Рішення щодо відмови в позовних вимогах кредитора АТ “Універсал Банк” (Моно Банк) на суму 52 455,06 грн. про стягнення заборгованності в повному об’ємі

Рішення щодо відмови в позовних вимогах кредитора АТ "Універсал Банк" (Моно Банк) на суму 52 455,06 грн. про стягнення заборгованності в повному об'ємі

Категория: Суд с Моно Банк
2/134/260/2020
Справа № 134/1347/20

Р І Ш Е Н Н Я
Іменем України

04 листопада 2020 року Крижопільський районний суд
Вінницької області
в складі: головуючого-судді: Лабая О.В.
з участю секретаря: Баденюк О.І.
розглянувши в спрощеному судовому провадженні в залі суду в смт. Крижопіль цивільну справу за позовом Акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

В С Т А Н О В И В :

АТ “Універсал Банк” звернулось до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором про надання банківських послуг “Monobank” від 18.01.2018 року, в розмірі 52455,06 грн., обґрунтовуючи свої позовні вимоги тим, що в жовтні 2017 року банк запустив новий проект «monobank», в рамках якого відкриваються поточні рахунки клієнтам (фізичним особам), спеціальним платіжним засобом яких є платіжні картки «monobank». Після перевірки кредитної історії на платіжних картках «monobank» за заявою клієнтів встановлюється кредитний ліміт. Особливістю цього проекту є те, що банківське обслуговування здійснюється дистанційно, без відділень. Попередня ідентифікація відбувається за допомогою завантаження копії паспорта та РНОКПП в мобільний додаток, а видача платіжної картки після верифікації фізичної особи здійснюється або у точці видачі, або спеціалістом банку, що виїжджає за адресою, зазначеною клієнтом. Разом із встановленням на платіжній картці кредитного ліміту надається послуга переведення витрати у розстрочку. За рахунок здійснення зазначеної операції стає доступним попередньо використаний кредитний ліміт. Умови обслуговування рахунків фізичної особи в Акціонерному товаристві «Універсал Банк» опубліковані на офіційному сайті банку та постійно доступні для ознайомлення за посиланням https://www.monobank.ua/terms.
18.01.2018 відповідач ОСОБА_1 звернувся до АТ “Універсал Банк” із анкетою заявою до Договору про надання банківських послуг (надалі – Заява ) про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_1 , а також підписом повністю та безумовно прийняв пропозицію банку та погоджується з тим, що анкета разом із Умовами і правилами надання банківських послуг, Тарифами, Таблицею обчислення вартості кредиту та Паспортом споживчого кредиту складають договір про надання банківських послуг. Таким чином Позивач стверджує, що 18.01.2018 р. між Публічним акціонерними товариством «Універсал Банк» та ОСОБА_1 підписано Анкету-заяву до Договору про надання банківських послуг. При укладенні Кредитного договору сторони керуються ч. 1 ст. 634 ЦК України, відповідно до якої договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.
Також АТ “Універсал Банк” стверджує, що в анкеті-заяві до Договору про надання банківських послуг від 18.01.2018 року. Позичальник просить відкрити поточний рахунок № НОМЕР_1 у гривні та встановити кредитний ліміт на суму вказану у додатку. Розмір наданого для Позичальника ліміту становить 25 000,00 грн. (Двадцять п`ять тисяч гривень 00 копійок).
Банк свої зобов`язання за Договором про надання банківських послуг виконав у повному обсязі зарезервувавши та відкривши поточний рахунок № НОМЕР_1 що зазначено в п. 4.1.3. Умов і Правил та встановивши ліміт використання кредиту в розмірі 25 000, 00 грн. (Двадцять п`ять тисяч гривень 00 копійок), що зазначено в Довідці про максимальний розмір кредитного ліміту.
Відповідно до «Умови і правила обслуговування фізичних осіб в ПАТ “УНІВЕРСАЛ БАНК» при наданні банківських послуг щодо карткових продуктів. Загальні умови випуску та обслуговування платіжних карток (Monobank)», що діяли в період з 27.12.2017 р. – по 31.01.2018 р. затвердженого рішенням Правління ПАТ «Універсал Банк» Протоколом № 46 від 27.12.2017 р., Головою Правління ОСОБА_2 , що перебуває в загальному доступі в мережі Інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі по тексту – Умови і Правила).
