФК «Прайм Альянс». З вказаних підстав позивач не визнає кредитний договір і відповідно всю суму заборгованості, визначеної у виконавчому написі, оскільки позбавлений будь-якої інформації зі сторони ТОВ «ФК «Прайм Альянс» щодо підстав кредитних зобов`язань. Наданий позивачем розрахунок заборгованості за кредитом є відображенням односторонніх арифметичних розрахунків відповідача і не є правовою підставою для стягнення відповідних сум та не може слугувати доказом безспірності розміру грошових вимог ТОВ «Фінансова компанія «Прайм Альянс» до позивача. Сам розрахунок не містить необхідних даних, а лише констатує наявність недоказаного розміру всієї суми непогашеного кредиту, відсотків. Виконавчим написом пропонується стягнути з позивача заборгованість, зокрема прострочену заборгованість за комісією – 9 939,31 грн. Несправедливим є положення договору про споживчий кредит, які містять умови про зміни у витратах, зокрема щодо плати за управління кредитом, і це є підставою для визнання таких положень недійсними. Кредитний договір має містити обґрунтований розрахунок розміру комісії, але в договорі відсутні як поняття комісії, так і обґрунтований розрахунок розміру комісії.
Представник відповідача подав до суду відзив на позовну заяву (а.с.41-43), в обґрунтування якого покликаючись на те, що 27.01.2019 між ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС» та ОСОБА_1 укладено Кредитний договір №МФ-1711900000144, відповідно до якого останній отримав кошти у розмірі 5 000,00 грн. У зв`язку з невиконанням ОСОБА_1 умов кредитного договору утворилася кредитна заборгованість. ТОВ «ФК «Прайм Альянс» набуло право грошової вимоги до ОСОБА_1 за кредитним договором №МФ-1711900000144 від 27.01.2019. Товариство належним чином і у відповідності до норм законодавства повідомляло позивача про наявну заборгованість та про необхідність у її оплаті, направивши на його адресу вимогу, а сам виконавчий напис вчинено з дотриманням вимог законодавства. Оскільки позивач у встановленому законом порядку не спростував належними та допустимими доказами того, що сума заборгованості за кредитним договором на дату вчинення нотаріусом оспорюваного виконавчого напису, була іншою та не надав доказів часткового або повного погашення заборгованості, тому можна вважати, що заборгованість є безспірною та обґрунтованою.
Позивач та його представник у судове засідання не з`явилися, однак представник позивача подав до суду заяву про розгляд справи за відсутності сторони позивача.
Представник відповідача у судове засідання не з`явився, однак подав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутності.
Третя особа у судове засідання не з`явилася, однак подала до суду клопотання про розгляд справи за її відсутності
Заяви та клопотання, подані учасниками справи.
Представником позивача подано: клопотання про витребування доказів (а.с.16-17), заяву про розгляд справи без участі сторони позивача (а.с.20)., заява про забезпечення позову (а.с.22-23).
Представником відповідача подано клопотання про розгляд справи за його відсутності (а.с.57, 70).
Третьою особою подано клопотання про розгляд справи за її відсутності (а.с.68).
Процесуальні дії у справі.
Ухвалою від 25.11.2020 задоволено заяву про забезпечення позову (а.с.26-28).
Ухвалою від 26.11.2020 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі та призначено справу до відкритого підготовчого засідання в порядку загального позовного провадження (а.с.30-31).
Ухвалою підготовчого засідання від 03.03.2021 відкладено підготовче засідання (а.с.61).
Ухвалою від 11.06.2021 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті (а.с.74-75).
Ухвалою судового засідання від 24.09.2021 постановлено проводити розгляд справи без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу (а.с.76).
Суд, з`ясувавши обставини, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог та заперечень, всебічно, повно, об`єктивно та безпосередньо дослідивши наявні у справі докази, надавши оцінку кожному доказу окремо та зібраним у справі доказам в цілому, доходить висновку, що позов підлягає до задоволення повністю виходячи з такого.
Фактичні обставини, встановлені судом, з посиланням на докази, на підставі яких встановлені відповідні обставини.
