Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса на суму 35 007,84 грн. щодо стягнення боргу таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса на суму 35 007,84 грн. щодо стягнення боргу таким що не підлягає виконанню

Справа № 215/4113/18

2/215/348/19

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2019 року Тернівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі: головуючого судді Науменко Я.О.

за участю секретаря    Конопліної С.І.,

згідно з вимогами ч. 2 ст. 247 ЦПК України, без фіксації судового засідання технічними засобами, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кривому Розі справу №215/4113/18 за позовною заявою ОСОБА_1 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Хари Наталії Станіславівни, Публічного акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору: приватний виконавець виконавчого округу Дніпропетровської області Лисенко Юрій Олександрович про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню,

ВСТАНОВИВ:

у вересні 2018 року позивач ОСОБА_1 звернувся із позовною заявою до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Хари Наталії Станіславівни, Публічного акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»; третя особи без самостійних вимог на предмет спору: приватний виконавець виконавчого округу Дніпропетровської області Лисенко Юрій Олександрович про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню. В обґрунтування заявлених вимог вказує, що 25.06.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Харою Н.С. вчинено виконавчий напис за №5427, згідно з яким із позивача на користь ПАТ «ПУМБ» стягнуто грошову суму в розмірі 35007 грн. 84 коп. за кредитним договором НОМЕР_3 від 01.11.2013 року, укладеним між позивачем та АТ «Банк Ренесанс Капітал». Зважаючи на недотримання приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Харою Н.С. вимог статей 8889 Закону України «Про нотаріат» при складенні нею виконавчого напису, а також порушення відповідачем порядку пред’явлення виконавчого напису до виконання та наявність спірності вимог щодо заборгованості позивача, просить суд визнати зазначений виконавчий напис нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.

Ухвалою від 17.10.2018 р. після усунення позивачем недоліків, зазначених в ухвалі від 27.09.2018 р., прийнято до розгляду та відкрито провадження у даній справі, визначено проводити її розгляд у порядку загального позовного провадження. Також даною ухвалою витребувано від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Хари Наталі Станіславівни належним чином завірені копії матеріалів нотаріальної справи щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса №5427 від 25.06.2018 р. про стягнення суми заборгованості у розмірі 35007,84 грн. з ОСОБА_1 на користь ПАТ «ПУМБ».

Ухвалою від 17.10.2018 р. задоволено заяву позивача про забезпечення позову, зупинено стягнення за виконавчим написом від 25.06.2018 р., зареєстрованим в реєстрі за номером 5427, який виданий приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Харою Наталею Станіславівною про стягнення заборгованості за кредитним договором НОМЕР_3 від 01.11.2013 року, та заборонено вчиняти будь-які дії щодо примусового виконання зазначеного виконавчого напису до набрання рішенням законної сили.

Ухвалою від 20.11.2018 р. закрито підготовче судове провадження і призначено справу до судового розгляду по суті в загальному позовному провадженні на 19.12.2018 р..

В зв’язку з зайнятістю судді в іншому проваджені (1-кс/215/1774/18) розгляд справи у цей день не відбувся.

Позивачем подано суду заяву від 30.01.2019 р. про розгляд справи без його участі (вх.№1954 від 30.01.2019 р.).

Відповідач – приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. надіслала суду клопотання №470/01-16 від 05.11.2018 р. про розгляд справи без її участі з урахуванням фактичних відносин та постановити рішення відповідно до чинного законодавства. Крім того, на виконання вимог ухали від 17.10.2018 р. надіслала суду належним чином завірені копії документів, на підставі яких вчинений виконавчий напис №5427 від 25.06.2018 р. (вх.№17406 від 09.11.2018 р.).

Третя особа без самостійних вимог на предмет спору: Приватний виконавець виконавчого округу Дніпропетровської області Лисенко Юрій Олександрович надіслав суду клопотання вих.№01-29/3641 від 30.11.2018 р. про розгляд справи без його участі (вх.№1068 від 17.01.2019 р.).

Відповідач – ПАТ «ПУМБ» у судове засідання свого представника повторно не направив, про дату, час і місце судового засідання повідомлений належним чином, будь-яких заяв і клопотань не подавав.