Позивач посилається, що згідно Умов і Правил, анкета-заява до Договору про надання банківських послуг “Monobank” (Анкета-заява) – письмове звернення клієнта до Банку з проханням відкрити йому банківський рахунок та / або надання йому інших банківських послуг на умовах, визначених Договором. Підписана клієнтом Анкета-заява є підтвердженням укладення Договору.
В Умовах і Правилах зазначено, що відповідно до статті 628 Цивільного кодексу України Договір, що укладається між Банком та клієнтом є змішаним договором, в якому містяться елементи різних договорів, в тому числі але не виключно: договору банківського рахунка; договору про споживчий кредит (пункт 4 “Надання на обслуговування кредиту” розділу II “Умови випуску та користування Платіжними картками, розділ IV “Кредити”, Паспорт споживчого кредиту “Картка monobank”, Таблиця обчислення загальної вартості кредиту для споживача за карткою “Monobank”, Тарифи за користування кредитним лімітом за карткою “Monobank”, Паспорт споживчого кредиту Серпку “Розстрочка”, Таблиця обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит за Сервісом “Розстрочка”, Тарифи Сервісу “Розстрочка”); договору банківського вкладу (депозиту) (Розділ V “Загальні умови Депозиту “Monobank”). До відносин між Сторонами (в тому числі з питань внесення змін до Договору) застосовуються у відповідних частинах положення законодавства щодо договорів, елементи яких містяться у Договорі.
В п. 2.3. Умов і Правил визначено, що своїм підписом на Анкеті-Заяві клієнт беззастережно підтверджує, що на момент укладення відповідного Договору клієнт ознайомився з текстом розділів, пунктів, підпунктів цих Умов і правил обслуговування фізичних осіб в ПАТ “Універсал Банк” при наданні банківських послуг щодо карткових продуктів, Загальних умов випуску та обслуговування платіжних карток, Паспорту споживчого кредиту, Прогнозованого графіку щомісячних платежів та усіма умовами інших частин Договору, повністю зрозумів їхній зміст та погоджується з викладеним.
Відповідно до Умов і правил, Кредитний ліміт (зобов`язання Банку з кредитування) – розмір грошових коштів, зобов`язання з надання яких Клієнту бере на себе Банк з момент укладання Договору. До Кредитного ліміту відносяться в тому числі суми коштів, що можуть бути отримані Клієнтом за рахунок Кредитного ліміту з метою погашення заборгованості із сплати відсотків за користування Кредитним лімітом та штрафів за прострочені платежі згідно Тарифів. Умовами і правилами визначено, що Тарифи – перелік розмірів винагороди за послуги Банку; є невід`ємною частиною Договору.
В ч. 4.13. Умов і правил визначено, що погашення заборгованості Клієнта за Договором здійснюється за рахунок коштів, що надходять на рахунок Клієнта у наступному порядку: у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом; у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом; у третю чергу сплачуються неустойка (штраф, пеня) та інші платежі, що передбачені Договором. У випадку, якщо Клієнт має заборгованість по сплаті більше ніж одного Щомісячного мінімального платежу (тобто, по сплаті процентів та/або частини кредиту), погашення його грошових зобов`язань за такими Щомісячними мінімальними платежами відбувається згідно строків виникнення заборгованості Клієнта, починаючи з найдавнішого (за строком виникнення) щомісячного платежу і включно до поточного щомісячного мінімального платежу, дотримуючись черговості погашення, вказаної у цьому пункті, стосовно кожного окремого Щомісячного мінімального платежу. У випадку переказу/перерахування грошових коштів на погашення будь-яких грошових зобов`язань Клієнта за Договором з порушенням взазначеної черговості, Банк вправі самостійно перерозподілити кошти, що надійшли в рахунок погашення таких грошових зобов`язань, відповідно до зазначеної черговості шляхом проведення відповідних бухгалтерських проводок.