Відповідно до Кредитного договору №МФ-1711900000144 від 27.01.2019, укладеними між ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС» і ОСОБА_1 , кредитор зобов`язується на умовах, визначених цим договором надати позичальнику грошові кошти (фінансовий кредит) у сумі визначеній у п.1.2 договору, а позичальник зобов`язується повернути кредитору кредит у встановлений п.1.4 термін та сплатити проценти за використання кредиту, а також виконати інші зобов`язання у повному обсязі на умовах та в строки, що визначені цим договором (пункт 1.1.). Сума кредиту становить 5 000,00 грн (пункт 1.2.). Кредит надається строком на 15 днів з 27.01.2019 по 11.02.2019 (пункт 1.3.). Термін повернення кредиту – 11.02.2019 (пункт 1.4.). Річна відсоткова ставка за кредитом становить 487,88 % (пункт 1.5). В момент повернення кредиту позичальник сплачує комісію за супровід кредиту в розмірі 9% від суми кредиту (450,00 грн) (пункт 1.7.). У договорі зазначено адресу реєстрації ОСОБА_1 : АДРЕСА_1 та фактичне місце проживання: АДРЕСА_2 . Також, у договорі міститься рукописне Прізвище особи і її ініціали – ОСОБА_1 та власноручний підпис після цього прізвища (а.с.44).
Згідно з розрахунком заборгованості ОСОБА_1 по кредитному договорі №МФ-1711900000144 від 27.01.2019 загальна сума боргу становить 13 950,20 грн, з яких : 5 000,00 грн – тіло, 6 050,20 – відсотки, 450 грн – комісія, 2450,00 грн – пеня (а.с.45).
З вимог про погашення кредитної заборгованості на підставі статей 530, 512, 516 ЦК України, описом Укрпошти та списку поштових відправлень Укрпошти від 01.04.2019, вбачається що ОСОБА_1 скеровувалися вимоги про погашення заборгованості на зазначені у кредитному договорі адреси, які згідно перевірки відстеження відправлення, вручено 04.12.2020 (а.с.46-53).
Виконавчим написом, вчиненим 03.01.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кравець Оленою Олександрівною та зареєстрований в реєстрі за №71, запропоновано звернути стягнення з ОСОБА_1 , який є боржником за кредитним договором №МФ-1711900000144 від 27.01.2019, укладеним між ним із первісним кредитором – Товариством з обмеженою відповідальністю «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС», право вимоги яким було відступлене до нового кредитора – ТзОВ «ФК «Прайм Альянс» відповідно до Додаткової угоди №3 від 29.03.2019 до Договору про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за фінансовими кредитами від 01.11.2018 ТОВ «ФК «Прайм Альянс» набуло право нового кредитора до позичальника за кредитним договором. Стягнення заборгованості проводиться за період з 29.03.2019 по 15.12.2019. Сума повної заборгованості складає 13 950,02 грн, в тому числі: заборгованість по основному боргу – 5 000,00 грн, заборгованість по відсоткам – 6 050,02 грн, комісія становить 450,00 грн., пеня та інші штрафні санкції становлять 2 450,00 грн (а.с.12).
Постановою приватного виконавця від 25.02.2020 відкрито виконавче провадження №61387373 за заявою стягувача ТзОВ «ФК «Прайм Альянс» про примусове виконання Виконавчого напису №71, виданого 03.01.2020 приватним нотаріусом КМНО Кравець О.О. про стягнення заборгованості за період з 29.03.2019 по 15.12.2019 в сумі 13 950,02 грн з боржника ОСОБА_1 (а.с.13).
Постановою приватного виконавця від 03.08.2020 у ВП №61387373 постановлено звернути стягнення на доходи боржника ОСОБА_1 , що отримує дохід у ТзОВ «Віг-Бест» за адресою: м. Київ, вул. Пирогова,2/37. Здійснювати відрахування із доходів боржника у відповідності до чинного законодавства на користь стягувача ТзОВ «ФК «Прайм Альянс» у розмірі 20% до виплати загальної суми боргу 17 219,89 грн (а.с.14-15).
Зміст спірних правовідносин.
Спірні правовідносини між сторонами виникли у зв`язку з вчиненням приватним нотаріусом виконавчого напису про стягнення з позивача заборгованості за кредитним договором та незгоди позивача з такими діями.
Норми права, які застосував суд, та мотиви їх застосування.
