Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Колейчика Володимира Вікторовича на суму 13 788,00 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Фінфорс” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Колейчика Володимира Вікторовича на суму 13 788,00 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Фінфорс” таким що не підлягає виконанню

Р І Ш Е Н Н Я
Іменем України

Категорія: виконавчий напис нотаріуса по кредиту

16.11.2020 смт. Доманівка

Доманівський районний суд Миколаївської області у складі:
головуючої судді- Єгорової Н.І.,
при секретареві- Маковецькій Л.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Доманівка, в порядку спрощеного позовного провадження, цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю “ФІНФОРС”, третя особа: приватний нотаріус Броварського районного нотаріального округу Колейчик Володимир Вікторович про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 звернулася до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінфорс”, третя особа приватний нотаріус Броварського районного нотаріального округу Київської області Колейчик Володимир Вікторович про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, посилаючись на те, що приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області Колейчик В.В. д 11 березня 2020 року був вчинений виконавчий напис за № 3200 про стягнення з неї на користь відповідача ТОВ «Фінфорс» заборгованості за кредитним договором №520916-А від 25.03.2019 року в розмірі 13788 грн..
Про даний виконавчий напис позивачці стало відомо після відкриття виконавчого провадження приватним виконавцем та звернення стягнення на її заробітну плату.
В позовній заяві позивачка зазначила, що приватний нотаріус мотивував виконавчий напис тим, що ОСОБА_1 є боржником за кредитним договором №520916-А від 25.03.2019 року, укладеним із ТОВ “”СС ЛОУН”, правонаступником якого є ТОВ “ФІНФОРС”. Строк платьежу за кредитним договром настав, однак бооржником було допущено прострочення платежів. Стягнення заборгованості проводиться за період з 30.07.19р. по 20.01.2020р. Сума заборгованості складає 13788 грн., в тому числі: прострочена заборгованість за сумою кредиту- 6000 грн., прострочена заборгованість по несплаченим відсоткам за користування кредитом- 4788 грн., строкова заборгованість за штрафами і пенею- 3000 грн.
Позивач вважає, що виконавчий напис приватного нотаріуса від 11.03.2020р. за № 3200 винесений з порушенням вимог чинного законодавства і тому не підлягає виконанню. так як існує спір щодо виникнення зазначеної заборгованості, яка повинна вирішуватися в судовому порядку. За таких підстав, позивач просить задовольнити її позовні вимоги, чим захистити її порушені права.
В судове засідання позивачка не з”явилася, про час та місце розгляду справи належним чином була повідомлена. Представник позивача адвокат по кредитам у письмовій заяві просив розглядати справу без їх участі, позовні вимоги підтримують та просять їх задовольнити.
Відповідач ТОВ “ФІНФОРС” в судове засідання представника не надіслали, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, однак надали на адресу суду відзив, зі змісту якого вбачається, що проти задоволення позовних вимог заперечують.
Від третьої особи- приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу Київської області Колейчик В.В., повідомленого шляхом розміщення оголошення на сайті “Судова влада”, повідомлень про розгляд справи за його відсутності не надійшло. Ухвала судді від 22.06.2020 року, в частині витребування від приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу Київської області Колейчика В.В. належним чином завірених копій документів, на підставі яких був вчинений спірний виконавчий напис, у зазначений строк виконана не була. Копію ухвали приватним нотаріусом отримано не було, у зв”язку із закінченням строку зберігання, про що свідчить поштове повідомлення в матеріалах справи, яке повернулося разом з конвертом.
Дослідивши письмові матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.
Із матеріалів справи вбачається, що 11.03.2020 року приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області Колейчиком Володимиром Вікторовичем вчинено виконавчий напис, зареєстрований в реєстрі за № 3200, про стягнення з ОСОБА_1 , яка є боржником за кредитним договором 520916-А від 25.03.2019 року, укладеним з ТОВ «СС ЛОУН», правонаступником усіх прав та обов`язків якого, на підставі Договору Відступлення Прав Вимоги за кредитними договорами №40071779-6 від 30 жовтня 2018року є ТОВ «ФІНФОРС». Стягнення заборгованості проводиться за період з 30.07.2019року по 20.01.2020 року.
