Ухвала про залишення позову кредитора про стягнення заборгованості по кредиту без розгляду

Ухвала про залишення позову кредитора про стягнення заборгованості по кредиту без розгляду

 

У Х В А Л А

22 березня 2018 року                                                                               м. Чернігів

Деснянський районний суд м. Чернігова в складі судді Литвиненко І. В.,

з участю: секретаря судового засідання Юрченко І. В.., представника відповідача ОСОБА_1;

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали цивільної справи за позовом публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_2 про стягнення боргу,

                                                       в с т а н о в и в:

публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» (далі позивач) звернулося до суду з позовом про стягнення з ОСОБА_2 заборгованості в сумі 84037 грн 33 коп за договором кредиту від 24.01.2006 року.

Позивач просив суд розглянути справу за відсутності його представника.

У судовому засіданні представник відповідача позов не визнав, при цьому він заперечував сам факт укладення сторонами договору кредиту та отримання відповідачем кредитних коштів, не погодився із нарахованою заборгованістю, подав заяву про застосування строків позовної давності.

В звязку з цим, судом було покладено на позивача обовязок надання оригіналу кредитної справи, а також документів, необхідних для правильного вирішення справи, а саме: належним чином завірену копію документу, який підтверджує факт перерахування кредитних коштів на картковий рахунок ОСОБА_2 відповідно до кредитного договору б/н від 24.01.2006; виписку за рахунком та інші документи, які б підтверджували наявність заборгованості за кредитним договором № б/н від 24.01.2006 року, обґрунтований детальний розрахунок суми заборгованості із зазначенням дат, коли саме ОСОБА_2 припинила виконання зобовязання чи неналежним чином їх виконувала, а також із зазначенням формули за якою нараховувались відсотки за договором; інформаційний лист щодо письмового ознайомлення ОСОБА_2 з інформацією, визначеною ч. 2 ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів»за кредитним договором б/н від 24.01.2006 року, копію вимог про дострокове погашення кредиту з доказами їх направлення та отримання відповідачем.

Представником позивача було подано заяву про відкладення розгляду справи у звязку із необхідністю наданняпозивачу додаткового часу для збору та підготовки документів, які витребувані судом, про неможливість подання цих документів суду не повідомлено (а.с. 68 зворотня сторона).

29.12.2017 року представником позивача подано оригінал заяви ОСОБА_2., виписки про рух коштів по рахунку та повідомлено суд про те, що витребувані оригінали документів буде надано в одне з наступних засідань (а.с. 71). Отже ухвала суду не була виконана в повному обсязі та не повідомлено суд про неможливість  подати докази (а.с. 71).

У звязку із отриманням оригіналу заяви та виписки по рахунку представником відповідача був поданий відзив (а.с. 126-135).

26.02.2018 року в судовому засіданні представник позивача не змогла пояснити порядок нарахування відсотків, строків їх нарахування (чому нараховують не щомісячно, а за різну кількість днів, а за однакову кількість днів, при однаковій сумі простроченої заборгованості, однаковій відсотковій ставці виходить різна сума відсотків (наприклад розрахунок заборгованості за 31.08.2016 року та за 30.11.2016 року), суми тіла кредиту, на яку нараховуються відсотки, розмір мінімального платежу в грошовому виразі, який повинна була сплачувати щомісячно відповідач за період з 24.01.2006 року до 31.07.2017 року та його складові у щомісячному виразі, а також відповідь на запитання, що означає операція «перевід засобів між рахунками по договору SAMDN **2122», та чи здійснюється ця операція позивачем самостійно (для зясування питання: чи була перервана позовна давність, чи позивач самостійно списав заборгованість), також не повідомлено суду на підставі виписки по рахунку на погашення яких складових заборгованості та за який період йшли проплати відповідача, оскільки із виписки по рахунку наданої відповідачем, проплати відповідача віднімались від загальної суми заборгованості. Суду не надано жодної відповіді представником позивача на поставлені питання, які мають значення для справи.

