Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Личук Тарас Володимирович на суму 29 973,82 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Фінансова компанія “Приватні інвестиції” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Личук Тарас Володимирович на суму 29 973,82 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Фінансова компанія "Приватні інвестиції” таким що не підлягає виконанню

РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ

Категорія: виконавчий напис нотаріуса по кредиту

14 грудня 2020 року, місто Новоград-Волинський Житомирської області
Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області
в складі: головуючого – судді Мозгового В.Б.,

розглянув у судовому засіданні у спрощеному порядку без повідомлення сторін цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Приватні інвестиції» (далі – ТОВ «Фінансова компанія «Приватні інвестиції»), третя особа: Приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу Личук Тарас Володимирович про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню

в с т а н о в и в :

В листопаді 2020 року представник позивачки адвокат по кредитам звернулась до суду з позовною заявою до відповідача про визнання виконавчого напису №1491 від 19.06.2020 року, вчиненого приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Личук Тарасом Володимировичем, про стягнення з неї на користь ТОВ «Фінансова компанія «Приватні інвестиції» заборгованості в загальному розмірі 29 973,82 грн., таким, що не підлягає виконанню.
В обґрунтування заявлених вимог представник позивачки зазначає, що 19.06.2020 року нотаріусом вчинений виконавчий напис №1491 на підставі якого з ОСОБА_1 було стягнуто заборгованість за кредитним договором №МФ-3121800000189 від 18.07.2018 р, укладеного між останньою та ТОВ «БІ ЕЛ ДЖІ МІКРОФІНАНС», правонаступником якого є відповідач ТОВ «Фінансова компанія «Приватні інвестиції», в сумі 29 973,82 грн., яка складається з простроченої заборгованості за кредитом – 21 499,98 грн, заборгованості за відсотками – 0,56 грн, пені – 7030, 3% річних – 1107,26 грн та 300 грн – суми плати за вчинення виконавчого напису нотаріуса.
Представник позивача, кредитний адвокат, посилаючись на те, що оскільки виконавчий напис нотаріусом було вчинено без наявності усіх передбачених законом документів, без врахування строків давності по пені та з порушенням вимог ст. 88 Закону України «Про нотаріат», просить позовні вимоги задовольнити.
Відповідач 08.12.2020 року подав до суду відзив на позовну заяву, в якому просить відмовити в задоволені позову. свою позицію обґрунтовує тим, що при зверненні до нотаріуса для вчинення виконавчого напису були надані всі документи, зазначені в п.2 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів. Позивачем не спростовано та не надано докази оплати заборгованості за кредитним договором пред первісним кредитором ТОВ «БІ ЕЛ ДЖІ МІКРОФІНАНС», термін повернення якого 02 серпня 2018 року. При вчиненні виконавчого напису були дотримані всі вимоги чинного законодавства.
Розглянувши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що 18.07.2018 року ОСОБА_1 уклала з ТОВ «Бі Ел Джи Мікрофінанс» кредитний договір №МФ-3121800000189, згідно умов якого сума кредиту становить 21499,98 грн.. Дата остаточного повернення кредиту – 02.08.2018 р.
19 червня 2020 року приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області Личук Т.В. вчинено виконавчий напис № 1491 про стягнення з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Приватні інвестиції» заборгованості за кредитним договором №МФ-3121800000189 від 18.07.2018 року за період з 18.09.2018 року по 05.06.2020 року на загальну суму 29 973,82 грн..
Постановою державного виконавця Новоград-Волинського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) Титорчук Л. М. від 12.08.2020 року відкрито виконавче провадження серії ВП №62796834 з виконання оскаржуваного виконавчого напису.
Відповідно до статті 18 ЦК України нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом.
Згідно з частиною першою статті 39 Закону України «Про нотаріат» (далі – Закон), порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами та посадовими особами органів місцевого самоврядування встановлюється Законом та іншими актами законодавства України.
Відповідно до статті 87 Заону для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Статтею 88 Закону визначено умови вчинення виконавчих написів, відповідно до якої нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями – не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.
Підпунктом 3.2 пункту 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5 визначено, що безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів (далі – Перелік), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172.
Відповідно до пункту 1 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів «Нотаріально посвідчені договори, що передбачають сплату грошових сум, передачу або повернення майна, а також право звернення стягнення на заставлене майно», для одержання виконавчого напису подаються: а) оригінал нотаріально посвідченого договору (договорів); б) документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов`язання.
Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22 лютого 2017 року у справі № 826/20084/14, залишеною без змін ухвалою Вищого адміністративного суду України від 01 листопада 2017 року, постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 07 листопада 2016 року скасовано. Визнано незаконною та нечинною Постанову Кабінету Міністрів України № 662 від 26 листопада 2014 року «Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів», у тому числі в частині доповнення переліку після розділу «Стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими договорами» новим розділом такого змісту: «Стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних відносин
Кредитні договори, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов`язаннями. Для одержання виконавчого напису додаються: а) оригінал кредитного договору; б) засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості». Постанова набрала законної сили з моменту проголошення.
Судом встановлено, що серед документів, наданих відповідачем нотаріусу для вчинення виконавчого напису, відсутній оригінал нотаріально посвідченого договору (договорів), за яким стягнення заборгованості може провадитися у безспірному порядку, а надані нотаріусу кредитний договір №МФ-3121800000189 від 18.07.2018 р., договір факторингу №2 від 18.09.2018 р. не посвідчені нотаріально, тому не могли бути тим договором, за яким стягнення заборгованості могло бути проведено у безспірному порядку шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису.
Оскаржений виконавчий напис вчинений нотаріусом 30 червня 2020 року, тобто після набрання законної сили постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22 лютого 2017 року у справі № 826/20084/14. Укладений між банком та позивачем кредитний договір, який був наданий нотаріусу для вчинення виконавчого напису, не був посвідчений нотаріально, тому наявні підстави для визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, у зв`язку з недотриманням умов вчинення виконавчого напису щодо подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника.
Аналогічні висновки містяться у постановах Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду 12 березня 2020 року у справі № 757/24703/18-ц , від 15 квітня 2020 року у справі №158/2157/17, які відповідно до ч. 4 ст. 263 ЦПК України суд враховує при виборі і застосуванні норм права до спірних правовідносин.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що позовні вимоги є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.
Також наявні підстави згідно ст. 141 ЦПК України для стягнення із відповідача на користь позивача судових витрат у розмірі 840,40 грн.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 10, 81, 141, 264, 265, 268, 279 ЦПК України, суд –

У Х В А Л И В:

Позовні вимоги ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , місце проживання АДРЕСА_1 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Приватні інвестиції» (вул. Жамбила Жабаєва, 7 м. Київ, код ЄДРПОУ37356981), третя особа: Приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу Личук Тарас Володимирович, про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню – задовольнити повністю.
Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області Личук Тараса Володимировича, зареєстрований в реєстрі під №1491 від 19.06.2020 року, про стягнення з ОСОБА_1 грошових коштів у розмірі 29 973 гривні 82 копійки на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Приватні інвестиції».
Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Приватні інвестиції» на користь ОСОБА_1 судовий збір в сумі 840 (вісімсот сорок) грн. 40 коп.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов`язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково.
Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Згідно п.п. 15.5 п. 15 Перехідних положень ЦПК (від 03.10.2017 року) апеляційна скарга подається учасниками справи до Житомирського апеляційного суду через Новоград-Волинський міськрайонний суд.
Повне судове рішення складено – 14.12.2020 року.
Головуючий