Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Хари Наталії Станіславівни на суму 30 213,56 грн. щодо стягнення боргу на користь ПАТ “ПУМБ” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Хари Наталії Станіславівни на суму 30 213,56 грн. щодо стягнення боргу на користь ПАТ “ПУМБ” таким що не підлягає виконанню

Р І Ш Е Н Н Я
І М Е Н Е М        У К Р А Ї Н И
(з а о ч н о)

Категорія: виконавчий напис нотаріуса по кредиту

03 червня 2020 року Рівненський районний суд Рівненської області
в особі судді Остапчук Л.В.
за участю: секретаря судового засідання Захарук Г.Л.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Рівне в порядку спрощеного позовного провадження
цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства “Перший Український Міжнародний Банк”, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Хари Наталії Станіславівни про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню,

в с т а н о в и в :

Позивачка звернувся з даним позовом до суду. В обґрунтування позовних вимог, позивачка у позовній заяві вказує, що 18 березня 2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Харою Н.С. вчинено виконавчий напис про стягнення з ОСОБА_2 на користь ПАТ “ПУМБ” заборгованості за кредитним договором, укладеним між АТ “Банк Ренесанс Капітал” (правонаступником якого є ПАТ “ПУМБ”) № НОМЕР_1 від 06 серпня 2014 року за період з 12 березня 2018 року по 12 березня 2019 року. Вважаючи, що виконавчий напис вчинено з грубим порушенням порядку вчинення виконавчих написів нотаріусами і, як наслідок, розпочато виконавче провадження з його виконання, позивачка звернулася до суду із даним позовом, в якому просить суд визнати цей виконавчий напис таким, що не підлягає виконанню.
В судове засідання позивачка ОСОБА_2 не з`явилася, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася своєчасно та належним чином. Подала до суду заяву, в якій просила слухати справу у її відсутності.
Від представника позивачки ОСОБА_2 , адвоката по кредитам, до суду надійшла заява, в якій він просить справу слухати без участі сторони позивача, підтримує позов і просить його задоволити у повному обсязі. Проти ухвалення заочного рішення не заперечує.
Представник відповідача ПАТ “ПУМБ” в судове засідання не з`явився, хоча про дату, місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Від нього не надходило клопотання про відкладення розгляду справи чи слухання справи у його відсутності. Суд визнав неявку відповідача до суду неповажною.
Відповідач приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. в судове засідання не з`явилася, хоча про місце, дату і час слухання справи повідомлялася своєчасно та належним чином. Від неї до суду надійшло клопотання, в якому вона просить розгляд справи проводити у її відсутності з урахуванням фактичних відносин.
З врахуванням наведених вище обставин, суд приходить до висновку про можливість проведення розгляду справи за відсутності сторін, на підставі наявних у справі документів. А в зв`язку з неявкою представника відповідача ПАТ “ПУМБ” і відповідача приватного нотаріуса Хари Н.С., суд вважає можливим провести заочний розгляд справи і ухвалити заочне рішення.
Дослідивши матеріали справи, суд встановив, що 18 березня 2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Харою Н.С. вчинено виконавчий напис, який зареєстрований в реєстрі за № 7203, про стягнення з ОСОБА_2 на користь ПАТ “ПУМБ” заборгованості за кредитним договором, укладеним між АТ “Банк Ренесанс Капітал” (правонаступником якого є ПАТ “ПУМБ”) № НОМЕР_1 від 06 серпня 2014 року за період з 12 березня 2018 року по 12 березня 2019 року в сумі 30213,56 грн.
16 квітня 2019 року приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва Вольф Т.Л. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 58892376.
Згідно зі ст.7 Закону України “Про нотаріат” нотаріуси або посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України та його територіальних органів, а в Автономній Республіці Крим – також нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим.
Статтею 87 вищевказаного Закону визначено, що для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Пунктами 1.1. та 1.2. Глави 16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказом Мін`юсту України від 22.02.2012 року № 296/5, передбачено, що для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість, або на правочинах, що передбачають звернення стягнення на майно на підставі виконавчих написів. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, установлюється Кабінетом Міністрів України.
Як вбачається з матеріалів справи, в ході вчинення нотаріальної дії, зокрема виконавчого напису, допущено порушення порядку його вчинення, з огляду на наступне.
Виконавчий напис № 7203 від 18 березня 2018 року вчинено на підставі п.2 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженого постановою Кабміну від 29.06.1999 року № 1172 (надалі – Перелік).
