Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Горай Олег Станіславович на суму 15 099,98 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Фінансова компанія Аланд” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Горай Олег Станіславович на суму 15 099,98 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Фінансова компанія Аланд” таким що не підлягає виконанню

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Категория: исполнительная надпись нотариуса по кредиту

08 червня 2021 року

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:
головуючого судді Яценко Н.Г.,
за участю секретаря судового засідання Артеменко О.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Охтирка Сумської області цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Фінансова компанія «Аланд» про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню,

ВСТАНОВИВ:

15.03.2021 представник позивача звернувся до суду із зазначеним позовом, відповідно до якого просить визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу Горай Олега Станіславовича № 60669 від 05.10.2020 про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Фінансова Компанія «Аланд» заборгованість в розмірі 15 099,98 грн. Позовні вимоги вмотивовані тим, що приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Горай О.С. вчинено виконавчий напис № 60669 від 05.10.2020 про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Фінансова Компанія «Аланд» заборгованості в розмірі 15 099,98 грн на підставі того, що позивач є боржником за кредитним договором №20002530058 від 25.07.2012, укладеним з АТ «ОТП БАНК», правонаступником усіх прав та обов`язків якого є ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит-Капітал», правонаступником усіх прав та обов`язків якого є ТОВ «Компанія З Управління Активами «Прімоколект-Капітал», правонаступником усіх прав та обов`язків якого є ТОВ «Фінансова Компанія «Аланд». Строк платежу за Кредитним договором настав, боржником допущено прострочення платежів, стягнення заборгованості проводиться за період з 11.08.2020 по 14.08.2020. Сума заборгованості за кредитним договором складає 14 599,98 грн, за вчинення виконавчого напису 500,00 грн. Згідно Єдиного реєстру нотаріусів приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Горай О.С. не діє. Вважав, що даний виконавчий напис є протиправним, тобто таким, що винесений з порушенням вимог чинного законодавства України, оскільки укладений між банком та позивачем кредитний договір, наданий нотаріусу для вчинення виконавчого напису, не посвідчений нотаріально, що, на думку позивача, є підставою для визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню у зв`язку з недотриманням умов вчинення виконавчого напису щодо подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника, що і стало підставою для звернення до суду із позовом.
15.03.2021 ухвалою Охтирського міськрайонного суду Сумської області у справі відкрито провадження за правилами спрощеного позовного провадження без виклику учасників справи.
08.06.2021 ухвалою Охтирського міськрайонного суду Сумської області у справі відкрито провадження за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням учасників справи.
Позивач та його представник у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Представник позивача подав заяву про розгляд справи у їх з позивачем відсутності, позовні вимоги підтримав в повному обсязі, не заперечував проти заочного розгляду справи.
Представник відповідача у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, правом на подачу відзиву не скористався.
В даному випадку суд вжив усіх необхідних заходів, передбачених ст.ст.128, 130 ЦПК України для повідомлення відповідача про розгляд справи, про що в матеріалах справи маються рекомендовані повідомлення про вручення поштового відправлення.
У зв`язку з цим суд вважає, що про розгляд даної цивільної справи відповідач повідомлений в установленому законом порядку.
Приймаючи до уваги згоду позивача, суд проводить заочний розгляд справи на підставі наявних доказів, відповідно до положень ст. 280 ЦПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу, що відповідає положенням ст. 247 ЦПК України.
Суд, вивчивши матеріали справи, дослідивши письмові докази дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено,що 25.07.2012позивач уклав з ПАТ «ОТП Банк» договір про надання споживчого кредиту № 2000253058 в сумі 9000,00 грн. строком на 24 місяці (а.с. 13-14).
05.10.2020 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Гораєм О.С. вчинено виконавчий напис №60669 про стягнення з ОСОБА_1 , який є боржником за кредитним договором № 2000253058 від 25.07.2012 укладеним з АТ «ОТП Банк», правонаступником всіх прав та обов`язків якого на підставі Договору Відступлення Прав Вимоги за кредитними договорами №19/09/16 від 19.09.2016 є ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит-Капітал», правонаступником усіх прав та обов`язків якого на підставі Договору Відступлення Прав Вимоги за кредитними договорами 01/02/2017-01від 01.02.2017 є ТОВ «Компанія з управління активами«Прімоколект-Капітал», правонаступником усіх прав та обов`язків якого на підставі Договору Відступлення Прав Вимоги за кредитними договорами 11/08/2020-КА від 11.08.2020 є ТОВ «Фінансова Компанія «Аланд»,заборгованості за період з11.08.2020 по 14.08.2020 в сумі 15099,98 грн, в тому числі прострочена заборгованість за сумою кредиту 9042,74 грн; прострочена заборгованість по несплаченим відсоткам за користування кредитом 5557,2 грн. Крім того, за вчинення виконавчого напису нотаріусом на підставі ст. 31 Закону України «Про нотаріат» стягнуто плату із стягувача в розмірі 500 грн, які підлягають стягненню з Боржника на користь стягувача. Також у даному виконавчому написі зазначено про те, що він набирає законної сили 05.10.2020 і може бути пред`явлений до примусового виконання протягом трьох року (а.с.12).
