Ухвала щодо залишення без розгляду позову ПАТ “ПУМБ” про стягнення заборгованості у сумі 82 768,42 грн.

Ухвала щодо залишення без розгляду позову ПАТ "ПУМБ" про стягнення заборгованості у сумі 82 768,42 грн.

УХВАЛА

iменем України

Справа № 330/46/19

2/330/154/2019

“10” травня 2019 р. Якимівський районний суд Запорізької області у складі:

головуючого судді Федорець С.В.,

при секретарі судового засідання Шеліповій Ю.О.,

за участю представника відповідача Калініна С.К.,

розглянувши у режимі відеоконференції цивільну справу за позовом Публічного Акціонерного Товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (місце знаходження: 02002, Україна, м. Київ, вул. Р. Окіпної, буд. 8Б, ЄДРПОУ: 14282829) до ОСОБА_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 ) про стягнення заборгованості,

ВСТАНОВИВ:

До Якимівського районного суду Запорізької області 09.01.2019 року надійшла позовна заява ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

Ухвалою суду від 20.02.2019 року ухвалено справу розглядати за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче судове засідання на 14.03.2019 року.

Крім того цією ж ухвалою було задоволено клопотання представника відповідача, витребувано у позивача ПАТ «ПУМБ» договір про відкриття карткового рахунку на ім`я відповідача, на який були перераховані кредитні кошти відповідно до умов кредитного договору № GR-5894959 від 27.01.2014 року, з зазначенням номеру платіжної карти, документи на підтвердження отримання відповідачем цієї платіжної картки, виписки по рахунку відповідача на підставі кредитного договору № GR-5894959 від 27.01.2014 року, документи на підтвердження факту видачі та отримання відповідачем кредитних грошових коштів, виписку по рахункам відповідача, за якими зроблений розрахунок заборгованості, а також оригінал кредитної справи відповідача, для огляду у судовому засіданні. Строк для надання доказів позивачем було встановлено до 13.03.2019 року.

Вказану ухвалу позивач отримав 25.02.2019 року.

Однак надалі, представник позивача 06.03.2019 року надав на адресу суду заяву про розгляд справи без участі представника, витребувані згідно ухвали суду від 20.02.2019 року документи на адресу суду на надав, відомостей про стан виконання ухвали не зазначив.

14.03.2019 року судом було проведено підготовче судове засідання та винесено ухвалу про призначення справи до судового розгляду на 10.04.2019 року на 10-00 годин. Оригінали витребуваних документів так і не було надано.

Отже, станом на 10.05.2019 року вимоги ухвали суду від 20.02.2019 позивач так і не виконав, витребуваних судом документів суду не надав, про причини невиконання вимог ухвали суду також не повідомляв.

У судовому засіданні представник відповідача просив суд залишити позовні вимоги ПАТ «ПУМБ» без розгляду, мотивуючи свою позицію тим, що сторона позивача не виконала ухвалу суду від 20.02.2019 року, не надала на адресу суду оригінали витребуваних документів, які, на його думку мають важливе значення для встановлення істини по справі та винесення законного рішення.

Згідно ч. 1 ст. 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутись до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Відповідно до ст. 13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Відповідно до ч. 10 ст. 84 ЦПК України у разі неподання учасником справи з неповажних причин або без повідомлення причин доказів, витребуваних судом, суд залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання, а також яке значення мають ці докази, може визнати обставину, для з`ясування якої витребувався доказ, або відмовити у його визнанні.

В силу вимог ч.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен при вирішенні судом питання щодо його цивільних прав та обов`язків має право на судовий розгляд упродовж розумного терміну. Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасникам справи перепонам для руху справи є порушенням ч.1 ст.6 даної Конвенції. Така позиція викладена в рішенні Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 року у справі “Смірнова проти України”.

В своїх рішеннях Європейський суд також наголошує, що сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитися провадженням у її справі, добросовісно користуватися належними їй процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 257 ЦПК України суд постановляє ухвалу про залишення позову без розгляду, зокрема, якщо позивач без поважних причин не подав витребувані судом докази, необхідні для вирішення спору.

При цьому, відповідно до вимог ч.ч.7,10 ст.84 ЦПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобовязані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

З матеріалів справи вбачається, що, отримавши копію ухвалу Якимівського районного суду Запорізької області про витребування доказів від 20.02.2019 року, ПАТ «ПУМБ» оригінали витребуваних документів так і не надав.

Враховуючи вищевикладене, судом було встановлено, що ПАТ «ПУМБ» всупереч положенням ст. 81 ЦПК України, не надано суду належних і допустимих документальних доказів на підтвердження відсутності підстав та можливості надати суду витребувані докази у встановлений строк.

У зв`язку з неможливістю ухвалення судом законного та обґрунтованого рішення без витребуваних доказів, які не надано позивачем без поважних причин, в силу наведених вище положень статті 257 ЦПК України, суд приходить до висновку, що позовна заява підлягає залишенню без розгляду.

Керуючись статтями 4, 13, 81, 84, 257, 258-261 ЦПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Позов Публічного Акціонерного Товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (місце знаходження: 02002, Україна, м. Київ, вул. Р. Окіпної, буд. 8Б, ЄДРПОУ: 14282829) до ОСОБА_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 ) про стягнення заборгованості,, – залишити без розгляду.

Роз`яснити позивачеві, що відповідно до частини другої статті 257 ЦПК України особа, позов якої залишено без розгляду, після усунення умов, що були підставою для залишення заяви без розгляду, має право звернутися до суду повторно.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її оголошення, а у разі, якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує,- протягом п`ятнадцяти днів з дня її отримання.

У відповідності до п.п. 15.5, п.п.15 п. 1 Розділу ХШ Перехідних Положень ЦПК України в новій редакції, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно- телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди.

Суддя: