Рішення щодо відмови в позовних вимогах кредитора ПАТ “ПУМБ” на суму 128 060,00 грн. про стягнення заборгованності в повному об’ємі

Рішення щодо відмови в позовних вимогах кредитора ПАТ "ПУМБ" на суму 128 060,00 грн. про стягнення заборгованності в повному об'ємі

Справа № 570/4861/19
Номер провадження 2/570/328/2020

Р І Ш Е Н Н Я
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2020 року
Рівненський районний суд Рівненської області в особісудді Штогуна О.С.
за участю секретаря судового засідання Соломицької Л.М.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Рівненського районного суду Рівненської області за правилами спрощеного позовного провадження цивільну справу за позовом Акціонерного товариства “Перший Український Міжнародний Банк” до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, –

в с т а н о в и в :

10 жовтня 2019 року АТ “Перший Український Міжнародний Банк”, як правонаступник ПАТ “Банк Ренесанс Капітал” звернувся у Рівненський районний суд Рівненської області з позовною заявою до ОСОБА_1 в якій просить стягнути з останньої заборгованість у сумі 128060 грн. 00 коп.
В обґрунтування позовної вимоги АТ “Перший Український Міжнародний Банк” посилається на те, що 06 серпня 2014 року ПАТ “Банк Ренесанс Капітал” на підставі договору №26252029430607 видано відповідачу кредит в розмірі 30533 грн. 57 коп.
19 липня 2016 року ПАТ “Банк Ренесанс Капітал” припинилось шляхом приєднання до АТ “Перший Український Міжнародний Банк”. Позивач є правонаступником усіх прав та зобов`язань ПАТ “Банк Ренесанс Капітал”.
Оскільки, відповідач не виконує свої кредитні зобов`язання належним чином довготривалий строк, у неї утворилась заборгованість, яка становить 128060 грн. 00 коп. з яких: 10815 грн. 03 коп. заборгованість за кредитом; 21681 грн. 24 коп. заборгованість за процентами; 95563 грн. 73 коп. штрафні санкції.
Враховуючи наведене, позивач просить стягнути з відповідача зазначену заборгованість, а також понесені судові витрати.
Позивач будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи, явку представника в судове засідання не забезпечив. Представник позивача в позовній заяві подала клопотання про розгляд даної справи без її участі.
Відповідач будучи належним чином повідомленою про дату, час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явилась, уповноважила представляти свої інтереси представника адвокат по кредитам Калініна С.К.
Представник відповідача будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, подав до суду відзив та заяву про розгляд справи без його участі. Згідно поданого відзиву відповідач позовні вимоги не визнає в повному обсязі, просить у задоволенні позову відмовити. Заперечення щодо позовної вимоги обґрунтовує тим, що позивач приховав від суду відомості про те, що 18 березня 2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. вчинено виконавчий напис нотаріуса по кредиту №7203 про стягнення з ОСОБА_1 на користь ПАТ “Петрший Український Міжнародний Банк” заборгованості за кредитним договором в розмірі 30213 грн. 56 коп. та 500 грн. за вчинення нотаріального напису.
Поряд з цим, зазначає, що 06 серпня 2014 року відповідачем було підписано пропозицію укласти договір з ПАТ “Банк Ренесанс Капітал”. У подальшому ОСОБА_1 кредитний договір не укладала та кошти в кредит не отримувала.
Серед іншого, просив застосувати позовну давність до позовних вимог позивача.
Розгляд справи (суд з банком) здійснювався за відсутності учасників справи, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу, що відповідає вимогам ч.2 ст.247 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України).
Ознайомившись із позовною заявою, дослідивши в судовому засіданні докази, суд приходить до переконання, що позов не підлягає до задоволення.
Так, 17 квітня 2014 року ПАТ “Банк Ренесанс Капітал” та ОСОБА_1 підписано пропозицію укласти Договір карткового рахунку та договір страхування (оферта) і загальні умови договорів кредитування, відкриття та ведення рахунків.
Відповідно до п. 2.1 Банк зобов`язався надати Позичальнику Кредит з метою та у Сумі Кредиту, вказаній в Пропозиції, й в порядку, передбаченому цим Розділом, а Позичальник зобов`язалась сплатити Банку Разову комісію, своєчасно та у повному обсязі виплачувати Банку Проценти за користування Кредитом та Комісії, використати його за цільовим призначенням виконати інші умови Кредитного Договору та повертати кредит Банку частинами у сумах та терміни, визначені у Графіку платежів, але в будь-якому випадку не пізніше останнього дня Строку кредиту, зазначеного в Пропозиції.
