Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Головкіної Яни Вікторівни на суму 14 606,91 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Фінансова компанія “Онлайн Фінанс” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Головкіної Яни Вікторівни на суму 14 606,91 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Фінансова компанія "Онлайн Фінанс” таким що не підлягає виконанню

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Категорія: виконавчий напис нотаріуса по кредиту

04 жовтня 2021 року

м. Прилуки

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області у складі головуючого-судді Коваленко А.В., за участю секретаря судового засідання Риндя Л.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Прилуки цивільну справу за позовом ОСОБА_1 , представник позивача ОСОБА_2 , до товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Онлайн фінанс» про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню,-

в с т а н о в и в:

І. Зміст позовних вимог та заперечень сторін.

У серпні 2021 року позивач звертаючись до суду з заявою просить суд, визнати виконавчий напис приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області Головкіної Яни Вікторівни №10890 від 12.03.2021 про стягнення з ОСОБА_1 на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Онлайн фінанс» заборгованість в розмірі 14606 грн. 91 коп.
Свої вимоги аргументує тим, що на виконанні приватного виконавця виконавчого округу Чернігівської області Палагіна Олександра Петровичам знаходиться виконавче провадження №65470843 від 19.05.2021 рокуз примусового виконання виконавчого напису приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області Головкіна Яни Вікторівни №10890 від 12.03.2021 про стягнення з ОСОБА_1 на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Онлайн фінанс» заборгованість в розмірі 14606 грн. 91 коп.
Позивач заперечує щодо такої заборгованості, посилаючись на те, що заборгованість зазначена у виконавчому написі, на момент його вчинення була спірною.
Крім того вищевказаний виконавчий напис вчинений приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області Головкіна Яною Вікторівною на підставі кредитного договору вчиненого в простій письмовій формі, тоді як «Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів» затверджений Постановою Кабінету Міністрів України №662 від 26 листопада 2014 року, передбачає можливість вчинення виконавчого напису лише на підставі оригіналу нотаріально посвідченого договору, тому відсутні будь-які правові підстави для вчинення приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області Головкіна Я.В. виконавчого напису за даним договором, у зв`язку з чим виконавчий напис необхідно визнати таким, що не підлягає виконанню.

ІІ. Заяви, клопотання та інші процесуальні рішення у справі.

Ухвалою судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області від 06 вересня 2021 року відкрито провадження у справі та призначено до підготовчого розгляду на 11 год. 00 хв. 04 жовтня 2021 року.

ІІІ. Позиції сторін.

В судове засідання позивач не з`явився, але надав заяву в якій просить розглядати справу без його участі, позовні вимоги підтримує та просить їх задовольнити.
Представник відповідача товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Онлайн фінанс» в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час та місце слухання справи належним чином.
Суд на підставі наявних в справі доказів, ухвалює рішення при заочному розгляді справи, що відповідає положенню ст.280 ЦПК України.
Відповідно до ч.2 ст.247 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

ІV. Фактичні обставини встановлені судом.

Згідно договору про надання кредиту №165694814 від 04.11.2019 року, укладеного між ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» і ОСОБА_1 , позичальником був отриманий кредит в сумі 4000 гривень на строк 16 днів зі сплатою 1,66 % від суми кредиту за кожен день користування кредитом, починаючи з першого дня перерахування суми кредиту до закінчення строку кредиту(а.с.10-12)
Відповідно до змісту виконавчого напису №10890 від 12.03.2021 року вчиненого приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області Головкіна Яною Вікторівною, стягнуто заборгованість з ОСОБА_1 , який є боржником за кредитним договором №165694814 від 04 листопада 2019 року, укладеного ним з ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», правонаступником усіх прав та обов`язків, якого на підставі договору відступлення права вимоги за кредитними договорами №65 від 11 лютого 2020 року є ТОВ «ТАЛІОН ПЛЮС» правонаступником усіх прав та обов`язків на підставі Договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами №05/0820-01 від 05.08.2020, реєстр прав вимоги №3 від 29 січня 2021 року є ТОВ «Фінансова Компанія «ОНЛАЙН ФІНАНС». Стягнення заборгованості за кредитом проводиться за період з 29 січня 2021 по 27 лютого 2021 року. Сума заборгованості становить 13406 грн. 91 коп., в тому числі : прострочена заборгованість за сумою кредиту становлять 3999 грн. 40 коп., просточена заборгованість по несплаченим відсоткам за користуванням кредитом становить 7563 грн. 48 коп., строкова заборгованість за штрафами і пенями становить 1844 грн. 03 коп. За вчинення виконавчого напису нотаріусом на підставі ст.31 Закону України «Про нотаріат» – 1200 грн. Загальна сума, що підлягає стягненню з боржника на користь стягувача 14606 грн. 91 коп.(а.с.10)
19 травня 2021 року приватний виконавець виконавчого округу Чернігівської області Палагін Олександр Петрович виніс постанову про відкриття провадження №65470843 з виконання виконавчого напису №10890 від 12.03.2021 року вчиненого приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області Головкіна Яною Вікторівною про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Фінансова Компанія «ОНЛАЙН ФІНАНС» заборгованість у розмірі 14606 грн. 91 коп.(а.с.13)
06 липня 2021 року приватний виконавець виконавчого округу Чернігівської області Палагін Олександр Петрович виніс постанову про звернення стягнення на зарплату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника, якою звернуто стягнення на доходи ОСОБА_1 , які він отримує в військовій частині 3030 за адресою: АДРЕСА_1 на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Онлайн Фінанс»(а.с.14)

