Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Кравцова Олександра Олександровича на суму 40 866,93 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Фінансова компанія “Прайм Альянс” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Кравцова Олександра Олександровича на суму 40 866,93 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Фінансова компанія “Прайм Альянс” таким що не підлягає виконанню

Р І Ш Е Н Н Я
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Категорія: виконавчий напис нотаріуса по кредиту

10 грудня 2020 року смт. Чутове
Чутівський районний суд Полтавської області

в складі головуючого судді Антонова А.А., за участю секретаря судового засідання Бондаренко Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду позовну заяву ОСОБА_1 , в інтересах якого діє адвокат по кредитам, до Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Прайм Альянс” про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, –

в с т а н о в и в :

ОСОБА_1 , в інтересах якого діє кредитний адвокат., звернувся з позовом до ТОВ “Фінансова компанія “Прайм Альянс” (далі ТОВ “ФК “Прайм Альянс”), в якому просив визнати виконавчий напис нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.
Свій позов ОСОБА_1 обґрунтовував тим, що 25.03.2020 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Кравцов О.О. (далі приватний нотаріус Кравцов О.О.) вчинив нотаріальний напис про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ “ФК “Прайм Альянс” заборгованості в розмірі 40 866 грн. 93 коп. та 408 грн. 67 коп. за вчинення виконавчого напису (далі виконавчий напис). Вважає, що виконавчий напис є протиправним, таким, що винесений з порушенням вимог законодавства України та не підлягає виконанню. Заборгованість, визначена у виконавчому написі, на момент його вчинення була спірною. Позивач не отримував письмової вимоги (повідомлення) від відповідача, а тому не визнає розмір нарахованої йому заборгованості, у т.ч. відсотків та комісії. В матеріалах нотаріальної справи відсутня належним чином оформлена засвідчена стягувачем виписка з рахунку боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості. Відповідач не подав приватному нотаріусу Кравцову О.О. належним чином оформлений розрахунковий документ, який підтверджує факт видачі/перерахування кредитних коштів та згідно якого можна було б встановити суму, яку він надав/перерахував згідно кредитного договору. Приватним нотаріусом Кравцовим О.О. не перевірені строки давності, які є пропущені, а також ним не правильно визначений розмір простроченої заборгованості за процентами, оскільки зазначена сума також включає в себе як комісію так і плату за обслуговування кредиту, але в кредитному договорі відсутні поняття комісії і обґрунтування розрахунку розміру комісії.
Ухвалою Чутівського районного суду Полтавської області від 21.08.2020 відкрито провадження у справі.
Ухвалою Чутівського районного суду Полтавської області від 21.08.2020 заява ОСОБА_1 ,в інтересах якого діє адвокат по кредитам, про забезпечення позову шляхом зупинення стягнення з позивача на користьТОВ “ФК”ПраймАльянс” суми заборгованості за кредитним договором в розмірі 40 866 грн. 93 коп. та 408 грн. 67 коп. за вчинення виконавчого напису на підставі виконавчого напису задоволена.
Ухвалою Чутівського районного суду Полтавської області від 02.09.2019 р. задоволено клопотання представника позивача про витребування доказів.
Відповідач надав відзив на позов, в якому просив у задоволенні позову відмовити і зазначив, що 12.02.2014 між ПАТ “ОТП Банк” та ОСОБА_1 був укладений кредитний договір № 2008046452, відповідно до якого позивач отримав кошти у розмірі 29 889 грн. із нарахуванням процентів за користування кредитними коштами у розмірі 0, 01 % річних. 13.06.2016 між ПАТ ОТП Банк” та ТОВ “Фінансова компанія “Довіра та Гарантія” (далі ТОВ “ФК “Довіра та Гарантія”) було укладено договір факторингу № 13/06/16, відповідно до якого ТОВ “ФК “Довіра та Гарантія” набуло право нового кредитора до позивача за кредитним договором від 12.02.2004 № 2008046452. 29.01.2019 між ТОВ “ФК “Довіра та Гарантія” та ТОВ “ФК “Прайм Альянс” договір факторингу № 29/01/19-2, відповідно до якого ТОВ “ФК “Прайм Альянс” набуло право нового кредитора до позивача за кредитним договором від 12.02.2004 № 2008046452. На підставі даного договору 04.03.2019 позивачу було направлено повідомлення про відступлення права вимоги грошових зобов`язань та вимогу про погашення заборгованості за кредитним договором від 12.02.2004 № 2008046452, чим повідомив позивача про наявність заборгованості. Заперечує стосовно того, що нотаріусом не перевірялись строки давності, які є пропущеними, і зазначає, що момент, з якого у ТОВ “ФК “Прайм Альянс” виникло право примусового стягнення, обчислюється з дня направлення вимоги про погашення кредиту, яка була направлена позивачу 04.03.2019.
