Ухвала щодо скасування заочного рішення суду за позовом ПАТ КБ “ПриватБанк” на суму 34 725,54 грн

Ухвала щодо скасування заочного рішення суду за позовом ПАТ КБ "ПриватБанк" на суму 34 725,54 грн

03.01.2020
Провадження №2-п/311/2/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 січня 2020 року м. Василівка Василівський районний суд Запорізької області
у складі: головуючого судді Носика М.А.
секретар судового засідання Шак О.В.
за участю: представника відповідачки в режимі
відеоконференції адвоката Калініна С.К.
розглянувши увідкритому судовомузасіданні узалі судуу м.Василівка заяву адвоката КалінінаСергія Костянтиновича,в інтересахвідповідачки ОСОБА_1 ,про переглядзаочного рішення Василівськогорайонного судуЗапорізької областівід 28серпня 2017року усправі запозовом Акціонерноготовариства комерційнийбанк «Приватбанк»(надалі АТКБ «Приватбанк»)до ОСОБА_1 про стягненнязаборгованості,суд,
ВСТАНОВИВ:
У жовтні 2019 року до Василівського районного суду Запорізької області звернувся адвокат Калінін С.К., який діє в інтересах відповідачки ОСОБА_1 , із заявою про перегляд заочного рішення від 28 серпня 2017 року по цивільній справі №311/1499/17 за позовом АТ «Приватбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором. ОСОБА_2 , який діє в інтересах ОСОБА_1 в заяві про перегляд заочного рішення посилається на те, 28.08.2017 року Василівським районним судом Запрізької області ухвалено заочне рішення у справі № 311/1499/17 за позовом АТ КБ «Приватбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором. Так, заочним рішенням стягнуто з ОСОБА_1 на користь АТ КБ «Приватбанк» заборгованість за кредитом у розмірі 32850 (тридцять дві тисячі вісімсот п`ятдесят) гривень 54 копійки, витрати по сплаті судового збору в розмірі 1600,00 гривень і витрати на оголошення у газеті у розмірі 275,00 грн., а всього 34725,54 гривень. ОСОБА_1 у вересні 2019 року від бухгалтерії роботодавця дізналася, що від органів виконавчої служби на її роботу прийшла постанова про стягнення коштів із заробітної плати. Відповідачка була ознайомлена зі змістом заочного рішення безпосередньо в суді під час ознайомлення з матеріалами справи, що відбулося 16.09.2019 року. ОСОБА_1 вважає, що заочное решение суда по кредиту є незаконним і необгрунтованим та таким, що прийняте за відсутності у судовому засідання відповідачки та без врахування її доводів та заперечень. Зазначена обставина не дозволила ОСОБА_1 у справі реалізувати свої процесуальні права, а також порушила принцип змагальності сторін. Крім того, відповідачка останні 2 роки фактично проживає та працює в м. Суми, Сумської області, а отже не мала можливості та не отримувала повістки для явки у судове засідання. Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_1 не була повідомлена належним чином. Крім того, заявниця, в особі представника, оспорює сам факт кредиту та заборгованість на суму, вказану позивачем, зазначає відповідні докази.
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_2 , який діє в інтересах ОСОБА_1 , просить суд поновити пропущений строк на подання заяви про перегляд заочного рішення, скасувати заочне рішення Василівського районного суду Запорізької області від 28 серпня 2017 року по цивільній справі №311/1499/17 за позовом АТ КБ «Приватбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором та призначити суд с банком по кредиту до розгляду за правилами загального позовного провадження.
Ухвалою Василівського районного суду Запорізької області від 11 жовтня 2019 року поновлено заявнику строк для подання заяви про перегляд заочного рішення та призначено судове засідання з розгляду заяви про перегляд заочного рішення.
Представник відповідачки адвокат Калінін С.К. в судовому засіданні заяву підтримав та просить суд задовольнити за підставами, що викладені у письмовій формі.
Відповідачка ОСОБА_1 у судове засідання не з`явилася.
