Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Хари Наталії Станіславівни на суму 32 092,02 грн. щодо стягнення боргу на користь ПАТ “ПУМБ” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Хари Наталії Станіславівни на суму 32 092,02 грн. щодо стягнення боргу на користь ПАТ “ПУМБ” таким що не підлягає виконанню

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ
Іменем України

Категорія: виконавчий напис нотаріуса по кредиту

03 вересня 2020 року селище Онуфріївка

Онуфріївський районний суд Кіровоградської області в складі: головуючого судді Лях М.М., за участю секретаря судового засідання Гриценко Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Онуфріївка в приміщенні суду за правилами спрощеного позовного провадження цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк», третя особа приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Наталія Станіславівна про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню,

встановив:

Позивач ОСОБА_1 звернулась до суду з позовом до відповідача ПАТ «Перший український міжнародний банк», третя особа приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Наталія Станіславівна, в якому просить суд визнати таким, що не підлягає виконанню, виконавчий напис нотаріуса № 11331 від 29.11.2018 року, яким стягнуто зі ОСОБА_1 на користь ПАТ «ПУМБ» заборгованість в сумі 32092, 02 гривень та 430, 00 гривень за вчинення виконавчого напису.
В обґрунтування вимог зазначила, що 29.11.2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. вчинено виконавчий напис № 11331 про стягнення з боржника ОСОБА_1 на користь ПАТ «ПУМБ» заборгованості у розмірі 32092, 02 грн. та 430, 00 грн. за вчинення виконавчого напису. Приватним нотаріусом виконавчий напис мотивовано тим, що ОСОБА_1 є боржником за кредитним договором № 26253019214683 від 30.07.2013 року, укладеним із АТ «Банк ренесанс капітал», правонаступником усіх прав та обов`язків якого є ПАТ «ПУМБ». Боржником допущено прострочення платежів. Заборгованість стягнута за період з 21.11.2017 року по 21.11.2018 року у розмірі 32092, 02 грн., що складається з наступного: прострочена заборгованість за сумою кредиту 9209, 86 грн., прострочена заборгованість за комісією – 12, 75 грн., прострочена заборгованість за процентами – 10196, 07 грн., строкова заборгованість за сумою кредиту – 11957, 87 грн., строкова заборгованість за комісією – 0, 00 грн., строкова заборгованість за процентами – 715, 47 грн.
Вищевказаний виконавчий напис на час подачі позову до суду знаходився на виконанні у приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Юхименко О.Л., якою 18.01.2019 року винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 58117354, а 29.01.2019 року винесено постанову про звернення стягнення на доходи боржника ОСОБА_1 , на підставі якої здійснюється відрахування в розмірі 20 % на виконання спірного виконавчого напису. Вважає, що виконавчий напис, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. є протиправним, оскільки сума заборгованості перед ПАТ «ПУМБ», зазначена у виконавчому написі, є спірною.
Позивач та його представник адвокат по кредитам в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, подали заяву про розгляд справи без їх участі. Проти ухвалення заочного рішення не заперечують.
Представник відповідача в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Причини неявки суду не повідомив.
Третя особа приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, направила до суду заяву про розгляд справи без її участі.
Оскільки сторони в судове засідання не з`явились, фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч. 2 ст. 247 ЦПК України не здійснювалося.
На підставі ст. 280 ЦПК України у разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений і від якого не надійшло повідомлення про причини неявки, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення спору.
Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку про задоволення позовних вимог з наступних підстав.
Судом встановлено, що 29.11.2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. вчинено виконавчий напис про стягнення з боржника ОСОБА_1 на користь АТ «Банк ренесанс капітал», правонаступником всіх прав та обов`язків якого є ПАТ «Перший український міжнародний банк», заборгованості у розмірі 32092, 02 грн. та 430,00 грн. за вчинення виконавчого напису. Згідно виконавчого напису ОСОБА_1 є боржником за кредитним договором № 26253019214683 від 30.07.2013 року, укладеним із АТ «Банк ренесанс капітал», правонаступником усіх прав та обов`язків якого є ПАТ «ПУМБ». Нею допущено прострочення платежів, у зв`язку з чим стягнута заборгованість за період з 21.11.2017 року по 21.11.2018 року у розмірі 32092, 02 грн., що складається з наступного: прострочена заборгованість за сумою кредиту 9209, 86 грн., прострочена заборгованість за комісією – 12, 75 грн., прострочена заборгованість за процентами – 10196, 07 грн., строкова заборгованість за сумою кредиту – 11957, 87 грн., строкова заборгованість за комісією – 0, 00 грн., строкова заборгованість за процентами – 715, 47 грн. /а.с. 12/.
18.01.2019 року приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва Юхименко О.Л., винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 58117354 /а.с. 13/. 29.01.2019 року винесено постанову про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника ОСОБА_1 , які вона отримує у Снігурівському об`єднаному управлінні ПФУ та Онуфріївській районній державній лікарні ветеринарної медицини /а.с. 31-32, 35-36/.
