Ухвала щодо скасування заочного рішення суду за позовом ПАТ КБ “ПриватБанк” на суму 114 423,19 грн

Ухвала щодо скасування заочного рішення суду за позовом ПАТ КБ "ПриватБанк" на суму 114 423,19 грн

Справа №: 486/1821/18 Провадження № 2-п/486/13/2019

УХВАЛА

27 грудня 2019 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

у складі: головуючого судді Далматової Г.А.,

при секретарі Коршак О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Южноукраїнськ Миколаївської області цивільну справу за заявою представника заявника ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 про перегляд заочного рішення у справі за позовом Акціонерного товариства комерційний банк ПриватБанк до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості,

ВСТАНОВИВ:

05 грудня 2019 року представник заявника ОСОБА_1 звернувся до суду в інтересах ОСОБА_2 з заявою про перегляд заочного рішення.

Свої вимоги мотивує тим, що 11 лютого 2019 року Южноукраїнським міським судом Миколаївської області було ухвалено заочне рішення у справі за позовом АТ КБ ПриватБанк до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором в розмірі 114 423, 19 грн. Про наявність даного рішення відповідач дізналась в листопаді 2019 року у відділі виконавчої служби та ознайомилась з ним вже безпосередньо в суді 26 листопада 2019 року. Зазначає, що під час розгляду справи та ухвалення рішення відповідач була за кордоном та повістки про виклик до суду не отримувала, в зв`язку з чим не мала можливості з`явитись до суду та надати відзив. Вважає, що без наданих підтверджень про конкретні запропоновані відповідачу Умови та правила банківських послуг, відсутності у анкеті-заяві домовленості сторін про сплату комісії та відсотків за користування кредитними коштами, пені та штрафів за несвоєчасне погашення кредиту, надані банком документи не можуть розцінюватись, як стандартна форма кредитного договору. Звертає увагу, що в матеріалах справи відсутня Пам`ятка клієнта, що є складовою частиною спірного договору. Зазначив, що єдиною правомірною вимогою, є вимога щодо стягнення з відповідача заборгованості по тілу кредиту, при цьому вказав, що наданий позивачем розрахунок не може вважатись обґрунтованим, оскільки не містить обчислення, порядку нарахування сум тіла кредиту та вже містить в собі відсотки. Просить поновити строк для звернення до суду з даною заявою, скасувати заочне рішення у справі за позовом АТ КБ ПриватБанк до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості та призначити справу до розгляду за правилами загального провадження.

В судове засідання заявник та її представник та представник позивача не з`явились.

Згідно вимог ч.1 ст.287 ЦПК України заява проперегляд заочногорішення розглядаєтьсяв судовомузасіданні.Неявка осіб,належним чиномповідомлених продату,час імісце засідання,не перешкоджаєрозгляду заяви.

Оскільки повний текст заочного рішення відповідачу ОСОБА_3 було вручено 21 листопада 2019 року, суд вважає за можливе, з урахуванням вимог ч. 3 ст. 284 ЦПК України поновити пропущений строк на подання заяви про його перегляд.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що заява про перегляд заочного рішення підлягає частковому задоволенню, з таких підстав.

Заочним рішенням Южноукраїнського міського суду Миколаївської області від 11 лютого 2019 року позов АТ КБ «ПриватБанк» до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості, задоволено, стягнуто з ОСОБА_3 на користь АТ КБ«ПриватБанк» заборгованість за кредитним договором б/н від 21 червня 2007 року в розмірі 114423,19 гривень, з яких: заборгованість за кредитом -12938,88 гривень; заборгованість по відсоткам за користування кредитом з 21 червня 2007 року по 29 серпня 2016 року 101484,31 гривень та судовий збір в розмірі 1762 гривні /а.с.51-52/.

Відповідно до ч. 1 ст. 280 ЦПК України, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів за одночасного існування таких умов: відповідач належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання; відповідач не з`явився в судове засідання без поважних причин або без повідомлення причин; відповідач не подав відзив; позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

За змістом ч. 1 ст. 288 ЦПК України, заочне рішення підлягає скасуванню, якщо судом буде встановлено, що відповідач не з`явився в судове засідання та (або) не повідомив про причини неявки, а також не подав відзив на позовну заяву з поважних причин, і докази, на які він посилається, мають істотне значення для правильного вирішення справи.

