Рішення щодо відмови в позовних вимогах кредитора АТ КБ “Приват Банк” на суму 30 640,40 грн. про стягнення заборгованності в повному об’ємі

Рішення щодо відмови в позовних вимогах кредитора АТ КБ "Приват Банк" на суму 30 640,40 грн. про стягнення заборгованності в повному об'ємі

Справа № 713/16/19

Провадження №2/713/142/19

РІШЕННЯ

іменем України

21.06.2019 м. Вижниця

Вижницький районний суд Чернівецької області в складі головуючого судді Кириляк А.Ю., за участі секретаря Матейчук Л.Ю., представника відповідача  ОСОБА_1. розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконфереції в залі суду м. Вижниця цивільну справу за позовом АТ «Приватбанк» до ОСОБА_2   про стягнення заборгованості, –

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся в суд з заявою до ОСОБА_2   про стягнення заборгованості .

В позові вказував, що 03.04.2014 року  відповідач отримав кредит  № б\н у розмірі 11600,00 гривень у виді встановленого кредитного ліміту на картковий рахунок.

В порушення умов кредитного договору, а також ст. ст. 5095261054 ЦК Україні, відповідач  свої зобов`язання не виконав, а саме не здійснював погашення заборгованості за кредитом у встановленому Договором порядку та строки.

У зв`язку з зазначеними порушеннями зобов`язань за кредитним договором, ОСОБА_2   станом на 22.11.2018 року має заборгованість – 30640.40 грн., яка складається з наступного: 18496,11 грн. – заборгованість за кредитом; 10209,03 грн. – заборгованість по процентам за користування кредитом, а також штрафи відповідно до пункту 2.1.1.7.6 Умов та правил надання банківських послуг: 500,00 грн. – штраф (фіксована частина), 1435,26  грн. – штраф (процентна складова).

Просив стягнути з відповідача заборгованість за кредитним договором № б\н від 03.04.2014 року в сумі 30640,40 грн. та 1762, 00 грн. судового збору на користь ПАТ КБ «ПриватБанк».

Представник позивача в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час та день розгляду справи. Від нього до суду надійшла заява в якій позов підтримує в повному обсязі і просить розглядати справу у його відсутність..

Представник відповідача в судовому засіданні позов АТ «Приватбанк» до ОСОБА_2   про стягнення заборгованості, не визнав. Вважав позов не обґрунтованим просив в його задоволенні відмовити за безпідставністю, оскільки відповідач кредит в сумі 11600,00 грн. не отримував, згоди на встановлення кредитного ліміту не надавав.  Анкету, про приєднання Умов і правил надання банківських послуг «А-Банку», яку надав на підписання АТ КБ «Приватбанк» .у А-Банку. Вважав, що дана анкета не пов`язана з позивачем , а стосується правовідносин , що виникли  між відповідачем  та ПАТ «Акцент банк».

Суд, заслухавши доводи відповідача та її представника, розглядає цивільні справи в межах заявлених позивачем вимог на підставі наданих сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, доказів.

Вислухавши доводи представника відповідача, оцінюючи здобуті в судовому засіданні докази, суд приходить до висновку, що в задоволенні позову необхідно відмовити повністю, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплачені відсотки.

Відповідно до ч. 1 ст. 634 ЦК України, договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Згідно ч.ч.1,2 ст. 207 ЦК України, правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв`язку. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).

Пунутом 2.1.1 Умов та Правил надання банківських послуг визначено, що ці Умови використання кредитних карт ПАТ КБ Приватбанку, Пам`ятка клієнта/Довідка про умови кредитування, Тарифи на випуск і обслуговування кредитних карт (Тарифи), а також Заява про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в ПриватБанку, встановлюють правила випуску, обслуговування і використання кредитних карт Банку.

Дані Умови регулюють відносини між банком і  клієнтом по випуску і обслуговуванню карт.

Банк випускає клієнту картку на основі заяви, належним чином заповненої і підписаної клієнтом. Випуск картки і відкриття рахунку картки здійснюється у випадку прийняття банком позитивного рішення щодо можливості випуску клієнту картки.

Клієнт зобов`язується виконувати правила випуску, обслуговування і використання карт банку і за наявності додаткових карт забезпечити виконання правил утримувачами додаткових карт.

Відповідно до п. 2.1.1.2. Умов для надання послуг банк видає клієнту картку, її вид визначений у Пам`ятці клієнта/Довідці про умови кредитування і заяві, підписанням якої клієнт і банк укладають договір про надання банківських послуг. Датою укладання договору являється дата отримання картки, вказана у заяві.

03.04.2014 року відповідачем ОСОБА_2   підписана анкета-заява про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг у А-Банк (копія заяви – а.с.11).

Надана позивачем копія анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в ПриватБанку  підписана відповідачем та містить посилання про згоду відповідача на те, що підписана заява разом з Пам`яткою клієнта, Умовами та правилами надання банківських послуг, а також Тарифами складає між нею та банком договір про надання банківських послуг, він ознайомилась з договором про надання банківських послуг до його укладення і згодна з його умовами, екземпляр договору про надання банківських послуг вона згодна отримати шляхом роздрукування з офіційного сайту www.pb.ua.

Отже, Умовами та Правилами надання банківських послуг визначено, що дані Умови та Правила, Пам`ятка Клієнта, Тарифи, а також заява про приєднання до Умов та Правил становить укладений Договір про надання банківських послуг. Проте зазначені Умови та Правила, Пам`ятка Клієнта, Тарифи та заява можуть вважатись складовою кредитного договору лише за умовим наявності підпису відповідача на кожному із зазначених документів. Наявність підпису відповідача лише на одному з перерахованих документів не може свідчити про укладення кредитного договору між сторонами.

Зі змісту анкети заяви про приєднання до умов і Правил надання банківським послуг  від 03.04.2014 року сторонами при укладанні договору є ПАТ «Акцент банк» та ОСОБА_3 , інших відомостей , що між АТ КБ «Приватбанк» та відповідачем укладалися кредитні договори суду не надано. А правовідносини клалися між ПАТ «Акцент банк» та ОСОБА_3 ,, які мають право пред`являти вимоги до відповідача.

Крім того відповідач підписав анкету про приєднання Умов і правил надання банківських

Відповідно до вимог ст. 638 ЦК України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Згідно ст. ст. 76-77, 80, 83 ЦПК України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів. Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Відповідно до ч. 6 ст. 81 ЦПК України, доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Враховуючи те, що позивачем не доведено,що між ним та відповідачем ОСОБА_2 склалися правовідносини ,укладено кредитний договір, порушення кредитного зобов`язання відповідачем та існування кредитної заборгованості, суд вважає за необхідне в задоволенні позову відмовити повністю.

На підставі ст. 141 ЦПК України судові витрати позивача, які складються із судового збору в розмірі 1921,00 грн. залишити за позивачем.

На підставі статей 11, 256, 261, 267, 526, 530, 1054 ЦК України, керуючись статтями 12, 13, 81, 259, 263, 264, 265 ЦПК України, суд-

ВИРІШИВ:

В позові АТ «Приватбанк» до ОСОБА_2   про стягнення заборгованості , –  відмовити.

Рішення суду може бути оскаржене до Чернівецького апеляційного суду через Вижницький районний суд протягом тридцяти  днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст  рішення  виготовлено    01 липня  2019 року.

Суддя А. Ю. Кириляк