Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Незнайко Євгена Вікторовича на суму 39 023,43 грн. щодо стягнення боргу на користь АТ “Банк Форвард” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Незнайко Євгена Вікторовича на суму 39 023,43 грн. щодо стягнення боргу на користь АТ “Банк Форвард” таким що не підлягає виконанню

Категория: исполнительная надпись нотариуса по кредиту
233 № 233/1733/20

Р І Ш Е Н Н Я
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2020 року Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області у складі:
головуючого судді Мартиненко В. С.,

розглянувши у письмовому провадженні в порядку спрощеного позовного провадження цивільну справу за позовом ОСОБА_1 , в інтересах якої діє ОСОБА_2 , до Акціонерного товариства «Банк Форвард», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача – приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Незнайко Євген Вікторович, про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, –

В С Т А Н О В И В:

До Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області з вказаним позовом звернулася ОСОБА_1 , в інтересах якої діє ОСОБА_2, адвокат по кредитам, в якому просила визнати виконавчий напис № 6531, вчинений 01 січня 2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Незнайком Євгеном Вікторовичем, про стягнення з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «Банк Форвард» заборгованості в розмірі 39023 грн 43 коп., таким, що не підлягає виконанню. В обґрунтування вказаних вимог позивач посилалася на те, що стягувач не надав нотаріусу документи, які б свідчили про безспірність заборгованості боржника.
Ухвалою Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 09 квітня 2020 року заяву ОСОБА_1 , в інтересах якої діє ОСОБА_2, кредитный адвокат, про забезпечення позову в цивільній справі за позовом ОСОБА_1 , в інтересах якої діє ОСОБА_2 , до Акціонерного товариства «Банк Форвард» про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню задоволено частково. Зупинено стягнення на підставі виконавчого напису № 6531, вчиненого 01 листопада 2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Незнайком Євгеном Вікторовичем.
Відповідач в межах строків, передбачених п. 3 розділу ХІІ «Перехідні положення» ЦПК України (в редакції чинній на час вчинення процесуальної дії), п. 2 розділу ІІ ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», відзив не надав.
Згідно з ч. 13 ст. 7 ЦПК України розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами, якщо цим Кодексом не передбачено повідомлення учасників справи. У такому випадку судове засідання не проводиться.
З`ясувавши обставини справи, дослідивши докази, подані на їх підтвердження, суд дійшов таких висновків.
Судом встановлено, що 01 листопада 2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Незнайком Євгеном Вікторовичем вчинено виконавчий напис, зареєстрований в реєстрі за № 6531, яким було стягнуто з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «Банк Форвард» заборгованість за кредитним договором № 105301800 від 31.03.2013 року, укладеним нею із Публічним акціонерним товариством «Банк Руский Стандарт», правонаступником якого є Акціонерне товариство «Банк Форвард», за період з 02.11.2017 року по 31.01.2018 року у сумі 38173 грн 43 коп., в тому числі: заборгованість за сумою кредиту становить 37310 грн 84 коп., заборгованості за процентами – 852 грн 59 коп., плата за пропуск мінімальних платежів – 10 грн 00 коп., а також плату за вчинення виконавчого напису нотаріусом в розмірі 850 грн 00 коп., загальна сума, що підлягає стягненню з боржника, складає 39023 грн 43 коп.
При вчиненні вказаної нотаріальної дії нотаріус керувався ст. ст. 87 – 91 ЗУ «Про нотаріат» та п. 2 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 №1172».
Виконавчий напис набрав чинності з дня його вчинення, тобто з 01 листопада 2019 року.
19 грудня 2013 року ОСОБА_1 змінила прізвище на « ОСОБА_1 », що підтверджується свідоцтвом про зміну імені серії НОМЕР_1 від 19 грудня 2013 року (актовий запис № 49 складений 19 грудня 2013 року Відділом державної реєстрації актів цивільного стану по місту Костянтинівці реєстраційної служби Костянтинівського міськрайонного управління юстиції у Донецькій області).
Відповідно до ст.87 Закону України «Про нотаріат» для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22 лютого 2017 року у справі N 826/20084/14 визнано незаконною та нечинною постанову Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року N 662 “Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів” в частині, а саме: пункту 1 Змін, що вносяться до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, в частині “а після слів “заставлене майно” доповнити словами “(крім випадку, передбаченого пунктом 11 цього переліку)”; доповнити розділ пунктом 1 1 такого змісту: «1 1. Іпотечні договори, що передбачають право звернення стягнення на предмет іпотеки у разі прострочення платежів за основним зобов`язанням до закінчення строку виконання основного зобов`язання.
Для одержання виконавчого напису подаються: а) оригінал нотаріально посвідченого іпотечного договору; б) оригінал чи належним чином засвідчена копія договору, що встановлює основне зобов`язання;
в) засвідчена стягувачем копія письмової вимоги про усунення порушення виконання зобов`язання, що була надіслана боржнику та майновому поручителю (в разі його наявності), з відміткою стягувача про непогашення заборгованості;
г) оригінали розрахункового документа про надання послуг поштового зв`язку та опису вкладення, що підтверджують надіслання боржнику письмової вимоги про усунення порушення виконання зобов`язання;
ґ) довідка фінансової установи про ненадходження платежу”. пункту 2 Змін, що вносяться до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів:
“Доповнити перелік після розділу “Стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими договорами” новим розділом такого змісту: “Стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних відносин
2. Кредитні договори, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов`язаннями.
Для одержання виконавчого напису додаються: а) оригінал кредитного договору;
б) засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.”
Вказана постанова набрала законної сили 22 лютого 2017 року.
Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 1 листопада 2017 року у справі N 826/20084/14 постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 22 лютого 2017 року залишено без змін. Постановою Великої Палати Верховного Суду від 20.06.2018 року було відмовлено в задоволенні заяви про перегляд ухвали Вищого адміністративного суду України від 1 листопада 2017 року у вказаній справі.
Оскільки станом на 01 листопада 2019 року – на час вчинення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Незнайком Євгеном Вікторовичем виконавчого напису, що оскаржується, була визнана незаконною та нечинною постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року N 662, зокрема, в частині доповнення Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, розділом «Стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних відносин», вчинення вказаної нотаріальної дії є безпідставним, а отже, вказаний виконавчий напис має бути визнаним таким, що не підлягає виконанню.
Суд не бере до уваги посилання позивача про те, що нотаріус не дотримався вимог, викладених у ст.ст. 87-88 Закону України «Про нотаріат», Постанові Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 №1172, оскільки як зазначено вище, суд дійшов до висновку про те, що стягнення заборгованості за кредитним договором на підставі виконавчого напису нотаріусу на час вчинення нотаріальної дії було неможливо за будь-яких умов.
Згідно з ч.1 ст.141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. В зв`язку із задоволенням позову з відповідача на користь позивача слід стягнути судовий збір у розмірі 840,80 грн., сплачений позивачем за подання позову до суду, а також судовий збір у розмірі 420,40 грн., сплачений позивачем за подання до суду заяви про забезпечення позову, а всього 1261,20 грн.
Відповідно до ч. 7 ст. 158 ЦПК України у разі ухвалення судом рішення про задоволення позову заходи забезпечення позову продовжують діяти протягом дев`яноста днів з дня набрання вказаним рішенням законної сили або можуть бути скасовані за вмотивованим клопотанням учасника справи.
Керуючись ч. 13 ст. 7, ст.ст. 141, 259, 264 – 265, 279, п.п.15.5 розділу ХІІІ Перехідних положень ЦПК України,-