Постановою приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Клименка Р.В. від 28.01.2021 відкрито виконавче провадження № 64307843 з виконання виконавчого напису № 60669 від 05.10.2020 (а.с. 15).
Відповідно до ст.ст.15,16 ЦК України, ст.ст.4,5 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.
Здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.
Відповідно до ст.ст. 12, 13, 81 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
За змістом ст.ст. 3, 6, 627 ЦК України в Україні діє принцип свободи договору, відповідно до якого сторони є вільними в укладанні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.
За змістом ст.ст. 626, 628 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.
Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.
Згідно з ст.610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).
Згідно з ст.1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа зобов`язується надати грошові кошти позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.
Згідно з п.1 ч.1 ст.512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).
До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (ст.514 ЦК України).
Крім того, за змістом ст.ст. 517, 518 ЦК України зміна кредитора у зобов`язанні не означає звільнення боржника від обов`язку виконати зобов`язання, а лише надає право до надання доказів переходу до нового кредитора прав у зобов`язанні виконати зобов`язання на рахунок первинного кредитора.
За загальним правилом статей 15, 16 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу має право звернутися до суду, який може захистити цивільне право або інтерес в один із способів, визначених частиною першою статті 16 ЦК України, або й іншим способом, що встановлений договором або законом.
Відповідно до статті 18 ЦК України нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом.
Згідно з частиною першою статті 39 Закону України «Про нотаріат» (далі Закон), порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами та посадовими особами органів місцевого самоврядування встановлюється Законом та іншими актами законодавства України.
Відповідно до статті 87 Закону для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Статтею 88 Закону визначено умови вчинення виконавчих написів, відповідно до якої нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.
Підпунктом 3.2 пункту 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від22лютого 2012 року № 296/5 (далі Порядок) визначено, що безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів (далі Перелік), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172.
При вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у Переліку (підпункт 3.5 пункту 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку).
Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22 лютого 2017 року у справі № 826/20084/14, залишеною без змін ухвалою Вищого адміністративного суду України від 01 листопада 2017 року, постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 07 листопада 2016 року скасовано. Визнано незаконною та нечинною постанову Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 662 «Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів» в частині, а саме: п. 1 Змін, що вносяться до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, в частині «а після слів «заставлене майно» доповнити словами «(крім випадку, передбаченого пунктом 11 цього переліку)»; доповнити розділ пунктом 11 такого змісту: «11. Іпотечні договори, що передбачають право звернення стягнення на предмет іпотеки у разі прострочення платежів за основним зобов`язанням до закінчення строку виконання основного зобов`язання. Для одержання виконавчого напису подаються: а) оригінал нотаріально посвідченого іпотечного договору; б) оригінал чи належним чином засвідчена копія договору, що встановлює основне зобов`язання; в) засвідчена стягувачем копія письмової вимоги про усунення порушення виконання зобов`язання, що була надіслана боржнику та майновому поручителю (в разі його наявності), з відміткою стягувана про непогашення заборгованості; г) оригінали розрахункового документа про надання послуг поштового зв`язку та опису вкладення, що підтверджують надіслання боржнику письмової вимоги про усунення порушення виконання зобов`язання; ґ) довідка фінансової установи про ненадходження платежу», п. 2. Змін, що вносяться до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів: «Доповнити перелік після розділу «Стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими договорами» новим розділом такого змісту: «Стягнення заборгованості з підстав, щовипливають з кредитних відносин 2. Кредитні договори, за якими боржникамидопущено прострочення платежів за зобов`язаннями. Для одержання виконавчого напису додаються: а) оригінал кредитного договору; б) засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувана про непогашення заборгованості.». Зобов`язано Кабінет Міністрів України опублікувати резолютивну частину постанови суду про визнання незаконною та нечинною Постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 662 «Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів» в частині, у виданні, в якому її було офіційно оприлюднено, після набрання постановою законної сили.
Судом встановлено, що оскаржуваний виконавчий напис вчинений нотаріусом 05.10.2020, тобто після набрання законної сили постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22 лютого 2017 року у справі № 826/20084/14.
