Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Остапенко Євген Михайлович на суму 18 562,62 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Фінансова компанія управління активами” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Остапенко Євген Михайлович на суму 18 562,62 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Фінансова компанія управління активами” таким що не підлягає виконанню

РІШЕННЯ
Іменем України

Категорія: виконавчий напис нотаріуса по кредиту

13 жовтня 2020 року м. Бердянськ

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області у складі:
головуючого – судді Троценко Т. А.
при секретарі: Корнієнко М. Е.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Бердянську цивільну справу за позовом ОСОБА_1 в особі представника адвокат по кредитам до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія управління активами» про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню,

Встановив:

ОСОБА_1 через свого представника кредитний адвокат звернулася до суду з позовом, у якому вказала, що 19. 09. 2019 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Остапенком Євгеном Михайловичем вчинено виконавчий напис № 5020 про стягнення з неї на користь ТОВ «Фінансова компанія управління активами» заборгованості в розмірі 18 562,62 грн. та 150,00 грн. за вчинення виконавчого напису.
Напис в чинено за ніби – то наявність у неї заборгованості за кредитним договором № 1001328996 від 07. 03. 2012 року, укладеним з «ОТП Банк», правонаступником усіх прав та обов`язків якого було ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів», правонаступником усіх прав та обов`язків якого є ТОВ «Фінансова компанія управління активами».
Стягнення виконувалося за період з 23. 03. 2017 року по 11. 09. 2019 року в розмірі 18 562,62 грн., в тому числі: заборгованість за тілом кредиту – 13538,20 грн., заборгованість за нарахованими та несплаченими процентами – 4874,42 грн., та за вчинення виконавчого напису 150, 00 грн.
Вважає вказаний виконавчий напис нотаріуса по кредиту протиправним, таким, що винесений з порушенням чинного законодавства України і не підлягає виконанню, оскільки заборгованість, визначена у написі, на момент його вчинення була спірною, починаючи з 2012 року вона зверталася до Банку зі питань спірної заборгованості, але відповіді не отримувала, так і не отримала інформації щодо стану реальної заборгованості.
Крім того, вона не отримувала письмової вимоги від Банку, отже не визнає розміру заборгованості, яка нарахована відповідачем по справі, вважає що для всебічного та повного визначення розміру заборгованості необхідно проведення бухгалтерсько – економічної експертизи.
Крім того, в матеріалах нотаріальної справи відсутній Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, Банком було подано лише заяву на приєднання до такого договору, яку вона підписала.
В матеріалах нотаріальної справи відсутня також виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.
Також нотаріусом не перевірялися строки позовної давності.
На даний час приватний нотаріус Остапенком Є. М. є таким, що припинив нотаріальну діяльність.
З урахуванням цих обставин просить визнати виконавчий напис № 5010 від 19. 09. 2019 року, вчинений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Остапенком Євгеном Михайловичем про стягнення з неї на користь ТОВ «Фінансова компанія управління активами» заборгованості в розмірі 18562,62 грн. та 150, 00 грн. за вчинення виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.
В судове засіданні позивачка та її представник не явилися, про дату слухання справи повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, на задоволенні позову наполягають.
Представник відповідача в судове засідання не явився, надав відзив на позов, у якому зазначив, що застосування строків позовної давності до нотаріального напису, отриманого за кредитним договором, в позасудовому порядку є неможливим, оскільки ТОВ «Фінансова компанія управління активами» з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором не зверталася, тому встановлювати подібні обставини в даній справі неможливо.
На своє твердження про наявність безспірної заборгованості позивач не надала жодного доказу, як то листи та докази поштового відправлення запитів/звернень до Банку, звернення з відповідним позовом до суду про визнання кредитного договору недійсним, не визнання суми боргу тощо.
Враховуючи, що позивачка не довела ті обставини, на які вона посилається, просить у задоволенні позову ОСОБА_1 , відмовити, справу розглядати за відсутності їх представника.
Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку про необхідність задоволення позовних вимог ОСОБА_1 , виходячи з наступного.
