Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Колейчика Володимира Вікторовича на суму 42 276,97 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Фінансова компанія “Інвест Хаус” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Колейчика Володимира Вікторовича на суму 42 276,97 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Фінансова компанія “Інвест Хаус” таким що не підлягає виконанню

РІШЕННЯ
Іменем України

Категорія: виконавчий напис нотаріуса по кредиту

16 вересня 2021 року

Бородянський районний суд
Київської області в складі: головуючої судді Міланіч А.М.
при секретарі Хоменко О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Бородянка цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвест Хаус», третя особа приватний нотаріус Броварського районного нотаріального округу Київської області Колейчик Володимир Вікторович, про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню,

в с т а н о в и в :

У березні 2020 року позивачка звернулась до суду з вказаним позовом, мотивуючи свої вимоги тим, що 07 грудня 2019 року приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області Колейчиком В.В. вчинено виконавчий напис № 7219 про стягнення з неї / ОСОБА_1 / на користь ТОВ «ФК «Інвест Хаус» заборгованості в розмірі 42276,97 грн. та 800 грн. за вчинення виконавчого напису. Даний виконавчий напис нотаріусом мотивований тим, що вона /позивачка/ є боржником за кредитним договором № BL_КГ100094788 від 13 лютого 2012 року, укладеним з ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк», правонаступником усіх прав і обов`язків якого є ТОВ «ФК «Інвест Хаус».
Вважає, що зазначений виконавчий напис є протиправним, оскільки винесений з порушенням вимог чинного законодавства, її /позивачки/ заборгованість за вказаним кредитним договором не є безспірною, розмір такої заборгованості вона не визнає, належним чином оформлена виписка по рахунку в матеріалах нотаріальної справи відсутня і будь-які документи, підтверджуючі факт проведення розрахункових операцій (видачу кредитних коштів, погашення кредитних зобов`язань), відповідач нотаріусу не надав, до того ж наданий відповідачем нотаріусу для вчинення виконавчого напису кредитний договір не посвідчений нотаріально, тому просила визнати вказаний виконавчий напис нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.
В судове засідання позивачка та її представник кредитный адвокат не з`явились, заявою від 30 березня 2020 року адвокат просив справу розглядати без його та позивачки участі.
Відповідач Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвест Хаус» свого представника в судове засідання не направив, про причини його неявки суд не повідомив, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, в тому числі відповідно до вимог ч.11 ст.128 ЦПК України; відзив на позов суду не надав.
Третя особа приватний нотаріус Броварського районного нотаріального округу Київської області Колейчик В.В. в судове засідання також не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, в тому числі відповідно до вимог ч.11 ст.128 ЦПК України.
Дослідивши письмові докази по справі, суд вважає, що позов підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що 07 грудня 2019 року приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області Колейчиком В.В. вчинено виконавчий напис, зареєстрований в реєстрі за № 7219, про звернення стягнення з ОСОБА_1 , яка є боржником за кредитним договором BL_КГ100094788 від 13 лютого 2012 року, укладеним з ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк», правонаступником усіх прав та обов`язків якого на підставі договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами 41448 від 28 травня 2019 року є ТОВ «ФК «Інвест Хаус», заборгованості за вказаним кредитним договором за період з 28 травня 2019 року по 11 листопада 2019 року у розмірі 42276,97 грн., з яких: 14394,54 грн. прострочена заборгованість за сумою кредиту, 4575,93 грн. прострочена заборгованість за комісією, 23306,5 грн. строкова заборгованість за штрафами і пенями, а також за вчинення даного виконавчого напису стягнуто плати у сумі 800 грн. /а.с.11/.
За постановою приватного виконавця виконавчого округу Київської області Голяченка І.П. від 14 січня 2020 року було відкрито виконавче провадження № 60968634 щодо примусового виконання вказаного виконавчого напису нотаріуса /а.с.12/.
Відповідно до ст. 18 ЦК України, нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом.
Згідно з ч. 1 ст. 39 Закону України «Про нотаріат», порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами та посадовими особами органів місцевого самоврядування встановлюється Законом та іншими актами законодавства України.
Виходячи з положень ст. 87 Закону України «Про нотаріат», для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна, нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до ст. 88 Закону України «Про нотаріат», нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.
Підпунктом 3.2 пункту 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5 визначено, що безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів (далі – Перелік), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172.
Відповідно до пункту 1 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів «Нотаріально посвідчені договори, що передбачають сплату грошових сум, передачу або повернення майна, а також право звернення стягнення на заставлене майно», для одержання виконавчого напису подаються: а) оригінал нотаріально посвідченого договору (договорів); б) документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов`язання.
Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22 лютого 2017 року по справі № 826/20084/14, яку ухвалою Вищого адміністративного суду України від 01.11.2017 року, залишено без змін, визнано незаконною та нечинною Постанову Кабінету Міністрів України №662 від 26.11.2014 року «Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів» у тому числі в частині доповнення переліку після розділу «Стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими договорами» новим розділом такого змісту: «Стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних відносин 2. Кредитні договори, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов`язаннями. Для одержання виконавчого напису додаються: а) оригінал кредитного договору; б) засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості». Постанова набрала законної сили з моменту проголошення.
Верховний Суд у своїй постанові від 12 березня 2020 року у справі № 757/24703/18-ц (провадження № 61-12629св19) дійшов висновку, що оскільки серед документів, наданих банком нотаріусу для вчинення виконавчого напису, відсутній оригінал нотаріально посвідченого договору (договорів), за яким стягнення заборгованості може провадитися у безспірному порядку, а надана нотаріусу анкета-заява позичальника не посвідчена нотаріально, отже не могла бути тим договором, за яким стягнення заборгованості могло бути проведено у безспірному порядку шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису, тому наявні підстави для визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, у зв`язку з недотриманням умов вчинення виконавчого напису щодо подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника.
Аналогічна правова позиція викладена і у постанові Верховного Суду від 15 квітня 2020 року у справі №158/2157/17.
Згідно до ч. 4 ст. 263 ЦПК України, при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду.
Оскаржуваний виконавчий напис, вчинений нотаріусом 07 грудня 2019 року, тобто після набрання законної сили постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22 лютого 2017 року у справі № 826/20084/14.
Як убачається з копії кредитного договору, який став підставою для вчинення оспорюваного виконавчого напису, цей договір було укладено 13 лютого 2012 року між ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» та ОСОБА_1 і такий договір не є посвідченим нотаріально /а.с. 114-119/.
Таким чином, суд приходить до переконання, що договір кредиту, який було надано нотаріусу для вчинення оспорюваного виконавчого напису, не було посвідчено нотаріально, тому наявні підстави для визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, у зв`язку з недотриманням умов вчинення виконавчого напису щодо подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника.
Крім того, суд враховує, що доказами, які підтверджують наявність заборгованості та її розмір є первинні документи, оформлені відповідно до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність». Згідно вказаної норми Закону підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це не можливо – безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи (постанова ВС від 30.01.2018 р. у справі № 161/16891/15-ц).
Відповідно до абз.2 ч. 1 ст.1046 ЦК України, договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.
Однак, належні та допустимі докази, зокрема, первинні документи (касово-бухгалтерські документи), на підтвердження перерахування відповідачці кредитних коштів за вказаним кредитним договором відсутні.
За таких обставин, приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає за необхідне, задовольняючи позовні вимоги, визнати виконавчий напис, вчинений приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області Колейчиком В.В. 07 грудня 2019 та зареєстрований в реєстрі за № 7219, про стягнення з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвест Хаус» коштів на загальну суму 43076,97 грн., таким, що не підлягає виконанню.
Відповідно до ст.141 ЦПК України, з відповідача необхідно стягнути на користь позивачки на відшкодування її витрат по сплаті судового збору 840,8 грн.
Керуючись ЗУ «Про нотаріат», Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим Наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5, Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 року № 1172, ст. 10-13,141,142, 259,263-265,268 ЦПК України, суд

в и р і ш и в :

Позов ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ІнвестХаус»,третя особа приватний нотаріус Броварського районного нотаріального округу Київської області Колейчик Володимир Вікторович, про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню задовольнити.
Визнати виконавчий напис, вчинений приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області Колейчиком Володимиром Вікторовичем 07 грудня 2019 року та зареєстрований в реєстрі за № 7219, про стягнення з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвест Хаус» коштів на загальну суму 43076 (сорок три тисячі сімдесят шість) гривень 97 копійок, таким, що не підлягає виконанню.
Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвест Хаус» на користь ОСОБА_1 на відшкодування витрат по сплаті судового збору 840 (вісімсот сорок) гривень 80 копійок.
Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Київського апеляційного суду через Бородянський районний суд Київської області.
Головуючий-суддя А.Міланіч