Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Бригіди Володимира Олександровича на суму 54 350,00 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Укр Кредит Фінанс” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Бригіди Володимира Олександровича на суму 54 350,00 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Укр Кредит Фінанс” таким що не підлягає виконанню

З А О Ч Н Е Р І Ш Е Н Н Я
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Категория: исполнительная надпись нотариуса по кредиту

19.09.2022

м. Южне

Южний міський суд Одеської області у складі:
головуючого судді Лемця С.П.,
при секретарі судового засідання Коршак Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Южне цивільну справу в порядку спрощеного провадження з повідомленням (викликом) сторін за позовом представника ОСОБА_1 – адвоката по кредитам до ТОВ “УКР КРЕДИТ ФІНАНС” про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, за участю третьої особи – приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бригіди Володимира Олександровича

встановив:

Представник позивача звернулася до суду з вищевказаним позовом, в якому зазначила, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бригідою В.О. вчинено виконавчий напис № 11721 від 16.06.2021, про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ УКР КРЕДИТ ФІНАНС» заборгованості в розмірі 54350,00 грн.Приватний нотаріус, мотивував виконавчий напис тим, що ОСОБА_1 є боржником за кредитним договором № 0618-7187 від 08.02.2021, укладеним з ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС».

Строк платежу за Кредитним договором настав. Боржником допущено прострочення платежів.Стягнення заборгованості проводиться за період з 22.02.2021 по 04.06.2021.Сума заборгованості за кредитним договором складає 54000,00 грн., за вчинення виконавчого напису стягнуто 350,00 грн.Вважає, що виконавчий напис № 11721 від 16.06.2021 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бригіди Володимира Олександровича про стягнення заборгованості є протиправним, тобто таким, що винесений з порушенням вимог чинного законодавства України та не підлягає виконанню.

Укладений між банком та позивачем кредитний договір, який був наданий нотаріусу для вчинення виконавчого напису, не був посвідчений нотаріально, тому наявні підстави для визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, у зв`язку з недотриманням умов вчинення виконавчого напису щодо подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника.

Ухвалою Южного міського суду Одеської області від 17.01.2022 суддею Горяіновою К.А. відкрито провадження у справі, ухвалено розгляд справи здійснити у порядку спрощеного провадження без повідомленням сторін.

Ухвалою Южного міського суду Одеської області від 20.06.2022 суддею Лемець С.П. прийнято до свого провадження цивільну справу за вищевказаною позовною заявою, ухвалено розгляд справи здійснити у порядку спрощеного провадження з повідомленням (викликом) сторін.

Належним чином повідомлений представник позивача в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву, згідно якої просить справу розглянути без участі сторони позивача, позов підтримує та не заперечує проти винесення заочного рішення.

Представник відповідача ТОВ “УКР КРЕДИТ ФІНАНС”в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, із заявами та клопотаннями не звертався.

Третя особа – приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Бригіда В.О. в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Відповідно до ст. ст. 13, 43 ЦПК України особа, яка бере участь у справі, розпоряджається своїми процесуальними правами на власний розсуд. Особи, які беруть участь у справі, зобов`язані добросовісно здійснювати свої процесуальні права та виконувати процесуальні обов`язки.

Явка сторін не визнавалась судом обов`язковою.

Якщо учасники судового процесу не з`явилися в судове засідання, а суд вважає, що наявних у справі матеріалів достатньо для розгляду справи та ухвалення законного і обґрунтованого рішення, не відкладаючи розгляду справи, він може вирішити спір по суті. Основною умовою відкладення розгляду справи є не відсутність у судовому засіданні сторін, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні.

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 01 жовтня 2020 року у справі №361/8331/18.
Виходячи з вищевказаного, враховуючи строки розгляду справи, баланс інтересів сторін, освідомленість її учасників про розгляд справи, достатньої наявності у справі матеріалів для її розгляду, суд вважає можливим розглянути справу за відсутності її учасників, які не з`явились до судового засідання.

Зі згоди представника позивача суд ухвалює рішення при заочному розгляді справи, що відповідає положенням ст. 280 ЦПК України.