До спірних правовідносин, які виникли між сторонами, підлягають застосуванню норми Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), Закону України «Про нотаріат» (далі – Закон №3425-XII), Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5 (далі – Порядок) та Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 р. № 1172 (далі – Перелік).
Так, відповідно до статті 18 ЦК України, нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом.
Згідно з частиною 1 статті 39 Закону №3425-XII, порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами та посадовими особами органів місцевого самоврядування встановлюється Законом та іншими актами законодавства України.
Нормою статті 87 Закону №3425-XII передбачено, що для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Статтею 88 Закону №3425-XII визначено умови вчинення виконавчих написів, відповідно до якої нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями – не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.
Підпунктом 3.2 пункту 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку визначено, що безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів.
Відповідно до пункту 1 Переліку, «Нотаріально посвідчені договори, що передбачають сплату грошових сум, передачу або повернення майна, а також право звернення стягнення на заставлене майно», для одержання виконавчого напису подаються: а) оригінал нотаріально посвідченого договору (договорів); б) документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов`язання.
Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22 лютого 2017 року у справі №826/20084/14, залишеною без змін ухвалою Вищого адміністративного суду України від 01 листопада 2017 року, постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 07 листопада 2016 року скасовано, визнано незаконною та нечинною Постанову Кабінету Міністрів України №662 від 26 листопада 2014 року «Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів», у тому числі в частині доповнення переліку після розділу «Стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими договорами» новим розділом такого змісту: «Стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних відносин. 2. Кредитні договори, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов`язаннями. Для одержання виконавчого напису додаються: а) оригінал кредитного договору; б) засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості». Постанова набрала законної сили з моменту проголошення.
Застосовані судом вищенаведені норми права регулюють спірні правовідносини та визначають обсяг суб`єктивних прав та юридичних обов`язків, якими наділені сторони в цих правовідносинах.
Мотивована оцінка наведених сторонами аргументів щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення позову.
Судом встановлено на підставі безпосередньо досліджених та оцінених наявних у справі доказів, що 27.01.2019 між ТзОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС» та ОСОБА_1 укладено кредитний договір №МФ-1711900000144, у зв`язку з чим між ними виникли договірні відносини, спрямовані на набуття цивільних прав та обов`язків.
03.01.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кравець О.О. вчинено виконавчий напис, який зареєстрований в реєстрі за №71, про звернення стягнення з ОСОБА_1 , який є боржником за Кредитним договором №МФ-1711900000144 від 27.01.2019, укладеним ним із Первісним кредитором ТзОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС», право вимоги яким було відступлене до Нового кредитора – ТзОВ «Фінансова компанія «Прайм Альянс», заборгованості за період з 29.03.2019 по 15.12.2019 на загальну суму 13 950,02 грн.
Сторона позивача, аргументуючи обґрунтованість поданого позову, покликається на: вчинення приватним нотаріусом виконавчого напису на підставі договору, який не був нотаріально посвідченим, згідно з Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, який скасований судовим рішенням в частині «Стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних відносин»; не безспірність заборгованості, оскільки позивач не підписував кредитний договір та не отримував вимоги від відповідача (ТзОВ «Фінансова компанія «Прайм Альянс»), а наданий відповідачем розрахунок є відображенням односторонніх арифметичних розрахунків; несправедливість положень кредитного договору щодо сплати комісії і відсутність у ньому обґрунтованого розрахунку розміру комісії.
Водночас, сторона відповідача, аргументуючи необґрунтованість поданого позову, покликається на: наявність достатніх доказів надсилання позивачу вимог про погашення кредитної заборгованості; ненадання позивачем жодних розрахунків на підтвердження обґрунтованості звернення з даною позовною заявою; неспростування позивачем належними та допустимими доказами не безспірності суми заборгованості.
Надаючи оцінку аргументам сторін суд зазначає таке.
Оскаржуваний виконавчий напис вчинений приватним нотаріусом 03.01.2020, тобто після набрання законної сили постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22 лютого 2017 року у справі №826/20084/14. Більше того, у цьому виконавчому написі приватний нотаріус як на одну з підстав його вчинення покликається на пункт 2 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, який в силу зазначеного вище судового рішення є нечинним. Також, укладений між банком та позивачем кредитний договір, який був наданий нотаріусу для вчинення виконавчого напису, не був посвідчений нотаріально, тому, на переконання суду, наявні обґрунтовані підстави для визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, у зв`язку з недотриманням умов вчинення виконавчого напису щодо подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника.
