Рішення щодо відмови в позовних вимогах кредитора ПАТ “ПУМБ” на суму 52 518,24 грн. про стягнення заборгованності в повному об’ємі

Рішення щодо відмови в позовних вимогах кредитора ПАТ “ПУМБ” на суму 52 518,24 грн. про стягнення заборгованності в повному об’ємі

РІШЕННЯ
Іменем України

Категорія: Суд з банком

24 листопада 2020 року м. Бердянськ
Бердянський міськрайонний суд Запорізької області у складі:
головуючого – судді Дністрян О.М.,
при секретарі Уставицькій Н.М.,

за участю представника відповідача адвоката по кредитам, розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції цивільну справу за позовною заявою Акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, –

В с т а н о в и в :

АТ «ПУМБ», який є правонаступником ПАТ «Банк Ренесанс Капітал» звернулося до суду з позовом до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором, мотивуючи свої вимоги тим, що 10.01.2012 року між Публічним акціонерним товариством «Банк Ренесанс Капітал» та ОСОБА_2 було укладено кредитний договір № 26253018438017, на підставі якого відповідачу видано кредитну карту з кредитним лімітом 10000,00 грн., який згодом було збільшено до 12000,00 грн. У порушення умов договору відповідач зобов`язання за вказаним договором належним чином не виконав. У зв`язку з зазначеними порушеннями зобов`язань за кредитним договором станом на 28.05.2020 року відповідач має заборгованість у сумі 52518,24 грн., з яких: 12033,53 грн. заборгованість за кредитом, 31389,75 грн. заборгованість за процентами, 45,00 грн. заборгованість за комісією, 9049,96 грн. штрафні санкції. Просили стягнути з відповідача на користь позивача заборгованість за кредитним договором в розмірі 52518,24 грн. та суму сплаченого судового збору в розмірі 2102,00 грн.
Ухвалою суду від 20.07.2020р. відкрито провадження у справі та призначено розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження в судовому засіданні з повідомленням сторін.
Від представника відповідача кредитного адвоката надійшов відзив на позовну заяву, в якому зазначив, що позивач не визнає позовних вимог в повному обсязі. Зазначив, що переказ та отримання суми кредиту відповідачем в розмірі 12033,53 нічим не підтверджено, позивач на підтвердження даної банківської операції будь-яких документів не надав. Крім того, зазначив, що наданий позивачем розрахунок заборгованості за кредитом є відображенням односторонніх арифметичних розрахунків позивача і не є правовою підставою для стягнення відповідних сум та не може слугувати доказом безспірності розміру грошових вимог позивача до відповідача. Крім того, вважає, що позивачем пропущений строк позовної давності як за тілом кредиту, так і за відсотками та неустойкою. На його думку, позивач не довів наявність негативних наслідків через прострочення виконання зобов`язання за кредитним договором, такі негативні наслідки могли виникати лише для первісного кредитора. Крім того, позивач не надав арифметичного розрахунку з посиланням на норми кредитного договору щодо стягнення сум штрафних санкцій в розмірі 9049,96 грн. Також зазначив, що пропозиція укласти договір (оферта) викладено в письмовій формі на папері з надрукованим текстом шрифтом розміром 5 друкувальних пунктів. Такі дії зроблені позивачем навмисно з метою ускладнити та унеможливити позивачу прочитання тексту договору, ознайомлення з істотними умовами та відповідно неможливістю прийняття позивачем зваженого та свідомого рішення щодо необхідності укладення договору саме на таких умовах. Просить відмовити у задоволенні позовних вимог.
Представник позивача в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином. В позовній заяві просив розглянути справу за відсутності представника.
Ухвалами суду від 23.09.2020р. та 27.10.2020р. явку представника АТ «Перший Український Міжнародний Банк» до суду визнано обов`язковою, проте представник позивача в судові засідання не з`явився.
Представника відповідача адвокат по кредитам в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні позовних вимог з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву.
Вислухавши пояснення представника відповідача, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що позов не підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно дозмісту ст.ст.11,15 ЦК України цивільні права й обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій, що непередбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні правта обов`язки. Кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.
Згідно ст. 12 ЦПК України, цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом.
Вимогами ч.3 ст.12, ч.1 ст.81 ЦПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
Згідно з ч.1ст.634 ЦК України договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.
Відповідно до ст.1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.
Згідно з ст.ст.526,527,530 ЦК України зобов`язання повинні виконуватися належним чином і в установлений строк відповідно до умов договору та вимог закону.
Відповідно до статті 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.
Стаття 610 ЦК України встановлює, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). А відповідно до ч.1ст.612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.
Згідно зі ст.611 ЦК України у разі порушення зобов`язань настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.
Згідно з ч.1ст.1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом.
Статтею 1049 ЦК України передбачено, що позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти) у строк та в порядку, що встановлені в договорі.
Відповідно до ст.1050 ЦК України якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов`язаний сплатити грошову суму відповідно достатті 625 цього Кодексу. Якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.
Судом встановлено, що 10.01.2012 року між Публічним акціонерним товариством «Банк Ренесанс Капітал» та ОСОБА_2 було укладено Кредитний договір №26253018438017, на підставі якого відповідачу видано кредитну з кредитним лімітом 10000,00 грн.
19.07.2016 р. Публічне акціонерне товариство «Банк Ренесанс Капітал» припинилося шляхом приєднання до Публічного акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк». Зазначена обставина підтверджується випискою з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Публічне акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний Банк» є правонаступником усіх прав та зобов`язань Публічного акціонерного товариства «Банк «Ренесанс Капітал», що підтверджується випискою та Статутом. На баланс Публічного акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» внаслідок приєднання Публічного акціонерного товариства «Банк Ренесанс Капітал» була передана заборгованість за кредитним договором.