Дослідивши матеріали справи, з`ясувавши дійсні обставини справи, перевіривши їх доказами, суд приходить до наступного.
Як вбачається з матеріалів справи 08.02.2021 між ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» та ОСОБА_1 укладений кредитний договір №0618-7187, який нотаріально не посвідчений.

16.06.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бригідою В.О. було вчинено виконавчий напис за реєстровим номером 11721, де вказано, що позивач є боржником за кредитним договором №0618-7187 від 08.02.2021, укладеним з ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС».

Стягнення заборгованості проводиться за період з 22.02.2021 по 04.06.2021, сума заборгованості – 54000 гривень.
07.10.2021 приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області Серебрійською Ю.О. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №67054569 на підставі вищевказаного виконавчого напису.

Відповідно до ст. 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч.ч. 1-4 ст. 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін, учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим законом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи не вчиненням нею процесуальних дій.

Згідно зі ст. 18 ЦК України нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом.

Процедура вчинення нотаріусами виконавчих написів визначена у Главі 14 Закону України «Про нотаріат» та Главі 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року.

Згідно зі ст.87 Закону для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 р. № 1172 затверджено Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів (далі – Перелік).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 662 від 26 листопада 2014 року Перелік був доповнений новим Розділом “Стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних відносин”, який дав право нотаріусам вчиняти виконавчі написи на кредитних договорах. Однак, 22 лютого 2017 року ці зміни визнано незаконними та нечинними постановою Київського апеляційного адміністративного суду.

Згідно з пунктом 10.2 постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України № 7 від 20 травня 2013 року “Про судове рішення в адміністративній справі” визнання акта суб`єкта владних повноважень нечинним означає втрату чинності таким актом з моменту набрання чинності відповідним судовим рішенням або з іншого визначеного судом моменту після прийняття такого акта.
Відповідно до Постанови ВП ВС від 21.09.2021 року по справі № 910/10374/17 кредитний договір, який не є нотаріально посвідченим, не входить до переліку документів, за якими може бути здійснено стягнення заборгованості у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса. Порушення нотаріусом порядку вчинення виконавчого напису є самостійною і достатньою підставою для визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню

Відповідно до ст.13 ЦПК України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Збирання доказів у цивільних справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Суд має право збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи лише у випадках, коли це необхідно для захисту малолітніх чи неповнолітніх осіб або осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом.

Статтею 81 ЦПК України, передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Відповідно до ст.141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи покладаються у разі задоволення позову – на відповідача.

Оскільки позовні вимоги позивача задоволені, а ним при зверненні до суду сплачений судовий збір за подання позову в розмірі 908 грн., то у порядку передбаченому ст. 141 ЦПК України він підлягає стягненню з відповідача на користь позивача.
Керуючись ст.ст. 3, 12, 81, 141, 259, 265, 268, 280-289 ЦПК України, суд

ухвалив:

Позовну заяву представника ОСОБА_1 – адвоката по кредитам до ТОВ “УКР КРЕДИТ ФІНАНС” про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, за участю третьої особи – приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бригіди Володимира Олександровича задовольнити.

Виконавчий напис №11721 від 16.06.2021, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бригідою В.О., визнати таким, що не підлягає виконанню.

Стягнути з ТОВ “УКР КРЕДИТ ФІНАНС” на користь ОСОБА_1 судовий збір в розмірі 908 грн.

Відповідачем протягом тридцяти днів з дня проголошення рішення може бути подана письмова заява про перегляд заочного рішення відповідно до вимог ст.ст. 284-285 ЦПК України.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд – якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Заочне рішення може бути оскаржене позивачем в загальному порядку шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня проголошення рішення або з дня складення повного судового рішення у разі оголошення вступної та резолютивної частини рішення або розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом зазначених строків, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Позивач ОСОБА_1 ,РНОКПП НОМЕР_1 , місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідач ТОВ “УКР КРЕДИТ ФІНАНС”,код ЄДРПОУ 38548598, місцезнаходження за адресою: 01133, м.Київ,бул. Лесі Українки, 26,оф.407.

Третя особа приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Бригіда Володимир Олександрович, місцезнаходження за адресою: 02068, м.Київ, пр. Петра Григоренка, 15.

Суддя Южного міського суду Сергій ЛЕМЕЦЬ