Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Хари Наталії Станіславівни на суму 43 066,84 грн. щодо стягнення боргу на користь ПАТ “ПУМБ” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Хари Наталії Станіславівни на суму 43 066,84 грн. щодо стягнення боргу на користь ПАТ “ПУМБ” таким що не підлягає виконанню

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

ЗАОЧНЕ      Р І Ш Е Н Н Я
ІМЕНЕМ     УКРАЇНИ

Категорія: виконавчий напис нотаріуса по кредиту

“12” листопада 2020 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді – Мицик Ю.С.
при секретарі – Пугач Д.С.,
без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві в порядку спрощеного позовного провадження цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк», третя особа: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Наталія Станіславівна, про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає задоволенню,

В С Т А Н О В И В :

У березні 2020 році ОСОБА_1 звернулася в Дарницький районний суд м. Києва з позовом до АТ «Перший Український Міжнародний Банк», за участю третьої особи приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Хара Н.С., у якому просить визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис № 1737, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Харою Н.С. 23.01.2019 щодо стягнення заборгованості з ОСОБА_1 на користь АТ «Перший Український Міжнародний Банк» у розмірі 43 066,84 грн.
На обґрунтування своїх позовних вимог посилалася на ті обставини, що виконавчий напис вчинено з порушенням вимог Закону України «Про нотаріат» та Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, за відсутності доказів безспірності заборгованості оскільки надані нотаріусу документи не підтверджували безспірність боргу, а також. Не було надано нотаріусу підтвердження про направлення та отримання позивачем письмової вимоги.
Ухвалою судді від 24.03.2020 відкрито провадження по справі, справу призначено до розгляду в порядку спрощеного провадження з повідомленням сторін.
У відповідності до ч. 8 ст. 279 ЦПК України при розгляді справи у порядку спрощеного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, а у випадку розгляду справи з повідомленням (викликом) учасників справи – також заслуховує їх усні пояснення та показання свідків. Судові дебати не проводяться.
В судове засідання позивач не з`явилася, в матеріалах справи міститься клопотання представника позивача про розгляд справи без участі сторони позивача, а також просила суд задовольнити позовні вимоги у повному обсязі. В разі неявки відповідача в судове засідання щодо ухвалення заочного рішення не заперечувала.
Відповідач в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся судом належним чином, про причини неявки представника суд не повідомив. Відзиву на позовну заяву від відповідача до суду не надходило.
Третя особа приватний нотаріус Хара Н.С. подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутність.
Враховуючи викладене та вимоги ст. ст. 279, 280 ЦПК України, суд вважає за можливе проводити заочний розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, у відсутності не з`явившихся учасників судового процесу та за наявними у справі матеріалами, з ухваленням у справі заочного рішення.
Згідно ч. 2 ст. 247 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося.
Суд, дослідивши матеріали справи, вивчивши надані письмові докази, приходить до наступного висновку.
З матеріалів справи вбачається, що 23.01.2019 року приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Н.С., вчинила виконавчий напис, зареєстрований в реєстрі за № 1737, про стягнення на користь АТ «ПУМБ», який є правонаступником усіх прав та обов`язків АТ «Банк Ренесанс Капітал» з ОСОБА_1 заборгованість за кредитним договором № 26257028555964 від 26.04.2013 року у загальному розмірі 43 566,84 грн.
Стягнення заборгованості проводиться за період з 11.01.2018 року по 11.01.2019 року.
Згідно зі ст. 87 Закону України «Про нотаріат» та глави 16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року за № 296/5 для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість.
Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України, зокрема, постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року №1172 «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів», за змістом п. 1 якої для одержання виконавчого напису для стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими угодами подаються, зокрема, оригінал нотаріально посвідченої угоди; документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов`язання.
Для одержання виконавчого напису за кредитними договорами додаються: а) оригінал кредитного договору; б) засвідчена стягувачем виписка з рахунку боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.
Нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку (ст. 88 Закону України «Про нотаріат»).
Пунктом 3.4 глави 16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України передбачено, що строки, протягом яких може бути вчинено виконавчий напис обчислюються від дня коли у стягувача виникло право примусового стягнення боргу.
Крім цього, нотаріусом вчинено виконавчий напис з порушенням вимог ст. 88 Закону України «Про нотаріат», оскільки проведено стягнення заборгованості за тілом кредиту, відсотками за користування коштами та комісією, тоді як нотаріус вчиняє виконавчі написи за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а якщо для вимоги за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку (щодо пені в межах року).
Отже, нотаріус не перевірив додержання строків на звернення про вчинення виконавчого напису за окремими платежами, не з`ясував , коли у стягувача виникло право примусового стягнення боргу, не надав цим обставинам відповідної оцінки, не дотримався строків, протягом яких може бути вчинено виконавчий напис, та не встановив, чи підтверджують надані банком документи безспірність боргу.
З огляду на викладене, судом встановлено порушення нотаріусом вимог ст. ст. 87, 88 Закону України «Про нотаріат» та Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року за № 296/5.
За таких обставин, позов потрібно задовольнити та визнати виконавчий напис № 1737, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Харою Н.С. 23.01.2019 року таким, що не підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог статті 141 ЦПК України з відповідача на користь держави підлягає стягенню судовий збір за позовною заявою та заявою про забезпечення позову.
Керуючись ст. ст. 12, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 211, 223, 263, 265, 273, 279, 280 – 282, 354 ЦПК України, суд,-

В И Р І Ш И В :

Позовну заяву ОСОБА_1 до Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк», третя особа: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Наталія Станіславівна, про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає задоволенню – задовольнити.
Визнати виконавчий напис, зареєстрований в реєстрі за № 1737 вчинений 23.01.2019 р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. про стягнення з ОСОБА_1 заборгованості у розмірі 43 066,84 грн. за кредитним договором № 26257028555964 від 26.04.2013 р., таким, що не підлягає виконанню.
Стягнути з Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк»на користь держави судові витрати у розмірі 1 261,20 грн.
Позивач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідач: Акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний Банк», код ЄДРПОУ 14282829, місцезнаходження: м. Київ, вул. Андріївська, 4.
Третя особа: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Наталія Станіславівна, АДРЕСА_2 .
Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд – якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.
Апеляційна скарга на рішення суду подається до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
У випадку проголошення у судовому засіданні лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.
Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження рішення суду – якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.
У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому цим Кодексом. У цьому разі строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватися з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.
Відповідно до підпункту 15.5 пункту 1Розділу ХІІІ «Перехідні положення» Цивільного процесуального кодексу України до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи через Дарницький районний суд міста Києва.

Суддя: Ю.С. Мицик