Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Незнайко Наталії Миколаївни на суму 12 508,96 грн. щодо стягнення боргу на користь АТ “Банк Форвард” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Незнайко Наталії Миколаївни на суму 12 508,96 грн. щодо стягнення боргу на користь АТ "Банк Форвард"  таким що не підлягає виконанню

Категорія: виконавчий напис нотаріуса по кредиту
Справа № 530/102/20
2/530/229/20

Р І Ш Е Н Н Я
І М Е Н Е М У К Р А І Н И

02.04.2020 року місто Зіньків
Зіньківський районний суд Полтавської області в складі: головуючого судді Дем`янченка С.М., за участю секретаря Тараненко Т.І. розглянувши у судовому засіданні в порядку загального позовного провадження в місті Зіньків, Полтавської області, цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до акціонерного товариства “Банк Форвард”, третя особа приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 звернулася до Зіньківського районного суду Полтавської області з позовом до акціонерного товариства “Банк Форвард”, третя особа приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.
З позову вбачається, що ОСОБА_1 є божником за кредитним договором № 98924493 від 07.08.2012 року укладеного із ПАТ ‘Банк Руський Стандарт’ правонаступником якого є АТ ‘Банк Форвард’ . Стягнення заборгованості проводилося в період з 19.09.2017 року по 19.10.2017 року. Сума заборгованості складає 12508 грн 96 коп. в тому числі: заборгованість за сумою кредиту 11984,63 грн, заборгованість за процентами та комісіями 524,33 грн, плата за пропуск мінімальних платежів за комісіями 0,00 грн. 20.09.2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Незнайко Н.М. було вчинено виконавчий напис за № 458, щодо стягнення з ОСОБА_1 на користь АТ ‘Банк Форвард’ заборгованість за кредитним договором у сумі 12508,96 грн та 850,00 грн за вчинення виконавчого напису. 30.10.2019 року приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва Вольф Т.Л. на підставі виконавчого напису було відкрито виконавче провадження № 60452911. Позивач в обґрунтування заявлених вимог вказувала на те, що виконавчий напис є протиправним, вчинено з порушенням вимог ст. 88 Закону України «Про нотаріат», постанови КМУ «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості проводиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів» №1172 від 29.06.1999 р., а саме спірний виконавчий напис вчинено за відсутності безспірності вимоги, заборгованість зазначена у виконавчому написі на момент його вчинення була спірною, ОСОБА_1 заперечувала проти заявленого банком розміру заборгованості, банком не надано достовірної та повної інформації щодо заборгованості, відсутня виписка з рахунку боржника, виконавчий напис нотаріуса вчинено з порушенням, не дотримано принципу безспірності, а тому є таким, що не підлягає виконанню. У зв`язку з вищевикладеним позивач звернулася з позовом до суду в якому просила визнати виконавчий напис від 20.09.2019 року № 458 вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Незнайко Н.М. щодо стягнення на користь АТ “Банк Форвард” заборгованість за кредитним договором в розмірі 12508,96 грн та 850 грн за вчинення виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню та стягнути судовий збір.
Ухвалою суду від 30.01.2020 року відкрито провадження по справі (а. с. 16).
Ухвалою суду від 17.02.2020 року призначено по справі судовий розгляд ( а.с.26).
В судове засідання учасники справи не з`явились від позивача ОСОБА_1 та її представника адвокат з кредитів Калініна С.К. надійшла заява про розгляд справи у їх відсутність позовні вимоги підтримали в повному обсязі. Відповідач представник АТ ‘Банк Форвард’ в судові засідання 17.02.2020 року, 12.03.2020 року та 02.04.2020 року не з`явився, належним чином повідомлений, про причину неявки суд не повідомив, відзив на позов не надав, третя особа приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Незнайко Н.М. в судові засідання 17.02.2020 року, 12.03.2020 року та 02.04.2020 року не з`явилася, про причину неявки суд не повідомила.
Суд вирішив за можливе розглянути справу у відсутність сторін, на підставі наявних у справі доказів, з урахуванням норм ст.247 ЦПК України.
Суд, прийнявши до уваги заяву позивача ОСОБА_1 та її представника адвокат з проблемних кредитів Калініна С.К., дослідивши та проаналізувавши матеріали справи та давши їм належну оцінку, приходить до висновку, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.
Відповідно до ст. 81 ЦПК України кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків встановлених цим кодексом.
Судом встановлено, що ОСОБА_1 є божником за кредитним договором № 98924493 від 07.08.2012 року укладеного із ПАТ ‘Банк Руський Стандарт’ правонаступником якого є АТ ‘Банк Форвард’. Стягнення заборгованості проводилося в період з 19.09.2017 року по 19.10.2017 року. Сума заборгованості складає 12508 грн 96 коп. в тому числі : заборгованість за сумою кредиту 11984,63 грн; заборгованість за процентами та комісіями 524,33 грн, плата за пропуск мінімальних платежів за комісіями 0,00 грн. 20.09.2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Незнайко Н.М. було вчинено виконавчий напис за № 458, щодо стягнення з ОСОБА_1 на користь АТ ‘Банк Форвард’ заборгованість за кредитним договором у сумі 12508,96 грн та 850,00 грн за вчинення виконавчого напису ( а.с.7). 30.10.2019 року приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва Вольф Т.Л. на підставі виконавчого напису було відкрито виконавче провадження № 60452911( а.с.8).