V. Норми права, які підлягають застосуванню та мотиви суду, щодо оцінки.

За загальним правилом статей 15, 16 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу має право звернутися до суду, який може захистити цивільне право або інтерес в один із способів, визначених частиною першою статті 16 ЦК України, або й іншим способом, що встановлений договором або законом.
Частиною першою статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року (далі – Конвенція) встановлено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.
Відповідно до статті 18 ЦК України нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом.
Згідно із частиною першою статті 7 Закону України «Про нотаріат» нотаріуси або посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, у своїй діяльності керуються законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а на території Республіки Крим, крім того, – законодавством Республіки Крим, наказами Міністра юстиції України, нормативними актами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
Так, згідно зі статтею 87 Закону України «Про нотаріат» для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Статтею 88 Закону України «Про нотаріат» визначено умови вчинення виконавчих написів. Відповідно до приписів цієї статті Закону нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями – не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.
Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами та посадовими особами органів місцевого самоврядування встановлюється Законом України «Про нотаріат» та іншими актами законодавства України (частина перша статті 39 Закону України «Про нотаріат»). Таким актом є, зокрема Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5 (далі – Порядок вчинення нотаріальних дій).
Вчинення нотаріусом виконавчого напису – це нотаріальна дія (пункт 19 статті 34 Закону України «Про нотаріат»). Правовому регулюванню процедури вчинення нотаріусами виконавчих написів присвячена Глава 14 Закону України «Про нотаріат» та Глава 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій. Так, згідно зі статтею 87 Закону України «Про нотаріат» для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
За результатами аналізу норм вищенаведених нормативних актів можна дійти висновків, що вчинення нотаріусом виконавчого напису – це нотаріальна дія, яка полягає в посвідченні права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. При цьому нотаріус здійснює свою діяльність у сфері безспірної юрисдикції і не встановлює прав або обов`язків учасників правовідносин, не визнає і не змінює їх, не вирішує по суті питань права.
Тому вчинений нотаріусом виконавчий напис не породжує права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна, а підтверджує, що таке право виникло в стягувача раніше. Мета вчинення виконавчого напису – надання стягувачу можливості в позасудовому порядку реалізувати його право на примусове виконання зобов`язання боржником.
Отже, відповідне право стягувача, за захистом якого він звернувся до нотаріуса, повинно існувати на момент звернення. Так само на момент звернення стягувача до нотаріуса із заявою про вчинення виконавчого напису повинна існувати й, крім того, також бути безспірною, заборгованість або інша відповідальність боржника перед стягувачем.
Безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника – це обов`язкова умова вчинення нотаріусом виконавчого напису (стаття 88 Закону України «Про нотаріат»). Однак характер правового регулювання цього питання дає підстави для висновку про те, що безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника для нотаріуса підтверджується формальними ознаками – наданими стягувачем документами згідно з Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року №1172 (далі – Перелік документів).
При вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у Переліку (підпункт 3.5 пункту 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку).
Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22 лютого 2017 року у справі № 826/20084/14, залишеною без змін ухвалою Вищого адміністративного суду України від 01 листопада 2017 року, постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 07 листопада 2016 року скасовано. Визнано незаконною та нечинною Постанову Кабінету Міністрів України № 662 від 26 листопада 2014 року «Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів» в частині, а саме: п. 1 Змін, що вносяться до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів,
в частині «а після слів «заставлене майно» доповнити словами «(крім випадку, передбаченого пунктом 11 цього переліку)»; доповнити розділ пунктом 11 такого змісту: «11. Іпотечні договори, що передбачають право звернення стягнення на предмет іпотеки у разі прострочення платежів за основним зобов`язанням до закінчення строку виконання основного зобов`язання. Для одержання виконавчого напису подаються: а) оригінал нотаріально посвідченого іпотечного договору; б) оригінал чи належним чином засвідчена копія договору, що встановлює основне зобов`язання; в) засвідчена стягувачем копія письмової вимоги про усунення порушення виконання зобов`язання, що була надіслана боржнику та майновому поручителю (в разі його наявності), з відміткою стягувача про непогашення заборгованості; г) оригінали розрахункового документа про надання послуг поштового зв`язку та опису вкладення, що підтверджують надіслання боржнику письмової вимоги про усунення порушення виконання зобов`язання; ґ) довідка фінансової установи про ненадходження платежу», п. 2. Змін, що вносяться до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів: «Доповнити перелік після розділу «Стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими договорами» новим розділом такого змісту: «Стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних відносин
2. Кредитні договори, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов`язаннями. Для одержання виконавчого напису додаються: а) оригінал кредитного договору; б) засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.». Зобов`язано Кабінет Міністрів України опублікувати резолютивну частину постанови суду про визнання незаконною та не чинною Постанови Кабінету Міністрів України № 662 від 26 листопада
2014 року «Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів» в частині, у виданні, в якому її було офіційно оприлюднено, після набрання постановою законної сили.
Таким чином ,відповідно до пункту 1 Переліку (в редакції на момент вчинення виконавчого напису) «Нотаріально посвідчені договори, що передбачають сплату грошових сум, передачу або повернення майна, а також право звернення стягнення на заставлене майно», для одержання виконавчого напису подаються: а) оригінал нотаріально посвідченого договору (договорів); б) документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов`язання.
Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного суду від 12 березня 2020 року в справі № 757/24703/18-ц,провадження № 61-12629св19.
Судом встановлено, що серед документів наданих товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Онлайн Фінанс» нотаріусу для вчинення виконавчого напису, оригінал нотаріально посвідченого договору (договорів), за яким стягнення заборгованості може проводитися у безспірному порядку, відсутній, а отже не міг бути тим договором, за яким стягнення заборгованості могло бути проведено у безспірному порядку шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису.
У зв`язку з чим виконавчий напис приватним нотаріусом вчинений з порушенням умов вчинення виконавчих написів, тобто вчинений на підставі не завіреного нотаріально договору кредиту, тому виконавчий напис приватного нотаріуса не підлягає виконанню.

