Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Гуревічова Олега Миколайовича на суму 14 099,20 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Фінансова компанія управління активами” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Гуревічова Олега Миколайовича на суму 14 099,20 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Фінансова компанія управління активами” таким що не підлягає виконанню

З А О Ч Н Е     Р I Ш Е H H Я
I М Е H Е М     У К Р А Ї H И

Категорія: виконавчий напис нотаріуса по кредиту

18 серпня 2021 року

м. Мена
Менський районний суд Чернiгiвської областi у складi:
головуючогосудді Слісаря А.В.
за участю
секретаря Минець П.Д.,

розглянув у вiдкритому судовому засiданнi цивільну справу за позовом ОСОБА_1 , в інтересах якої діє адвокат по кредитам до ТОВ «Фінансова компанія управління активами» про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню,

В С Т А H О В И В:

У липні 2021 року ОСОБА_1 , в інтересах якої діє адвокат, звернулася до суду з позовом до ТОВ «Фінансова компанія управління активами» про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню. Позов обґрунтований тим, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гуревічовим Олегом Миколайовичем вчинено виконавчий напис № 4889 від 24.01.2020 року про стягнення з позивачки на користь ТОВ «Фінансова компанія управління активами» заборгованість в розмірі 14099,20 грн. Приватний нотаріус мотивував виконавчий напис тим, що ОСОБА_1 є боржником за кредитним договором № 001-24507-040214 від 04.02.2014 року укладеним із ПАТ «Дельта Банк» правонаступником усіх прав і обов`язків якого є ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів», правонаступником усіх прав і обов`язків якого є ТОВ «Фінансова компанія управління активами». На підставі вказаного виконавчого напису державним виконавцем Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Чернігові Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 65863708 від 22.06.2021 року. Позивач вважає виконавчий напис № 4889 від 24.01.2020 року вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гуревічова Олега Миколайовича про стягнення заборгованості протиправним, тобто таким, що винесений з порушення вимог чинного законодавства України, оскільки при вчинені виконавчого напису нотаріус повинен був перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у Переліку документів, за якими стягнення заборгованості проводиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, тобто нотаріус міг вчинити виконавчий напис лише на підставі оригіналу нотаріально посвідченого договору, а тому просить визнати вищевказаний виконавчий напис нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.
Ухвалою суду від 29.07.2021 року позов прийнято до розгляду та призначено справу розглянути у порядку спрощеного позовного провадження. До участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору залучено Центральний відділ Державної виконавчої служби у місті Чернігові Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми). Витребувано від Центрального відділу Державної виконавчої служби у місті Чернігові Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) копію матеріалів виконавчого провадження № 65863708, від Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) інформацію щодо робочого місця (контори) приватного нотаріусаКиївського міськогонотаріального округуГуревічова Олега Миколайовича та про чинність його свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, від Київського державного нотаріального архіву відомості чи передавалися до архіву документи на підставі яких вчинялися нотаріальні дії приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гуревічовим Олегом Миколайовичем при вчиненні виконавчого напису 24.01.2020 року зареєстрованого в реєстрі за № 4889, за наявності таких документів та надання їх копій Менському районному суду Чернігівської області.
Ухвалою суду від 11.08.2021 року задоволено заяву адвоката, який діє в інтересах ОСОБА_1 про забезпечення позову та зупинено стягнення у виконавчому провадженні № 65863708, яке здійснюється старшим державним виконавцем Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Чернігові Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Гончаренко О.М. на підставі виконавчого напису приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гуревічова О.М. вчиненого 24.01.2020 року, зареєстрованого в реєстрі за № 4889.
Позивачка та її представник у судове засідання не з`явилися, в матеріалах справи міститься заява представника позивача, в якій він просить справу розглядати без участі сторони позивача, не заперечує проти заочного розгляду справи.
Представник відповідача в судове засідання не з`явився без повідомлення причин, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення, відзив на позов не подавав.
Представник третьої особи у судове засіданні не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Причини неявки суду не повідомив.
За згодою позивача суд ухвалює заочне рішення на підставі наявних у справі доказів.
Суд, дослідивши докази, які містяться у матеріалах справи, приходить до наступного висновку.
У судовому засіданні встановлено, що 24.01.2020 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гуревічовим Олегом Миколайовичем було вчинено виконавчий напис № 4889 про стягнення з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія управління активами» 14099 грн. 20 коп. (а.с. 31).
З наданих Київським державним нотаріальним архівом документів вбачається, що вказаний виконавчий напис був вчинений на підставі заяви про вчинення виконавчого напису нотаріуса від 23.01.2020 року № 779741, виписки за кредитним договором № 001-24507-040214 від 04.02.2014 року за період з 08.02.2018 року по 23.01.2020 року, копії заяви ОСОБА_1 № 001-24507-040214 від 04.02.2014 року про пропозицію відкриття поточного рахунку в ПАТ «Дельта Банк» з анкетою, умовами та тарифами, вимоги про усунення порушення кредитних зобов`язань, повідомлення про відступлення права грошової вимоги, витягу з Реєстру боржників до Договору відступлення прав вимоги № 20/01/20-1/1 від 2.01.2020 року, Витягу з Додатку № 1 до листа № ФК/67 від 20.01.2020 року.
Постановою старшого державного виконавця Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Чернігові Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Гончаренком Сергієм Володимировичем від 22.06.2021 року відкрито виконавче провадження з виконання вказаного виконавчого напису (а.с. 37).
Відповідно до статті 18 ЦК України нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом.
Згідно з частиною першою статті 39 Закону України «Про нотаріат»(далі – Закон), порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами та посадовими особами органів місцевого самоврядування встановлюється Законом та іншими актами законодавства України.
Відповідно достатті 87 Закону України «Про нотаріат» для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Статтею 88 Закону України «Про нотаріат» визначено умови вчинення виконавчих написів, відповідно до якої нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями – не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис,закономвстановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.
Підпунктом 3.2 пункту 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5визначено, що безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів (далі – Перелік), затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172.
Відповідно до пункту 1 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів «Нотаріально посвідчені договори, що передбачають сплату грошових сум, передачу або повернення майна, а також право звернення стягнення на заставлене майно», для одержання виконавчого напису подаються: а) оригінал нотаріально посвідченого договору (договорів); б) документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов`язання.
Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22 лютого 2017 року у справі № 826/20084/14, залишеною без змін ухвалою Вищого адміністративного суду України від 01 листопада 2017 року, постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 07 листопада 2016 року скасовано. Визнано незаконною та нечинною Постанову Кабінету Міністрів України № 662 від 26 листопада 2014 року «Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів», у тому числі в частині доповнення переліку після розділу «Стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими договорами» новим розділом такого змісту: «Стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних відносин.
П.2. Кредитні договори, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов`язаннями. Для одержання виконавчого напису додаються: а) оригінал кредитного договору; б) засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості». Постанова набрала законної сили з моменту проголошення.
Верховний Суд у своїй постанові від 12 березня 2020 року у справі № 757/24703/18-ц (провадження № 61-12629св19) дійшов висновку, що оскільки серед документів, наданих банком нотаріусу для вчинення виконавчого напису, відсутній оригінал нотаріально посвідченого договору (договорів), за яким стягнення заборгованості може провадитися у безспірному порядку, а надана нотаріусу анкета-заява позичальника не посвідчена нотаріально, отже не могла бути тим договором, за яким стягнення заборгованості могло бути проведено у безспірному порядку шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису, тому наявні підстави для визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, у зв`язку з недотриманням умов вчинення виконавчого напису щодо подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника.
Оскаржений виконавчий напис вчинений нотаріусом24 січня 2020 року, тобто після набрання законної сили постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22 лютого 2017 року у справі № 826/20084/14.Укладений між банком та позивачем кредитний договір, який був наданий нотаріусу для вчинення виконавчого напису, не був посвідчений нотаріально, тому наявні підстави для визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, у зв`язку з недотриманням умов вчинення виконавчого напису щодо подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника.
Відповідно до ч. ч. 1, 6 ст. 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Якщо сторону, на користь якої ухвалено рішення, звільнено від сплати судових витрат, з другої сторони стягуються судові витрати на користь осіб, які їх понесли, пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимог, а інша частина компенсується за рахунок держави у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Якщо обидві сторони звільнені від оплати судових витрат, вони компенсуються за рахунок держави у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Враховуючи,що позивачка ОСОБА_1 на підставіп.8ч.2ст.5ЗУ «Про судовий збір» звільнена від сплати судового збору, тому з відповідача необхідно стягнути судові витрати на користь держави у розмірі 908грн.00коп.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 12, 13, 141, 263-265 ЦПК України, суд –

У Х В А Л И В:

Позов ОСОБА_1 ,в інтересах якої діє адвокат до ТОВ «Фінансова компанія управління активами» про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що непідлягає виконанню задовольнити.
Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис № 4889 вчинений 24.01.2020 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гуревічовим Олегом Миколайовичем про стягнення з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія управління активами» заборгованості в розмірі 14099 гривень 20 копійок.
Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія управління активами» (код 35017877, місцезнаходження Київська область, м. Ірпінь, вул. Стельмаха, буд. 9А, оф. 203) на користьдержави 908 грн. 00 коп. судового збору.
Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.
Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд – якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.
У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому цим Кодексом. У цьому разі строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватися з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.
Позивач має право оскаржити заочне рішення до Чернігівського апеляційного суду через Менський районний суд Чернігівської області протягом 30 днів з моменту його проголошення.
Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складання повного судового рішення.
Учасник справи, якому повне рішення або ухвали суду не були вручені у день його (її) проголошення або складання, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Повне рішення складено 18.08.2021 р.
Суддя А.В. Слісар