Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Колейчика Володимира Вікторовича на суму 34 723,05 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Фінансова компанія “Сіті Фінанс” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Колейчика Володимира Вікторовича на суму 34 723,05 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ "Фінансова компанія "Сіті Фінанс” таким що не підлягає виконанню

Р І Ш Е Н Н Я
І МЕ НЕ М     УК РА ЇН И

Категория: исполнительная надпись нотариуса по кредиту

19 травня 2021 року

м. Житомир

Корольовський районний суд міста Житомира в складі: головуючого судді Шалоти К.В., за участю секретаря судового засідання Шовтюк І.В., розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ТОВ “Фінансова компанія “Сіті Фінанс”, третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: приватний нотаріус Броварського районного нотаріального округу Київської області Колейчик Володимир Вікторович про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ СПРАВИ

1.1. 18.03.2020 представник ОСОБА_1 (далі також позивач) адвокат надіслав на адресу Корольовського районного суду міста Житомира позов до Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Сіті Фінанс” (далі також ТОВ “ФК “Сіті Фінанс”, відповідач), в якому просив визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис №6400 від 04.12.2019, вчинений приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області Колейчик В.В. про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ “ФК “Сіті Фінанс” заборгованість за кредитним договором в розмірі 34 723,05 грн та 500 грн. за вчинення виконавчого напису.
1.2. Позов мотивований тим, що оспорюваний виконавчий напис №6400 приватного нотаріуса Колейчик В.В. від 04.12.2019 є протиправним, оскільки заборгованість зазначена у виконавчому написі, на момент його вчинення була спірною, позивач не отримував письмової вимоги (повідомлення) від банку, не визнає розмірів заборгованості нарахованих відповідачем та позбавлений будь-якої інформації зі сторони банку щодо кредитних зобов”язань.
Вказується, що в матеріалах нотаріальної справи відсутній договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та належним чином оформлена засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості, а також те, що відповідач не подав приватному нотаріусу належним чином оформлений розрахунковий документ, який підтверджує факт видач/перерахування кредитних коштів та їх суму згідно кредитного договору.
Також позивач посилався на те, що його не було проінформовано про реорганізацію ПАТ Банк “Траст”, а відповідачем не доведено його правонаступництво ПАТ Банк “Траст”, нотаріусом не перевірялися строки давності, які є пропущеними, а також те, що кредитний договір не містить поняття комісії та відсутній обґрунтований розрахунок розміру комісії.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. 25.03.2020 ухвалою суду заяву про забезпечення позову у справі повернуто позивачеві.
2.2. 06.04.2020 ухвалами суду відмовлено у задоволенні заяви позивача про забезпечення позову у справі, відкрито провадження у справі №296/3784/21, яку вирішено розглядати у порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін та задоволено клопотання позивача та витребувано у приватного нотаріуса Колейчика В.В. належним чином завірені копії матеріалів нотаріальної справи щодо вчинення оспорюваного виконавчого напису №6400 від 04.12.2019.
2.3. 20.08.2020 ухвалою суду здійснено перехід до розгляду справи в порядку спрощеного провадження з повідомленням сторін та призначено судове засідання для розгляду справи по суті.

ІІІ. ПОЗИЦІЇ СТОРІН

3.1. Позивач та представник в судові засідання, які призначалися на 28.10.2020, 09.12.2020, 25.02.2021, 02.04.2021 та 19.05.2021 не прибули, направили до суду заяву, в якій просили розгляд справи проводити без їх участі, позовні вимоги підтримали у повному обсязі.
3.2. Відповідач участь свого представника в судових засіданнях, які призначалися на 28.10.2020, 09.12.2020, 25.02.2021, 02.04.2021 та 19.05.2021 не забезпечив, належним чином повідомлявся про розгляд справи, що стверджується повідомленнями про вручення рекомендованих поштових відправлень, відзив на позовну заяву на адресу суду не надходив.
3.3. Приватний нотаріус Колейчик В.В. у судове засідання не прибув, повідомлявся про розгляд справи шляхом неодноразових направлень матеріалів позовної заяви, ухвали суду про витребування матеріалів оспорюваного виконавчого напису, судових повісток рекомендованими листами з повідомленням про вручення на останню відому адресу здійснення нотаріальної діяльності ( АДРЕСА_1 ), які повернулися поштою на адресу суду з причин невручення “адресат відсутній за адресою”.