Правовідносини, які виникли між сторонами врегульовані укладеними між сторонами договорами, Законом України «Про нотаріат», ЦК України.
Відповідно до норм ст. ст.11,525,629 ЦК України підставами для виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договір, який є обов`язковим для виконання сторонами, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.
Відповідно до ст. 50 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна дія або відмова у її вчиненні, нотаріальний акт оскаржується до суду, право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акту має особа, права та інтереси якої стосуються такі дії чи акти. Нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом (стаття 18 ЦК України).
Згідно з пунктом 283 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України вчинення виконавчого напису в разі порушення основного зобов`язання та (або) умов іпотечного договору здійснюється нотаріусом після спливу тридцяти днів з моменту одержання іпотекодавцем та боржником, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмової вимоги про усунення порушень.
Згідно ст. 87 Закону України «Про нотаріат» для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Статтею 88 Закону України «Про нотаріат» передбачено, що нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями не більше одного року.
Доказів про надання банком нотаріусу доказів щодо направлення боржнику письмової вимоги щодо усунення порушень за кредитним договором №98924493 від 07.08.2012 року суду не надано.
Суду не було надано пакет документів, на підставі якого було вчинено оскаржуваний виконавчий напис, а тому суд позбавлений можливості перевірити безспірність заборгованості ОСОБА_1 перед АТ «Банк Форвард» за кредитним договором №98924493 від 07.08.2012 року.
Відповідно до статті 18 ЦК України нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом.
Згідно з частиною першої статті 1 Закону України від 02 вересня 1993 року № 3425-XII «Про нотаріат» (далі – Закон) нотаріат в Україні – це система органів і посадових осіб, на які покладено обов`язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені цим Законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.
Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами та посадовими особами органів місцевого самоврядування встановлюється Законом та іншими актами законодавства України (частина перша статті 39 Закону). Цим актом є, зокрема, Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за № 282/20595 (далі – Порядок).
Вчинення нотаріусом виконавчого напису – це нотаріальна дія (пункт 19 статті 34 Закону). Правовому регулюванню процедури вчинення нотаріусами виконавчих написів присвячена глава 14 Закону та глава 16 розділу ІІ Порядку.
Порядок містить такі самі правила та умови вчинення виконавчого напису (пункти 1, 3 глави 16 розділу ІІ Порядку).
Згідно з підпунктом 2.1 пункту 2 глави 16 розділу ІІ Порядку для вчинення виконавчого напису стягувачем або його уповноваженим представником нотаріусу подається заява, у якій, зокрема, мають бути зазначені: відомості про найменування і місце проживання або місцезнаходження стягувача та боржника; дата і місце народження боржника – фізичної особи, місце його роботи; номери рахунків у банках, кредитних установах, код за ЄДРПОУ для юридичної особи; строк, за який має провадитися стягнення; інформація щодо суми, яка підлягає стягненню, або предметів, що підлягатимуть витребуванню, включаючи пеню, штрафи, проценти тощо. Заява може містити також іншу інформацію, необхідну для вчинення виконавчого напису.
У разі якщо нотаріусу необхідно отримати іншу інформацію чи документи, які мають відношення до вчинення виконавчого напису, нотаріус вправі витребувати їх у кредитора (підпункт 2.2 пункту 2 глави 16 розділу ІІ Порядку). За змістом підпункту 2.3 пункту 2 глави 16 розділу ІІ Порядку, вчинення виконавчого напису в разі порушення основного зобов`язання здійснюється нотаріусом після спливу тридцяти днів з моменту надісланих повідомлень – письмової вимоги про усунення порушень боржнику. Повідомлення вважається надісланим, якщо є відмітка боржника на письмовому повідомленні про його отримання або відмітка поштового відділення зв`язку про відправлення повідомлення на вказану у договорі адресу.
Відповідно до підпункту 2.3 пункту 2 глави 16 розділу ІІ Порядку передбачено, що вчинення виконавчого напису в разі порушення основного зобов`язання та (або) умов іпотечного договору здійснюється нотаріусом після спливу тридцяти днів з моменту надісланих іпотекодержателем повідомлень – письмової вимоги про усунення порушень іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця. Повідомлення вважається надісланим, якщо є відмітка іпотекодавця на письмовому повідомленні про його отримання або відмітка поштового відділення зв`язку про відправлення повідомлення на вказану в іпотечному договорі адресу.
