Рішення щодо визнання виконавчого напису нотаріуса Кондратюка Віктора Станіславовича на суму 57 539,61 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Вердикт капітал” таким що не підлягає виконанню

Рішення щодо визнання виконавчого напису нотаріуса Кондратюка Віктора Станіславовича на суму 57 539,61 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Вердикт капітал” таким що не підлягає виконанню

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ

Категория: исполнительная надпись нотариуса по кредиту

22 лютого 2021 року

Хмельницький міськрайонний суд в складі :
головуючого – судді Приступи Д.І.
при секретарі Медвідь М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому справу за позовом ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) до ТОВ «Вердикт капітал» (04053, Київ, вул. Кудрявський Узвіз 5-Б) за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача приватного нотаріусу Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Кондратюка Віктора Станіславовича (08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мечникова 103/85) про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню,-

встановив:

Позивач ОСОБА_1 звернулась до суду з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт капітал» за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача приватного нотаріусу Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Кондратюка Віктора Станіславовича в якому просить визнати таким, що не підлягає виконанню, виконавчий напис № 611 від 11.04.2019, вчинений приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Кондратюком Віктором Станіславовичем про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» заборгованість за кредитним договором в розмірі 57 539,61 грн. та 900,00 грн. за вчинення виконавчого напису. Виконавчий напис вважає незаконним, у зв`язку з чим, позивач був вимушений звернутися до суду.
Представник позивача адвокат по кредитам подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, у випадку неявки відповідача не заперечив, щодо заочного розгляду справи, позовні вимоги підтримав в тому обсязі, що визначений у позовній заяві.
Представник товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт капітал» в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи був повідомлений своєчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Третя особа в судове засідання не зявилась про час та місце слухання справи була повідомлена своєчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомила, заперечень проти позову або заяви про розгляд справи без її участі не направила.
Із письмової згоди представника позивача суд ухвалив заочний розгляд справи, на підставі наявних у справі доказів відповідно до ст. 280 ЦПК України.
Суд, дослідивши матеріали справи, вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що 11.04.2019 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Кондрачюком Віктором Станіславовичем вчинено виконавчий напис № 611 про стягніеня з ОСОБА_1 на користь TOB «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» заборгованість за кредитним договором в розмірі 57 539,61 грн. та 900,00 грн. за вчинення виконавчого напису.
Приватний нотаріус, мотивував виконавчий напис тим, що ОСОБА_1 є боржником за Кредитним договором №490910137 від 11.12.2013 укладеним із ПАТ «АЛЬФА-БАНК», правонаступником усіх прав та обов`язків якого є ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ««ВЕСТА», правонаступником усіх прав та обов`язків якого є ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ». Строк платежу за Кредитним договором настав. Боржником допущено прострочення платежів. Стягнення заборгованості проводиться за період з 16.01.2019 по 25.03.2019.
Сума заборгованості складає 57 539,61грн., в тому числі: – заборгованість за тілом кредиту – 16863,01грн.;-заборгованість завідсотками – 21 625,60 грн.; пеня – 19 050,00 грн.. За вчинення виконавчого напису – 900,00 грн.
Згідно Єдиного реєстру нотаріусівv приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Кондратюк Віктор Станіславович тимчасово не діє.
ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛІ не додав Приватному нотаріусу належним чинок оформлений розрахунковий документ,- який підтверджує факт видачі/перерахування кредитних коштів та згідно якого можна було б встановити суму, яку надав/перерахував згідно кредитного договору.
ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» своєчасно та належним чином не інформував позивача про порядок погашення заборгованості за кредитним договором, тому позивач вважає, що відсутня його вина щодо встановлених приватним нотаріусом сум заборгбваності. Викладені обставини свідчать про наявний спір між сторонами щодо розміру заборгованості.
Для одержання виконавчого напису за кредитними договорами, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов`язаннями, додаються: а) оригінал кредитного договору; б) засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувана про непогашений заборгованості.
Відповідно до частини першої статті 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.
Згідно ст.. 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін.
Даний принцип полягає у змагальній формі ініціативи та активності осіб, які беруть участь у справі.
Принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин даної справи. Стороні зобов`язані визначити коло фактів, на які вони можуть посилатися як на підставу своїх вимог і заперечень, і довести обставини, якими вони обґрунтовують ці вимоги й заперечення, як того вимагають положення ст. 81 ЦПК України , за якими доказуванню підлягають обставиш які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.