ІV. ФАКТИЧНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ та ДОКАЗИ НА ЇХ ПІДТВЕРДЖЕННЯ

4.1. 04.12.2019 приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області Колейчиком В.В. вчинено виконавчий напис за реєстровим номером № 6400, яким стягнено з ОСОБА_1 як боржника за кредитним договором №R201.0048589 від 12.12.2014, укладеним між позивачем та Публічним акціонерним товариством “Траст”, правонаступником усіх прав та обов`язків якого на підставі договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами БТ-ПВ-01 від 04.06.2019 є Товариство з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Сіті Фінанс”, заборгованості за період з 04.06.2019 по 18.10.2019 у розмірі 34 723,05 грн, в тому числі: прострочена заборгованість за сумою кредиту 19 794,03 грн, прострочена заборгованість за комісією 11 574,5 грн, прострочена заборгованість по несплаченим відсоткам за користування кредитом 3 354,67 грн та витрати за вчинення виконавчого напису нотаріуса в розмірі 500 грн, що стверджується копією виконавчого напису від 04.12.2019 (а.с. 11).
4.2. 26.01.2020 постановою приватного виконавця Волкової Є.О. відкрито виконавче провадження ВП №61074164 з примусового виконання виконавчого напису № 6400, виданого 04.12.2019 приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області Колейчика В.В. про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ “ФК “Сіті Фінанс” заборгованості у розмірі 35 223,05 грн, стверджується копією постанови від 26.01.2020 (а.с. 12).
4.3. Відповідно до рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату від 23.07.2020 №10 та на підставі підпунктів «е» та «з» пункту 2 частини першої статті 12 Закону України «Про нотаріат», свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, видане Міністерством юстиції України 09.02.2005 за №5550 на ім`я ОСОБА_2 , анульовано згідно з наказом Міністерства юстиції України від 07.08.2020 №2691/5, що стверджується листом Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) від 23.11.2020 (а.с. 17).

V. ЗАКОНОДАВСТВО, ЩО ПІДЛЯГАЄ ЗАСТОСУВАННЮ

5.1. Нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом (статті 18 ЦК України).
5.2. Вчинення нотаріусом виконавчого напису – це нотаріальна дія (пункт 19 статті 34 Закону «Про нотаріат»). Правовому регулюванню процедури вчинення нотаріусами виконавчих написів присвячена глава 14 Закону України «Про нотаріат» та глава 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5 (далі – Порядок).
5.3. Згідно зі статтею 87 Закону для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
5.4. Відповідно до статті 88 Закону України «Про нотаріат» визначено умови вчинення виконавчих написів. Відповідно до цієї статті нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.
5.5. Для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість, або на правочинах, що передбачають звернення стягнення на майно на підставі виконавчих написів (підпункт 1.1 пункту 1 Глави 16 розділу ІІ Порядку).
5.6. Для вчинення виконавчого напису стягувачем або його уповноваженим представником нотаріусу подається заява, у якій, зокрема, мають бути зазначені: відомості про найменування і місце проживання або місцезнаходження стягувача та боржника; дата і місце народження боржника – фізичної особи, місце його роботи; номери рахунків у банках, кредитних установах, код за ЄДРПОУ для юридичної особи; строк, за який має провадитися стягнення; інформація щодо суми, яка підлягає стягненню, або предметів, що підлягатимуть витребуванню, включаючи пеню, штрафи, проценти тощо. Заява може містити також іншу інформацію, необхідну для вчинення виконавчого напису (підпункт 2.1 пункту 2 Глави 16 розділу ІІ Порядку).
5.7. У разі якщо нотаріусу необхідно отримати іншу інформацію чи документи, які мають відношення до вчинення виконавчого напису, нотаріус вправі витребувати їх у стягувача (підпункт 2.2 пункту 2 Глави 16 розділу ІІ Порядку).
5.8. Вчинення виконавчого напису в разі порушення основного зобов`язання та (або) умов іпотечного договору здійснюється нотаріусом після спливу тридцяти днів з моменту надісланих іпотекодержателем повідомлень – письмової вимоги про усунення порушень іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця (пп. 2.3 п. 2 Глави 16 розділу ІІ Порядку).
5.9. Нотаріус вчиняє виконавчі написи: якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем; за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років (пп. 3.1 п. 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку).
5.10. Безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1172 (підпункт 3.2 пункту 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку)
5.11. У справах нотаріуса залишається копія документа, що встановлює заборгованість, чи правочину, за яким здійснюється стягнення, або витяг з особового рахунку боржника і примірник виконавчого напису (підпункт 7.1. пункту 7 Глави 16 розділу ІІ Порядку).