Ухвалою Чутівського районного суду Полтавської області від 27.10.2020 задоволено клопотання представника ОСОБА_1 кредитного адвоката про витребування доказів та від приватного нотаріуса Кравцова О.О. витребувана копія виконавчого напису.
Дана ухвала суду не виконана у зв`язку з припиненням приватної нотаріальної діяльності приватним нотаріусом Кравцовим О.О.
05.11.2020 до Чутівського районного суду Полтавської області від представника позивача адвоката по проблемним кредитам надійшли документи, надані на його адвокатський запит ТОВ “ФК “Прайм Альянс”, які останнє надало приватному нотаріусу Кравцову О.О. для вчинення виконавчого напису щодо стягнення заборгованості з ОСОБА_1 .
В судове засідання позивач не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був належним чином повідомлений.
Представник позивача в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був належним чином повідомлений. Надав телефонограму, в якій позов підтримав і просив справу розглянути в його та позивача відсутності.
Відповідач про день, час та місце розгляду справи був належним чином повідомлений. Представник відповідача в судове засідання не з`явився, але надав клопотання, в якому просив у задоволенні позову відмовити та справу розглянути без їх участі.
Суд, дослідивши матеріали справи, повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги та позиція відповідача, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, встановив наступне.
12.02.2014 між ПАТ “ОТП Банк” та ОСОБА_1 був укладений договір про надання споживчого кредиту № 2008046452, відповідно до якого позивачу було надано 29 889 грн. із нарахуванням процентів за користування кредитними коштами у розмірі 0, 01 % річних строком на 36 місяців з 12.02.2014 по 12.02.2017.
13.06.2016 між ПАТ ОТП Банк” та ТОВ “ФК “Довіра та Гарантія” було укладено договір факторингу № 13/06/16, відповідно до якого ТОВ “ФК “Довіра та Гарантія” набуло право нового кредитора до позивача за договором від 12.02.2004 № 2008046452, відповідно до якого кількість днів прострочення виконання зобов`язання становить 544 дня і загальна сума заборгованості станом на 13.06.2016 становить 40 866 грн. 93 коп.
29.01.2019 між ТОВ “ФК “Довіра та Гарантія” та ТОВ “ФК “Прайм Альянс” договір факторингу № 29/01/19-2, відповідно до якого ТОВ “ФК “Прайм Альянс” набуло право нового кредитора до позивача за договором від 12.02.2004 № 2008046452, відповідно до якого кількість днів прострочення виконання зобов`язання становить 1 504 дня і загальна сума заборгованості станом на 29.01.2019 становить 40 866 грн. 93 коп.
ТОВ “ФК “Прайм Альянс” 04.03.2019 направив позивачу повідомлення про відступлення йому права вимоги від 18.02.2018 № 4585, яким повідомило про відступлення йому ТОВ “ФК “Довіра та Гарантія” права вимоги грошових зобов`язань на суму 40 866 грн. 93 коп. за договором від 12.02.2004 № 2008046452, та вимогу про погашення кредитної заборгованості від 18.02.2018 (суд вважає, що у даті, якою датована вимоги, допущена описка щодо року і вона повинна бути датована 18.02.2019) № О/18/02/19/3484, в якому повідомило, що станом на 18.02.2019 розмір заборгованості позивача за договором від 12.02.2004 № 2008046452 становить 40 866 грн. 93 коп., яку просили погасити до 18.03.2019.
25.03.2020 приватний нотаріус Кравцов О.О. вчинив виконавчий напис, відповідно до якого пропонує звернути стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ “ФК “Прайм Альянс”, строк платежу якого настав і боржником допущено прострочення платежів. Стягнення заборгованості проводиться за період з 29.01.2019 по 28.02.2020. Сума повної заборгованості складає 40 866 грн. 93 коп., в тому числі заборгованість по основному боргу (тіло кредиту) становить 22 373 грн. 48 коп., заборгованість по відсоткам становить 18 493 грн. 45 коп., а також за вчинення виконавчого напису нотаріусом отримано плату в розмірі 408 грн. 67 коп., які підлягають стягненню з ОСОБА_1 на користь ТОВ “ФК “Прайм Альянс”.
Постановою про відкриття виконавчого провадження від 03.08.2020 приватний виконавець виконавчого округу Полтавської області Деркач І.В. відкрито виконавче провадження по примусовому виконанню виконавчого напису нотаріуса, виданого 25.03.2020, про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ “ФК “Прайм Альянс” 40 866 грн. 93 коп. заборгованості та 408 грн. 67 коп. за вчинення виконавчого напису.
Постановою про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника від 03.08.2020 приватний виконавець виконавчого округу Полтавської області Деркач І.В. звернув стягнення на доходи ОСОБА_1 у ПСП “Обрій”.
У ч. 1ст. 13 ЦПК України визначено, що суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.
Згідно з ст. 12 ЦК України цивільне судочинство здійснюється на підставах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи (ч. 1 та 5ст. 81 ЦПК України).
Частина 1ст. 76 ЦПК України наголошує, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Відповідно до ч. 1 та ч. 2ст. 77 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.
Згідно з ч. 2ст. 78 ЦПК України обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.
Згідно ч. 7ст. 81 ЦПК України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів, а також інших випадків, передбачених цим Кодексом.
Правовідносини щодо видачі виконавчого напису нотаріуса регулюються Законом України”Про нотаріат”, наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012№ 296/5 “Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України” (далі Порядок вчинення нотаріальних дій), постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 № 1172 “Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріуса” (далі Перелік документів).
Вчинення нотаріусом виконавчого напису – це нотаріальна дія (п. 19ст. 34 Закону України “Про нотаріат”).
Правовому регулюванню процедури вчинення нотаріусами виконавчих написів присвячена Глава 14 Закону України “Про нотаріат” та Глава 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій.
Так, згідно зі ст. 87 Закону України “Про нотаріат”, для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Статтею 88 Закону України “Пронотаріат” (в редакції станом на час вчинення виконавчого напису) визначено умови вчинення виконавчих написів. Відповідно до приписів цієї статті Закону нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше 3 років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями не більше 1 року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.
Порядок вчинення нотаріальних дій містить такі самі правила та умови вчинення виконавчого напису (п. 1 та 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій).
Згідно з підп. 2.1 та 2.2 п. 2 Глави 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій для вчинення виконавчого напису стягувачем або його уповноваженим представником нотаріусу подається заява, у якій, зокрема, мають бути зазначені: відомості про найменування і місце проживання або місцезнаходження стягувача та боржника; дата і місце народження боржника – фізичної особи, місце його роботи; номери рахунків у банках, кредитних установах, код за ЄДРПОУ для юридичної особи; строк, за який має провадитися стягнення; інформація щодо суми, яка підлягає стягненню, або предметів, що підлягатимуть витребуванню, включаючи пеню, штрафи, проценти тощо. Заява може містити також іншу інформацію, необхідну для вчинення виконавчого напису. У разі якщо нотаріусу необхідно отримати іншу інформацію чи документи, які мають відношення до вчинення виконавчого напису, нотаріус вправі витребувати їх у стягувача.
Так, згідно п. 2 Переліку документів, стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних відносин на підставі кредитних договорів, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов`язаннями, для одержання виконавчого напису додаються: а) оригінал кредитного договору; б) засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.
При вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у вказаному Переліку документів. При цьому цей Перелік документів не передбачає інших умов вчинення виконавчих написів нотаріусами ніж ті, які зазначені в Законі України “Про нотаріат”та в Порядку вчинення нотаріальних дій.
