Рішення щодо відмови в позовних вимогах кредитора ПАТ “ПУМБ” на суму 81 222,71 грн. про стягнення заборгованності в повному об’ємі

Рішення щодо відмови в позовних вимогах кредитора ПАТ "ПУМБ" на суму 81 222,71 грн. про стягнення заборгованності в повному об'ємі

Якимівський районний суд Запорізької області

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

Справа № 330/2057/19

2/330/515/2019

“02” грудня 2019 р. Якимівський районний суд Запорізької області у складі:

головуючого судді – Федорець С.В.

при секретарі – Шеліповій Ю.О.,

розглянувши у порядку спрощеного провадження цивільну справу за позовом Акціонерного Товариства «Перший український міжнародний банк» (адреса: 02002, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, код ЄДРПОУ 14282829) до ОСОБА_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 ) про стягнення заборгованості, суд

В С Т А Н О В И В :

Позивач звернувся до суду з позовом до відповідача про стягнення заборгованості, за наступними підставами.

Як вказує позивач, ПАТ «Банк Ренесанс Капітал» на підставі кредитного договору №GP-5894959 від 24.01.2014 року було надано відповідачеві кредит у сумі 28223,16 гривень. 19.07.2016 року ПАТ «Банк Ренесанс Капітал» припинилося шляхом приєднання до ПАТ «Перший український міжнародний банк», таким чином позивач є правонаступником усіх прав та обов`язків ПАТ «Банк Ренесанс Капітал». Позивач зазначає, що відповідач належним чином довгтривалий строк не виконує свої зобов`язання за вище вказаним кредитним договором, внаслідок чого в нього створилася заборгованість за цим кредитним договором у розмірі 81222,71 грн., яка складається з 13480,43 грн. – заборгованість за кредитом, 793,46 грн. – заборгованість за процентами, 12403,56 грн. – заборгованість за комісією, 54545,26 грн. – штрафні санкції.

На підставі викладеного, позивач просить стягнути з відповідача ОСОБА_1 на користь АТ «ПУМБ» заборгованість за кредитним договором у розмірі 81222 гривні 71 копійку та судові витрати у розмірі 1921 гривня 00 копійок.

Відповідно до ч. 4 ст. 19 ЦПК України, спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, що виникають з трудових відносин, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 274 ЦПК України, у порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута малозначна справа.

Ухвалою суду від 10.09.2019 року було відкрито провадження по справі, призначено справу до розгляду у порядку спрощеного провадження з повідомленням (викликом) сторін. Окрім того, відповідачу було надано строк для подання відзиву на позовну заяву.

Представник позивача надав на адресу суду заяву з проханням розглядати справу за його відсутності, зазначивши, що наполягає на задоволенні позовних вимог.

Відповідач до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно рекомендованим листом, відзиву на позов не надав, проте надав заяву з проханням розглядати справу у його відсутність, зазначивши, що позов не визнає у повному обсязі і просить суд долучити до матеріалів справи і врахувати при винесенні рішення надані ним документи – рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 03.09.2018 року, постанову приватного виконавця від 26.04.2019 року про стягнення з боржника основної винагороди, рішення Якимівського районного суду Запорізької області від 24.09.2019 року.

Відповідно до ч.2 ст.247 Цивільного процесуального кодексу України, у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

За таких обставин суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних та доказів.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає позов таким, що не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Так, у даному випадку правовідносини, що склалися між сторонами, ґрунтуються на вимогах статей 526, 299, 625, 1049, 1054 ЦК України.

Згідно ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно вимог ст. 599 ЦК України зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Згідно до ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором кредитодавець зобов`язується надати грошові кошти позичальнику в розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити відсотки.

Згідно ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Згідно ст. 1049 ЦК України позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві позику у строк та в порядку, що встановлені договором. Позика вважається повернутою в момент передання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок.

Як зазначає позивач, ПАТ «Банк Ренесанс Капітал» на підставі кредитного договору №GP-5894959 від 24.01.2014 року було надано відповідачеві кредит у сумі 28223,16 гривень. 19.07.2016 року ПАТ «Банк Ренесанс Капітал» припинилося шляхом приєднання до ПАТ «Перший український міжнародний банк», таким чином позивач є правонаступником усіх прав та обов`язків ПАТ «Банк Ренесанс Капітал».

