Ухвала щодо скасування заочного рішення суду за позовом ТОВ “Кредитні ініціативи” на суму 86 611,01 грн

Ухвала щодо скасування заочного рішення суду за позовом ТОВ "Кредитні ініціативи" на суму 86 611,01 грн

Категория: Заочное решение суда по кредиту
Справа №522/25904/13-ц
Провадження №2-п/522/63/20

УХВАЛА

01 червня 2020 року м. Одеса
Приморський районний суд м. Одеси у складі:
головуючого судді – Домусчі Л.В.,
за участю секретаря судового засідання Вадуцкої В.І.,
розглянувши у судовому засіданні заяву представника ОСОБА_1 адвоката Калініна Сергія Костянтиновича про перегляд заочного рішення від 23 червня 2014 року по справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Приморського районного суду м. Одеси перебувала справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.
Заочним рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 23 червня 2014 року позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» задоволено.
07.02.2020 року представник ОСОБА_1 кредитный адвокат Калінін С.К. звернувся до суду з заявою про перегляд заочного рішення від 23.06.2014 року по зазначеній цивільній справі.
В обґрунтування заяви зазначив, що не згоден з рішенням суду, оскільки заявник навіть не знав про таку судову справу, заочне рішення від 23.06.2014 року раніше не отримував, з повним текстом заочного рішення зміг ознайомитися лише після ознайомлення з матеріалами справи 28.01.2020 року його представником. Про існування вказаного рішення дізнався в січні 2020 року від виконавчої служби. Поштову кореспонденцію від імені суду за адресою, зазначеною у позові, він не отримував, в матеріалах справи відсутні будь-які підтвердження отримання заявником повідомлень чи повісток від суду, у зв`язку з чим не був присутнім при винесенні рішення суду. Також зазначив, що у зв`язку з зазначеними обставинами, не мав змоги надавати свої доводи та заперечення, що не дозволило відповідачу по справі реалізувати свої процесуальні права та надати свої пояснення у судовому засіданні. Крім того, позивач по справі не надав суду докази переказу та отримання суми кредиту відповідачем в розмірі 74100,00 грн. Позивач до позову не додав належним чином оформлений розрахунковий документ, який підтверджує факт видачі/перерахування кредитних коштів позивачу та в якій саме сумі. В матеріалах справи міститься розрахунок заборгованості, який він вважає необґрунтованим та таким, що не відповідає дійсності. Також заявник зазначив, що позивач звернувся до суду з позовом після спливу позовної давності як за тілом кредиту, так і за відсотками та неустойкою. Також, позивач просив стягнути заборгованість за комісією, але в договорі відсутні як поняття комісії, так і обґрунтований розрахунок розміру комісії. Заявник вважає,що рішеннясуду винесенобез повногоі всебічногоз`ясування всіхобставин справита без оцінкидоказів. Крім того, в заяві про перегляд заочного рішення заявник просив поновити йому строк на подання заяви про перегляд заочного рішення по справі.
Ухвалою суду від 11.02.2020 року заяву ОСОБА_1 про перегляд заочного решения суда по кредиту залишено без руху та надано заявнику строк для усунення недоліків. 17.02.2020 року ОСОБА_1 надав суду заяву, якою усунув недоліки встановлені ухвалою суду від 11.02.2020 року.
Ухвалою суду від 19.02.2020 року заява представника ОСОБА_1 адвоката Калініна С.К. була призначена до розгляду у судовому засіданні на 26.02.2020 року.
У судове засідання призначене на 26.02.2020 року сторони не з`явилися, розгляд справи відкладено на 26.03.2020 року.
У судове засідання призначене на 26.03.2020 року сторони не з`явилися, 26.03.2020 року на електрону адресу суду надійшла заява представника ОСОБА_1 адвоката по кредитам Канініна С.К. щодо розгляду справи без участі представника. Розгляд справи відкладено на 07.05.2020 року у зв`язку з відсутністю повідомлень про належне сповіщення інших учасників справи.
У судове засідання призначене на 07.05.2020 року сторони не з`явилися, 05.05.2020 року представник ТОВ «Кредитні ініціативи» надав суду клопотання про перенесення судового засідання, розгляд справи відкладено на 29.05.2020 року.
У судове засідання призначене на 29.05.2020 року сторони не з`явилися, 29.05.2020 року на електрону адресу суду надійшла заява представника ОСОБА_1 кредитный адвокат Канініна С.К. щодо розгляду справи без участі сторони відповідача. Також в заяві відповідач наполягав на задоволенні заяви про перегляд заочного рішення.