Сума заборгованості складає 13788 грн., в тому числі прострочена заборгованість за сумою кредиту 6000 грн., прострочена заборгованість за комісією 0 грн., прострочена заборгованість по несплаченим відсоткам за користування кредитом становить 4788грн., строкова заборгованість за сумою кредиту 0,00 грн., строкова заборгованість за комісією 0,00 грн., строкова заборгованість по несплаченим відсоткам за користування кредитом становить 0,00 грн., строкова заборгованість за штрафами і пенею становить 3000грн.
Постановою приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Дорошкевич В.Л. від 18.03.2020 року при примусовому виконанні виконавчого напису №3200, виданого 11.03..2020 року, було відкрито виконавче провадження №61555182 про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «ФІНФОРС» заборгованості в розмірі 13788 грн.
Постановою від 18.08.2020 року приватного виконавця виконавчого округу міста Києва, Дорошкевич В.Л., було звернено стягнення на доходи .
Відповідно до ст. 18 ЦК України, нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і порядку, встановлених законом.
Статтею 87 Закону України «Про нотаріат» передбачено, що для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Відповідно дост. 88 Закону України «Про нотаріат» нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями – не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.
Відповідно до ст. 89 Закону України «Про нотаріат`у виконавчому написі повинні зазначатися: дата (рік, місяць, число) його вчинення, посада, прізвище, ім`я, по батькові нотаріуса, який вчинив виконавчий напис, найменування та адреса стягувача; найменування, адреса, дата і місце народження боржника, місце роботи (для громадян), номери рахунків в установах банків (для юридичних осіб); строк, за який провадиться стягнення; суми, що підлягають стягненню, або предмети, які підлягають, витребуванню, в тому числі пеня, проценти, якщо такі належать до стягнення, розмір плати, сума державного мита, сплачуваного стягувачем, або мита, яке підлягає стягненню з боржника; номер, за яким виконавчий напис зареєстровано; дата набрання юридичної сили; строк пред`явлення виконавчого напису до виконання. Виконавчий напис скріплюється підписом і печаткою нотаріуса.
Відповідно до п. 13 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах за скаргами на нотаріальні дії або відмову в їх вчиненні» при вирішення справ пов`язаних з оскарженням відмови у видачі виконавчого напису або його видачею відповідно до Закону України «Про нотаріат» виконавчий напис може бути вчинено нотаріусом за умови, що наявність безспірної заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем підтверджується відповідними документами.
Пунктом 8 зазначеної вище постанови передбачено, що суд при вирішенні питання про обґрунтованість повинен виходити з того, що нотаріальні дії повинні вчинятись у суворій відповідності з встановленими для даного органу чи особи компетенцією і порядком їх вчинення.
У п. 10 «Узагальнення судової практики розгляду справ про оскарження нотаріальних дій або відмову в їх вчиненні» від 07.02.2014 року Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ роз`яснено, що однією з об`єктивних причин оскарження виконавчих написів є поверхневий підхід нотаріуса до вирішення питання про можливість вчинення виконавчого напису у кожному конкретному випадку. Поза увагою нотаріуса часто лишається те, що стягувачі, звертаючись за вчиненням виконавчого напису, необґрунтовано завищують суми своїх вимог, включаючи до їх складу всі санкції, комісії, винагороди, або звертаються про стягнення спірного боргу. Тому судами під час розгляду таких справ має бути враховано пред`явлені банками розрахунки заборгованості за кредитними договорами, суми, які зазначені у письмових вимогах та виконавчих написах нотаріусів, з`ясовано всі обставини у справі, зокрема чи є за боржником сума боргу. При цьому судам слід особливу увагу приділяти спірності сум у частині зазначення різних сум у письмовій вимозі та у виконавчому написі.
Постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172 затверджено Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів.
Відповідно до п. 1 Переліку для одержання виконавчого напису для стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими угодами подаються, зокрема, оригінал нотаріально посвідченої угоди; документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов`язання.
Відповідно до п. 2 Переліку для одержання виконавчого напису з підстав, що випливають з кредитних відносин додаються: оригінал кредитного договору; засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.