Представник позивача АТ КБ «Приватбанк» у судове засідання також не з`явився, надав свої заперечення проти скасування заочного рішення суду.
Вислухавши представника відповідачки, оглянувши матеріали справи, суд вважає за необхідне задовольнити заяву про перегляд заочного рішення, виходячи із наступних підстав:
Частина 1 статті 81 ЦПК України передбачає, що кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підстав у своїх вимог і заперечень.
Відповідно до ст.284 ЦПК України заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.
Згідно із положеннями ст.285 ЦПК України, у заяві про перегляд заочного рішення повинно бути зазначені, зокрема: обставини, що свідчать про поважність причин неявки в судове засідання і не повідомлення їх суду, посилання на докази, якими відповідач обґрунтовує свої заперечення проти вимог позивача.
Відповідно до ст.288 ЦПК України заочне рішення підлягає скасуванню, якщо судом буде встановлено, що відповідач не з`явився в судове засідання та не повідомив про причини неявки з поважних причин і докази, на які він посилається, мають істотне значення для правильного вирішення справи. Тобто для скасування заочного рішення необхідна наявність одночасно двох наведених умов.
Для скасування заочного рішення необхідно не лише встановити поважність причин неявки відповідача в судове засідання, в якому було ухвалене заочне рішення, а й те, щоб його аргументи щодо обставин справи впливали на правильне її вирішення. Лише за сукупності цих двох умов можна говорити про наявність підстав для скасування заочного рішення і призначення справи для розгляду в загальному порядку.
Відповідно до положеньст.280 ЦПК України у разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений і від якого не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності або якщо повідомлені ним причини неявки визнані не поважними, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи. У разі участі у справі кількох відповідачів заочний розгляд справи можливий у випадку неявки в судове засідання всіх відповідачів.
Згідно із ч.4 ст.223 ЦПК України у разі повторної неявки в судове засідання відповідача, повідомленого належним чином, суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рішення).
Відповідачка ОСОБА_1 у порядку, визначеному ст.128 ЦПК України, рекомендованим листом з повідомленнями за місцем її реєстрації була інформована про час та місце розгляду справи. Проте, рекомендований лист, повернувся без вручення за закінченням терміну зберігання, що підтверджується наявними у справі конвертами з повідомленнями та відміткою про причини невручення. Також відповідачка повідомлялася про день та час слухання справи шляхом виклику до суду в газеті «Запорізька правда».
Відповідачка нез`явиласяу судовезасідання тане повідомилапро причининеявки зповажних наце причин. ОСОБА_1 дійсно зареєстрованаза адресою: АДРЕСА_1 .Проте дваостанні рокипроживає тапрацює в м.Суми. Про наявність судового процесу та заочного рішення ОСОБА_1 дізналася 16 вересня 2019 року під час ознайомлення з матеріалами справи. А тому фізично була позбавлена можливості бути присутньою на суді, та позбавлена права на захист.
Також відповідачка ОСОБА_1 оспорює сам факт кредиту та заборгованість на суму, вказану позивачем. Відповідачка, в особі представника, посилаються на обставини, що викладені в позиції Великої Палати Верховного Суду, викладені в постанові від 03 липня 2019 року у справі №342/180/17, та підлягають застосуванню в даній справі.
З урахуванням вищевикладеного, суд приходить до висновку, заочне рішення Василівського районного суду Запорізької області від 28 серпня 2017 року підлягає скасуванню з призначенням справи до розгляду в порядку спрощеного провадження в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.
Керуючись ст.ст. 287, 288 ЦПК України, суд, –
УХВАЛИВ:
Заяву адвоката Калініна Сергія Костянтиновича, в інтересах відповідачки ОСОБА_1 , задовольнити.
Скасувати заочне рішення від 28 серпня 2017 року в цивільній справі №311/1499/17 (провадження №2/311/728/2017) за позовом Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.
Призначити розгляд справи в порядку спрощеного провадження в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін на 25 лютого 2020 року на 1400 годину.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя М.А. Носик