Рішення щодо стягнення з АТ “ПУМБ” безпідставно набутих коштів у розмірі 7 995,63 грн

Рішення щодо стягнення з АТ “ПУМБ” безпідставно набутих коштів у розмірі 7 995,63 грн

Р І Ш Е Н Н Я
І М Е Н Е М    У К Р А Ї Н И
(ЗАОЧНЕ)

Категорія: Суд з банком

01 лютого 2021 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі головуючого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Жванко О.Є., розглянувши цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк», третя особа: приватний виконавець виконавчого округу Полтавської області Гречин Наталія Володимирівна, про повернення стягнутого за виконавчим написом нотаріуса, –

УСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 (надалі за текстом – позивач) звернувся до суду з позовом до акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (надалі за текстом – відповідач), третя особа: приватний виконавець виконавчого округу Полтавської області Гречин Н.В., про повернення стягнутого за виконавчим написом нотаріуса.
В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що постановою ВП № 58981372 від 24.04.2019 року приватним виконавцем виконавчого округу Полтавської області Гречин Н.В. було відкрито виконавче провадження з виконання виконавчого напису №2554 від 10.11.2017 року про стягнення з ОСОБА_1 на користь відповідача заборгованості за кредитним договором в сумі 7995,63 грн. Разом зі тим, Рішенням Чутівського районного суду Польтавської області від 15.11.2019 року у справі №550/751/19 вищевказаний виконавчий напис визнаний таким, що не підлягає виконанню. Оскільки виконавчий напис на підставі якого здійснювалось стягнення з позивача коштів – скасований, позивач звернувся з даним позовом до суду з вимогою повернути стягнуті кошти за виконавчим написом нотаріуса.
Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 18.05.2020 року відкрито провадження у справі, призначено судове засідання та встановлено строк для подання відзиву.
Позивач подав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутності.
17.08.2020 року третя особа подала до суду відзив, у якому просили відмовити у задоволенні позовних вимог.
Відповідач відзив у встановлений строк не подав, у судові засідання явку свого представника не забезпечив, про час та місце розгляду справи судом повідомлявся належним чином, клопотань про відкладення розгляду справи до суду від нього не надходило.
Відповідно до ч. 1 ст. 223 ЦПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.
Згідно з ч. 1 ст. 280 ЦПК України суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів за одночасного існування таких умов: 1) відповідач належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання; 2) відповідач не з`явився в судове засідання без поважних причин або без повідомлення причин; 3) відповідач не подав відзив; 4) позивач не заперечує проти такого вирішення справи.
З огляду на вищевикладене, наявні всі передбачені ч. 1 ст. 223 та ч. 1 ст. 280 ЦПК України підстави умови для заочного розгляду справи. Суд ухвалив провести заочний розгляд справи із ухваленням заочного рішення на підставі наявних у справі доказів.
Дослідивши матеріали справи, суд встановив такі обставини та відповідні їм правовідносини.
09.11.2017 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Харою Н.С. вчинено виконавчий напис №2554 про стягнення з позивача заборгованості 28507,42 грн. (а.с.5).
24.04.2019 року приватним виконавцем виконавчого округу Полтавської області Гречин Н.В. відкрито виконавче провадження №58981372 (а.с.6).
Постановою про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника ВП № 58981372 від 21.05.2019 року з виконання виконавчого напису №2554 від 10.11.2017 року приватним виконавцем виконавчого округу Полтавської області Гречин Н.В. постановлено звернути стягнення на доходи боржника ОСОБА_1 (а.с.7-8).
Рішенням Чутівського районного суду Полтавської області від 15.11.2019 року у справі №550/751/19 вищевказаний виконавчий напис визнаний таким, що не підлягає виконанню (а.с.10-13).
Відповідно до звітів про здійснені відрахування та виплати з позивача утримано 7995,63 грн. (а.с.14-16).
Згідно зі статтею 321 ЦК України право власності є непорушним, ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.
Конституцією України (ст.41) та ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод закріплено принцип непорушності права приватної власності, який означає право особи на безперешкодне користування своїм майном та закріплює право власника володіти, користуватися і розпоряджатися належним йому майном, на власний розсуд вчиняти щодо свого майна будь-які угоди, відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб (ст.ст.316, 317, 319, 321 Цивільного кодексу України).
Відповідно до ст.1212 ЦК України, на яку правомірно посилається позивач, особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов`язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов`язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.