При цьому ст. 50 Закону України “Про нотаріат” передбачає, що нотаріальна дія або відмова у її вчиненні, нотаріальний акт оскаржуються до суду. Право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії чи акти.
За результатами аналізу вищенаведених норм можна дійти наступних висновків.
Вчинення нотаріусом виконавчого напису – це нотаріальна дія, яка полягає в посвідченні права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. При цьому нотаріус здійснює свою діяльність у сфері безспірної юрисдикції і не встановлює прав або обов`язків учасників правовідносин, не визнає і не змінює їх, не вирішує по суті питань права. Тому вчинений нотаріусом виконавчий напис не породжує права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна, а підтверджує, що таке право виникло у стягувача раніше. Мета вчинення виконавчого напису – надання стягувачу можливості в позасудовому порядку реалізувати його право на примусове виконання зобов`язання боржником.
Отже, відповідне право стягувача, за захистом якого він звернувся до нотаріуса, повинно існувати на момент звернення. Так само на момент звернення стягувача до нотаріуса із заявою про вчинення виконавчого напису повинна існувати й, крім того, також бути безспірною, заборгованість або інша відповідальність боржника перед стягувачем.
Безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника – це обов`язкова умова вчинення нотаріусом виконавчого напису (ст. 88 Закону України “Про нотаріат”). Однак характер правового регулювання цього питання дає підстави для висновку про те, що безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника для нотаріуса підтверджується формальними ознаками – наданими стягувачем документами згідно з Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів.
Захист прав боржника в процесі вчинення нотаріусом виконавчого напису відбувається шляхом надіслання банком письмової вимоги боржнику про усунення порушень.
Таким чином, вчинення нотаріусом виконавчого напису відбувається за фактом подання стягувачем документів, які згідно із відповідним Переліком є підтвердженням безспірності заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем. З огляду на наведене, з урахуванням приписів ст.ст. 15, 16 та18ЦК України та ст.ст. 50, 87 та88 Закону України “Про нотаріат”, захист цивільних прав шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису полягає в тому, що нотаріус підтверджує наявне у стягувача право на стягнення грошових сум. Це право існує, поки суд не встановить зворотного.
Таким чином, боржник, який так само має право на захист свого цивільного права, в судовому порядку може оспорювати вчинений нотаріусом виконавчий напис: як з підстав порушення нотаріусом процедури вчинення виконавчого напису, так і з підстав неправомірності вимог стягувача (повністю чи в частині розміру заборгованості або спливу строків давності за вимогами в повному обсязі чи їх частині), з якими той звернувся до нотаріуса для вчиненням виконавчого напису.
Тому суд при вирішенні спору про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, не обмежується лише перевіркою додержання нотаріусом формальних процедур і факту подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника згідно з Переліком документів, а перевіряє доводи боржника в повному обсязі й встановлює, чи справді на момент вчинення нотаріусом виконавчого напису боржник мав безспірну заборгованість перед стягувачем, тобто чи існувала заборгованість взагалі, чи була заборгованість саме такого розміру, як зазначено у виконавчому написі, та чи не було невирішених по суті спорів щодо заборгованості або її розміру станом на час вчинення нотаріусом виконавчого напису.
Разом із тим, законодавством не визначений виключний перелік обставин, які свідчать про наявність спору щодо заборгованості. Ці обставини встановлюються судом відповідно до загальних правил цивільного процесу за наслідками перевірки доводів боржника та оцінки наданих ним доказів.
Вказана правова позиція висловлена Верховним Судом України у справі від 05.07.2017 № 6-887цс17 та в постанові Верховного Суду у справі від 19.09.2018 № 207/1587/16 (провадження № 14-12559св18).
Стосовно посилань позивача на те, що відповідачем не правильно визначений розмір простроченої заборгованості за процентами, оскільки зазначена сума також включає в себе як комісію так і плату за обслуговування кредиту, але в кредитному договорі відсутні поняття комісії і обґрунтування розрахунку розміру комісії, суд зазначає, що позивач не надав доказів у підтвердження зазначених доводів.
З наданих суду сторонами по справі доказів вбачається, що для вчинення виконавчого напису ТОВ “ФК “Прайм Альянс” надало приватному нотаріусу ОСОБА_2 договір про надання споживчого кредиту № 2008046452 від 12.02.2014.