Таким чином, необхідні дві підстави для скасування заочного рішення, а саме: відсутність на судовому засіданні та не повідомлення про причини неявки, не подання відзиву з поважних причин; наявність доказів, що мають істотні значення для правильного вирішення справи.

Як вбачається з матеріалів справи відповідач, належним чином викликалась в судові засідання, призначені на 31 січня 2019 року та 11 лютого 2019 року через оголошення на офіційному сайті судової влади /а.с.39, 43/. Решта відправлень (листів), що направлялися на адресу зазначену у позові АДРЕСА_1 м. АДРЕСА_2 Миколаївської області поверталися до суду з відміткою про причини повернення – “за закінченням терміну зберігання” .

Отже, відповідача повідомлено про розгляд судом вказаної справи у встановленому законом порядку, через її неявку судом було ухвалено заочне рішення.

Разом з тим, суд вважає, що доводи, на які посилається відповідач у заяві про перегляд заочного рішення, мають суттєве значення для розгляду справи по суті та погоджується із доводами відповідача щодо поважності причин неявки до суду, тому заочнерішення підлягає скасуванню, а заява про перегляд заочного рішення задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 287 ЦПК України суд може своєю ухвалою за результатами розгляду заяви про перегляд заочного рішення скасувати заочне рішення і призначити справу до розгляду за правилами загального чи спрощеного позовного провадження.

Представник заявника в заяві про перегляд заочного рішення просить призначити справу до розгляду за правилами загального позовного провадження.

Однак, суд вважає, що у відповідності до вимог ст. 274 ЦПК України, справа за позовом Акціонерного товариства комерційний банк ПриватБанк до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості, має бути призначена до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження.

Керуючись ст. ст. 274, 287, 288 ЦПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Заяву представника заявника ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 про перегляд заочного рішення у справі за позовом Акціонерного товариства комерційний банк ПриватБанк до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості, задовольнити частково.

Скасувати заочне рішення Южноукраїнського міського суду Миколаївської області від 11 лютого 2019 року по справі №486/1821/18 за позовом Акціонерного товариства комерційний банк ПриватБанк до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості.

Призначити справуза позовом Акціонерного товариства комерційний банк ПриватБанк до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості, до розгляду в судовому засіданні на 27 січня 2020 року на 14:30 год.

Справа буде розглянута за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін.

Роз`яснити відповідачу, що у п`ятнадцятиденний строк з дня вручення вказаної ухвали у відповідності до ч. 1 ст. 278 ЦПК України вона може подати відзив на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам ст. 178 ЦПК України.

Роз`яснити позивачу, що у випадкуотримання відзиву, у відповідності доч. 2 ст. 278 ЦПК України п`ятиденний строк з дня отримання відзиву, він може подати відповідь на відзив, яка повинна відповідати вимогам ст. ст. 178, 179 ЦПК України.

Роз`яснити відповідачу, що у випадку отримання відповіді на відзив вона, у відповідностідоч.2ст.278ЦПК України, має право у п`ятиденнийстрок здня її отримання, подати заперечення, з дотриманням вимог ст.ст. 178, 180 ЦПК України.

Копії відзиву, відповіді навідзив та заперечення на відповідь позивача та доданих до них документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана одночасно з надісланням відзиву, відповіді на відзив та заперечення до суду. У цьому разі документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву, відповіді на відзив та заперечення і доданих до них доказів іншим учасникам справи повинні бути додані до них.

Відповідно до ч. 4 ст. 174 ЦПК України подання заяв по суті справи є правом учасників справи.

Повідомити учасникам справи веб-адресу сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою вони можуть отримати інформацію по справі, що розглядається:http://court.gov.ua/fair/sud1424/.

Копію ухвали направити сторонам.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Южноукраїнського міського суду  Г.А. Далматова