Вказані факти ніким не оспорюються та підтверджені позивачем належним чином наданими копіями кредитного договору (у вигляді оферти, підписаної відповідачем) – ас.с 7-11, та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (а.с.17-27).

Проте, позивачем до позову не надано виписку по картковому (кредитному) рахунку відповідача.

Надано Довідку про стан та історію заборгованості за кредитним договором №GP-5894959 від 27 січня 2014 року (а.с. 14-15), в якій зазначено лише суми погашення кредитної заборгованості та суми заборгованості. При цьому, зазначена довідка не відображає повністю рух коштів по рахунку відповідача, ніяким чином не завірена, що, у відповідності до положень статті 95 ЦПК України позбавляє суд зробити висновок про належність та допустимість цього доказу,

Те, що надано позивачем як “Виписка з рахунку ОСОБА_1 із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості за кредитним договором GP-5894959” (а.с. 16) не є таковою, а фактично є повідомленням банку про наявність заборгованості відповідача із зазначенням видів заборгованості, з яких складається загальна сума 81222,71 грн.

При цьому, з наданих відповідачем документів вбачається наступне.

Так, рішенням Запорізького окружного адміністративного суду від 03.09.2018 року було встановлено, що Приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва Вольф Т.Л. 30.07.2018 року було відкрито виконавче провадження та звернуто стягнення на заробітну плату відповідача ОСОБА_1 з метою стягнення на користь позивача заборгованості у розмірі 27738,14 гривень, яка створилася по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що відповідає номеру карткового рахунку за кредитним договором GP-5894959.

Таким чином, з цього випливає, що у період з 30.07.2018 року по день набрання законної сили рішенням Запорізького окружного адміністративного суду від 03.09.2018 року з заробітної плати відповідача проводилися відрахування на користь позивача для погашення заборгованості по кредитному договору GP-5894959. Проте, жодних відомостей про це позивачем не надано, сам відповідач також не зазначив точну суму відрахувань з його заробітної плати за вказаним виконавчим провадженням.

Крім того, з рішення Якимівського районного суду Запорізької області від 24.09.2019 року вбачається, що Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. було вчинено виконавчий напис про стягнення з ОСОБА_1 на користь позивача ПАТ “ПУМБ” заборгованості по кредитному договору GP-5894959 від 27.01.2014 року у розмірі 27738,14 гривень, на підставі цього виконавчого напису Приватним виконавцем виконавчого округу Запорізької області Сколібог О.С. було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.

Зазначеним рішенням Якимівського районного суду виконавчий напис було скасовано, проте які суми були стягнуті на підставі цього виконавчого напису позивачем з відповідача на виконання зобов`язань за кредитним договором GP-5894959, жодних відомостей позивачем не надано.

Враховуючи вище наведене, суд вважає, що позивачем не надано судові достатніх доказів на підтвердження заявлених позовних вимог, суми, заявлені позивачем, жодним чином не обгрунтовані, а відомості, повідомлені позивачем судові, не надають можливості повно та об`єктивно встановити дійсний розмір заборгованості відповідача перед позивачем по кредитному договору GP-5894959 від 24.01.2014 року.

Відповідно до ст.81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення позову та вважає за необхідне у позові відмовити.

Крім того, у відповідності до ст. 141 ЦПК України, стягненню на користь позивача з відповідача не підлягають судові витрати по оплаті судового збору, оскільки у задоволенні позовних вимог повністю відмовлено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 133, 141, 264, 265, 274-279 ЦПК України, ст. ст. 526, 527, 530, 599, 1049, 1054 Цивільного кодексу України, суд

В И Р І Ш И В :

 

У задоволенні позову Акціонерного Товариства «Перший український міжнародний банк» (адреса: 02002, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, код ЄДРПОУ 14282829) до ОСОБА_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 ) про стягнення заборгованості, – відмовити повністю.

Рішення може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його винесення шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Запорізького апеляційного суду.

У відповідності до п.п. 15.5, п.п.15 п. 1 Розділу ХШ Перехідних Положень ЦПК України в новій редакції, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно- телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди.

Суддя:                 Федорець С.В.