Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Грисюк Олени Василівни на суму 23 095,58 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Фінансова компанія “Онлайн Фінанс” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Грисюк Олени Василівни на суму 23 095,58 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Фінансова компанія "Онлайн Фінанс” таким що не підлягає виконанню

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Категорія: виконавчий напис нотаріуса по кредиту

12.07.2022 року

Сосницький районний суд Чернігівської області в складі: головуючої судді Смаль І.А.,
за участі секретаря судового засідання Шуляр І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Сосниця в спрощеному провадженні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ТОВ “Фінансова компанія «Онлайн Фінанс””, третя особа, яка незаявляє самостійних вимог щодо предмета спору приватний виконавець виконавчого округу Чернігівської області Палігін Олександр Петрович про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню,

ВСТАНОВИВ:

На розгляд суду надійшла вказана позовна заява, в якій просить визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис приватного нотаріуса Києво – Святошинського районного нотаріального округу Київської області Грисюк Олени Василівни № 14717 від 17.05.2021 р., про стягнення з ОСОБА_1 на користь відповідача заборгованості в розмірі 23095,58 грн, яка мотивонана тим, що приватним нотаріусом Києво – Святошинського районного нотаріального округу Київської області Грисюк Оленою Василівною вчинено виконавчий напис № 14717 від 17.05.2021, про стягнення з ОСОБА_1 на користь відповідача заборгованості в розмірі 23095,58 грн. Виконавчий напис винесений з порушенням вимог чинного законодавства України та не підлягає виконанню.
Ухвалою від 23.05.2022 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі; залучено до участі в спраі в якості третьої особи приватного виконавця виконавчого округу Чернігівської області Палігіна Олександра Петровича, справу призначено судове засідання за правилами спрощеного позовного провадження; визначено сторонам строк для подачі заяв по суті справи.
Ухвалою суду від 15.06.2022 судове засідання у справі відкладено, оскільки відповідач не отримує повістки за місцезнаходженням, його викликано через оголошення на офіційному сайті судової влади України.
Від представника позивача адвоката по кредитам надійшла заява про проведення судового засідання у її відсутність та відсутність позивача, позовні вимоги підтримує, в ухваленні заочного рішення не заперечує.
Представник відповідача ТОВ “Фінансова компанія «Онлайн Фінанс”” в судове засідання не з`явивсь, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причину неявки суд не повідомив, відзив не подавав, а тому суд ухвалює заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, що відповідає положенням ст. 280 ЦПК України.
Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору приватний виконавець виконавчого округу Чернігівської області Палігін Олександр Перович в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, пояснень на позов не подавав.
Дослідивши зібрані по справі докази, суд вважає, що позов необхідно задовольнити зі слідуючих підстав.
17.05.2021 року приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального нотаріального округу Грисюк Оленою Василівною вчинено виконавчий напис, зареєстрований в реєстрі за №14717, яким звернуто стягнення з позивача який(-а) є Боржником за Кредитним договором 338220553 від 17 грудня 2018 року, укладеним з ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА”, ідентифікаційний код юридичної особи 38569246, правонаступником усіх прав та обов`язків якого, на підставі Договору Відступлення Прав Вимоги за кредитними договорами 35 від 16 липня 2019 є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТАЛІОН ПЛЮС”, ідентифікаційний код юридичної особи 39700642, правонаступником усіх прав та обов`язків якого, на підставі Договору Відступлення Прав Вимоги за кредитними договорами 05/0820-01 від 05.08.2020, реєстр прав вимоги № 4 від 09 квітня 2021 є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ОНЛАЙН ФІНАНС”, ідентифікаційний код юридичної особи 42254696, місцезнаходження: 02002, місто Київ, вул.Сверстюка Євгена, будинок 11-А, офіс 605, реквізити: ІВАN НОМЕР_1 в ПуАТ “КБ “АКОРДБАНК”, МФО 380634, далі іменований – Стягувач, заборгованість за Кредитним договором 338220553 від 17 грудня 2018 року. Строк платежу за Кредитним договором 338220553 від 17 грудня 2018 року настав. Боржником допущено прострочення платежів. Стягнення заборгованості проводиться за період з 09 квітня 2021 року по 07 травня 2021 року. Сума заборгованості складає 21 895,58 (Двадцять одна тисяча вісімсот дев`яносто п`ять гривень 58 копійок), в тому числі: прострочена заборгованість за сумою кредиту становить 5 048,65 (П`ять тисяч сорок вісім гривень 65 копійок); прострочена заборгованість за комісією становить 0,00 (Нуль гривень 00 копійок); прострочена заборгованість по несплаченим відсоткам за користування кредитом становить 921,50 (Дев`ятсот двадцять одна гривня 50 копійок); строкова заборгованість за сумою кредиту становить 0,00 (Нуль гривень 00 копійок); строкова заборгованість за комісією становить 0,00 (Нуль гривень 00 копійок); строкова заборгованість по несплаченим відсоткам за користування кредитом становить 0,00 (Нуль гривень 00 копійок); строкова заборгованість за штрафами і пенями становить 15 925,43 (П`ятнадцять тисяч дев`ятсот двадцять п`ять гривень 43 копійки). За вчинення цього виконавчого напису нотаріусом на підставі статті 31 Закону України «Про нотаріат» стягнуто плати із Стягувача, в розмірі 1 200,00 (Одна тисяча двісті гривень 00 копійок), які підлягають стягненню з Боржника на користь Стягувача. Загальна сума, що підлягає стягненню – 23 095,58 (Двадцять три тисячі дев`яносто п`ять гривень 58 копійок). (а.с.14)