Відповідно до пункту 1 Переліку (в редакції, чинній на момент вчинення виконавчого напису) Ї «Нотаріально посвідчені договори, що передбачають сплату грошових сум, передачу або повернення майна, а також право звернення стягнення на заставлене майно», для одержання виконавчого напису подаються: а) оригінал нотаріально посвідченого договору (договорів); б) документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов`язання».
Як встановлено, укладений між банком та позивачем кредитний договір, який наданий нотаріусу для вчинення виконавчого напису, не був посвідчений нотаріально, що відповідно до правового висновку, викладеного у постанові Верховного Суду України від 21 жовтня 2020 року № 61-16749св19, є підставою для визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.
Надаючи оцінку доводам позивача, суд, крім іншого, встановив, що з тексту оскаржуваного виконавчого напису від 05.10.2020 вбачається, що приватний нотаріус при вчиненні нотаріальної дії керувався ст.ст. 87-91 Закону України «Про нотаріат» та пунктом 2 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженого постановою КМУ від 29.06.1999 за № 1172.
В той же час, Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затверджений постановою Кабінет Міністрів України № 1172 від 29.06.1999, у редакції станом на час вчинення оскаржуваного виконавчого напису приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Горай О.С., стосувався лише нотаріально посвідчених договорів і не міг застосовуватись до кредитних договорів у простій письмовій формі, оскільки пункт 2 Переліку документів з 22.02.2017 визнаний нечинним відповідно до постанови суду.
При цьому, судом встановлено, що кредитний договір №2000253058, який був укладений між ОСОБА_1 та ПАТ «ОТП Банк» 25.07.2012, не був нотаріально посвідчений.
Отже, суд прийшов до висновку, що оспорюваний виконавчий напис було вчинено нотаріусом 05.10.2020 за кредитним договором, укладеним в простій письмовій формі, в період часу, коли законодавством не було передбачено можливості вчинення виконавчого напису на підставі кредитного договору, який нотаріально не посвідчений.
За таких обставин, суд погоджується з доводами позивача про незаконність вчинення приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Горай О.С. виконавчого напису по кредитному договору №2000253058 від 25.07.2012, укладеному між позивачем та ПАТ «ОТП Банк» на підставі положень Переліку, після того, як рішенням суду вони визнанні не чинними.
Докази, які б свідчили, що відповідачем нотаріусу надавалися інші документи, які передбачені Переліком та підтверджують розмір та безспірність заборгованості боржника, в матеріалах справи відсутні.
При цьому суд враховує, що представник відповідача обґрунтованого відзиву на позов не подав, жодним чином позовні вимоги не спростував, на неодноразові виклики у судові засідання не з`являється.
Разом з тим суд, з урахуванням принципу диспозитивності, у відповідності до положень ст. 13 ЦПК України не уповноважений самостійно збирати докази на підтвердження чи спростування обставин справи.
Таким чином, вирішуючи справу на підставі наявних у ній доказів, суд вважає, що доводи ОСОБА_1 є обґрунтованими та заслуговують на увагу, а позовні вимоги про визнання таким, що не підлягає виконанню виконавчого напису, вчиненого 05.10.2020 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Горай О.С. про стягнення з позивача на користь ТОВ «ФК «Аланд» заборгованості за кредитним договором №2000253058 від 25.07.2012 та плати за вчинення виконавчого напису нотаріусом на загальну суму 15099,98 грн – задоволенню, оскільки суд вважає, що саме у такий спосіб порушені права позивача можуть бути відновлені.
Розподіляючи судові витрати, суд виходить з положень ст.141 ЦПК України та вважає необхідним стягнути з відповідача на користь позивача сплачений судовий збір у розмірі 908,00 грн.
Керуючись ст.3, 6, 15, 16, 18, 512, 514, 517, 518 610, 626-628, 1054 ЦК України, ст.50, 87, 88 Закону України «Про нотаріат», Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим Наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012р. №296/5, ст.61 Конституції України, ст.2,4,5,12,13,76-82,89,141, 258, 259, 263-265, 280-282 ЦПК України, суд –

УХВАЛИВ :

Позов ОСОБА_1 задовольнити.
Визнати виконавчий напис приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу Горай Олега Станіславовича № 60669 від 05.10.2020 про стягнення з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Аланд» боргу за кредитним договором № 2000253058 від 25.07.2012 у розмірі 15099 (п`ятнадцять тисяч дев`яносто дев`ять) гривень 98 копійок.
Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Аланд» на користь ОСОБА_1 витрати, понесені при подачі позову до суду у виді судового збору в розмірі 908 (дев`ятсот вісім) гривень.
Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд – якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.
Рішення може бути оскаржене до Сумського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
До початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційна скарга подається учасниками справи через Охтирський міськрайонний суд Сумської області.
Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення не було вручене у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження , якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.
У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому цим Кодексом. У цьому разі строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватися з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.
Позивач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .
Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Аланд», місцезнаходження: вул. Саксаганського, 14, офіс 301, м. Київ, код ЄДРПОУ 42642578.
Суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області Н.Г. Яценко