VI. ОЦІНКА та МОВИТИ СУДУ

(а) Загальні принципи
6.1. Вчинення нотаріусом виконавчого напису – це нотаріальна дія, яка полягає в посвідченні права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. При цьому нотаріус здійснює свою діяльність у сфері безспірної юрисдикції і не встановлює прав або обов`язків учасників правовідносин, не визнає і не змінює їх, не вирішує по суті питань права. Тому вчинений нотаріусом виконавчий напис не породжує права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна, а підтверджує, що таке право виникло в стягувача раніше. Мета вчинення виконавчого напису – надання стягувачу можливості в позасудовому порядку реалізувати його право на примусове виконання зобов`язання боржником.
6.2. Отже, відповідне право стягувача, за захистом якого він звернувся до нотаріуса, повинно існувати на момент звернення. Так само на момент звернення стягувача до нотаріуса із заявою про вчинення виконавчого напису повинна існувати й, крім того, також бути безспірною, заборгованість або інша відповідальність боржника перед стягувачем (див. постанову Великої Палати Верховного Суду від 27 березня 2019 року у справі № 137/1666/16-ц).
6.3. У постанові Верховного Суду від 23.05.2018 у справі № 640/2704/16-ц зазначено, що з урахуванням приписів статей 15, 16, 18 ЦК України, статей 50, 87, 88 Закону України «Про нотаріат» боржник має право на захист свого цивільного права, в судовому порядку може оспорювати вчинений нотаріусом виконавчий напис як з підстав порушення нотаріусом процедури його вчинення, так і з підстав неправомірності вимог стягувача (повністю чи в частині розміру заборгованості або спливу строків давності за вимогами у повному обсязі чи в їх частині), з якими той звернувся до нотаріуса для вчиненням виконавчого напису.
6.4. У постанові Великої Палати Верховного Суду від 27.03.2019 у справі №137/1666/16 зазначено, що для правильного застосування положень статей 87, 88 Закону України «Про нотаріат» суд повинен установити чи справді на момент вчинення нотаріусом виконавчого напису боржник мав безспірну заборгованість перед стягувачем, тобто чи існувала заборгованість взагалі, чи була заборгованість саме такого розміру, як зазначено у виконавчому написі, та чи не було невирішених по суті спорів щодо заборгованості або її розміру станом на час вчинення виконавчого напису.
6.5. У постанові Великої Палати Верховного Суду від 02.07.2019 у справі № 916/3006/17 зазначено, що безспірність документа, відповідно до якого вчиняється виконавчий напис, перевіряється наступним чином: боржник повинен бути повідомлений не менш, ніж за 30 днів до вчинення виконавчого напису про порушення кредитних зобов`язань та ліквідувати допущені порушення чи оскаржити виставлену вимогу у судовому порядку або виставити заперечення кредитору. Якщо жодна із цих дій не виконана, заборгованість вважається безспірною.
(б) Застосування вказаних принципів у даній справі
6.6. Позивачем пред`явлено позовні вимоги про визнання таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис №6400 від 04.12.2019, вчинений приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області Колейчик В.В. про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ “ФК “Сіті Фінанс” заборгованість за кредитним договором в розмірі 34 723,05 грн та 500 грн. за вчинення виконавчого напису.
6.7. З матеріалів справи вбачається, що ухвала суду від 06.04.2020, якою у приватного нотаріуса Колейчика В.В. витребувано копій матеріалів, стали підставою для вчинення оскаржуваного виконавчого напису, лишилась без виконання, оскільки кореспонденція, яка направлялась судом на останню відому адресу здійснення ОСОБА_2 нотаріальної діяльності, повернулась до суду з зазначенням поштою причин невручення “адресат відсутній за адресою”. При цьому, відповідач правом на подання відзиву на позовну заяву та доказів, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, не скористався.
6.8. В обґрунтування позову, серед іншого, позивач посилався також на те, що заборгованість зазначена у виконавчому написі, на момент його вчинення була спірною, вказував, що відповідачем не доведено, що останній є правонаступником ПАТ Банк “Траст” за кредитним договором №R201.0048589 від 12.12.2014, а також те, що кредитний договір не містить поняття комісії та відсутній обґрунтований розрахунок розміру комісії.
6.9. На підставі частини восьмої статті 83 Цивільного процесуального кодексу України суд не приймає копії документів направлені від імені ТОВ “ФК “Сіті Фінанс” на електронну адресу суду 18.05.2021, оскільки відповідні докази подані з порушенням строку, встановленого відповідачу ухвалою від 06.04.2020, останнім не зазначено поважності причин неподання доказів у встановлений судом строк, з причин, що не залежали від нього. Крім того, направленні від імені відповідача електронні копії документів не засвідчені електронним підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”.
6.10. Враховуючи, що відповідачем не спростовані доводи позивача про відсутність у нього безспірної заборгованості перед відповідачем за кредитним договором №R201.0048589 від 12.12.2014, укладеним між позивачем та Публічним акціонерним товариством “Траст”, що є його процесуальним обов”язком у разі заперечення обставин, на яких ґрунтуються позов, суд дійшов висновку, що оскаржуваний виконавчий напис №6400 від 04.12.2019, вчинений приватним нотаріусом Колейчик В.В. про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ “ФК “Сіті Фінанс” боргу в сумі 34 723 грн 05 коп. підлягає визнанню таким, що не підлягає виконанню.