Згідно умов даного договору ПАТ “ОТП Банк” надало позивачу 29 889 грн. строком на 36 місяців з 12.02.2014 по 12.02.2017.
Згідно п. 3.4 Глави 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій строки, протягом яких може бути вчинено виконавчий напис, обчислюються з дня, коли у стягувача виникло право примусового стягнення боргу.
Виходячи з умов договору про надання споживчого кредиту № 2008046452 від 12.02.2014 право вимоги до ОСОБА_1 виникло з 13.02.2017, а тому, згідно з положеннями ст. 88 Закону України “Про нотаріат” і п. 3.4 Глави 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій, приватний нотаріус Кравцов О.О. міг вчинити виконавчий напис з 13.02.2017 по 13.02.2020, але виконавчий напис був ним вчинений 25.03.2020.
Таким чином судом встановлено, що виконавчий напис був вчинений приватним нотаріусом Кравцовим О.О. вже після того, як з дня виникнення права вимоги ТОВ “ФК “Прайм Альянс” до ОСОБА_1 минуло більше 3 років.
Стосовно посилань відповідача на те, що у п. 2.3 Глави 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій визначено, що вчинення виконавчого напису в разі порушення основного зобов`язання та (або) умов іпотечного договору здійснюється нотаріусом після спливу 30 днів з моменту надісланих іпотекодержателем повідомлень – письмової вимоги про усунення порушень іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, суд зазначає наступне.
Між ОСОБА_1 та ПАТ “ОТП Банк” 12.02.2014 був укладений договір про надання споживчого кредиту № 2008046452, право вимоги за яким було останнім відступлено за договором факторингу № 13/06/16 від 13.06.2016 ТОВ “ФК “Довіра та Гарантія”, яке в свою чергу відступило право вимоги ТОВ “ФК “Прайм Альянс” за договором факторингу № 29/01/19-2 від 29.01.2019, а не договір іпотеки, а тому до правовідносин, які виникли між ТОВ “ФК “Прайм Альянс” та ОСОБА_1 , не підлягають застосуванню положення п. 2.3 Глави 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій.
На підставі викладеного суд приходить до висновку, що приватним нотаріусом Кравцовим О.О. при вчиненні виконавчого напису не було дотримано вимоги ст. 88 Закону України “Про нотаріат” та п. 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій щодо строку давності, що є підставою для визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.
З відповідача на користь позивача підлягають стягненню понесені останнім судові витрати по сплаті судового збору в розмірі 1 261 грн. 20 коп., з яких 840 грн. 40 коп. сплачено за подачу позовної заяви та 420 грн. 20 коп. – за забезпечення позову.
Керуючись ст.ст.2, 10-13, 76-83, 89, 133, 137, 141, 258, 259, 263-265, 273, 354 ЦПК України, ст. 88 Закону України “Про нотаріат”, наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 “Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України”, суд

у х в а л и в :

Позовну заяву задовольнити.
Визнати виконавчий напис від 25 березня 2020 р., вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кравцовим Олександром Олександровичем, про стягнення з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Прайм Альянс” 40 866 грн. 93 коп. заборгованості, з якої 22 373 грн. 48 коп. заборгованість по основному боргу (тіло кредиту) та 18 493 грн. 45 коп. заборгованість по відсоткам, а також 408 грн. 67 коп. за вчинення виконавчого напису нотаріусом, таким, що не підлягає виконанню.
Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Прайм Альянс” на користь ОСОБА_1 1 261 грн. 20 коп. в рахунок відшкодування витрат по сплаті судового збору.
Учасникам справи, які не були присутні в судовому засіданні, копію судового рішення надіслати протягом 2 днів з дня його складення у повному обсязі.
Учасники справи мають право оскаржити рішення суду до Полтавського апеляційного суду через Чутівський районний суд Полтавської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 30 днів з дня врученням їм повного судового рішення.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги на рішення суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Позивач – ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 .
Відповідач – Товариство з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Прайм Альянс”, 01014, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 77, код ЄДРПОУ 41677971.
Повний текст рішення складений 14.12.2020.
Суддя А. А. Антонов