Такий висновок суду повністю узгоджується з правовими висновками, висловленими Верховним Судом у постановах від 12 березня 2020 року у справі №757/24703/18-ц (провадження №61-12629св19), 15 квітня 2020 року у справі №158/2157/17 (провадження №61-14105св18), 21 жовтня 2020 року у справі №172/1652/18 (провадження №61-16749св19).
Водночас, суд вважає за необхідне надати оцінку і іншим аргументам, наведеним сторонами.
Так, суд вважає такими, що не заслуговують на увагу аргументи сторони позивача щодо непідписання ним кредитного договору, неотримання кредитних коштів та вимог про погашення кредитної заборгованості, оскільки такі повністю спростовуються наявними в матерілах справи доказами, а саме: копією кредитного договору №МФ-1711900000144 від 27.01.2019, який містить підпис особи ОСОБА_1 ; вимогами ТзОВ «Фінансова компанія «Прайм Альянс» про погашення кредитної заборгованості, які адресовані ОСОБА_1 на вказані у кредитному договорі зареєстроване та фактичне місце його проживання і поштовими підтвердженнями надіслання цих вимог.
Також, суд вважає необґрунтованими аргументи сторони позивача щодо не безспірності суми заборгованості, оскільки нею не надано жодного належного і допустимого доказу на підтвердження цих аргументів, а також не надано мотивованого розрахунку суми заборгованості, відмінної від тієї, яка пропонується до стягнення за виконавчим написом.
Щодо аргументів сторони позивача про несправедливість положень кредитного договору щодо сплати комісії і відсутність у ньому обґрунтованого розрахунку розміру комісії, суд зауважує, що у пункті 1.7. зазначеного вище кредитного договору сторони погодили, що в момент повернення кредиту позичальник сплачує комісію за супровід кредиту в розмірі 9% від суми кредиту (450 грн). Цей пункт є зрозумілим і однозначним. Саме ця сума є однією із сум, які входять у загальну суму заборгованості, що відображено у відповідному розрахунку. Таким чином, з огляду на свободу договору та разовість сплати комісії, що не потребує наведення у договорі обґрунтованого її розрахунку, суд вважає ці аргументи такими, що не дають підстави дійти висновку про не безспірність суми заборгованості.
Інших аргументів, яким би суд міг надати оцінку, сторонами не наведено.
Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності та зважаючи на недотриманням умов вчинення виконавчого напису щодо подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника, суд вважає, що позов слід задовольнити повністю.
Розподіл між сторонами судових витрат.
Відповідно до вимог статті 141 ЦПК України сплачений позивачем судовий збір у сумі 840,80 грн (а.с.1) підлягає стягненню з відповідача на користь позивача у повному обсязі.
На підставі статті 18 Цивільного кодексу України, статей 39, 87, 88 Закону України «Про нотаріат» та керуючись статтями 12, 13, 76, 81, 242, 259, 263-268 Цивільного процесуального кодексу України,суд –

ухвалив:

Позов ОСОБА_1 (місце проживання: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) до Товариства з обмеженою відповідальності «Фінансова компанія «Прайм Альянс» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Січових Стрільців,77, ідентифікаційний номер юридичної особи 41677971), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Кравець Олена Олександрівна про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню задовольнити повністю.
Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис, вчинений 03.01.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кравець Оленою Олександрівною та зареєстрований в реєстрі за №71, про звернення стягнення з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Прайм Альянс» заборгованості за кредитним договором №МФ-1711900000144 від 27.01.2019 у сумі 13 950,02 грн.
Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальності «Фінансова компанія «Прайм Альянс» на користь ОСОБА_1 сплачений судовий збір у сумі 840 (вісімсот сорок) грн 80 коп.
Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.
Відповідно до частини 6 статті 259 та частини 1 статті 268 Цивільного процесуального кодексу України складання повного рішення суду відкладено на десять днів.
У зв`язку з оголошенням у судовому засіданні лише вступної та резолютивної частини судового рішення строк подання апеляційної скарги обчислюється з дня складення повного судового рішення.
Дата складення повного судового рішення – 29 вересня 2021 року.
Головуючий суддя А.І. Павлів