Як вбачається із змісту пропозиції укласти Договір карткового рахунку та договір страхування (оферта) поміж Публічним акціонерним товариством “Банк Ренесанс Капітал” та ОСОБА_1 мав бути укладений договір Карткового рахунку (оферти) 26252029430607, за яким ліміт оферти становив 8000 грн., а строк користування 24 місяці.
19 липня 2016 року Публічне акціонерне товариство “Банк Ренесанс Капітал” припинилося шляхом приєднання до Акціонерного товариства “Перший Український Міжнародний Банк”.
Згідно ст.629 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) договір є обов`язковим для виконання сторонами.
Статтями 526, 527 ЦК України встановлено, що зобов`язання має виконуватися належним чином, у встановлений строк відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Відповідно до ст.1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.
Враховуючи положення вищевказаних норм обов`язок позичальника повернути кредит та сплатити проценти виникає після виконання кредитодавцем зобов`язань, щодо надання позичальнику грошових коштів (кредиту).
Як вбачається із змісту позовної заяви позивач в обґрунтування позовної вимоги посилається на те, що 06 серпня 2014 року ПАТ “Банк Ренесанс Капітал” на підставі договору №26252029430607 видало відповідачу кредит в розмірі 30533 грн. 57 коп. Поряд з цим, на підтвердження даної обставини, а саме укладення ПАТ “Банк Ренесанс Капітал” Договору карткового рахунку (оферти) № НОМЕР_1 та видачі обумовлених ним коштів, позивач не надав жодного доказу. Окрім цього, в позовній заяві не зазначив відомостей про існування таких доказів та місця їх знаходження.
Враховуючи, що позивачем не доведено факт виконання ПАТ “Банк Ренесанс Капітал”, як кредитором зобов`язань перед ОСОБА_1 , щодо надання грошових коштів (кредиту) за договором №26252029430607 від 06 серпня 2014 року, суд приходить до переконання, що позивачем не доведено факту виникнення у відповідача зобов`язань за даним договором перед ПАТ “Банк Ренесанс Капітал”, а відповідно позивачем як його правонаступником, щодо повернення кредиту та сплати процентів, що є підставою для відмови у задоволенні позову.
Згідно ст.ст. 12, 13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи.
Пунктом 5 частини 3 статті 175 ЦПК України передбачено, що позовна заява повинна містити: виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини.
В силувимог ч.1ст.81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
Враховуючи, що позивачем не обґрунтовано та не доведено доказами факт виникнення у ОСОБА_1 зобов`язань перед ним щодо повернення грошових коштів (кредиту) за кредитним договором №26252029430607 від 06 серпня 2014 року, суд вважає позовну вимогу щодо стягнення з відповідача на користь позивача за даним кредитним договором: простроченої заборгованості за сумою кредиту в розмірі 10815,03 грн.; простроченої заборгованості за процентами в розмірі 21350,57 грн.; строкової заборгованості за процентами в розмірі 330,67 грн.; неустойки за порушення зобов`язань по кредиту в розмірі 95563,73 грн. необґрунтованою та недоведеною, а відповідно такою, що не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 12, 13, 81, 89, 175, 247, 259, 263-265, 354, 355 ЦПК України, суд, –
у х в а л и в:

В задоволенні позову Акціонерного товариства “Перший Український Міжнародний Банк”до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості – відмовити.
На рішення може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Рівненського апеляційного суду або через Рівненський районний суд Рівненської області протягом тридцяти днів з дня складання повного судового рішення.
Учасник справи, якому повне рішення не було вручене у день його складання, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження рішення суду – якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного текста рішення.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Повний текст рішення складений 09 лютого 2020 року.
Сторони справи:
ПозивачАкціонерне товариство “Перший Український Міжнародний Банк”, код ЄДРПО 14282829, вул.Андріївська, буд.4, м.Київ, 04070;
Відповідач ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , адреса реєстрації місця проживання: АДРЕСА_1 .
Суддя Штогун О.С.