Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Хари Наталії Станіславівни на суму 36 888,06 грн. щодо стягнення боргу на користь ПАТ “ПУМБ” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Хари Наталії Станіславівни на суму 36 888,06 грн. щодо стягнення боргу на користь ПАТ "ПУМБ"  таким що не підлягає виконанню

Справа № 182/5029/19

Провадження № 2/0182/2633/2019

Р І Ш Е Н Н Я

Іменем України

26.11.2019 року                                                                м. Нікополь

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючої – судді Багрової А.Г.

розглянув в м. Нікополі в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк», треті особи: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Наталія Станіславівна, Приватний виконавець виконавчого округу м. Києва Юхименко Ольга Леонідівна про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.

Представник позивача – адвокат Калінін Сергій Костянтинович на підставі довіреності від 22.02.2019 року, посвідченої приватним нотаріусом Нікопольського районного нотаріального округу Балабекяном А.Е. за реєстровим № 269 (а.с.6,7).

Заяви по суті справи:

ОСОБА_1 звернувся до суду з вимогами про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню. Свої вимоги мотивує тим, що 14.01.2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Харою Н.С. із порушенням законодавства було вчинено виконавчий напис № 300 про стягнення з нього на користь ПАТ «ПУМБ» заборгованості за кредитним договором № GP-7014883 від 21.11.2014 року, укладеним між ним та ПАТ «Банк Ренесанс Капітал», правонаступником якого є ПАТ «ПУМБ», у розмірі 36 888,06 грн.

На підставі зазначеного виконавчого напису 05.02.2019 року приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва Юхименко О.Л. відкрито виконавче провадження № 58280781. Однак, позивач не погоджується із сумою боргу, не визнає її, а отже, розмір заборгованості є спірним. Також зазначає про те, що його не було проінформовано про реорганізацію АТ «Банк Ренесанс Капітал» та ПАТ «ПУМБ» не проінформував його про порядок погашення заборгованості по кредитному договору № GP-7014883.

Враховуючи те, що виконавчий напис № 300 від 14.01.2019 року вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. таємно, без попередження боржника, без направлення письмової вимоги, та без надання нотаріусу документів, що підтверджують безспірність суми боргу, позивач просить визнати його таким, що не підлягає виконанню (а.с.1-5).

Відповідач з позовом ознайомлений, поштове повідомлення повернулося з відмітками про вручення судових документів представнику ПАТ «ПУМБ» 04.10.2019 року (а.с.64). Відзиву на позов суду не надходило.

Третім особам про наявність справи у суді відомо (а.с.42,43). На виконання ухвал суду надавали витребувані судом документи. Пояснень по справі не надавали.

Інших заяв та клопотань учасниками справи не подавалось.

Процесуальні дії у справі.

Ухвалою суду від 14.08.2019 року позовну заяву залишено без руху та надано позивачеві строк для усунення недоліків позовної заяви (а.с.21).

Ухвалою суду від 28.08.2019 року відкрито провадження по справі, постановлено розглянути справу за правилами спрощеного позовного провадження та роз`яснено відповідачеві його право подати відзив на позов, а третім особам – пояснення (а.с.27). Того ж дня витребувано копію виконавчого провадження та копію матеріалів нотаріальної справи щодо укладення спірного виконавчого напису (а.с.28,29).

Ухвалою від 18.09.2019 року представнику позивача Калініну С.К. відмовлено у задоволенні його клопотання про розгляд справи в судовому засіданні з викликом сторін (а.с.37-38).

 

Судом встановлено:

12.11.2014 року між АТ  «Банк Ренесанс Капітал» та  ОСОБА_1  було укладено договір №GP-7014883 про надання ОСОБА_1 кредиту на суму 19942,40 грн.: на загальні споживчі цілі 16400,00 грн. та оплату договору страхування 3542,40 грн., строком на 36 місяців, тобто до 12.11.2017 року, розмір процентної ставки 6,99 % річних (а.с.60).

