Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Горай Олег Станіславович на суму 45 130,88 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Фінансова компанія “Сіті Голд” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Горай Олег Станіславович на суму 45 130,88 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Фінансова компанія "Сіті Голд” таким що не підлягає виконанню

Р І Ш Е Н Н Я
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Категория: исполнительная надпись нотариуса по кредиту

20 липня 2021 року

м. Новомосковськ Дніпропетровської області

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:
головуючого судді – Майної Г. Є.,
з участю секретаря судового засідання – Власко Н. В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Сіті Голд”про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню,-

В С Т А Н О В И В:

04 березня 2021 року позивач ОСОБА_1 звернувся до суду із вищезазначеним позовом, в обґрунтування якого посилався на те, що приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Гораєм О. С. було вчинено виконавчий напис за № 77934 від 23 жовтня 2020 року, за яким запропоновано стягнути з нього на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Сіті Голд” заборгованість за кредитним договором № 36792 від 13 лютого 2012 року, укладеного між ним та ПАТ “Терра Банк”, правонаступником якого є відповідач, у розмірі 45 130,88 грн. Вважає виконавчий напис таким, що не підлягає виконанню, оскільки виконавчий напис нотаріуса вчинений з істотними порушеннями вимог чинного законодавства, а саме Закону України “Про нотаріат”, Переліку документів, за якими стягнення заборгованості проводиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172, крім того, відповідачем не доведено безспірність заборгованості за кредитним договором, а сам виконавчий напис було вчинено із порушенням процедури його вчинення – на підставі кредитного договору, не посвідченого нотаріально.
У зв`язку з чим, позивач просить визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис, вчинений 23 жовтня 2020 року приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Гораєм О. С.., зареєстрований в реєстрі за № 77934, за яким запропоновано стягнути з нього на користь ТОВ “Фінансова компанія “Сіті Голд” заборгованість за кредитним договором № 36792 від 13 лютого 2012 року, укладеного між ним та ПАТ “Терра Банк”, правонаступником якого є відповідач, у розмірі 45 130,88 грн. та витрат, пов`язаних із вчиненням виконавчого напису.
Ухвалою суду від 11 березня 2021 року було прийнято позовну заяву до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження і відкрито провадження у справі з викликом сторін (а.с. 24). 04 березня 2021 року одночасно із поданням позовної заяви позивач звернувся із заявою про забезпечення його позову (а.с. 20-21). Ухвалою суду від 11 березня 2021 року було задоволено заяву позивача про забезпечення його позову, шляхом зупинення виконання спірного виконавчого напису нотаріуса (а.с. 25).
У судове засідання позивач ОСОБА_1 та його представник адвокат не з`явилися, представник позивача надав суду заяву про розгляд справи за їх відсутності, позовні вимоги підтримав у повному обсязі, проти ухвалення заочного рішення не заперечував.
Відповідач повторно у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причин неявки суду не повідомив, клопотання про відкладення розгляду справи та відзиву на позовну заяву не подавав.
Згідно з ч. 4 ст. 223 ЦПК України, у разі повторної неявки в судове засідання відповідача, повідомленого належним чином, суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рішення). За згодою позивача суд ухвалює рішення при заочному розгляді справи, що відповідає положенням ст. 280 ЦПК України.
У зв`язку з неявкою осіб, які беруть участь у справі, суд розглядає справу у відповідності до ч. 2 ст. 247 ЦПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.
Суд, дослідивши матеріали цивільної справи, приходить до переконання, що позовні вимоги обґрунтовані і підлягають задоволенню, виходячи з наступного.
Судом установлено, що 23 жовтня 2021 року приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Гораєм О. С. вчинений виконавчий напис (реєстровий номер № 77934), яким запропоновано звернути стягнення з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Сіті Голд”, заборгованість за кредитним договором № 36792 від 13 лютого 2012 року, укладеного між ОСОБА_1 та Публічним акціонерним товариством “Терра Банк”, правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Сіті Голд” за період з 26 січня 2018 року по 10 грудня 2019 року у розмірі 45 730,88 грн., яка складається з: простроченої заборгованості кредиту в розмірі 9 583,83 грн., простроченої заборгованості за комісією – 35 546,36 грн., простроченої заборгованості за несплаченими відсотками за користування кредитом – 0,69 грн. та плати за вчинення виконавчого напису в розмірі 600,00 грн. (а.с. 11).
Зазначений виконавчий напис перебуває на примусовому виконанні у приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Дорошкевич В. Л. (ВП № 63492781) (а.с. 15).
Відповідно до ст. 18 ЦК України, нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом.
Можливість вчинення виконавчого напису прямо передбачена, зокрема, ст. 18 ЦК України, главою 14 Закону України “Про нотаріат”, ч. 6 ст. 20 Закону України “Про заставу”, ч. 3 ст. 33 Закону України “Про іпотеку”, постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на ставі виконавчих написів нотаріусів”.
Статтею 87 Закону України “Про нотаріат” визначено, що для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів.
Відповідно до ст. 88 Закону України “Про нотаріат” та п. 3.1. Глави 16 Розділу II Наказу Міністерства юстиції України “Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України” від 22 лютого 2012 р. № 296/5 нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо: подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем; з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями – не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.
Дослідивши виконавчий напис нотаріуса, суд приходить до висновку, що виконавчий напис підлягає визнанню таким, що не підлягає виконанню, з наступного.
