Рішення щодо відмови в позовних вимогах кредитора ПАТ “ПУМБ” на суму 47 266,63 грн. про стягнення заборгованності в повному об’ємі

Рішення щодо відмови в позовних вимогах кредитора ПАТ "ПУМБ" на суму 47 266,63 грн. про стягнення заборгованності в повному об'ємі

 

Справа№592/16432/19
Провадження №2/592/268/20

РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2020 року м.Суми

Ковпаківський районний суд м.Суми у складі: головуючого – судді Алфьорова А.М., за участю секретаря судового засідання Літовченко С.М., представника відповідача Калініна С.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Суми цивільну справу за позовом Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

В С Т А Н О В И В:

Позивач, АТ «ПУМБ», звернувся до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості по кредитному договору. Посилався на те, що 27.11.2015 між ПАТ «Банк Ренесанс Капітал» та ОСОБА_1 на підставі кредитного договору № 26255039182083 видано кредит у сумі 21245,9 грн. 19.07.2016 ПАТ «Банк Ренесанс Капітал» припинило свою діяльність шляхом приєднання до ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк». ПАТ «ПУМБ» є правонаступником усіх прав та зобов`язань ПАТ «Банк Ренесанс Капітал», що підтверджується випискою та статутом. Відповідач ОСОБА_1 не виконує свої кредитні зобов`язання, заборгованість станом на 23.07.2019 складає 47266,63 грн з яких: 13173,33 грн. – заборгованість за кредитом; 10895,37 грн. – заборгованість по процентам; 0 грн. заборгованість за комісією; 23197,93 грн.-штрафні санкції. Просить стягнути з відповідача на їхню користь заборгованість по кредитному договору в сумі 47266,63 грн. та витрати зі сплати судового збору в сумі 1921,00 грн.
Представник позивача, АТ «ПУМБ» в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, у позовній заяві зазначили про розгляд справи за відсутності представника позивача.
Відповідач ОСОБА_1 в судове засідання не з`явився.
Представник відповідача ОСОБА_1 – кредитний адвокат Калінін С.К., в судовому засіданні позовні вимоги не визнав, з підстав викладених у відзиві на позовну заяву, просив відмовити у задоволенні позову.
Заслухавши представника відповідача, дослідивши матеріали справи суд дійшов наступного висновку.
Як зазначає позивач у своїй позовній заяві 27.11.2015 р. ПАТ «Банк Ренесанс Капітал» на підставі кредитного договору № 26255039182083 видано кредит ОСОБА_1 у сумі 21245,9 грн.
19.07.2016 ПАТ «Банк Ренесанс Капітал» припинило свою діяльність шляхом приєднання до ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк». ПАТ «ПУМБ» є правонаступником усіх прав та зобов`язань ПАТ «Банк Ренесанс Капітал», що підтверджується випискою та статутом.
Із позовної заяви вбачається, що за вказаним договором ОСОБА_1 виданий кредит у розмірі 21245,9 грн., однак із наданого позивачем договору від 27.11.2015 вбачається, що ліміт овердрафту становить 3000 грн.
Будь-який інших доказів того, що вказаний ліміт був збільшений позивач не надав.
Згідно виписки з рахунку заборгованості за кредитним договором № 26255039182083 заборгованість ОСОБА_1 перед АТ «ПУМБ» станом на 03.10.2019 складає 47266,63 грн., в тому числі прострочена заборгованість за сумою кредиту становить 8791,09 грн.; прострочена заборгованість за комісією в розмірі 0 грн., прострочена заборгованість за процентами в розмірі 10419,79 грн., строкова заборгованість за сумою кредиту в розмірі 4382,24 грн., строкова заборгованість за комісією в розмірі 0 грн., строкова заборгованість за процентами в розмірі 475, 58 грн., неустойка за порушення зобов`язань по кредиту в розмірі 23197,93 грн. та суми плати, що здійснена стягувачем за вчинення виконавчого напису. Дана виписка підписана представником АТ «ПУМБ» Фацул М.В., не містить ні печатки, ні будь яких інших реквізитів банку.
Суд не може прийняти до уваги виписку з рахунку відповідача, як належний і допустимий доказ існуючої у відповідача заборгованості, оскільки, дана виписка не містить підтвердження руху коштів по картковому рахунку із зазначенням суми заборгованості за кредитним договором, і, до того ж, не є відповідним розрахунком заборгованості та фінансовим документом на підтвердження розрахунків між банками та відповідачем.
Так, доказами, які підтверджують наявність заборгованості та її розмір є первинні документи, оформлені відповідно до ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність». Згідно із вказаною нормою Закону підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це не можливо безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.
Пунктом 62 Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75, виписки з особових рахунків клієнтів є підтвердженням виконаних за день операцій і призначаються для видачі або відсилання клієнту.
Позивачем суду не надано доказів того, яка заборгованість існувала перед ПАТ «Банк Ренесанс Капітал» у відповідача на час припинення шляхом приєднання до ПАТ «ПУМБ».
Розрахунок заборгованості за указаним кредитним договором до позову не доданий взагалі, а тому не можливо встановити відповідність порядку нарахування заборгованості (зокрема, процентів і неустойки) та проведення відповідних розрахунків, умовам договору, укладеного між ПАТ «Банк Ренесанс Капітал» та ОСОБА_1 .
Таким чином, суду не надані будь-які докази, які б підтверджували розмір нарахованої банком заборгованості за кредитним договором.