Частиною 4.15. Умов і правил визначено, що за порушення строків сплати щомісячного мінімального платежу Клієнт сплачує Банку відсотки в подвійному розмірі від базової процентної ставки, зазначеної в Тарифах, що діє на дату нарахування відсотків. Відсотки в подвійному розмірі, замість базового розміру процентної ставки, зазначеного в Тарифах, нараховуються від суми загальної Заборгованості з моменту виникнення Заборгованості під час дії Пільгового періоду за карткою, внаслідок не внесення Щомісячного мінімального платежу в повному обсязі, або за кожен календарний день поточного місяця, в якому Клієнт своєчасно не вніс Щомісячний мінімальний платіж за звітний ліміт на суму заборгованості клієнта за Договором та направити відповідні грошові кошти на здійснення щомісячного мінімального платежу, погашення відсотків за користування кредитним лімітом та неустойки за прострочені платежі згідно Тарифів.
Тому вважає, що ОСОБА_1 порушив умови Договору про надання банківських послуг від 18.01.2018 р. вналідок чого виникла заборгованість в розмірі – 52 455, 06 грн., яка складається з: загального залишку заборгованості за наданим кредитом (тілом кредиту) – 52 455, 06 грн. та просить стягнути з відповідача на свою користь суму заборгованості та судові витрати.
Ухвалою суду від 15.09.2020 відкрито провадження по справі за правилами спрощеного позовного провадження.
Ухвалою від 20.10.2020 було визначено обов`язку явку представника Позивача.
Представник позивача Павленко С.В. в судове засідання не з`явився надав суду заяву про розгляд справи у його відсутність, позов підтримав, просив задовольнити.
Представник відповідача кредитный адвокат в судове засідання не зявився, надав суду відзив на позовну заяву, проти позовних вимог заперечує в повному обсязі, просить суд розглядати справу без участі представника.
Обгрунтовуючи свої заперечення у відзиві на позовну заяву відповідач вказує, що позивачем не підтверджено первісними касово- бухгалтерськими документами щодо виплати відповідачу (тіла кредиту) 52 455,06 грн. Також Відповідач посилається, що в анкеті-заяві до Договору про надання банківських послуг від 06.03.2018 процентна ставка не зазначена, наданий банком витяг з Умов обслуговування рахунків фізичної особи, витяг з Тарифів за карткою Monobank відповідачем не підписаний.
Крім того, зазначає, що без наданих підтверджень про конкретні запропоновані йому Умови та Тарифи, відсутність у анкеті-заяві домовленості сторін про сплату комісії та відсотків за користування кредитними коштами, пені та штрафів за несвоєчасне погашення кредиту, надані банком документи не можуть розцінюватися як стандартна (типова) форма, що встановлена до кредитного договору., а тому надані позивачем витяги з Умов, Тарифів AT «УНІВЕРСАЛ БАНК», з огляду на їх мінливий характер, якщо вони не підписані та не визнаються позичальником, а також, якщо ці умови прямо не передбачені, як у даному випадку – в анкеті-заяві клієнта, яка безпосередньо підписана останнім і лише цей факт може свідчити про прийняття позичальником запропонованих йому умов та приєднання як другої сторони до запропонованого договору.
До того ж, укладений між сторонами кредитний договір від 18.01.2018 у вигляді анкети-заяви, підписаної сторонами, не містить і строку повернення кредиту та відсутність у матеріалах пам`ятки клієнта яка є складовою частиною спірного договору, та посилається на порушення позивачем пункту 3.6 Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджених постановою правління НБУ від 10 травня 2007 року № 168, банки не мають права встановлювати платежі, які споживач має сплатити на користь банку за дії, які банк здійснює на власну користь (ведення справи, договору, облік заборгованості споживача тощо), або за дії, які споживач здійснює на користь банку (прийняття платежу від споживача, тощо), або що їх вчиняє банк або споживач з метою встановлення, зміни або припинення правовідносин (укладення кредитного договору, внесення змін до нього, прийняття повідомлення споживача про відкликання згоди на кредитного договору тощо).
Представник позивача своїм правом на підставі ст. 179 ЦПК України на подання відповіді на відзив не скористався
На підставі ст.ст.274,276 ЦПК України справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження з викликом сторін
У разі неявки в судове засідання всіх учасників справи, відповідно до ч. 2 ст. 247 Цивільного процесуального кодексу України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося.