У зв`язку з неналежним виконанням ОСОБА_1 зобов`язань щодо повернення коштів, 23.11.2018 року за вих. № 603 ПАТ «ПУМБ», який є правонаступником усіх прав та обов`язків АТ «Банк Ренесанс Капітал», на адресу позивача направлено письмову вимогу про погашення заборгованості у розмірі 36 388,06 грн. (а.с.61). Докази на підтвердження отримання цієї вимоги ОСОБА_1 в матеріалах справи відсутні, відповідачем за час розгляду справи в суді не надані.

02.01.2019 року ПАТ «ПУМБ» звернулося до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. із заявою вих. № 205 про вчинення виконавчого напису щодо стягнення заборгованості з  ОСОБА_1 , до якої додані кредитний договір, виписка з рахунку боржника із зазначенням суми заборгованості, строків її погашення та відміткою стягувача про непогашення заборгованості (а.с.58,59,60).

14.01.2019 року нотаріусом було вчинено виконавчий напис за № 300 щодо стягнення з позивача грошових коштів за період з 02.01.2018 року по 02.01.2019 року на загальну суму 36388,06 грн. (17412,00 грн. – прострочена заборгованість за сумою кредиту, 17300,62 грн. – прострочена заборгованість за комісією, 1675,44 грн. – прострочена заборгованість за процентами) в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором № GP-7014883 від 12.11.2014 року, укладеного між позивачем та АТ КБ “Банк Ренесанс Капітал”, правонаступником якого є ПАТ «ПУМБ», а також витрат, пов`язаних з вченням виконавчого напису, у розмірі 500 грн. (а.с.45,71).

05.02.2019 року приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва Юхименко О.Л. відкрито виконавче провадження № 58280781 з примусового виконання виконавчого напису № 300 від 14.01.2019 року (а.с.76). 14.02.2019 року приватним виконавцем винесено постанову про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника (а.с.94).

21.06.2019 року приватним виконавцем скасовано винесену ним 05.02.2019 року постанову про відкриття виконавчого провадження – у зв`язку із задоволенням адміністративного позову ОСОБА_1 про визнання протиправною та скасування даної постанови (а.с.104-109,113).

Процедура вчинення нотаріусами виконавчих написів визначена у Главі 14 Закону «Про нотаріат» та Главі 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року (далі – Порядок).

Так, згідно зі статтею 87 Закону України «Про нотаріат», для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Статтею 88 Закону України «Про нотаріат» визначено умови вчинення виконавчих написів. Відповідно до приписів цієї статті Закону нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями – не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.

Порядок вчинення нотаріальних дій містить такі самі правила та умови вчинення виконавчого напису (пункти 1, 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку).

Згідно з підпунктом 2.1 пункту 2 Глави 16 розділу ІІ Порядку, для вчинення виконавчого напису стягувачем або його уповноваженим представником нотаріусу подається заява, у якій, зокрема, мають бути зазначені: відомості про найменування і місце проживання або місцезнаходження стягувача та боржника; дата і місце народження боржника – фізичної особи, місце його роботи; номери рахунків у банках, кредитних установах, код за ЄДРПОУ для юридичної особи; строк, за який має провадитися стягнення; інформація щодо суми, яка підлягає стягненню, або предметів, що підлягатимуть витребуванню, включаючи пеню, штрафи, проценти тощо. Заява може містити також іншу інформацію, необхідну для вчинення виконавчого напису.

У разі, якщо нотаріусу необхідно отримати іншу інформацію чи документи, які мають відношення до вчинення виконавчого напису, нотаріус вправі витребувати їх у стягувача (підпункт 2.2 пункту 2 Глави 16 розділу ІІ Порядку). Вчинення виконавчого напису в разі порушення основного зобов`язання та (або) умов договору застави здійснюється нотаріусом після спливу тридцяти днів з моменту надісланих іпотекодержателем повідомлень – письмової вимоги про усунення порушень іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця. Повідомлення вважається надісланим, якщо є відмітка іпотекодавця на письмовому повідомленні про його отримання або відмітка поштового відділення зв`язку про відправлення повідомлення на вказану в іпотечному договорі адресу (підпункт 2.3 пункту 2 Глави 16 розділу ІІ Порядку).

З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_1 не отримував письмової вимоги про усунення порушень за кредитним договором № GP-7014883 від 12.11.2014 рокуіз зазначенням суми боргу. У ході розгляду справи в суді відповідачем ПАТ «ПУМБ» не було надано доказів отримання ОСОБА_1 вимоги про усунення порушень взятих на себе зобов`язань по поверненню кредитних коштів.

Підпунктами 3.2, 3.5 пункту 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку передбачено, що безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172 (надалі – Перелік документів).

На момент звернення стягувача до нотаріуса із заявою про вчинення виконавчого напису повинна існувати й, крім того, також бути безспірною, заборгованість або інша відповідальність боржника перед стягувачем.

Безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника – це обов`язкова умова вчинення нотаріусом виконавчого напису (стаття 88 Закону України «Про нотаріат»).

Відповідно до пункту 1 Переліку документів, для одержання виконавчого напису подаються: а) оригінал нотаріально посвідченої угоди; б) документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов`язання.

Так, належними доказами, які підтверджують наявність чи відсутність заборгованості, а також встановлюють розмір заборгованості, можуть бути виключно первинні документи, оформлені у відповідності до вимог статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність». Такими доказами можуть бути, зокрема, платіжні доручення, меморіальні ордери, розписки, чеки тощо.

Аналогічна позиція викладена у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду 06.06.2019 року по справі № 750/1627/18.

З установлених судом обставин справи вбачається, що, звертаючись до нотаріуса з вимогою вчинення виконавчого напису, відповідач, з метою підтвердження наявності заборгованості ОСОБА_1 , надав виписку з його рахунку (а.с.59). Проте, з урахуванням положень Переліку документів зазначений документ не може вважатись доказом на підтвердження безспірності заборгованості боржника.

Стаття 12 ЦПК України передбачає, що цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд (ч. 3 ст. 13 ЦПК України).

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

У той же час доказів, які б спростовували позовні вимоги позивача, відповідачем суду не надано. Своїм правом на подання відзиву ПАТ «ПУМБ» не скористався.

Розглядаючи справу, суд забезпечив сторонам рівні можливості щодо подання доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості.

Таким чином, суд приходить до висновку, що відповідач ПАТ «ПУМБ» розпорядилися своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд.

З урахуванням всього вищевикладеного суд дійшов висновку про те, що виконавчий напис було вчинено нотаріусом Хара Н.С. передчасно, з порушенням вимог статті 88 Закону України «Про нотаріат» та Глави 16 розділу ІІ Порядку, оскільки відсутні докази того, що позивач отримав письмову вимогу про усунення порушень за кредитним договором № GP-7014883 від 12.11.2014 року, а також відсутні підстави для визнання суми заборгованості за кредитним договором № GP-7014883 безспірною, у зв`язку з чим позовні вимоги підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Разом з тим, позивач не ставить вимог про відшкодування йому судового збору, оплаченого при зверненні до суду із даним позовом.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 12,13,18,62,64,76,81,89,141,206,263-265,268 ЦПК, Законом України “Про нотаріат”, Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказом Мінюсту України № 296/5 від 22.02.2012 року суд

УХВАЛИВ :

Позовну заяву ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк», треті особи: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Наталія Станіславівна, Приватний виконавець виконавчого округу м. Києва Юхименко Ольга Леонідівна про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню – задовольнити.

Визнати виконавчий напис від 14.01.2019 року, зареєстрований в реєстрі за № 300, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Наталією Станіславівною, щодо стягнення з ОСОБА_1 грошових коштів у сумі 36 388,06 грн. в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором № GP-7014883 від 12.11.2014 року, а також витрат, пов`язаних з вченням виконавчого напису, таким, що не підлягає виконанню.

На рішення може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його повного складення через Нікопольський міськрайонний суд.

Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду – якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Повне рішення складено 26.11.2019 року.

Дані про учасників справи:

позивач – ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ;

відповідач – Публічне акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний Банк», код ЄДРПОУ 14282829, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4;

третя особа – Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Наталія Станіславівна, номер свідоцтва 6685, адреса: АДРЕСА_2 ;

третя особа – Приватний виконавець виконавчого округу м. Києва Юхименко Ольга Леонідівна, адреса: 02094, м. Київ, вул. Ю.Поправки, буд. 6 офіс 19.

Суддя: А.  Г.  Багрова