Відповідно до ст. 509 ЦК України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу. Зобов`язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.
Згідно з ст. 11 ЦК України, підставою для виникнення цивільних прав і обов`язків є договори.
Відповідно до ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору. Особливості регулювання відносин за договором про надання споживчого кредиту встановлені законом.
Судом установлено, що 13 лютого 2012 року між Публічним акціонерним товариством “Терра Банк” і ОСОБА_1 був укладений кредитний договір № 36792, відповідно до якого Банк надав позивачеві кредит на умовах овердрафту з лімітом у розмірі 10 000 грн. (пункти 2.1-2.2 договору), з терміном повернення до 13 лютого 2013 року з можливість продовження цього терміну до 13 лютого 2014 року зі сплатою 0,01% річних, а позичальник взяв на себе зобов`язання повернути кредитні кошти та сплатити відсотки за користування кредитом (а.с. 12-14).
Судом установлено, що правонаступником усіх прав та обов`язків ПАТ “Терра банк”, на підставі Договору Відступлення Прав Вимоги за кредитними договорами 1/06 від 26 червня 2013 року є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОЛЕКТОРСЬКИЙ ЦЕНТР”, ідентифікаційний код юридичної особи 31071789, правонаступником усіх прав та обов`язків якого, на підставі Угоди про заміну сторони у договорі Відступлення Прав Вимоги за кредитними договорами б/н від 25 лютого 2014 року є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВВС-ФАКТОРИНГ”, ідентифікаційний код юридичної особи 37686875, правонаступником усіх прав та обов`язків якого, на підставі Договору Відступлення Прав Вимоги за кредитними договорами 4-1/09 від 04 вересня 2014 року є Товариство з обмеженою відповідальністю “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ СМАРТ ГРУП”, ідентифікаційний код юридичної особи 39013724, правонаступником усіх прав та обов`язків якого, на підставі Договору Відступлення Прав Вимоги за кредитними договорами 26/01.18 від 26 січня 2018 року є Товариство з обмеженою відповідальністю “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “СІТІ ГОЛД”, ідентифікаційний код юридичної особи 41112255, місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4А, оф. 139.
Підпунктом 3.2 пункту 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5 визначено, що безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів (далі – Перелік), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172.
Відповідно до пункту 1 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів “Нотаріально посвідчені договори, що передбачають сплату грошових сум, передачу або повернення майна, а також право звернення стягнення на заставлене майно”, для одержання виконавчого напису подаються: а) оригінал нотаріально посвідченого договору (договорів); б) документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов`язання.
Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22 лютого 2017 року у справі № 826/20084/14, залишеною без змін ухвалою Вищого адміністративного суду України від 01 листопада 2017 року, постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 07 листопада 2016 року скасовано. Визнано незаконною та нечинною Постанову Кабінету Міністрів України № 662 від 26 листопада 2014 року “Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів”, у тому числі в частині доповнення переліку після розділу “Стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими договорами” новим розділом такого змісту: “Стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних відносин
2. Кредитні договори, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов`язаннями. Для одержання виконавчого напису додаються: а) оригінал кредитного договору; б) засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості”. Постанова набрала законної сили з моменту проголошення.
Верховний Суд у своїй постанові від 12 березня 2020 року у справі № 757/24703/18-ц (провадження № 61-12629св19) дійшов висновку, що оскільки серед документів, наданих банком нотаріусу для вчинення виконавчого напису, відсутній оригінал нотаріально посвідченого договору (договорів), за яким стягнення заборгованості може провадитися у безспірному порядку, а надана нотаріусу анкета-заява позичальника не посвідчена нотаріально, отже не могла бути тим договором, за яким стягнення заборгованості могло бути проведено у безспірному порядку шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису, тому наявні підстави для визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, у зв`язку з недотриманням умов вчинення виконавчого напису щодо подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника.
Оскільки відповідачем іншого не доведено, суд вважає, що укладений між банком та позивачем кредитний договір, який був наданий нотаріусу для вчинення виконавчого напису, не був посвідчений нотаріально, тому наявні підстави для визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, у зв`язку з недотриманням умов вчинення виконавчого напису щодо подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника.
Відповідно до ст. 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.
Також, згідно з п. 8 ч. 1 ст. 264 ЦПК України під час ухвалення рішення суд вирішує: чи є підстави для скасування заходів забезпечення позову.
Разом з тим, відповідно до ч. 1, ч. 7, ч. 8 ст. 158 ЦПК України суд може скасувати заходи забезпечення позову з власної ініціативи або за вмотивованим клопотанням учасника справи. У разі ухвалення судом рішення про задоволення позову заходи забезпечення позову продовжують діяти протягом дев`яноста днів з дня набрання вказаним рішенням законної сили або можуть бути скасовані за вмотивованим клопотанням учасника справи. Якщо протягом вказаного строку за заявою позивача (стягувача) буде відкрито виконавче провадження, вказані заходи забезпечення позову діють до повного виконання судового рішення.
З урахуванням зазначених вище норм, підстав для скасування заходів забезпечення позову цим судовим рішенням, суд не вбачає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 4, 81, 82, 141, 142, 158, 259, 263-265, 268, 272, 273, 280-282 ЦПК України, суд, –

