Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Кондратюка Віктора Станіславовича на суму 47 584,32 грн. щодо стягнення боргу на користь АТ “Банк Форвард” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Кондратюка Віктора Станіславовича на суму 47 584,32 грн. щодо стягнення боргу на користь АТ “Банк Форвард” таким що не підлягає виконанню

РІШЕННЯ
іменем України

Категория: исполнительная надпись нотариуса по кредиту
“21” жовтня 2020 р. смт Ємільчине

Ємільчинський районний суд Житомирської області в складі:
головуючого судді Заполовського В. В.
за участю секретаря с/з Лук`янчук Т. В.

розглянувши в спрощеному позовному проваджені, відповідно до вимог ст. 247 ч. 2 ЦПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу, цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Акціонерного товариства «БАНК ФОРВАРД», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Кондратюк Віктор Станіславович про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню

В С Т А Н О В И В:

Представник позивача – кредитный адвокат звернувся до суду з цим позовом та просив постановити рішення, яким визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис № 1685 від 31.07.2019 року, вчинений приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Кондратюком Віктором Станіславовичем про стягнення з ОСОБА_1 на користь AT «БАНК ФОРВАРД» заборгованість за кредитним договором в розмірі 47 584,32 грн. та 850,00 грн. за вчинення виконавчого напису.
В обґрунтування позову зазначає, що 31.07.2019 року приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Кондратюком В. С. вчинено виконавчий напис № 1685 про стягнення з ОСОБА_1 на користь AT «БАНК ФОРВАРД» заборгованості за кредитним договором в розмірі 47 584,32 грн. та 850,00 грн. за вчинення виконавчого напису.
Приватний нотаріус мотивував виконавчий напис тим, що ОСОБА_1 є боржником за кредитним договором № 108782760 від 04.09.2013 року укладеним із ПАТ «БАНК РУСЬКИЙ СТАНДАРТ», правонаступником усіх прав та обов`язків якого є АТ «БАНК ФОРВАРД».
Стягнення заборгованості проводиться за період з 08.11.2017 року по 06.02.2018 року. Сума заборгованості складає 47 584,32 грн., в тому числі: заборгованість за сумою кредиту становить 46 891,86 грн., заборгованість за процентами становить 692,46 грн., плата за пропуск мінімальних платежів становить 0, 00 грн. За вчинення виконавчого напису – 850,00 грн.
Представник позивача, адвокат по кредитам, вважає, що виконавчий напис здійснено з порушенням вимог чинного законодавства, а тому повинен бути визнаним таким, що не підлягає виконанню, виходячи з наступного: заборгованість зазначена у виконавчому написі, на момент його вчинення була спірною. Позивач неодноразово зверталась до банку з питань існуючої заборгованості, але необхідної інформації, як і сприяння у вирішенні ситуації, не отримала. Також позивач не отримувала письмової вимоги (повідомлення) від банку. З вказаних підстав позивач не визнає розмір заборгованості нарахованої АТ «БАНК ФОРВАРД», у тому числі відсотків та комісії, оскільки позбавлена будь-якої інформації зі сторони банку щодо кредитних зобов`язань.
Нотаріусом не перевірялися строки давності, які є пропущеними. Строк для звернення до нотаріуса за вчиненням виконавчого напису безпосередньо пов`язаний із позовною давністю, встановленою Цивільним кодексом України. Таким чином, загальний строк для такого звернення становить три роки незалежно від суб`єктного складу сторін правовідносин, а якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено іншу позовну давність, виконавчий напис видається у межах цього строку.
Крім того приватним нотаріусом не зазначено, що до суми кредиту в розмірі 46891,86 грн. банком включено плату як за обслуговування кредиту так і комісію. Однак в договорі відсутні як поняття комісії, так і обґрунтований розрахунок розміру комісії.
З метою захисту своїх прав позивач змушена звернутись до суду.
04.08.2020 року по справі було відкрито провадження та постановлено здійснювати розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження без виклику (повідомлення) сторін. Одночасно відповідачу було роз`яснено його право подати відзив на позовну заяву та встановлено п`ятнадцятиденний строк з дня вручення копії ухвали про відкриття провадження у справі для його подання. Також відповідача було попереджено про те, що у разі ненадання відзиву на позовну заяву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішуватиме справу за наявними матеріалами. Копію ухвали про відкриття провадження AT «БАНК ФОРВАРД» отримав 11.08.2020 року, однак відзив на позовну заяву до даного часу не надав.
Третя особа, приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Кондратюк В. С., відмовився від отримання поштових конвертів, в яких знаходились копія ухвали про відкриття провадження по справі та копія ухвали суду про витребування копій документів, на підставі яких було вчинено виконавчий напис, про що свідчить відмітка працівника пошти.
Відповідно до ч. 2 ст. 247 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали справи, надані сторонами докази, всебічно та повно з`ясувавши всі фактичні обставини справи, на яких ґрунтуються заявлені вимоги та заперечення, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи, встановив такі фактичні обставини та відповідні їм правовідносини.