Суд, враховуючи розумні строки розгляду заяви, і те, що це вже третя неявка представника ТОВ «Кредитні ініціативи», вважає можливим розглянути заяву у відсутності сторін згідно ст.287 ЦПК України.
У разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, відповідно до ч.2 ст.247 ЦПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису не здійснюється.
Відповідно до ст.268 ЦПК України, у разі неявки всіх учасників справи в судове засідання, яким завершується розгляд справи, або розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, суд підписує рішення без його проголошення.
Крім того, на вимогу зазначених норм процесуального права, датою ухвалення судового рішення, ухваленого за відсутності осіб, які беруть участь у справі, є дата складення повного судового рішення.
У зв`язку з цим, датою складення цього судового рішення є 01.06.2020 року.
Суд, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.
Дослідивши матеріали справи та докази, надані стороною, суд вважає, що заява підлягає задоволенню.
За вимогами правила ст.284 ЦПК України заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.
Судом встановлено, що заочним рішенням суду від 23.06.2014 року було задоволено позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості. Стягнуто з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Кредитні ініціативи» суму заборгованості у розмірі 86611,01 грн. та судовий збір у розмірі 866,11 грн..
З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_1 не був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, оскільки жодного поштового повідомлення та судові повістки на його адресу не надходили,зі справи вбачається, що судові повістки направлялися відповідачу за місцем його реєстрації, а саме за адресою, зазначеною у позові: АДРЕСА_1 , але були повернуті на адресу суду з відміткою «за закінченням терміну зберігання».
Таким чином, причини неявки в судове засідання поважні, оскільки відповідач не знав про розгляд справи, в якій він виступив як сторона.
Обставини щодо необґрунтованості розрахунку заборгованості, на які посилається представник ОСОБА_1 як на підставу для скасування рішення суду від 23.06.2014 року є на думку суду істотними для вирішення даної справи.
Також суд вважає доцільним поновити ОСОБА_1 строк на звернення із заявою про перегляд заочного рішення суду від 23.06.2014 року, у зв`язку з тим, що в матеріалах справи відсутні відомості щодо отримання ОСОБА_1 копії зазначеного рішення, а про існування останнього йому стало відомо лише в січні 2020 року від виконавчої служби. З матеріалами справи та повним текстом рішення суду представник заявника був ознайомлений лише 28.01.2020 року.
Відповідно до ст.288 ЦПК України заочне рішення підлягає скасуванню, якщо судом буде встановлено, що відповідач не з`явився в судове засідання та (або) не повідомив про причини неявки, а також не подав відзив на позовну заяву з поважних причин, і докази, на які він посилається, мають істотне значення для правильного вирішення справи.
Відповідно до ч.3 ст.287 ЦПК України у результаті розгляду заяви про перегляд заочного рішення суд може своєю ухвалою: 1) залишити заяву без задоволення; 2) скасувати заочне рішення і призначити справу до розгляду в загальному порядку.
Суд погоджується з доводами заявника про те, що при винесенні рішення суд був позбавлений можливості врахувати думку та докази заявника.
З урахуванням наведеного вище суд вважає, що є підстави для скасування заочного рішення суду та призначення справи до розгляду в загальному порядку.
Керуючись ст.ст.4,12, 13,43, 49, 76, 247, 258-260, 268, 287,288 ЦПК України, суд, –

УХВАЛИВ:

Заяву представника ОСОБА_1 адвоката по проблемным кредитам Калініна Сергія Костянтиновича про перегляд заочного рішення суду – задовольнити.
Поновити ОСОБА_1 строк на звернення із заявою про перегляд заочного рішення Приморського районного суду м. Одеси від 23.06.2014 року.
Заочне рішення Приморського районного суду м. Одеси від 23.06.2014 року по справі №522/25904/13-ц за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості скасувати і призначити справу до судового розгляду в загальному позовному провадженні з призначенням підготовчого засідання на 11 год. 10 хв. 13 липня 2020 року в залі судового засідання № 105.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 01.06.2020 року.
Суддя: Домусчі Л.В.