Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Кондратюка Віктора Станіславовича на суму 45 120,72 грн. щодо стягнення боргу на користь АТ “Банк Форвард” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Кондратюка Віктора Станіславовича на суму 45 120,72 грн. щодо стягнення боргу на користь АТ "Банк Форвард"  таким що не підлягає виконанню

                                                                               Справа № 648/3501/19

Провадження № 2/648/1057/19

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2019 року         с.м.т. Білозерка

 

Білозерський районний суд Херсонської області в складі:

головуючого судді – Бугрименка В.В.

за участю секретаря судового засідання – Когут Є.А.

представника позивача – ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спрощеного провадження цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Акціонерного товариства «Банк Форвард», третя особа на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Кондратюк Віктор Станіславович, про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню

 

ВСТАНОВИВ

Представник позивача звернувся до суду з вказаним позовом посилаючись на те, що 31 липня 2019 року приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Кондратюком В.С. вчинено виконавчий напис №1683, про стягнення з ОСОБА_1 заборгованості за кредитним договором в сумі 45120 грн. 72 коп., яка складається із заборгованості за сумою кредиту – 44376 грн. 62 коп., заборгованість за процентами – 744 грн.. Просив визнати зазначений виконавчий напис нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, оскільки його вчинено з порушенням законодавства. Надані стягувачем документи не підтверджують безспірність заборгованості, банк не направляв боржнику вимогу про виконання зобов`язання, у зв`язку з чим, вказана заборгованість є спірною. Звертаючись до нотаріуса банк не надав засвідчену виписку із рахунку боржника, розрахункових документів, нотаріус в свою чергу не перевірив строки позовної давності за вимогами банку.

Ухвалою Білозерського районного суду Херсонської області від 30 жовтня 2019 року, за клопотанням представника позивача, зобов`язано третю особу у справі надати копії матеріалів на підставі яких було вчинено виконавчий напис.

В судовому засіданні представник позивача позов підтримав з підстав викладених у позовній заяві, проти ухвалення заочного рішення не заперечував.

Представник відповідача, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, на час розгляду справи відзив не надходив.

Третя особа в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши письмові докази на підставі яких вчинено виконавчий напис, суд дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню.

Суд установив, що 3 вересня 2013 року між позивачем та Публічним акціонерним товариством «Банк Руский Стандарт», правонаступником якого є Акціонерне товариство «Банк Форвард», укладено письмовий договір про відкриття карткового рахунку, який складається із заяви № 108756492, умов по картках та тарифів по картах (п.1.4.1). На підставі вказаного договору позивачу відкрито картковий рахунок НОМЕР_1 та 17 вересня 2013 року видано картку № НОМЕР_2 , РСУ МС Standad 49 (Україна). Відповідно до п.1.3 договору, позивачу для здійснення операцій за рахунком, надано кредит у виді відновлювальної кредитної лінії, зі сплатою процентів за користування кредитними коштами в розмірі 49% річних, з кінцевим терміном виконання зобов`язання – 30 вересня 2018 року. Найменування продукту «Дистанционный РСУ MasterCard Standad 49 (Україна)»

31 липня 2019 року представник позивача звернувся до третьої особи у справі, із заявою про вчинення виконавчого напису. До заяви додано кредитний договір №108756492 з додатками, виписку з рахунку із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості, копію вимоги про дострокове погашення заборгованості.

Із виписки по рахунку НОМЕР_1 вбачається, що заборгованість ОСОБА_1 перед відповідачем становить 45120 грн. 72 коп., яка складається із заборгованості за сумою кредиту – 44376 грн. 62 коп., заборгованість за процентами – 744 грн.. право вимоги виникло 6 лютого 2018 року. Станом на 29 липня 2019 року заборгованість боржником не погашена.

31 липня 2019 року приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Кондратюком В.С. вчинено виконавчий напис №1683 про стягнення з ОСОБА_1 заборгованості за кредитним договором в сумі 45120 грн. 72 коп., яка складається із заборгованості за сумою кредиту – 44376 грн. 62 коп., заборгованість за процентами – 744 грн., а також 850 грн. за вчинення виконавчого напису.

Порядок учинення нотаріальних дій нотаріусами та посадовими особами органів місцевого самоврядування встановлюється законом «Про нотаріат» та іншими актами законодавства (ч.1 ст.39 цього закону). Таким актом є, зокрема, Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції від 22.02.2012 №296/5.