VІI. ЩОДО СУДОВИХ ВИТРАТ

7.1. За правилами частини першої статті 141 Цивільного процесуального кодексу України у зв`язку із задоволенням позову з відповідача на користь позивача підлягають стягненню понесені позивачем витрати зі сплати судового збору у розмірі 840 гривень 80 коп.
Керуючись статтями 76-80, 89, 141, 259, 263-265, 268, 273 Цивільного процесуального кодексу України, Корольовський районний суд міста Житомира

У Х В А Л И В :

1. Позов ОСОБА_1 , задовольнити.
2. Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис №6400, вчинений 04.12.2019 приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області Колейчиком Володимиром Вікторовичем про стягнення з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сіті Фінанс» боргу в сумі 34 723 грн 05 коп.
3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сіті Фінанс» на користь ОСОБА_1 витрати зі сплати судового збору у розмірі 840 (вісімсот сорок) гривень 80 коп.
Рішення суду може бути оскаржене до Житомирського апеляційного суду через Корольовський районний суд м. Житомира шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.
Учасник справи, якому повне рішення не були вручені у день його складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Позивач:
ОСОБА_1 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
зареєстроване місце проживання за адресою:
АДРЕСА_2
РНОКПП НОМЕР_1
Відповідач:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Фінансова компанія «Сіті Фінанс»
місцезнаходження за адресою:
04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 37-41
код за ЄДРПОУ 39508708
Третя особа без самостійних вимог:
Броварського районного нотаріального округу
Київської області Колейчик Володимир Вікторович
місцезнаходження за адресою:
07400, Київська область, м. Бровари,
вул. Грушевського, 15, напівпідвал 5 під`їзд, оф. 6
Суддя К. В. Шалота