Підпунктами 3.2, 3.5 пункту 3 глави 16 розділу ІІ Порядку передбачено, що безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів. При вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у вказаному Переліку документів. При цьому цей Перелік документів не передбачає інших умов вчинення виконавчих написів нотаріусами ніж ті, які зазначені в Законі та Порядку.
Статтею 50 Закону визначено, що нотаріальна дія або відмова у її вчиненні, нотаріальний акт оскаржуються до суду. Право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії чи акти.
Вчинення нотаріусом виконавчого напису – це нотаріальна дія, яка полягає в посвідченні права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. При цьому нотаріус здійснює свою діяльність у сфері безспірної юрисдикції і не встановлює прав або обов`язків учасників правовідносин, не визнає і не змінює їх, не вирішує по суті питань права. Тому вчинений нотаріусом виконавчий напис не породжує права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна, а підтверджує, що таке право виникло в стягувача раніше. Мета вчинення виконавчого напису – надання стягувачу можливості в позасудовому порядку реалізувати його право на примусове виконання зобов`язання боржником.
Отже, відповідне право стягувача, за захистом якого він звернувся до нотаріуса, повинно існувати на момент звернення. Так само на момент звернення стягувача до нотаріуса із заявою про вчинення виконавчого напису повинна існувати саме безспірна заборгованість або інша відповідальність боржника перед стягувачем. Безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника – це обов`язкова умова вчинення нотаріусом виконавчого напису (стаття 88 Закону). Характер правового регулювання вказаних правовідносин дає підстави для висновку про те, що безспірність заборгованості, чи іншої відповідальності боржника для нотаріуса підтверджується формальними ознаками – наданими стягувачем документами згідно з Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів. Вчинення нотаріусом виконавчого напису відбувається за фактом подання стягувачем документів, які згідно із Переліком документів, є підтвердженням безспірності заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем. Однак сам по собі цей факт (подання стягувачем відповідних документів нотаріусу) не свідчить про відсутність спору стосовно заборгованості як такого.
З огляду на наведене та з урахуванням приписів статей 15, 16, 18 ЦК України, статей 50, 87, 88 Закону захист цивільних прав шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису полягає в тому, що нотаріус підтверджує наявне у стягувача право на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. Це право існує, поки суд не встановить зворотного. Тобто боржник, який так само має право на захист свого цивільного права, у судовому порядку може оспорювати вчинений нотаріусом виконавчий напис: як з підстав порушення нотаріусом процедури вчинення виконавчого напису, так і з підстав неправомірності вимог стягувача (повністю чи в частині розміру заборгованості або спливу строків давності за вимогами в повному обсязі чи їх частині), з якими той звернувся до нотаріуса для вчиненням виконавчого напису.
Відповідачем не надано суду доказів того, що нотаріусу було надано документи, що підтверджують направлення ОСОБА_1 письмової вимоги щодо усунення порушень за кредитним договором №98924493 від 07.08.2012 року.
На підставі викладеного суд приходить до висновку, що нотаріус вчинив виконавчий напис не пересвідчившись в тому, як банк направив боржнику письмову вимогу щодо усунення порушень за кредитним договором №98924493 від 07.08.2012 року, не дотримавшись вимог пункту 2 Глави 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій, чим було порушено права ОСОБА_1 на спростування розміру заборгованості.
Своїх заперечень та доказів, що спростовують доводи ОСОБА_1 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Незнайко Є.В., суду надано не було.
За таких обставин суд приходить до висновку, що позовні вимоги ОСОБА_1 є законними, доведеними і підлягають задоволенню.
Згідно ст. 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 50,87, 88 Закону України «Про нотаріат» ст. ст. 4,12,15,16,18, 81, 207-2046, 247, 258-259 ЦПК України, суд,-

в и р і ш и в :

Позов ОСОБА_1 до акціонерного товариства “Банк Форвард”, третя особа приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню – задовольнити повністю.
Визнати виконавчий напис від 20.09.2019 року № 458 вчинений ОСОБА_2 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу про стягнення з ОСОБА_1 на користь АТ ‘Банк Форвард’ заборгованість за кредитним договором в розмірі 12508,96 грн та 850,00 грн за вчинення виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.
Стягнути з акціонерного товариства «Банк Форвард» місцезнаходження: 01032 м. Київ , вулиця Саксаганського , буд.105, ЄДРПОУ 34186061 840 (вісімсот сорок) грн 80 коп. судового збору на користь держави на рахунок: Отримувач: ГУК у м. Києві/м. Київ/ 22030106, Код отримувача (ЄДРПОУ) 37993783, Казначейство України (ЕАП), Номер рахунку: UA 908999980313111256000026001, Код класифікації доходів бюджету: 22030106.
Апеляційна скарга на рішення суду подається до апеляційного суду Полтавської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за на слідками апеляційного перегляду.