В И Р І Ш И В:

Позов ОСОБА_1 , в інтересах якої діє ОСОБА_2 , до Акціонерного товариства «Банк Форвард», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача – приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Незнайко Євген Вікторович, про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, – задовольнити.
Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис від 01 листопада 2019 року, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Незнайком Євгеном Вікторовичем, зареєстрований в реєстрі за № 6531.
Стягнути з Акціонерного товариства «Банк Форвард» на користь ОСОБА_1 судові витрати, пов`язані зі сплатою судового збору у розмірі 1261 (однієї тисячі двохсот шістдесяти однієї) гривні 20 копійок.
Заходи забезпечення позову відповідно до ухвали Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 09 квітня 2020 року продовжують діяти протягом дев`яноста днів з дня набрання вказаним рішенням законної сили або можуть бути скасовані за вмотивованим клопотанням учасника справи.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Донецького апеляційного суду через Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області.
Учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду – якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду. Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), суд за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цим Кодексом), поновлює процесуальні строки, встановлені нормами ЦПК України, якщо визнає причини їх пропуску поважними і такими, що зумовлені обмеженнями, впровадженими у зв`язку з карантином. Суд може поновити відповідний строк як до, так і після його закінчення.
Позивач: ОСОБА_1 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 . Відповідач: Акціонерне товариство «Банк Форвард», місцезнаходження: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 105, ЄДРПОУ 34186061. Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Незнайко Євген Вікторович, місцезнаходження: АДРЕСА_2 .
Суддя