Постановою приватного виконавця виконавчого округу Чернігівської області Палігіна Олександра Петровича від 28.01.2022 року при примусовому виконанні спірного виконавчого напису відкрито виконавче провадження по стягненню з боржника ОСОБА_1 на користь відповідача 23095,58 грн (а.с.7).
За загальним правилом статей 15, 16 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу має право звернутися до суду, який може захистити цивільне право або інтерес в один із способів, визначених частиною першою статті 16 ЦК України, або й іншим способом, що встановлений договором або законом.
Відповідно до статті 18 Цивільного кодексу України, нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом.
Згідно із частиною 1 статті 1 Закону України «Про нотаріат», нотаріат в Україні – це система органів і посадових осіб, на які покладено обов`язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені цим Законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.
Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами та посадовими особами органів місцевого самоврядування встановлюється Законом України «Про нотаріат» та іншими актами законодавства України (частина 1 статті 39 Закону України «Про нотаріат»). Цим актом є, зокрема, Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції України 22 лютого 2012 року № 296/5 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за № 282/20595 (далі Порядок).
Вчинення нотаріусом виконавчого напису- це нотаріальна дія (пункт 19 частини 1 статті 34 Закону України «Про нотаріат»).
Правовому регулюванню процедури вчинення нотаріусами виконавчих написів присвячена Глава 14 Закону України «Про нотаріат» та Глава 16 розділу ІІ Порядку.
Так, згідно зі статтею 87 Закону України «Про нотаріат», для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172.
Статтею 88 Закону України «Про нотаріат» визначені умови вчинення виконавчих написів. Відповідно до приписів цієї статті, нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями – не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.
Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5, містить такі самі правила та умови вчинення виконавчого напису (пункти 1, 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку).
Безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172 (далі Перелік).
При вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у вказаному Переліку. При цьому цей Перелік не передбачає інших умов вчинення виконавчих написів нотаріусами ніж ті, які зазначені в Законі України «Про нотаріат» та Порядку.
Стаття 50 Закону України «По нотаріат» передбачає, що нотаріальна дія або відмова у її вчиненні, нотаріальний акт оскаржуються до суду. Право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії чи акти.
Мета вчинення виконавчого напису – надання стягувачу можливості в позасудовому порядку реалізувати його право на примусове виконання зобов`язання боржником.
Отже, відповідне право стягувача, за захистом якого він звернувся до нотаріуса, повинно існувати на момент звернення. Так само на момент звернення стягувача до нотаріуса із заявою про вчинення виконавчого напису повинна існувати й, крім того, також бути безспірною, заборгованість або інша відповідальність боржника перед стягувачем.
Вчинення нотаріусом виконавчого напису відбувається за фактом подання стягувачем документів, які згідно із відповідним Переліком документів є підтвердженням безспірності заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем. Однак, сам по собі цей факт (подання стягувачем відповідних документів нотаріусу) не свідчить про відсутність спору стосовно заборгованості як такого.
З огляду на наведене та з урахуванням приписів статей 15, 16, 18 Цивільного кодексу України, статей 50, 87, 88 Закону України «Про нотаріат», захист цивільних прав шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису полягає в тому, що нотаріус підтверджує наявне у стягувача право на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. Це право існує, поки суд не встановить зворотного. Тобто боржник, який так само має право на захист свого цивільного права, в судовому порядку може оспорювати вчинений нотаріусом виконавчий напис: як з підстав порушення нотаріусом процедури вчинення виконавчого напису, так і з підстав неправомірності вимог стягувача (повністю чи в частині розміру заборгованості або спливу строків давності за вимогами в повному обсязі чи їх частині), з якими той звернувся до нотаріуса для вчиненням виконавчого напису.
Відповідно до статей 12, 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести
ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог
або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.
Позивач вказує на те, що виконавчий напис вчинений нотаріусом 17.05.2021, тобто після набрання законної сили постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22.02.2017 у справі № 826/20084/14. Укладений між банком та позивачем кредитний договір, який був наданий нотаріусу для вчинення виконавчого напису, не був посвідчений нотаріально, тому наявні підстави для визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, у зв`язку з недотриманням умов вчинення виконавчого напису щодо подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника.
Так, 26.11.2014 Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 662 «Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів».
Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22 лютого 2017 року у справі № 826/20084/14, залишеною без змін ухвалою Вищого адміністративного суду України від 01 листопада 2017 року, постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 07 листопада 2016 року скасовано. Визнано незаконною та нечинною Постанову Кабінету Міністрів України № 662 від 26 листопада 2014 року «Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів», у тому числі в частині доповнення переліку після розділу «Стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими договорами» новим розділом такого змісту: «Стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних відносин. Кредитні договори, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов`язаннями. Для одержання виконавчого напису додаються: а) оригінал кредитного договору; б) засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості». Постанова набрала законної сили з моменту проголошення. Верховний Суд у своїй постанові від 12 березня 2020 року у справі № 757/24703/18-ц (провадження № 61-12629св19) дійшов висновку, що оскільки серед документів, наданих банком нотаріусу для вчинення виконавчого напису, відсутній оригінал нотаріально посвідченого договору (договорів), за яким стягнення заборгованості може провадитися у безспірному порядку, а надана нотаріусу анкета-заява позичальника не посвідчена нотаріально, отже не могла бути тим договором, за яким стягнення заборгованості могло бути проведено у безспірному порядку шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису, тому наявні підстави для визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, у зв`язку з недотриманням умов вчинення виконавчого напису щодо подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника.
Таким чином, виконавчий напис вчинений нотаріусом 17.05.2021, тобто після набрання законної сили постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22.02.2017 у справі № 826/20084/14. Укладений між банком та позивачем кредитний договір, який був наданий нотаріусу для вчинення виконавчого напису, не був посвідчений нотаріально, тому наявні підстави для визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, у зв`язку з недотриманням умов вчинення виконавчого напису щодо подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника.
Висновки суду повністю узгоджуються з висновками викладеними в постанові ВС від 15.04.2020 року № 158/2157/17.
Таким чином, оцінивши наявні у справі докази, суд дійшов висновку, що заборгованість, вказана в виконавчому написі, не є безспірною, у зв`язку з чим наявні підстави для задоволення позову.
Згідно ст. 12 та ст. 81 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін, і сторони у справі мають рівні права щодо надання доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості.
Кожна сторона повинна довести ті обставини на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.
За таких обставин, суд приходить до висновку, що оспорюваний виконавчий напис нотаріусом було вчинено з порушенням чинного законодавства, а тому він підлягає визнанню таким, що не підлягає виконанню.
Також, відповідно до статті 141 ЦПК України, з відповідача на користь позивача належить стягнути витрати по сплаті судового збору.
Керуючись ст. 87, 88 ЗУ «Про нотаріат», ст. 12, 13, 141, 263-265, 280-284 ЦПК України,

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.
Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис приватного нотаріуса Києво – Святошинського районного нотаріального округу Київської області Грисюк Олени Василівни № 14717 від 17.05.2021 р. про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ “Фінансова компанія «Онлайн Фінанс” заборгованості в розмірі 23095,58 грн
Стягнути з ТОВ “Фінансова компанія «Онлайн Фінанс” на користь ОСОБА_1 судовий збір в сумі 992,40 грн. Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом 30 днів з дня отримання копії заочного рішення. Рішення може бути оскаржено позивачем до Чернігівського апеляційного суду Чернігівської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 30 днів з дня його проголошення.
Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Позивач – ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 РНОКПП НОМЕР_2 . Відповідач ТОВ “Фінансова компанія «Онлайн Фінанс””, вул.Хоткевича Гната 12 оф.177, м.Київ, 02002, код ЄДРПОУ 42254696. Третя особа приватний виконавець виконавчого округу Чернігівської області Палігін Олександр Петрович ,проспект Перемоги 139 офіс 213, м.Чернігів, 14013.
Суддя І.А.Смаль