31 липня 2019 року приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Конратюком В. С. було вчинено виконавчий напис, яким звернуто стягнення з ОСОБА_1 , яка є боржником за кредитним договором № 108782760 від 04 вересня 2013 року, укладеним нею із ПАТ «Банк Руский Стандарт», правонаступником якого є АТ «БАНК ФОРВАРД»; строк платежу по кредитному договору настав, боржником допущено прострочення платежів; стягнення заборгованості проводиться за період з 08 листопада 2017 року по 06 лютого 2018 року; сума повної заборгованості складає 47 584,32 грн. в тому числі заборгованість за сумою кредиту становить 46891,86 грн., заборгованість за процентами становить 692,46 грн. За вчинення виконавчого напису нотаріусом отримано плати із стягувача в розмірі 850,00 грн. (а.с. 10).
Частный исполнитель виконавчого округу міста Києва Вольф Т. Л., на підставі вказаного виконавчого напису нотаріуса, відкрито виконавче провадження № 59894087 та постановою від 27.11.2019 року звернено стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника ОСОБА_1 (а.с. 11,12).
Вчинення нотаріусом виконавчого напису – це нотаріальна дія (пункт 19 сттатті 34Закону України “Про нотаріат”). Правове регулювання процедури вчинення нотаріусами виконавчих написів передбаченоглавою 14 Закону України “Про нотаріат”та главою 16Порядку.
Так, відповідно до статті 87 Закону України “Про нотаріат”для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Згідно пп.3.1., 3.2. п.п. 3.1 п.3 глави 16 Порядку нотаріус вчиняє виконавчі написи якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем. Однак, як стверджує позивач, вона не визнає розміру нарахованої заборгованості, оскільки позбавлена будь-якої інформації щодо кредитних зобовязань, повідомленнь від кредитора про наявність заборгованості та підстави її виникнення вона не отримувала.
Безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1172(далі Перелік).
При цьому стаття 50 Закону України “Про нотаріат” передбачає, що нотаріальна дія або відмова у її вчиненні, нотаріальний акт оскаржуються до суду. Право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії чи акти.
Аналіз вищенаведених правових норм дає підстави для таких висновків.
Вчинення нотаріусом виконавчого напису – це нотаріальна дія, яка полягає в посвідченні права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. При цьому нотаріус здійснює свою діяльність у сфері безспірної юрисдикції і не встановлює прав або обов`язків учасників правовідносин, не визнає і не змінює їх, не вирішує по суті питань права. Тому вчинений нотаріусом виконавчий напис не породжує права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна, а підтверджує, що таке право виникло у стягувача раніше.
Безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника – це обов`язкова умова вчинення нотаріусом виконавчого напису (стаття 88 Закону України “Про нотаріат”).
Таким чином, вчинення нотаріусом виконавчого напису відбувається за фактом подання стягувачем документів, які згідно з Переліком документів є підтвердженням безспірності заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем.
У відповідності до ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.
Докази згідно вимог ст. ст. 77-80 ЦПК України мають бути належними, допустимими, достовірними та достатніми.
Згідно з ч. ч. 1-4ст. 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.
Отже, для обґрунтування правомірності своїх дій, відповідач повинен був надати суду докази, які стали підставою нотаріусу для видачі оспорюваного виконавчого напису.
В порушення зазначених процесуальних норм права, відповідачем не спростовано доводи позивача, що зазначена заборгованість не є безспірною, а також не надано інших доказів щодо правомірності своїх дій, в зв`язку з чим позовні вимоги позивача підлягають задоволенню.
Керуючись ст. ст.12,13,258,263-265 ЦПК України, суд

УХВАЛИВ:

Позовні вимоги ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ) до Акціонерного товариства «БАНК ФОРВАРД» (вул. Саксаганського, 105 м. Київ, код ЄДРПОУ 34186061), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Кондратюк Віктор Станіславович про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню -задовольнити.
Визнати виконавчий напис №1685 від 31липня 2019року, вчинений приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Кондратюком Віктором Станіславовичем про стягнення з ОСОБА_1 на користь AT «БАНК ФОРВАРД» заборгованості за кредитним договором в розмірі 47584 (сорок сім тисяч п`ятсот вісімдесят чотири) гривні 32 копійки та 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень 00 копійок за вчинення виконавчого напису, таким, що не підлягає виконанню.
На рішення суду може бути подана апеляційна скарга до Житомирського апеляційного суду через Ємільчинський районний суд Житомирської області протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.
Дата складення повного судового рішення 21.10.2020 року.
Суддя /підпис/
Копія вірна:
Суддя: В. В. Заполовський