Постановою від 06.07.2020 року зупинено вчинення виконавчих дій з примусового виконання виконавчого напису № 11331, виданого 29.11.2018 року.
За вчинення виконавчого напису нотаріусом на підставі статті 31 Закону України «Про нотаріат» стягнуто із стягувача ПАТ «ПУМБ», в розмірі 340 грн., які підлягають стягненню з боржника на користь стягувача.
У позовній заяві позивачем зазначено, що починаючи з 2013 року вона неодноразово зверталася до банку з питань існуючої заборгованості, але необхідної інформації, як і сприяння у вирішенні ситуації, не отримала. Письмового попередження зі зазначеним розміром заборгованості від банку не отримувала, тому суму заборгованості у вказаному виконавчому написі, вважає спірною.
Згідно зі ст. 87 ЗУ «Про нотаріат» для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 року № 1172 з послідуючими змінами затверджено Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів.
Наведеним Переліком такими документами визнано кредитні договори, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов`язаннями та передбачено, що для одержання виконавчого напису додаються оригінал кредитного договору та засвідчена стягувачем виписка з рахунку боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.
Статтею 88 ЗУ «Про нотаріат» визначено умови вчинення виконавчих написів. Відповідно до приписів цієї статті Закону нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями – не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається в межах цього строку.
Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції України 22 лютого 2012 року №296/5 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за №282/20595 містить аналогічні правила та умови вчинення виконавчого напису.
Зокрема, підпунктами 3.2, 3.5 пункту 3 глави 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України передбачено, що безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів. При вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у вказаному Переліку документів. Цей перелік документів не передбачає інших умов вчинення виконавчих написів нотаріусами, ніж ті, які зазначені в Законі України «Про нотаріат» та в Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України.
Аналіз наведених норм матеріального права дає підстави зробити висновок про те, що вчинення нотаріусом виконавчого напису відбувається за фактом подання стягувачем документів, які відповідно до Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів є підтвердженням безспірності заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем. Однак сам по собі цей факт (подання стягувачем відповідних документів) не свідчить про відсутність спору стосовно заборгованості як такого.
Питання визначення судами безспірності суми заборгованості під час розгляду справ про оскарження законності вчинення нотаріусом виконавчого напису досліджене Верховним Судом України, яким, зокрема, у постанові від 05 липня 2017 року у справі №6-887 цс17 викладено висновок, за яким суд при вирішенні спору про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, не повинен обмежуватися лише перевіркою додержання нотаріусом формальних процедур і факту подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника згідно з Переліком №1172.
Для правильного застосування положень статей 87, 88 ЗУ «Про нотаріат» у такому спорі суд повинен перевірити доводи боржника у повному обсязі й установити та зазначити в рішенні, чи справді на момент вчинення нотаріусом виконавчого напису боржник мав безспірну заборгованість перед стягувачем, тобто чи існувала заборгованість узагалі, чи була заборгованість саме такого розміру, як зазначено у виконавчому написі, та чи не було невирішених по суті спорів щодо заборгованості та її розміру станом на час вчинення нотаріусом виконавчого напису. У цій постанові також зазначено, що законодавством не визначений виключний перелік обставин, які свідчать про наявність спору щодо заборгованості. Ці обставини встановлює суд відповідно до загальних правил цивільного процесу за наслідками перевірки доводів боржника та оцінки наданих ним доказів.
Таким чином, з врахуванням того, що сума заборгованості за кредитним договором, на яку видано виконавчий напис не є безспірною, відсутні докази отримання позивачем письмового попередження про наявну заборгованість за кредитним договором, суд вважає позовні вимоги підлягають задоволенню.
Керуючись ст.ст. 10,11,60,79,88,209,212,214,215,224-228,294,296 ЦПК України, суд –

вирішив:

Позовну заяву ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк», третя особа приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Наталія Станіславівна про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню задовольнити.
Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис № № 11331, вчинений 29.11.2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Наталією Станіславівною про стягнення з ОСОБА_1 на користь ПАТ «ПУМБ» заборгованість в сумі 32092,02 грн. та 430,00 грн. за вчинення виконавчого напису.
Стягнути з ПАТ «Перший Український міжнародний банк» на користь держави судовий збір у розмірі 840 гривень 80 копійок.
Скасувати забезпечення позову шляхом зупинення стягнення по виконавчому провадженні № 58117354 від 18.01.2019 року, накладене на підставі ухвали суду від 25.06.2020 року.
Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених ЦПК України, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.
Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.
Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд – якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.
Суддя М.М. Лях