Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Хари Наталії Станіславівни на суму 31 066,43 грн. щодо стягнення боргу на користь АТ “Альфа-Банк” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Хари Наталії Станіславівни на суму 31 066,43 грн. щодо стягнення боргу на користь АТ “Альфа-Банк” таким що не підлягає виконанню

Р І Ш Е Н Н Я
І М Е Н Е М УК Р А Ї Н И

Категорія: виконавчий напис нотаріуса по кредиту

21 вересня 2021 року

Обухівський районний суд Київської області в складі:
головуючого судді Висоцькій Г.В.
при секретарі Куник О. В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Обухівського районного суду Київської області цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Акціонерного товариства «Альфа-Банк» про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню,-

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду із вищевказаним позовом. Позов мотивує тим, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. вчинено виконавчий напис № 20396 від 09.06.202 року про стягнення з ОСОБА_1 на користь АТ «Альфа-Банк» заборгованості у розмірі 31066,43 грн. Позивач вважає даний виконавчий напис таким, що винесений з порушенням вимог чинного законодавства. Адже починаючи із 22.02.2017 року нотаріуси позбавлені можливості вчиняти виконавчі написи про стягнення заборгованості, що випливають із кредитних відносин. Так як постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22.02.2017 року у справі № 826/20084/14 постанову КМУ № 662 від 16.11.2014 року «Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів», зокрема, в частині доповнення Переліку новим розділом «Стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних відносин» було визнано незаконною та не чинною. Тобто, на сьогоднішній день, редакція Переліку передбачає можливість вчинення виконавчого напису лише на підставі оригіналу нотаріально посвідченого договору. Проте, незважаючи на це, нотаріуси продовжують вчиняти виконавчі написи на кредитних договорах, які нотаріально не посвідчені та не забезпечені іпотекою.
30.07.2021 року ухвалою судді Обухівського районного суду Київської області забезпечено позов шляхом зупинення стягнення на підставі виконавчого напису вчиненого 09.06.2020 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хари Наталії Станіславівни за № 20396 щодо звернення стягнення з громадянина ОСОБА_1 на користь АТ «Альфа-Банк» заборгованості у розмірі 31066,43 грн.
Представник позивача подав заву про розгляд справи без участі сторони позивача, позовні вимоги підтримав, просив задовольнити, проти винесення заочного рішення не заперечив.
Представник відповідача подав до суду пояснення, в яких просив відмовити у позові, оскільки позивачем не спростовано розрахунку заборгованості та суму боргу за виконавчим написом. АТ «Альфа-банк» були надані всі необхідні документи на підтвердження безспірності заборгованості боржника, а саме детальний розрахунок заборгованості за Кредитним договором із зазначенням часового періоду виникнення заборгованості, періоду надходження та розподілення коштів, винесення на прострочену заборгованість, відсоткову ставку та ін.
Інші учасники до суду не з`явились.
За таких обставин суд вирішує спір за наявними матеріалами справи, відповідно до вимог ч. 8ст. 178 ЦПК України.
Судом встановлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Наталією Станіславівною вчинено виконавчий напис № 20396 від 09 червня 2020 року про стягнення з ОСОБА_1 на користь АТ «АЛЬФА-БАНК» заборгованості в розмірі 31066,43 грн.
ОСОБА_1 є боржником за Кредитним договором № 491013303 від 23.10.2019 року укладеним із АТ «АЛЬФА-БАНК».
Строк платежу за Кредитним договором настав. Боржником допущено прострочення платежів.
Стягнення заборгованості проводиться за період з 27.11.2019 року по 02.03.2020 року
Сума заборгованості за кредитним договором складає 30416,43 грн. За вчинення виконавчого напису 650,00 грн.
04.01.2021 року постановою приватного виконавця виконавчого округу Київської області Валявського О.А. відкрито виконавче провадження № 64030442 на підставі заяви АТ «Альфа-Банк» про примусове виконання виконавчого напису № 20396 від 09.06.2020 року.
Так, порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами та посадовими особами органів місцевого самоврядування встановлюється Законом України «Про нотаріат»та іншими актами законодавства України (частина 1статті 39 ЗУ «Про нотаріат»). Таким актом є, зокрема, Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5(далі – Порядок вчинення нотаріальних дій).
Правовому регулюванню процедури вчинення нотаріусами виконавчих написів присвячена Глава 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого2012 року № 296/5(далі Порядок).
Відповідно до ч.1ст.87 ЗУ «Про нотаріат», для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Частиною 1ст. 88 цього Законупередбачено, що нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років.