Щодо посилання представника відповідача на наявність виконавчого напису № 9861 від 03.05.2019 про стягнення з ОСОБА_1 на користь АТ «ПУМБ» заборгованість за кредитним договором в розмірі 21 245,90 грн. та 500,00 грн. за вчинення виконавчого напису, слід зазначити наступне.
Так дійсно,приватним нотаріусом Київського міськогонотаріального округуХарою НаталієюСтаніславівною винесено виконавчий напис нотаріуса по кредиту  № 9861 від 03.05.2019 про стягнення з ОСОБА_1 на користь АТ «ПУМБ» заборгованість за кредитним договором № 26255039182083 від 27.11.2015 в розмірі 21 245,90 грн. та 500,00 грн. за вчинення виконавчого напису.
АТ «Перший Український Міжнародний Банк» пред`явив виконавчий напис № 9861 від 03.05.2019 для виконання до приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Вольф Тетяни Леонідівни, на підставі якого приватний виконавець 23.05.2019 виніс постанову про відкриття виконавчого провадження № 59189874.
Позовна заява АТ «ПУМБ» від 03.10.2019 так само як і виконавчий напис № 9861 від 03.05.2019 охоплює період з 26.04.2018 по 26.04.2019 про те сума, що підлягає стягненню за позовною заявою по заборгованість за кредитом – 13 173,33 грн., в двічі більша за тим самим видом заборгованості ніж зазначено в виконавчому написі – 6 419,95 грн.
Наявність виконавчого напису № 9861 від 03.05.2019 про задоволення вимог кредитора, яке не виконано боржником, припиняє правовідносини сторін кредитного договору, звільняє боржника від відповідальності за невиконання грошового зобов`язання та позбавляє кредитора права на отримання сум, передбачених частиною другою статті 625, оскільки зобов`язання залишається невиконаним належним чином відповідно до вимог статей 526, 599 ЦК України.
Відомостей в підтвердження визнання виконавчого напису № 9861 від 03.05.2019 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Хари Наталії Станіславівни таким, що не підлягає виконанню до суду не надано, а тому стягнення з відповідача на користь позивача заборгованості за кредитним договором № 26255039182083 від 27.11.2015 призведе до подвійного стягнення з ОСОБА_1 заборгованості на підставі одного і того ж договору.
Що стосується посилання представника відповідача на те, що позивачем пропущено строк позовної давності як за тілом кредиту так і за відсотками та неустойкою, то суд зазначає, що відповідно п.11 постанови ПленумуВерховного судуУкраїни від18.12.2009року №14«Про судоверішення уцивільній справі» встановивши, що строк для звернення з позовом пропущений без поважних причин, суд у рішенні зазначає про відмову в позові з цих підстав, якщо про застосування позовної давності заявлено стороною у спорі, зробленою до ухвалення ним рішення, крім випадків, коли позов не доведено, що є самостійною підставою для цього.
Оскільки, суд відмовляє у задоволенні заявлених позовних вимог за недоведеністю, тому підстав для застосування позовної давності немає.
Відповідно до ч. 1 ст. 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Згідно з частиною шостою статті 81ЦПК України доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.
Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір, тому подання позивачем доказів на підтвердження наведених вище обставин є обов`язковим, оскільки в цій частині між позивачем та відповідачем виник спір про право, і такі докази матимуть значення для ухвалення рішення у справі.
Виходячи з вимог цивільного процесуального законодавства, позивач повинен подати належні та допустимі докази на обґрунтування тих обставин, на які він посилається як на підставу для задоволення його вимог, і на підставі яких суд в подальшому встановить наявність підстав для задоволення позову чи відмови у його задоволенні.
Суд, відповідно до вимог ЦПК України, позбавлений права на збирання доказів за власною ініціативою, а тому при вирішенні спору, бере до уваги тільки ті докази, які надані сторонами по справі.
За таких обставин, суд приходить до висновку, що позивачем не надано належних доказів на підтвердження своїх позовних вимог, а саме: що зобов`язання відповідача перед ПАТ «Банк Ренесанс Капітал» перейшли до АТ «ПУМБ»; що перед ПАТ «Банк Ренесанс Капітал» у відповідача існувала заборгованість на час припинення товариства і який саме її розмір; що ОСОБА_1 взагалі має заборгованість за кредитним договором № 26255039182083 від 27.11.2015 у заявленому позивачем розмірі.
Тому, підстави для задоволення позовних вимог відсутні.
Відповідно до положень ст. 141 ЦПК України, судові витрати понесені позивачем за сплату судового збору у розмірі 1921 гривні 00 коп. залишаються за позивачем.
Керуючись статтями 12, 13, 81, 89, 263-265 ЦПК України, суд

У Х В А Л И В:

У задоволенніпозову Акціонерного товариства«Перший УкраїнськийМіжнародний Банк»до ОСОБА_1 про стягненнязаборгованості – відмовити.
Апеляційна скаргана рішеннясуду можебути поданапротягом тридцятиднів здня складанняповного судовогорішення доСумського апеляційногосуду черезКовпаківський районнийсуд м.Суми.Рішення судунабирає законноїсили післязакінчення строкуподання апеляційноїскарги всімаучасниками справи,якщо апеляційнускаргу небуло подано.У разіподання апеляційноїскарги рішення,якщо йогоне скасовано,набирає законноїсили післяповернення апеляційноїскарги,відмови увідкритті чизакриття апеляційногопровадження абоприйняття постановисуду апеляційноїінстанції занаслідками апеляційногоперегляду.
Суддя А.М. Алфьоров