Відповідно до ст. ст. 13 , 81 ЦПК України , суд розглядає справу в межах заявлених позовних вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, особа яка бере участь у справі, розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд, зобов`язана надати усі наявні у неї докази та довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких виникає спір.
Відповідно до пункту 19 статті 34 Закону України “Про нотаріат” нотаріуси вчиняють такі нотаріальні дії, як вчинення виконавчого напису.
Виконавчий напис – це розпорядження нотаріального органу про примусове стягнення з боржника на користь кредитора грошових сум або передачу чи повернення майна кредитору, вчинене на документах, які підтверджують зобов`язання боржника. В основі вчинення цієї нотаріальної дії лежить факт безспірності певної заборгованості.
Відповідно до ст. 50 Закону України «Про нотаріат» передбачає, що нотаріальна дія або відмова у її вчиненні, нотаріальний акт оскаржуються до суду. Право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії чи акти.
Частиною 1 статті 88 Закону України “Про нотаріат” встановлено, що нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями – не більше одного року.
Аналогічні положення містяться в пункті 3.1. Глави 16 “Вчинення виконавчих написів” Розділу ІІ “Порядок вчинення окремих видів нотаріальних дій” Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012 (далі за текстом – Порядок).
Отже, виконавчий напис вчиняється нотаріусом за наявності двох умов: якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем і якщо з моменту виникнення права на позасудове вирішення спору не минув строк, передбачений законом.
Частиною 1 статті 87 Закону України “Про нотаріат” передбачено, що для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість.
Відповідно до ст. 89 Закону України «Про нотаріат», у виконавчому написі повинні зазначатися: дата (рік, місяць, число) його вчинення, посада, прізвище, ім`я, по батькові нотаріуса, який вчинив виконавчий напис, найменування та адреса стягувана; найменування, адреса, дата і місце народження боржника, місце роботи (для громадян), номери рахунків в установах банків (для юридичних осіб); строк, за який провадиться стягнення; суми, що підлягають стягненню, або предмети, які підлягають, витребуванню, в тому числі пеня, проценти, якщо такі належать до стягнення, розмір плати, сума державного мита, сплачуваного стягувачем, або мита, яке підлягає стягненню з боржника; номер, за яким виконавчий напис зареєстровано; дата набрання юридичної сили; строк предявлення виконавчого напису до виконання. Виконавчий напис скріплюється підписом і печаткою нотаріуса.
Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України (частина 2 статті 87 Закону України “Про нотаріат”).
Згідно з пунктами 1.1., 1.2., 3.2., 3.5. Глави 16 “Вчинення виконавчих написів” Розділу ІІ “Порядок вчинення окремих видів нотаріальних дій” Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012, для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість, або на правочинах, що передбачають звернення стягнення на майно на підставі виконавчих написів. Безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 1172 від 29.06.1999 (далі за текстом – Перелік). Під час вчинення виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у Переліку документів, за якими стягнення заборгованості проводиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України № 1172 від 29.06.1999.
Пунктом 2 Розділу “Стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних відносин” Переліку в редакції змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України № 662 від 26.11.2014, встановлено, що для одержання виконавчого напису для стягнення заборгованості за кредитними договорами, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов`язаннями, подаються,
а) оригінал кредитного договору;
б) засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення відміткою стягувача про непогашення заборгованості.
ТОВ «ВЕРДИКТКАПІТАЛІ недовід наявність негативних наслідків через прострочення виконання зобов`язання за кредитним договором, а також не надано арифметичного розрахунку з посиланням на норми Кредитного договору щодо стягнення суми пенів розмірі 19 050,00 грн.
Судові витрати, по справі становлять 840,80 грн. судового збору.
З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що позов ОСОБА_1 є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 5 , 12 , 13 , 81 , 133, 137, 141 , 259 , 263-265, 280 ЦПК України , суд –

вирішив:

Позов задовольнити.
Визнати, виконавчий напис № 611 від 11.04.2019, вчинений приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Кондратюком Віктором Станіславовичем про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» заборгованість за кредитним договором в розмірі 57 539,61 грн. та 900,00 грн. за вчинення виконавчого напису, таким, що не підлягає виконанню.
Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт капітал» на користь ОСОБА_1 судові витрати в сумі 840 грн. 80 коп.
Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив за письмовою заявою відповідача, яку може бути подано протягом 30 днів з дня його проголошення, учасник справи, якому повне заочне рішення не було вручене у день проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення.
На рішення може бути подано апеляційну скаргу до Хмельницького апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.
Рішення суду набирає чинності після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано та закінчення строку для подання відповідачем заяви про перегляд заочного рішення.
Суддя Хмельницького
міськрайонного суду

Д.І. Приступа