Ухвалою суду від 27.02.2018, за клопотанням представника відповідача та за згодою представника позивача повторно було витребувано належним чином завірену копію документу, який підтверджує факт перерахування кредитних коштів на картковий рахунок ОСОБА_2 відповідно до кредитного договору б/н від 24.01.2006; обґрунтований детальний розрахунок суми заборгованості, згідно умов договору, із зазначенням дат, коли саме ОСОБА_2 припинила виконання зобовязання чи неналежним чином їх виконувала, а також із зазначенням формули за якою нараховувались відсотки за договором, відповідача зобовязано надати розрахунок окремо по тілу кредиту, окремо по відсоткам (щомісячно), із зазначенням суми тіла кредиту на яку вони нараховуються, а також сплачених процентів, а також надати розрахунок заборгованості окремо по пені, із врахуванням проплат, здійснених ОСОБА_2 та зазначенням в рахунок заборгованості за який місяць та рік зараховані ці проплати; інформацію про розмір мінімального платежу в грошовому виразі, який повинна була сплачувати щомісячно ОСОБА_2 за період з 24.01.2006 року до 31.07.2017 року та його складові у щомісячному виразі; надати інформаційний лист щодо письмового ознайомлення ОСОБА_2 з інформацією, визначеною ч. 2 ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів» за кредитним договором б/н від 24.01.2006 року, копію вимог про дострокове погашення кредиту з доказами їх направлення та отримання відповідачем; кредитну справу ОСОБА_2 згідно договору б/н від 24.01.2006, зокрема Умови надання банківських послуг, Правила користування платіжною карткою, Тарифи, які є складовими договору.

Представником позивача повідомлено про те, що Памятка клієнта є частиною кредитної угоди, яка видається при оформленні кредитного договору Клієнту та не зберігається в архівах установи банку, істотні умови договору зазначені в кредитному договорі. Також зазначено, що надати більш детальний розрахунок заборгованості не виявляється можливим з технічним причин, однак не зазначено з яких технічних причин суду не надані вихідні дані: інформацію про розмір мінімального платежу в грошовому виразі, який повинна була сплачувати щомісячно ОСОБА_2 за період з 24.01.2006 року до 31.07.2017 року та його складові у щомісячному виразі, крім того, суд не зобовязував представника позивача надати технічно можливий розрахунок заборгованості, суд наполягав на автентичному розрахунку позивача із зазначенням всіх складових для перевірки порядку та розміру нарахування процентів у відповідності до ст.. 536 ЦК України та із можливістю перевірки даних щодо того, коли розпочався перебіг строку позовної давності, чи переривався він. В заяві вказано, що погашення заборгованості відбувається щомісячними платежами в розмірі 7% від суми заборгованості (тобто встановлений мінімальний платіж), однак в грошовому виразі цієї суми для щомісячного погашення її та її складових позивач не надав, не вказав поважних причин, з яких не надана суду інформація.

Так, для зясування строків і порядку погашення відсотків, судом витребовувалась Памятка клієнта, яка, як підтверджує і сам представник позивача у відповіді від 19.03.2018 № 29634-ВБ, Памятка є частиною кредитної угоди, відповідно ж до п. 5.3 Умов і Правил надання банківських послуг (а.с. 14), строк і порядок погашення відсотків наведений в Памятці клієнта, яка є невідємною частиною договору та повинна бути досліджена в судовому засіданні.

Отже витребувані докази представник позивача не подав без поважних причин, повідомлення про причини неможливість надання довідки про заборгованість через технічні причини, суд не бере до уваги, оскільки суд не наполягав на наданні довідки із застосуванням програмного забезпечення, цілком прийнятним було надання автентичної довідки, також представник позивача не надав суду вихідних даних, для проведення власного розрахунку та наведення його в рішенні, без надання вихідних даних, зазначених в ухвалі від 27.02.2018 є неможливою перевірка розрахунків позивача, наведення судом власних розрахунків та вирішення питання: чи необхідно до частини чи всіх позовних вимог застосувати строк позовної давності.

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 257 ЦПК України суд постановляє ухвалу про залишення позову без розгляду, якщо позивач без поважних причин не подав витребувані судом докази, необхідні для вирішення спору.

У звязку з неможливістю ухвалення судом законного та обґрунтованого рішення без витребуваних доказів, які не надано позивачем без поважних причин, в силу наведених вище положень статті 257 ЦПК України позовна заява підлягає залишенню без розгляду.

Керуючись статтями 258-261 ЦПК України, суд

у х в а л и в:

позов публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_2 про стягнення боргу залишити без розгляду.

Ухвала може бути оскаржене до Апеляційного суду Чернігівської області.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом пятнадцяти днів з дня її проголошення.

Суддя:                                                                           І. В. Литвиненко