Як зазначив Верховний Суд України в своїй постанові від 05 липня 2017 року по справі № 754/9711/14-ц безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника – це обов`язкова умова вчинення нотаріусом виконавчого напису (стаття 88 Закону України «Про нотаріат»). Однак характер правового регулювання цього питання дає підстави для висновку про те, що безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника для нотаріуса підтверджується формальними ознаками – наданими стягувачем документами згідно з Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів.
Таким чином, вчинення нотаріусом виконавчого напису відбувається за фактом подання стягувачем документів, які згідно із відповідним Переліком є підтвердженням безспірності заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем. Однак сам по собі цей факт (подання стягувачем відповідних документів нотаріусу) не свідчить про відсутність спору стосовно заборгованості як такого.
З огляду на наведене та з урахуванням приписів статей 15,16,18 ЦК України, статей 50,87,88 Закону України «Про нотаріат», захист цивільних прав шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису полягає в тому, що нотаріус підтверджує наявне у стягувача право на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. Це право існує, поки суд не встановить зворотного. Тобто боржник, який так само має право на захист свого цивільного права, в судовому порядку може оспорювати вчинений нотаріусом виконавчий напис: як з підстав порушення нотаріусом процедури вчинення виконавчого напису, так і з підстав неправомірності вимог стягувача (повністю чи в частині розміру заборгованості або спливу строків давності за вимогами в повному обсязі чи їх частині), з якими той звернувся до нотаріуса для вчиненням виконавчого напису.
Тому суд при вирішенні спору про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, не повинен обмежуватися лише перевіркою додержання нотаріусом формальних процедур і факту подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника згідно з Переліком документів.
Для правильного застосування положень статей 87,88 Закону України «Про нотаріат`у такому спорі суд повинен перевірити доводи боржника в повному обсязі й установити та зазначити в рішенні чи справді на момент вчинення нотаріусом виконавчого напису боржник мав безспірну заборгованість перед стягувачем, тобто чи існувала заборгованість взагалі, чи була заборгованість саме такого розміру, як зазначено у виконавчому написі, та чи не було невирішених по суті спорів щодо заборгованості або її розміру станом на час вчинення нотаріусом виконавчого напису.
При цьому законодавством не визначений виключний перелік обставин, які свідчать про наявність спору щодо заборгованості. Ці обставини встановлюються судом відповідно до загальних правил цивільного процесу за наслідками перевірки доводів боржника та оцінки наданих ним доказів.
Згідно ст.12 та ст.81 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін, і сторони у справі мають рівні права щодо надання доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості.
Кожна сторона повинна довести ті обставини на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.
Враховуючи те, що відповідачем при подачі відзиву на позовну заяву не додано відповідних доказів, які б підтверджували їх заперечення, а приватним нотаріусом не надано витребуваних ухвалою суду доказів, які необхідні для з`ясування наявності безспірності заборгованості, суд приходить до висновку, що оспорюваний виконавчий напис необхідно визнано таким, що не підлягає виконанню.
Відповідно дост. 141 ЦПК України з відповідача підлягають стягненню витрати, понесені позивачем по оплаті судового збору у розмірі 840,80 грн.
Керуючись ст.12,13,141,263-265 ЦПК України,-

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити.
Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис, вчинений приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області Колейчиком Володимиром Вікторовичем, 11.03.2020 року, який зареєстровано в реєстрі за №3200, про стягнення заборгованості з ОСОБА_1 за кредитним договором 520916-А від 25.03.2019 року, укладеним з ТОВ «СС ЛОУН», правонаступником усіх прав та обов`язків якого, на підставі Договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами №40071779-14 від 30 липня 2019 року є ТОВ «ФІНФОРС», в загальному розмірі 13788 грн.
Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНФОРС» ЄДРПОУ 41717584, місцезнаходження: 01042 м. Київ, Новопечерський провулок, будинок 19/3, корпус 2, на користь ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , судові витрати у виді судового збору в сумі 840,80 грн.
Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Миколаївського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Суддя : Н. І. Єгорова