Як вбачається з копії документів, наданих Харківським обласним державним нотаріальним архівом, 19 вересня 2019 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Остапенком Євгеном Михайловичем вчинено виконавчий напис про стягнення з ОСОБА_1 невиплачені в строк грошові кошти на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія управління активами», якому Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» відступлено право вимоги на підставі Договору факторингу № 28/12/18 від 28. 12. 2018 року, якому у свою чергу Публічним акціонерним товариством «ОТП Банк» на підставі Договору факторингу № 24/03/17/1 від 24. 03. 2017 року відступлено право вимоги за кредитною лінією, відкритою 07 березня 2012 року на підставі Договору про надання споживчого кредиту № 1001328996, укладеного між ПАТ «ОТП Банк» та ОСОБА_1 .
Вказаним написом пропонується задовольнити вимоги ТОВ «Фінансова компанія управління активами», стягнути з ОСОБА_1 за період 23. 03. 2017 року по 11. 09. 2019 року в розмірі 18 562,62 грн., в тому числі: заборгованість за тілом кредиту – 13538,20 грн., заборгованість за нарахованими та несплаченими процентами – 4874,42 грн. та за вчинення виконавчого напису 150, 00 грн.
Позивачка просить визнати вказаний виконавчий напис таким, що не підлягає виконанню внаслідок не відповідності його вимогам закону.
Стаття 18 Закону України «Про нотаріат» передбачає, що нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і порядку, встановленому законом.
Згідно до ст. 88 цього ж Закону виконавчий напис нотаріуса можливий за умови виникнення права вимоги та вчиняється на підставі документів, які підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.
Відповідно до п. 284 Інструкції «Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» нотаріус вчиняє виконавчі написи: якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем. Заборгованість або інша відповідальність боржника визнається безспірною і не потребує додаткового доказування у випадках, якщо подані для вчинення виконавчого напису документи передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України.
При вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у вказаному Переліку. При цьому цей Перелік не передбачає інших умов вчинення виконавчих написів нотаріусами ніж ті, які зазначені в Законі України «Про нотаріат» та Порядку вчинення нотаріальних дій.
Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29.06. 1999 року № 1172 передбачається, що для одержання виконавчого напису додаються: а) оригінал кредитного договору; б) засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.
Суд встановив, що в матеріалах нотаріальної справи відсутній оригінал Договрору про надання споживчого кредиту № 1001328996, оскільки суду було надано фотокопію з ксерокопії вказаного Договору, виписка з рахунка боржника відсутня, до Договору долучено лише розрахунок суми заборгованості за вказаним Договором, здійснений відповідачем.
Крім того, як вбачається з тексту самого Договору (п.1. 1) – загальна сума Кредиту – 4688,00 грн., проте згідно тексту повідомлення ОСОБА_1 про відступлення права грошової вимоги від 30. 03. 2019 року – між нею та ПАТ «ОТП Банк» було укладено кредитний договір на 13 000 грн.
За таких обставин суд приймає до уваги заперечення ОСОБА_1 щодо суми заборгованості, яка ніяким чином не обґрунтована відповідачем при зверненні до нотаіса за вчиненням виконавчого напису, а крім того, відсутні відомості, що ПАТ «ОТП Банк» звертався з письмовою вимогою до ОСОБА_1 про стягнення вказаної заборгованості.
Тому суд відхиляє заперечення відповідача щодо не доведеності ОСОБА_1 своїх позовних вимог, оскільки по справі вбачається наявність спору по розміру заборгованості, навіть за відсутності активних дій позивачки по зверненню до суду з визнання кредитного договору недійсним тощо.
В узагальненні судової практики розгляду справ про оскарження нотаріальних дій або відмову у їх вчиненні Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07. 02. 2014 року вказано, що у разі вчинення виконавчого напису за відсутності доказів, які б підтверджували факт безспірної заборгованості, такий виконавчий напис має визнаватися таким, що не підлягає виконанню.
З огляду на вищевикладене, враховуючи відсутність доказів про безспірність заборгованості ОСОБА_1 за кредитним договором, відсутність належних документів, наданих нотаріусу для вчинення виконавчого напису, він не може вважатися таким, що вчинений у відповідності до вимог закону, а отже, не підлягає виконанню.
Керуючись ст. 88 ЗУ «Про нотаріат», п. 284 Інструкції «Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», ст. ст. 12,13, 258-263 ЦПК україни, суд

Ухвалив:

Позовні вимоги ОСОБА_1 задовольнити.
Визнати виконавчий напис № 5010 від 19. 09. 2019 року, вчинений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Остапенком Євгеном Михайловичем про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Фінансова компанія управління активами» заборгованості в розмірі 18562,62 грн. та 150, 00 грн. за вчинення виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.

Рішення може бути оскаржено до Запорізького апеляційного суду протягом 30 днів з дня його підписання.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Повний текст рішення виготовлено 03. 11. 2020 року.
Суддя Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області Т. А. Троценко