Із аналізу ст.1212 ЦК України, зобов`язання з безпідставного набуття, збереження майна виникають за наявності таких умов: а) набуття або збереження майна, б) набуття або збереження за рахунок iншої особи, в) вiдсутнiсть правової підстави для набуття або збереження майна (відсутність положень закону, адмiнiстративного акта, правочинну або інших підстав, передбачених статтею 11 ЦК України).
Під вiдсутнiстю правової підстави розуміється такий перехід майна від однієї особи до іншої, який або не ґрунтується на прямій вказiвцi закону, або суперечить меті правовiдношення i його юридичному змісту. Тобто набувач збагатився за рахунок потерпілого поза підставою, передбаченою законом, іншими правовими актами чи правочином.
Вiдповiдно до частини першої, пункту 1 частини другої статті 11, частин першої та другої статті 509 ЦК України цивiльнi права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогiєю породжують цивiльнi права та обов`язки. До підстав виникнення цивільних прав та обовязків, зокрема, належать договори та iншi правочини. Зобов`язанням є правовiдношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися вiд певної дiї, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.
Суд вважає, що під вiдсутнiстю правової підстави розуміється такий перехід майна від однієї особи до іншої, який або не ґрунтується на прямій вказівці закону, або суперечить меті правовiдношення i його юридичному змісту. Тобто, відсутність правової підстави означає, що набувач збагатився за рахунок потерпілого поза підставою, передбаченою законом, іншими правовими актами чи правочином.
Позивачем, як передбачено ст.444 ЦПК України, до позову долучено документи, які підтверджують те, що суму, списано із заробітної плати позивача на підставі постанови приватного виконавця.
Відповідно до ч.1 ст. 1213 ЦК України, набувач зобов`язаний повернути потерпілому безпідставно набуте майно в натурі.
Враховуючи, що Рішенням Чутівського районного суду Польтавської області від 15.11.2019 року у справі №550/751/19 виконавчий напис приватного нотаріуса №2554 від 10.11.2017 року визнано таким, що не підлягає виконанню, а відповідачем не наведено доводів та не надано жодних доказів на підтвердження існування інших зобов`язань з позивачем, як на підставу отримання ним грошових коштів, суд вважає, що позовні вимоги позивача є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.
Відповідно до ч.1 ст.141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.
Пунктом 1 частини 2 статті 141 ЦПК України визначено, що інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються на відповідача у разі задоволення позову.
Таким чином, суд доходить висновку про необхідність стягнення з відповідача на користь позивача суму сплаченого ним судового збору у повному розмірі, а саме по сплаті судового збору за подання позову в розмірі 840,80 гривень.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 13, 19, 76, 81, 82, 141, 223, 258, 259, 263, 265, 273, 280, 289, 352, 354-355 ЦПК України, суд, –

УХВАЛИВ:

Позов ОСОБА_1 до акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк», третя особа: приватний виконавець виконавчого округу Полтавської області Гречин Наталія Володимирівна, про повернення стягнутого за виконавчим написом нотаріуса – задовольнити;
Стягнути на користь ОСОБА_1 з акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» в порядку повернення стягнутого за виконавчим написом грошові кошті в сумі 7995 (сім тисяч дев`ятсот дев`яносто п`ять) гривень 63 копійки;
Стягнути на користь ОСОБА_1 з акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний банк» судовий збір у сумі 840 (вісімсот сорок) гривень 80 копійок;
Повне найменування сторін:
позивач – ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );
відповідач – акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний Банк» (адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, б. 4, код ЄДРПОУ 14282829);
третя особа – приватний виконавець виконавчого округу Полтавської області Гречин Наталія Володимирівна (адреса: 36039, м. Полтава, вул. Сапіго, буд. 6);
Рішення може бути оскаржено до Київського апеляційного суду через Подільський районний суд м. Києва. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення (враховуючи положення п. 15.5 Перехідних положень ЦПК України);
Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано протягом встановленого законом строку. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом. Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: на рішення суду, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду;
Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд – якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.
Суддя В.В. Гребенюк