Розглянувши подані документи та матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються вимоги позивача, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи та вирішення спору по суті, суд установив наступні обставини.
Відповідно до п. 3.,4 ст. 12 ЦПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.
Статтею 76 ЦПК України визначено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Статтями 13, 81 ЦПК України передбачено, що суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.
Частиною 5 статті 177 ЦПК України визначено, що позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Звертаючись до суду з даним позовом, на підтвердження заявлених вимог банк надав суду: анкету – заяву до Договору про надання банківських послуг про відкриття поточного рахунку б/н від 18.01.2018 року підписану ОСОБА_1 (а. с. 10); розрахунок заборгованості за договором б/н від 18 січня 2018 року, укладеного між АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК » та клієнтом – ОСОБА_1 станом на 25 травня 2020 року (а. с. 6-9), довідку про максимальний розмір кредиту від 25.05.2020 року. (а.с. 11), інших доказів на підтвердження заявлених вимог Позивачем до суду ненадано.
18.01.2018 року відповідач ОСОБА_1 звернувся до Позивача із анкетою – заявою до Договору про надання банківських послуг про відкриття поточного рахунку (Далі – Анкета – заява до Договору) № НОМЕР_1 у гривні на своє ім`я ОСОБА_1 та встановити ліміт на суму, вказану у додатку. Відповідно до умов Договору та наведених нижче умов.
Відповідно до ч. 1 анкети – заяви до Договору про надання банківських послуг проставленням власноруч ,свого підпису під цією заявою ОСОБА_1 підтверджує, що надані ним документи є чинними (дійсними) та наведені вище їх копії відповідають оригіналу та відповідно до ч. 2 ОСОБА_1 погоджується з тим, що ця анкета – заява разом із Умовами і правилами надання банківських послуг, Тарифами, Таблицею обчислення вартості кредиту та Паспортом споживчого кредиту складають договір про надання банківських послуг, укладанням якого ОСОБА_4 підтверджує і зобов`язується виконувати його умови.
Частиною 3 анкети – заяви до Договору про надання банківських послуг, що підписанням цього договору ОСОБА_1 підтверджує, що ознайомлений з Умовами і правилами надання банківських послуг, Тарифами, Таблицею обчислення вартості кредиту та Паспортом с поживчого кредиту (згідно вимог діючого законодавства ) та отримав їх примірники у мобільному додатку, вони йому зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення. Окрім цього беззастережно погоджується з тим, що Банк має право на свій розсуд в односторонньому порядку зменшувати або збільшувати розмір дозволеного кредитного ліміту. Погоджуючись з тим, що про зміну доступного розміру дозволеного кредитного ліміту Банк повідомляє його шляхом надсилання повідомлення у мобільний додаток.
Частиною 6 анкети-заяви до Договору про надання банківських послуг від 18.01.2018 ОСОБА_1 просить вважати наведений зразок його власноручного підпису або його аналоги (у тому числі її електронний /електронний цифровий підпис) обов`язковим при здійсненні операцій за всіма рахунками, які відкритті або будуть відкритті йому в Банку. Також визнає, що електронний цифровий підпис є аналогом власноручного підпису та його накладення має рівнозначні юридичні наслідки із власноручним підписом на документах на паперових носіях.
Згідно ст. 638 ЦК України, договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір ( оферти ) і прийняття пропозиції ( акцепту ) другою стороною.
Частиною першою статті 627 ЦК України встановлено, що сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з врахуванням цього Кодексу та інших актів цивільного законодавства.
Таким чином при укладенні 18 січня 2018 року договору сторони у справі керувалися нормами законодавства, що регулює порядок укладення та виконання договорів приєднання.
Відповідно до частини першої статті 1067 ЦК України договір банківського рахунку укладається для відкриття клієнтові або визначеній ним особі рахунку в банку на погоджених сторонами умовах.
Згідно з частиною першою та другою статті 1069 ЦК України якщо відповідно до до-говору банківського рахунку банк здійснює платежі з рахунку клієнта, незважа-ючи на відсутніть на ньому грошових коштів ( кредитування рахунку ), банк вважається таким, що надав клієнтові кредит на відповідну суму від дня здій-снення цього платежу.Права та обов`язки сторін, пов`язані з кредитуванням рахунка, визначаються положеннями про позику та кредит (параграфи 1 і 2 глави 71 цього Кодексу), якщо інше не встановлено договором або законом.