Судом встановлені такі факти та відповідні їм правовідносини.

Виконавчим написом, вчиненим двадцять п’ятого червня 2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Харою Н.С. зареєстрованого в реєстрі за №5427, із позивача на користь ПАТ «ПУМБ» стягнуто грошову суму в розмірі 35007,84 грн. за кредитним договором НОМЕР_3 від 01.11.2013 року в зв’язку з настанням строку платежу за даним договором та допущенням боржником прострочення платежів. Стягнення заборгованості проводиться за період з 15 червня 2017 року по 15 червня 2018 року. Сума заборгованості складає 35007,84 грн., в тому числі: прострочена заборгованість за сумою кредиту – 11385,34 грн.; прострочена заборгованість за комісією – 0 грн.; прострочена заборгованість за процентами – 13343,13 грн.; строкова заборгованість за сумою кредиту – 9529,13 грн.; строкова заборгованість за комісією – 0 грн.; строкова заборгованість за процентами – 749,96 грн.. Виконавчий напис набирає чинності із дати вчинення та має бути пред’явлений до виконання до відділу державної виконавчої служби протягом року з дня його вчинення (а.с.17, 66).

Постановою про відкриття виконавчого провадження ВП №56828356, винесеною приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області ЛисенкомЮ.О., відкрито виконавче провадження на підставі виконавчого напису №5427, виданого 25.06.2018 р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Харою Н.С., про що повідомлено позивача листом №01-29/1763 від 23.07.2018 р. (а.с.21-22,23).

З інформації про виконавче провадження станом на 28.08.2018 р. вбачається, що 07.08.2018 р. передано виконавчий документ на виконання до підприємства, установи, організації на підставі заяви стягувача про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника без перевірки майнового стану боржника. Згідно з відомостями, наданими ПФУ, ДФС у відповідь на запит приватного виконавця щодо отримання боржником доходів, боржник перебуває на обліку в Криворізькому північному об’єднаному управлінні ПФУ (а.с.24-26).

Відповідно до довідки ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» №5072/18 від 04.10.2018 р. на виконанні у ПрАТ «ЦГЗК» не перебуває жодного виконавчого документу про звернення стягнення на заробітну плату працівника ОСОБА_1 (а.с.62).

Позивач неодноразово 14.02.2017 р. та 14.03.2017 р. письмово звертався до АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» із заявою про отримання інформації про наявність діючих зобов’язань з надісланням копій підтверджуючих документів та детального розрахунку заборгованості з зазначенням розміру та періоду нарахування (а.с.27-28,29-30).

В зв’язку з неотриманням відповідей на вказані запити, позивач звернувся до Національного банку України зі скаргою про ненадання інформації.

Листом №20-0009/31251 від 27.04.2017 р. НБУ повідомив позивача, що АТ «Банк Ренесанс Капітал» у березні 2015 року було виключено з Державного реєстру банків в зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – ПАТ «ПУМБ») на правах філії. Таким чином, ПАТ «ПУМБ» є правонаступником АТ «Банк Ренесанс Капітал». Отже, з усіх питань, включаючи зобов’язань за кредитним договором, слід звертатися до ПАТ «ПУМБ» (а.с.31-32).

Після цього, позивач двічі 22.08.2017 р. та 09.09.2017 р. звертався з письмовими заявами до ПАТ «ПУМБ» про надання належним чином завірених копій документів, які б підтверджували факт, що ПАТ «ПУМБ» є Банком правонаступником всіх прав і обов’язків АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», проте відповіді на дані запити позивач не о тримав (а.с.33-35, 36-37).

Враховуючи те, що позивачу не надано жодних доказів щодо переходу прав вимоги, відсутність інформації від ПАТ «ПУМБ» про порядок погашення заборгованості за кредитним договором НОМЕР_3 від 01.11.2013 р. свідчить про спірність заборгованості, вказаної в оспорюваному виконавчому написі нотаріуса.

З наданих на вимогу суду належним чином засвідчених документів, на підставі яких було вчинено виконавчий напис №5427 від 25.06.2017 р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Харою Н.С. вбачається наступне.