В И Р І Ш И В:

Позов ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Сіті Голд” про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню – задовольнити.
Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис, вчинений 23 жовтня 2021 року приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Гораєм О. С. вчинений виконавчий напис (реєстровий номер № 77934), яким запропоновано звернути стягнення з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Сіті Голд”, заборгованість за кредитним договором № 36792 від 13 лютого 2012 року, укладеним між ОСОБА_1 та Публічним акціонерним товариством “Терра Банк”, правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Сіті Голд” за період з 26 січня 2018 року по 10 грудня 2019 року у розмірі 45 730,88 грн., яка складається з: простроченої заборгованості кредиту в розмірі 9 583,83 грн., простроченої заборгованості за комісією – 35 546,36 грн., простроченої заборгованості за несплаченими відсотками за користування кредитом – 0,69 грн. та плати за вчинення виконавчого напису в розмірі 600,00 грн.
Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Сіті Голд” на користь ОСОБА_1 судові витрати у розмірі 1 362 (одну тисячу триста шістдесят дві) грн.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Рішення суду може бути оскаржено позивачем в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду через Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.
У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому Цивільним процесуальним кодексом України.
Рішення суду складено і підписано 20 липня 2021 року.
Учасники справи:
-позивач: ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;
-відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Сіті Голд”, код ЄДРПОУ 41112255, місцезнаходження юридичної особи за адресою: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4А, оф. 139).
Суддя Г.Є. Майна