Відповідно до статті 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова у станова ( кредитодавець ) зобов`язується надати грошові кошти ( кредит ) позичальникові у розмірах та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.
За змістом ст. 1049 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій кількості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.
Статтею 526 ЦК України передбачено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповід-но до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Так, відповідно до змісту частини першої статті 1050 ЦК України з урахуванням статей 526, 527, 530 ЦК України, банк має довести надання позичальникові грошових коштів у розмірі та на умовах, встановлених договором.
Доказами, які підтверджують наявність заборгованості та її розмір є первинні документи, оформлені відповідно до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність». Згідно вказаної норми Закону (в редакції закону, що діяла на момент укладання Анкети – заяви до Договору) підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.
Відповідно до пункту 5.6 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постатановою Правління Національного банку України від 18 червня 2002 року № 254 (в редакції закону, що діяла на момент укладання Анкети – заяви до Договору) виписки з особових рахунків клієнтів є підтвердженням виконаних за день операцій і призначаються для видачі або відсилання клієнту. Вищезаначена постанова втратила чинність на підставі Постанови Правління Національного банку N 75 від 04.07.2018
Аналогічне положення міститься в чинній редакції п. 62. Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України затвердженого Постанови Правління Національного банку N 75 від 04.07.2018 відповідно до якого виписки з особових рахунків клієнтів є підтвердженням виконаних за день операцій і призначаються для видачі або відсилання клієнту.
Як заначалось вище Позивач в позовній заяві стверджує, що в анкеті-заяві до Договору про надання банківських послуг від 18.01.2018 року. Позичальник просить відкрити поточний рахунок № НОМЕР_1 у гривні та встановити кредитний ліміт на суму вказану у додатку. Розмір наданого для Позичальника ліміту становить 25 000,00 грн. (Двадцять п`ять тисяч гривень 00 копійок).
В анкеті – заяві до Договору чітко заначено прошу відкрити поточного рахунку (№ НОМЕР_1 у гривні на своє ім`я ОСОБА_1 та встановити ліміт на суму, вказану у додатку. Відповідно до умов Договору та наведених нижче умов.
Прте позивачем до позовної заяви не додно ні додаток із погодженною сумою кредитного ліміту ні виписку по поточному рахунку № НОМЕР_1 у гривні, що є належними, допустимими доказами на підтвердження погодження суми кредитного ліміту сторонами та на напідтвердженням виконаних зобов`язань Банка щодо надання суми кредиту шлхом встановлення кредитного ліміту в сумі 25000,00 грн. та операцій за день.
Крім того Позивачем ненадано копій Умов і правил надання банківських послуг, Тарифи, Таблицю обчислення вартості кредиту та Паспорта споживчого кредиту, що є відповідно до ч. 2 анкети – заяви до Договору складають договір про надання банківських послуг, укладанням якого ОСОБА_4 підтверджує і зобов`язується виконувати його умови.
Довідка про максимальний розмір кредиту від 25.05.2020 року, яка підписана представником позивача, не може бути належними та допустими доказом виконання зобов`язання Банком щодо встановлення кредитного ліміту в сумі 25000,00 грн. та користування кредитними коштами Відповідачем, оскільк не є додатком до анкети – заяви до Договору від 18.01.2018, що погодився сторонами та впискою по рахунку складенною відповідно до вимог визначених Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України.
Також з наданих позивачем документів неможливо встановити які саме річна процентна ставка за користування кредитом, процентна ствка що застосовується при порушенні виконанні зобов`язань, ставка пені, та суми комісії були погодженні сторонами, строки погашення обов`язкових платежів
З наведених Позивачем пунктів 4.12, 4.15 умови і правила обслуговування фізичних осіб в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» що не додані до позовної заяви, на які посилається Позивач на обгрунтування позовних вимог неможливо встановти, яка саме сума обов`язкого щомісячного мінімальний платіжу підлягає сплаті та строки його сплати, та чи були здійснено порушення Відповідачем.
Відповідно до ч.6 ст 81 ЦПК України доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.