Між позивачем ОСОБА_1 та АТ «БАНКРЕНЕСАНС КАПІТАЛ» було укладено Договір карткового рахунку від «1» листопада 2013 року НОМЕР_3, до якого у подальшому шляхом приєднання до пропозиції про зміну Договору карткового рахунку та договору страхування (оферти) внесені зміни (а.с.91).

Відповідач ПАТ «ПУМБ» вих.№564 від 13.04.2018 року надіслав позивачу письмову вимогу (повідомлення), в якій зазначив, що 01.11.2013 р. між АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та ним було укладено кредитний договір НОМЕР_3 за умовами якого Банк надав Позичальнику кредит на умовах, визначених Договором. Крім того, повідомив, що станом на 13.04.2018 р. у нього існує заборгованість перед Банком у розмірі 33 485,92 грн.. За викладеного вимагав від позивача виконати зобов’язання перед Банком за кредитним договором, а саме: негайно погасити заборгованість по кредитному договору в загальному розмірі 33 485,92 грн. в строк до 20.04.2018 року. При цьому попередив, що в разі невиконання зазначеної вимоги Банк застосує заходи: примусового позасудового стягнення заборгованості, зокрема вчинення виконавчого напису нотаріуса та покладе додаткові витрати щодо відшкодування Банку збитків, заподіяних невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань за Кредитним договором, в тому числі будь-які витрати, що були понесені Банком в зв’язку зі стягненням заборгованості з Позичальника за Кредитним договором (відправка листів чи інших повідомлень (в т.ч. електронних) про необхідність погашення заборгованості, судові витрати, витрати на оплату юридичних чи посередницьких послуг щодо стягнення заборгованості тощо (а.с.93-94).

Відповідно до наданого списку поштових відправлень рекомендованих листів зазначене повідомлення позивачу було відправлене, проте дата відправлення на цьому списку відсутня (а.с.54).

За загальним правилом статей 1516 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу має право звернутися до суду, який може захистити цивільне право або інтерес у один із способів, визначених частиною першою статті 16 ЦК України, або й іншим способом, що встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 18 ЦК України нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом.

Згідно з ч. 1 ст. 1 Закону України «Про нотаріат» нотаріат в Україні – це система органів і посадових осіб, на які покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені цим Законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.

Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами та посадовими особами органів місцевого самоврядування встановлюється Законом України «Про нотаріат» та іншими актами законодавства України (ч. 1 ст. 39 Закону «Про нотаріат»). Цим актом є, зокрема, Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції України 22.02.2012р. № 296/5 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.02.2012р. за № 282/20595 (далі – Порядок вчинення нотаріальних дій, Порядок).

Вчинення нотаріусом виконавчого напису – це нотаріальна дія (п. 19 ст. 34 Закону України «Про нотаріат»).

Так, згідно зі ст. 87 Закону України «Про нотаріат» для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до статті 88 Закону України «Про нотаріат» нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.

При цьому ст. 50 Закону України «Про нотаріат» передбачає, що нотаріальна дія або відмова у її вчиненні, нотаріальний акт оскаржуються до суду. Право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії чи акти.

З огляду на наведене та з урахуванням приписів статей 15,16,18 ЦК України, ст.ст. 508788 Закону України «Про нотаріат», захист цивільних прав шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису полягає в тому, що нотаріус підтверджує наявне у стягувача право на стягнення грошових сум. Це право існує, поки суд не встановить зворотнього. Тобто боржник, який так само має право на захист свого цивільного права, в судовому порядку може оспорювати вчинений нотаріусом виконавчий напис: як з підстав порушення нотаріусом процедури вчинення виконавчого напису, так і з підстав неправомірності вимог стягувача (повністю чи в частині розміру заборгованості або спливу строків давності за вимогами в повному обсязі чи їх частині), з якими той звернувся до нотаріуса для вчиненням виконавчого напису.