Так, згідно зі ст.87 закону «Про нотаріат» для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться в безспірному порядку на підставі виконавчих написів, установлюється Кабінетом Міністрів.

У ст.88 закону «Про нотаріат» визначено умови вчинення виконавчих написів. Відповідно до приписів цієї статті закону нотаріус учиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше ніж 3 роки.

Постановою Кабінету Міністрів України № 1172 від 29.06.99 затвердженоперелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів. Відповідно до вказаної постанови, для одержання виконавчого напису про стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних відносин, такими документами є оригінал кредитного договору та засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.

В даній справі нотаріус вчинив виконавчий напис на підставі поданих стягувачем документів, визначених законодавством.

Разом з цим, представник позивача оспорює безспірність заборгованості за кредитом. Суд, дослідивши наявні докази, вважає вказані доводи слушними.

Так, банк звертаючись до нотаріуса вказав, що заборгованість ОСОБА_1 перед відповідачем становить 45 120 грн. 72 коп., яка складається із заборгованості за сумою кредиту – 44 376 грн. 62 коп., заборгованості за процентами – 744 грн.. Разом з цим, з довідки про умови кредитування позивача («Дистанционный РСУ MasterCard Standad 49 (Україна)») вбачається, що сума кредиту становить від 0 до 16000 грн., що є значно менше ніж вказана стягувачем заборгованість за кредитом. В матеріалах справи відсутні дані, який саме розмір кредиту отримала позивач. За таких обставини, зазначену банком суму заборгованості за кредитом не можна вважати безспірною.

Крім того, з довідки про умови кредитування вбачається, що повернення кредиту, який надається у межах відновлювальної кредитної лінії, здійснюється шляхом оплати щомісячних мінімальних платежів.

Як установлено вище, кредит позивач отримала в 2013 році.

Згідно ст. 259 ЦК України загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Відповідно до ч.1, ч.5 ст. 261 ЦК України, перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалась або могла довідатися про порушення свого права, за зобов`язаннями, строк виконання яких не визначений, перебіг позовної давності починається від дня коли у кредитора виникає право пред`явити вимогу про виконання зобов`язання.

За твердженням представника позивача, остання не зробила жодного платежу за кредитом, у зв`язку з чим, є підстави вважати, що з дня виникнення у стягувача права вимоги за окремими платежами, минуло більше ніж 3 роки. Завідсутності детального розрахунку заборгованості, заявлений банком період, за який стягується заборгованість за кредитом, є сумнівним та необґрунтованим.

Зазначені обставини залишились поза увагою нотаріуса. Враховуючи наявність спору між сторонами щодо розміру заборгованості за кредитом, суд дійшов висновку, що виконавчий напис необхідно визнати таким, що не підлягає виконанню.

Оскільки позов задоволено, судові витрати позивача за сплачений судовий збір, на підставі ст.141 ЦПК, піддягають стягненню з відповідача.

Керуючись ст.ст. 7-13, 141, 223, 264-268 ЦПК України, на підставі ст.ст.87, 88 Закону України «Про нотаріат», суд,

У Х В А Л И В:

Позов задовольнити.

Визнати виконавчий напис №1683 від 31 липня 2019 року, вчинений приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Кондратюком Віктором Станіславовичем, про стягнення з ОСОБА_1 (місце проживання: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_3 ) на користь Акціонерного товариства «Банк Форвард» (м.Київ, вулиця Саксаганського, 105, ЄДРПОУ 34186061) суми заборгованості за кредитним договором в розмірі 45120 гривень 72 копійки та 850 гривень за вчинення виконавчого напису, таким, що не підлягає виконанню.

Стягнути з Акціонерного товариства «Банк Форвард» на користь ОСОБА_1 судові витрати в сумі 768 гривень 40 копійок.

Заочне рішення може бути переглянуте Білозерським районним судом Херсонської області за письмовою заявою відповідача, поданою протягом тридцяти днів з дня проголошення рішення. Відповідач, якому заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Заочне рішення може бути оскаржено позивачем до Херсонського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня проголошення рішення, шляхом подання апеляційної скарги через Білозерський районний суд Херсонської області або безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя:               В.В. Бугрименко