Згідно з підпунктом 2.1 пункту 2 Глави 16 Розділу ІІ для вчинення виконавчого напису стягувачем або його уповноваженим представником нотаріусу подається заява, у якій, зокрема, мають бути зазначені: відомості про найменування і місце проживання або місцезнаходження стягувача та боржника; дата і місце народження боржника – фізичної особи, місце його роботи; номери рахунків у банках, кредитних установах, код за ЄДРПОУ для юридичної особи; строк, за який має провадитися стягнення; інформація щодо суми, яка підлягає стягненню, або предметів, що підлягатимуть витребуванню, включаючи пеню, штрафи, проценти тощо. Заява може містити також іншу інформацію, необхідну для вчинення виконавчого напису.
У разі якщо нотаріусу необхідно отримати іншу інформацію чи документи, які мають відношення до вчинення виконавчого напису, нотаріус вправі витребувати їх у стягувача (підпункт 2.2 пункту 2 Глави 16 розділу ІІ Порядку).
Крім того, підпунктами 3.2, 3.5 пункту 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку визначено, що безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженимпостановою Кабінету Міністрів України від 29червня 1999року №1172(далі – Перелік документів). При вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у вказаному Переліку документів. При цьому Перелік документів не передбачає інших умов вчинення виконавчих написів нотаріусами ніж ті, які зазначені вЗаконі України «Про нотаріат»та Порядку вчинення нотаріальних дій. Постановою Кабінету Міністрів України № 1172від 29червня 1999рокузатверджено перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів. В пункті 2 даної Постанови передбачено, що за кредитними договорами, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов`язаннями для одержання виконавчого напису додаються: а)оригінал кредитного договору; б) засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.
Як видно зі змісту оспорюваного виконавчого напису нотаріус при його вчиненні посилався наст. 87 Закону України «Про нотаріат»та пункт 2 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999р. №1172.
Але, Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22 лютого 2017 року у справі № 826/20084/14 були визнанi незаконними i нечинними, зокрема, положення пункту 2 Переліку. Відповідно до ухвали Вищого адміністративного суду України від 06.03.2017 року було відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» на постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 22.02.2017 р. та до закінчення касаційного розгляду було зупинено виконання постанови Київського апеляційне адміністративного суду від 22.02.2017року. Касаційний розгляд зазначеної справи закінчено 01.11.2017 року.
За таких обставин до спірних правовідносин підлягає застосуванню постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості проводиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів» № 1172 в редакції від 29.11.2001, тобто в редакції, яка діяла до моменту доповнення Переліку п. 2 Розділу ІІ, якою не було передбачено вчинення виконавчих написів на кредитних договорах, які не посвідчені нотаріально.
У своєму позові позивач також зазначив, що заборгованість стягнута за виконавчим написом не є безспірною.
Отже, враховуючи те, що нотаріус був позбавлений права вчиняти виконавчий напис на кредитних договорах, які не були нотаріально посвідчені після прийняття рішення Київським апеляційним адміністративним судом від 22 лютого 2017 року, відтак суд дійшов висновку, що позов необхідно задовольнити, і визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис № 20396 від 09.06.2020 року.
Відповідно до вимогст. 141 ЦПК Україниз відповідача на користь позивача потрібно стягнути сплачений останнім судовий збір.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.1-18,81,141,209-245,259,264,265,268,273,354,355 ЦПК України, суд, –

В И Р І Ш И В:

Позов ОСОБА_1 задовольнити.
Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис вчинений 09 червня 2020 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Наталією Станіславівною, зареєстрований в реєстрі за №20396.
Стягнути з Акціонерного товариства «Альфа-Банк» на користь ОСОБА_1 908 грн. сплаченого судового збору.
Заходи забезпечення позову, застосовані відповідно до ухвали Обухівського районного суду Київської області від 02 серпня 2021 р. у вигляді зупинення стягнення на підставі виконавчого напису вчиненого 09.06.2020 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хари Наталії Станіславівни за № 20396 щодо звернення стягнення з громадянина ОСОБА_1 на користь АТ «Альфа-Банк» заборгованості у розмірі 31066,43 грн., скасувати, після набрання рішення законної сили.
Рішення суду може бути оскаржене до Київського апеляційного суду через Обухівський районний суд Київської області шляхом подачі апеляційної скарги в тридцятиденний строк з дня проголошення рішення, а особами, які брали участь у справі, але не були присутні в судовому засіданні під час проголошення рішення з дня отримання копії цього рішення.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу небуло подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Суддя Г.В.Висоцька