Тому, при вирішенні спору про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, суд не обмежується лише перевіркою додержання нотаріусом формальних процедур і факту подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника згідно з Переліком документів. Для правильного застосування положень статей 8788 Закону України «Про нотаріат» у такому спорі необхідно перевірити доводи боржника в повному обсязі й установити чи справді на момент вчинення нотаріусом виконавчого напису боржник мав безспірну заборгованість перед стягувачем, тобто чи існувала заборгованість взагалі, чи була заборгованість саме такого розміру, як зазначено у виконавчому написі, та чи не було невирішених по суті спорів щодо заборгованості або її розміру станом на час вчинення нотаріусом виконавчого напису.

В матеріалах виконавчого напису нотаріуса міститься виписка з рахунка ОСОБА_1 із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості за Кредитним договором НОМЕР_3 станом на 15.06.2018 р. без зазначення періоду виникнення заборгованості (а.с.90).

Проте, у матеріалах, наданих приватним нотаріусом, за яким вчинено виконавчий напис, відсутні взагалі належним чином засвідчені копії кредитного договору НОМЕР_3 від 01.11.2013 р., укладеного між позивачем та АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», та належне повідомлення позивача про зміну кредитора у зобов’язанні.

В оскаржуваному виконавчому написі зазначена сума 35007 грн. 84 коп.. При цьому, у вищезгаданому повідомленні (письмовій вимозі) від 13.04.2018 р., адресованій позивачу, не міститься складових заборгованості за кредитом, а також вказівок про те, що в разі несплати боргу саме він може бути збільшений.

Доказів того, що вказані суми погоджувались між банком та позичальником, суду не надано.

Відповідачем не було надано суду доказів безспірності заборгованості, за наявності якої було б можливим вчинення виконавчого напису. Заборгованість позивача, яка значиться у виконавчому написі, не дає можливості зробити висновок щодо правомірності її нарахування.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що наявні правові підстави для визнання таким, що не підлягає виконанню в повному обсязі виконавчого напису, вчиненого 25.06.2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Харою Н.С., а банк, в свою чергу, не позбавлений права звернутись до суду для захисту свої прав у порядку позовного провадження.

Отже, суд дійшов висновку, що вказана у виконавчому написі заборгованість не є безспірною, а виконавчий напис вчинено без дотримання вимог ст. 88 Закону України «Про нотаріат».

Відповідно до вимог ст. 141 ЦПК України, з відповідача на користь позивача підлягають відшкодуванню судові витрати по сплаті судового збору за подання позовної заяви в сумі 704 грн. 80 коп. та за подання заяви про забезпечення позову в сумі 352 грн. 40 коп., а разом 1057 грн.20 коп..

На підставі вищенаведеного, керуючись статтями 4, 5, 11-13, 76-81, 89, 141, 259, 263-265 ЦПК України,

ВИРІШИВ:

Позовну заяву ОСОБА_1 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Хари Наталії Станіславівни, Публічного акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору: приватний виконавець виконавчого округу Дніпропетровської області Лисенко Юрій Олександрович про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню – задовольнити.

Визнати виконавчий напис, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Харою Наталею Станіславівною двадцять п’ятого червня дві тисячі вісімнадцятого року та зареєстрований в реєстрі за № 5427 про стягнення із ОСОБА_1, який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 року, місце народження: місто Кривий Ріг, місце роботи: не зазначено, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, НОМЕР_2, виданий Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області, 26.12.2000 року, який є Боржником за Кредитним договором НОМЕР_3 від 01.11.2013 року, укладеним ним із АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», правонаступником усіх прав та обов’язків якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 14282829, місцезнаходження: 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, п/р 29094809996259, МФО 334851, далі іменований – Стягувач, заборгованість за Кредитним договором НОМЕР_3 від 01.11.2013 року за період з 15 червня 2017 року по 15 червня 2018 року на суму 35007,84 гривень (Тридцять п’ять тисяч сім грн. 84 коп.) таким, що не підлягає виконанню.

Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк», код ЄДРПОУ 14282829, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 на користь ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_1; РНОКПП НОМЕР_1) витрати по сплаті судового збору на суму 1057 грн.20 коп..

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції через Тернівський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Повне судове рішення складено 06.02.2019 р..

Суддя