Обґрунтування наявності обставин повинні здійснюватися за допомогою належних, допустимих і достовірних доказів, не припущень, що й буде відповідати встановленому статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року принципу справедливості розгляду справи.
Належне обгрунтування суми кредитної заборгованості 52455,06 грн. чи її спростування можливе тільки за умови надання належних та допустимих доказів, що в своїй сукупності дадуть змогу дійти належного висновку щодо обгрунтованної суми заборгованості, а семе погоджених сторонами умов кредитування викладених у додатках до договору, Тарифах і правилах обслуговування фізичних осіб: суми кредиту, відсоткову стаку за користування кредитом, комісії за послуги баку, ставку пені, строки виконання щодо обов`язкового щомісячного платежу та виписки по рахунку, що б підвердила або спростувала факт виконання обов`язку Позивача щодо встановленення кредитного лімуту в сумі 25000,00 грн. його використання, не виконання умов визначених у пунктів 4.12, 4.15 умови правил обслуговування фізичних осіб та правомірності нарахування суми заборгованості.
Враховуючи вищенаведене, суд не приймає до уваги розрахунок заборгованості за договором № б/н від 18.01.2018 станом на 25.05.2020 оскільки без надання виписки по рахунку № НОМЕР_1 неможливо не підтвердити чи спростувати викладенні в ньому суми заборгованості.
Щодо посилання Відповідача у відзиві на позовну ваяву від 25.08.2020, що в анкеті-заяві до Договору про надання банківських послуг від 06.03.2018 процентна ставка не зазначена, наданий банком витяг з Умов обслуговування рахунків фізичної особи, витяг з Тарифів за карткою Monobank відповідачем не підписані, судом не приймається, оскільки є припущенням Відповідача, оскіль вищезазначені документи до позовної заяви не долученні та встановити факт ознайомлення та підписання їх Відповідачем в судовому порядку неможливо.
Посилання Відповідача на постанову правління НБУ від 10 травня 2007 року № 168 Суд вваає безпідставни, оскільки остання втратила чинність 10.06.2017 року (до укладання анкети – заяви до договору від 18.01.2018) на підставі Постанови Національного банку N 49 від 08.06.2017 про затвердження Правил розрахунку банками України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит (в редакції закону, що діяла на момент укладання Анкети – заяви до Договору) в розділі якої «Методика розрахунку загальної вартості кредиту для споживача» визначено, що – загальні витрати за споживчим кредитом, тобто витрати споживача, уключаючи проценти за користування кредитом, комісії та інші обов`язкові платежі за додаткові та супутні послуги банку (у тому числі за ведення рахунків) та кредитного посередника (за наявності), які сплачуються споживачем і пов`язані з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту.
Суд не ставить під сумність правомірність укладеної з відповідаче анкети – заяви до Договору про надання банківських послуг про відкриття поточного рахунку від 18.01.2018 року , ОСОБА_1 щодо чинності анкети – заяви до Договору про надання банківських послуг про відкриття поточного рахунку не заперечує.
Відповідно до частини першої статті 13 ЦПК України суд розглядає ци-вільні справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасника-ми справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.
З урахуванням того, що Позмвачем не було додано до позовної заяви додатку до Анкети – заяви до Договору, Умови і правила надання банківських послуг, Тарифи, Таблицею обчислення вартості кредиту та Паспортом споживчого кредиту в порушення ст..81 ЦПК України не довів належними доказами (первинними документами, оформленими відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність») наявність заборгованості у відповідача перед банком; на виконання ухвали суду банк не зявивися для надання пояснень по праві суди вважає, що Позивач не довів належними та допустимими доказами наявність у Відповідача заборгованості у розмірі, вказаному у розрахунку.
На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 526, 527, 530, 549, 553, 554, 610-612, 625, 629, 1054 ЦК України, ст.ст. 12, 81, 141, 259, 263-265, 279 ЦПК України, суд –

В И Р І Ш И В :

У задоволенні позову Акціонерного товариства”УніверсалБанк”до до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості – відмовити
На рішення суду може бути подано апеляційну скаргу до Вінницького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення, згідно ч.1 ст. 354 ЦПК України.
Повний текст рішення суду виготовлений 09.11.2020
Суддя