Відповідно до умов кредитного договору відповідач отримала кредит у розмірі 10000,00грн у вигляді встановленого овердрафту на платіжну картку зі сплатою комісії за обслуговування овердрафту 2%, процентів за користування овердрафтом в розмірі 36% річних та сплатою процентів за користування несанкціонованим овердрафтом в розмірі 36% річних зі строком користування овердрафтом 24 місяця (а.с.7).
Відповідно до п.1, п.2 Пропозиції укласти Договір карткового рахунку та договір страхування (оферта) клієнт просить Банк встановити в момент укладення або протягом дії Договору карткового рахунку Ліміт овердрафту та строк користування овердрафтом в межах максимально погодженої суми, яка не перевищує 50000 гривень та надає Банку право з огляду на кредитну історію клієнта протягом дії Договору карткового рахунку, змінювати строк користування овердрафтом та ліміт овердрафту у межах визначеним згідно з п.1 (а.с.7).
За розрахунком позивача у зв`язку з зазначеними порушеннями зобов`язань за кредитним договором станом на 28.05.2020 року відповідач має заборгованість у сумі 52518,24 грн., з яких: 12033,53 грн. заборгованість за кредитом, 31389,75 грн. заборгованість за процентами, 45,00 грн. заборгованість за комісією, 9049,96 грн. штрафні санкції.
Звертаючись до суду з позовом про стягнення вказаної заборгованості, Банк посилався на те, що позивач виконав умови кредитного договору, надав відповідачу кредитні кошти, а останній свої зобов`язання за кредитним договором не виконує і утворив зазначену заборгованість.
Представником відповідача адвокат по проблемним кредитам заявлено клопотання про застосування строку позовної давності при стягненні заборгованості за кредитним договором.
Відповідно до статті 267 ЦК України позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення. Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.
Згідно зі ст. ст. 256, 257 ЦК України позовна давність це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.
Відповідно до частини 1 ст. 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).
Згідно ст. 261 ЦПК України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила. За зобов`язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання.
Статтею 264 ЦПК України встановлено, що перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов`язку. Після переривання перебіг позовної давності починається заново. Час, що минув до переривання перебігу позовної давності, до нового строку не зараховується.
На підставі ст. 266 ЦПК України зі спливом позовної давності до основної вимоги вважається, що позовна давність спливла і до додаткової вимоги (стягнення неустойки, накладення стягнення на заставлене майно тощо).
Як було зазначено вище, судом встановлено, що відповідно до заяви ОСОБА_2 від 10.01.2012 року між нею та ПАТ “Банк Ренесанс Капітал” укладено кредитний договір №26253018438017, відповідно до якого ОСОБА_2 отримала кредитну карту з кредитним лімітом 10000,00 грн.
Крім того, як встановлено з вищезначеної заяви, строк користування овердрафтом 24 місяця (а.с.7).
Тобто цією заявою укладеною між сторонами від 10 січня 2012 року встановлений строк (термін) виконання договору, а саме, 24 місяця, які сплинули 10 січня 2014 року.
Як зазначено в правовій позиції , висловленої Верховним Судом України у постанові від 12 листопада 2014 року під час розгляду справи №6-167цс14 пролонгація договору передбачає продовження строку дії договору після виконання сторонами його умов і переукладання договору на тих самих умовах, на яких він був укладений, але після закінчення строку дії картки.
В правовій позиції Верховного Суду України, яка висловлена в постанові від 19 березня 2014 року у справі № 6-14цс14 відповідно до правил користування платіжною карткою, які є складовою кредитного договору, картка діє в межах визначеного нею строку. За таким договором, що визначає щомісячні платежі погашення кредиту та кінцевий строк повного погашення кредиту, перебіг позовної давності ( ст. 257 ЦК України) щодо місячних платежів починається після несплати чергового платежу, а щодо повернення кредиту в повному обсязі зі спливом останнього дня місяця дії картки (ст. 261 ЦК України), а не закінченням строку дії договору.
Проте позивачем суду не надано взагалі будь-яких відомостей та підтверджень про строк дії кредитної карти, про можливий її перевипуск, про останні платіж по кредитному договору. Крім того, незважаючи на ухвали суду від 23.09.2020р. та від 27.10.2020р. щодо обов`язкової явки представника позивача в судове засідання для з`ясуванні фактичних обставин справи та правовідносин, що склалися між сторонами, представник позивача в судові засідання так і не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Виходячи з вищенаведеного, суд вважає, що перебіг позовної давності в даному випадку, почався з дня встановленого строку виконання договору, тобто 10 січня 2014 року.
Інших доказів на спростування зазначених обставин позивачем не надано.
За наведених підстав та встановлених обставин суд вважає, що позовні вимоги позивача про стягнення суми заборгованості за договором не підлягають задоволенню.
Оскільки, суд вважає за необхідним в задоволені позовних вимог відмовити, то судові витрати не підлягають стягненню з відповідача на користь позивача.
Керуючись ст.ст. 526, 527, 530, 625, 629, 1054 ЦК України, ст.ст. 10,76,141, 263-265, ЦПК України, суд

В и р і ш и в :

В задоволенні позову Акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором відмовити.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.
Учасник справи, якому повне рішення не було вручено в день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження рішення судуякщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.
Позивач Акціонерне товариство «Перший український міжнародний банк», місцезнаходження: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, код ЄДРПОУ 14282829.
Відповідачка – ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .
Повний текст рішення складено 04 грудня 2020 року.
Суддя Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області О. М. Дністрян