VІ. Розподіл судових витрат.

Відповідно до вимог ч.1 статті 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.
Оскільки позовні вимоги задоволено, то суд вважає необхідним стягнути з відповідача на користь позивача 908 грн. в рахунок відшкодування витрат понесених на сплату судового збору при подачі позовної заяви до суду.
Керуючись ст.ст.12, 81, 141, 258-260, 263-265, 268, 280-281 ЦПК України, суд –

в и р і ш и в:

Позовні вимоги ОСОБА_1 , представник
позивача ОСОБА_2 , до товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Онлайн фінанс» про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню – задовольнити.

Визнати виконавчий напис приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області Головкіна Яни Вікторівни №10890 від 12 березня 2021, про стягнення з ОСОБА_1 на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ОНЛАЙН ФІНАНС» заборгованість в розмірі 14606 грн. 91 коп. таким, що не підлягає виконанню.
Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ОНЛАЙН ФІНАНС» (ЄДРПОУ – 42254696; місцезнаходження: 02002; м.Київ, вул.Сверстюка Євгена, 11-А) на користь ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків – НОМЕР_1 ; проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , 908 (дев`ятсот вісім) грн. в рахунок відшкодування коштів сплачених за судовий збір при подачі позовної заяви.
Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заяв. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд – якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду. Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.
Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених цим Кодексом, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.
Рішення суду може бути оскаржено до Чернігівського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги на рішення суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до апеляційного суду. У разі оголошення лише вступної та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Суддя А.В.Коваленко