Ухвала щодо скасування заочного рішення суду за позовом ПАТ КБ “ПриватБанк” на суму 25 956,69 грн

Ухвала щодо скасування заочного рішення суду за позовом ПАТ КБ "ПриватБанк" на суму 25 956,69 грн

Справа № 182/2540/18

Провадження № 2-п/0182/27/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2019 року Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі

головуючого судді Рибакової В.В.,

при секретарі Затуливітер Н.В.,

за участю представника відповідача ОСОБА_1 адвоката Калініна С.К., розглянувши в режимі відеоконференції у відкритому судовому засіданні в м. Нікополі заяву ОСОБА_1 про перегляд заочного рішення Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 14.03.2019 року ухваленого у справі № 182/2540/18 за позовом Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_1  про стягнення заборгованості, –

встановив:

Заочним рішенням Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 14.03.2019 року, ухваленим у справі № 182/2540/18 за позовом Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_1  про стягнення заборгованості, позовні вимоги Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» були задоволенні.

ОСОБА_1 24.06.2019 року звернувся до суду з заявою про перегляд заочного рішення. Ухвалою суду від 08.07.2019 року заяву залишено без руху для усунення недоліків. У наданий судом строк недоліки заяви були усунені.

ОСОБА_1 в обґрунтування вимог заяви послався на те, що не був повідомлений належним чином про розгляд справи у зв`язку з чим був позбавлений права надавати суду свої доводи та заперечення щодо позову. Зазначив, що кредит в сумі 4817 грн. 81 коп. він не отримував, згоди на встановлення кредитного ліміту не надавав, що у 2012 році звернувся до АТ КБ «ПриватБанк» за отриманням послуги по відкриттю та веденню банківського рахунку з можливістю внесення на рахунок власних коштів та їх подальшого використання, що анкета-заява не містить інформації по те, що це є укладенням кредитного договору, не містить розміру кредиту, розміру процентів за користування кредитом, а отже договір не був укладений. Навів інші мотиви незгоди щодо пред`явлених до нього вимог. Повний текст заочного рішення він не отримав, про зміст рішення дізнався лише 03.06.2019 року під час ознайомлення з матеріалами справи. Просить поновити строк звернення до суду з заявою про перегляд заочного рішення та скасувати заочне рішення від 14.03.2019 року.

Представник відповідача ОСОБА_1 адвокат Калінін С.К. у судовому засіданні вимоги заяви підтримав, просив рішення скасувати з підстав викладених в заяві. Послався на те, що відповідач не був належним чином повідомлений про розгляд справи, що позбавило його права надати пояснення та докази якими він заперечує проти позову та які мають істотне значення для вирішення справи. Зазначив, що у разі скасування заочного рішення відповідачем буде подано клопотання про витребування доказів необхідних для повного з`ясування обставин справи. Вказав, що відповідач про існування рішення дізнався на веб-сайті судової влади, після чого звернувся до суду та ознайомився зі змістом рішення 03.06.2019 року та звернувся за правовою допомогою і 18.06.2019 року направив до суду заяву про перегляд заочного рішення. Просив заочне рішення скасувати та призначити справу до розгляду за правилами загального позовного провадження.

Інші учасники справи у судове засідання не з`явилися, були повідомлені. Згідно ч.1 ст. 287 ЦПК України, заява про перегляд заочного рішення розглядається в судовому засіданні. Неявка осіб, належним чином повідомлених про дату,час і місце засідання, не перешкоджає розгляду справи.

Вислухавши представника відповідача, вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.280 ЦПК України, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів за одночасного існування таких умов: відповідач належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання; відповідач не з`явився в судове засідання без поважних причин або без повідомлення причин; відповідач не подав відзив; позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

Відповідно до ст.288 ЦПК України, заочне рішення підлягає скасуванню, якщо судом буде встановлено, що відповідач не з`явився в судове засідання та (або) не повідомив про причини неявки, а також не подав відзив на позовну заяву з поважних причин, і докази, на які він посилається, мають істотне значення для правильного вирішення справи.

З матеріалів справи вбачається, що позовна заява Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості надійшла до суду 12.04.2018 року. Ухвалою судді від 08.05.2018 року позовну заяву прийнято до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін, відкрито провадження по справі (а.с.46,47).

Справу неодноразово призначалося до розгляду. Відповідач у судове засідання 14.03.2019 року викликався за адресою реєстрації та за адресою вказаною в позові. До суду повернувся конверт як не вручений за закінченням строку зберігання. Копію заочного рішення відповідачу було направлено за адресою реєстрації.

Згідно матеріалів справи, 03.06.2019 року відповідач ознайомився з матеріалами справи. Заяву про перегляд заочного рішення подав 24.06.2019 року у строк визначений ст.284 ЦПК України. Тому строк на подання заяви підлягає поновленню.

З урахуванням наведеного вище, враховуючи те,що обставини,на якіпосилається відповідач,мають істотнезначення дляправильного вирішеннясправи,та якіслід з`ясуватив судовомузасіданні,суд вважаєза необхіднезаочне рішенняскасувати тапризначити справудо розглядуза правиламиспрощеного позовногопровадження зповідомленням (викликом) сторін. Судом не встановлено обставин щодо розгляду справи за правилами загального позовного провадження, про що просив відповідач та його представник, а тому в частині вимог заяви щодо призначення справи за правилами загального провадження слід відмовити. Ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, справа не підлягає розгляду лише за правилами загального позовного провадження, справу визнано малозначною. Відповідач не позбавлений права на подачу клопотання про витребування доказів при розгляді справи в порядку спрощеного позовного провадження з дотриманням вимог ст.84 ЦПК України.

Керуючись ст.ст. 19,259,260,287,288 ЦПК України, –

ухвалив:

Заяву ОСОБА_1 про перегляд заочного рішення Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 14.03.2019 року ухваленого у справі № 182/2540/18 за позовом Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_1  простягнення заборгованості задовольнити.

Поновити ОСОБА_1 строк наподання заявипро переглядзаочного рішенняНікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 14.03.2019 року ухваленого у справі № 182/2540/18 за позовом Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_1  простягнення заборгованості задовольнити.

Скасувати заочне рішення Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 14.03.2019 року ухвалене у справі № 182/2540/18 за позовом Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_1  про стягнення заборгованості та призначити справу до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін в судове засідання 06.11.2019 року о 15.00 год..

Встановити строк відповідачу для надіслання (надання) до суду відзиву на позовну заяву і всіх доказів, які можливо доставити до суду, що підтверджують заперечення проти позову, – протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення копії цієї ухвали.

Зобов`язати відповідача одночасно із надісланням (наданням) відзиву до суду надіслати (надати) копії такого відзиву та доданих до нього документів позивачу.

Відзив має відповідати вимогам ст.178 ЦПК України.

У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 8 ст. 178 ЦПК України).

Відповідно до ч.1 ст.193 ЦПК України, у строк для подання відзиву відповідач має право пред`явити зустрічний позов.

Встановити позивачу п`ятиденний строк з дня вручення відзиву для подання відповіді на відзив, яка має відповідати вимогам частин третьої-п`ятої ст.178 ЦПК України, копія якої одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Встановити відповідачу п`ятиденний строк з дня вручення відповіді на відзив для подання заперечення,яке має відповідати вимогам частин третьої-п`ятої ст.178 ЦПК України, копія якого одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України – http:// http://nkm.dp.court.gov.ua/sud0426/gromadyanam/list_auto_cases/.

Копію ухвали направити сторонам.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя:  В.  В.  Рибакова