Пункт 2 Переліку визначає, що до такого переліку відносяться – оригінал кредитного договору, засвідчена стягувачем виписка з рахунку боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості та документи, що підтверджують безспірність заборгованості.
З наданих нотаріусом належним чином завірених копій документів, на підставі яких був вчинений оспорюваний виконавчий напис, вбачається, що при вчиненні виконавчого напису № 7203 від 18 березня 2018 року, нотаріус Хара Н.С. отримала лише підтвердження наявності грошового зобов`язання у позивачки. Розрахунок боргу, здійснений банком щодо наявності грошового зобов`язання позивачки по кредиту, процентах, виписка з особового рахунку боржника з зазначенням суми заборгованості та строків її погашення нотаріусу надано не було, що не може вважатися підтвердженням безспірності вимог банку до боржника. Таким чином, нотаріусом при вчиненні виконавчого напису не було з`ясовано, чи існувала заборгованість взагалі, чи була заборгованість саме такого розміру, як зазначено у виконавчому написі, та чи не було невирішених по суті спорів щодо заборгованості або її розміру станом на час вчинення нотаріусом виконавчого напису, чи не минуло більше трьох років з дня виникнення права вимоги.
У пункті 13 Постанови Пленуму ВСУ № 2 від 31.01.1992 року “Про судову практику в справах за скаргами на нотаріальні дії або відмову у їх вчиненні” роз`яснено, що при вирішенні справ, пов`язаних з оскарженням відмови у видачі виконавчого напису або його видачею, судам слід мати на увазі, що відповідно до статей 34, 87, 88 Закону України “Про нотаріат” виконавчий напис може бути вчинено нотаріусом і за умови, що наявність безспірної заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем підтверджується документами.
Основною умовою вчинення виконавчого напису є безспірність вимог кредитора. Підтвердженням такої безспірності можна вважати відсутність заперечень боржника щодо розміру заборгованості та його розрахунку, визнання боржником пред`явлених до нього вимог кредитора.
У пункті 2.3 Глави 16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22 лютого 2012 року зазначено, що вчинення виконавчого напису в разі порушення основного зобов`язання та (або) умов іпотечного договору здійснюється нотаріусом після спливу тридцяти днів з моменту надісланих іпотекодержателем повідомлень – письмової вимоги про усунення порушень іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця.
В матеріалах справи відсутні будь-які відомості на підтвердження того, що лист з вимогою про усунення порушень за кредитним договором ОСОБА_2 отримувала, у зв`язку з чим остання була позбавлена можливості бути вчасно проінформованою про наявність заборгованості та можливості або оспорити вимоги ПАТ “ПУМБ”, або ж виконати їх, що не може свідчити про безспірність суми, пред`явленої до стягнення.
Таким чином, позивачка не отримувала вимоги про можливе стягнення заборгованості за кредитним договором шляхом вчинення виконавчого напису нотаріуса. Нотаріусом, в свою чергу, не було перевірено надіслання такої вимоги і отримання її позивачкою, що унеможливило подання останньою нотаріусу обґрунтованих заперечень щодо вчинення виконавчого напису або письмової згоди.
З огляду на вищевикладені обставини, суд вважає, що виконавчий напис № 7203, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Харою Наталією Станіславівною 18 березня 2018 року, вчинено з порушенням вимог закону, а тому його слід визнати таким, що не підлягає виконанню.
В зв`язку з задоволенням позову, відповідно до ст.141 ЦПК України з відповідача ПАТ “ПУМБ”, який був ініціатором вчинення виконавчого напису, необхідно стягнути судовий збір, від сплати якого була звільнена позивачка при подачі позову до суду.
Керуючись ст.ст.76, 78, 141, 263-265, 280-283, 273, 352, 354 ЦПК України, ст.16 Цивільного кодексу України, Законом України “Про нотаріат”, Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 року № 296/5, суд, –

в и р і ш и в :

Позов ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства “Перший Український Міжнародний Банк”, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Хари Наталії Станіславівни про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню – задоволити повністю.
Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис № 7203, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Харою Наталією Станіславівною 18 березня 2019 року щодо стягнення заборгованості з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства “Перший Український Міжнародний Банк” за кредитним договором № 26252029430607 від 06 серпня 2014 року за період з 12 березня 2018 року по 12 березня 2019 року в сумі 30213 (тридцять тисяч двісті тринадцять) гривень 56 копійок та 500 (п`ятсот) гривень 00 копійок за вчинення виконавчого напису.
Стягнути з Публічного акціонерноготовариства “ПершийУкраїнський МіжнароднийБанк” на рахунок UA908999980313111256000026001 (Отримувач коштів ГУК у м.Києві/м.Київ/22030106.Банк отримувачаКазначейство України(ЕАП).Код отримувача(кодза ЄДПРОУ)37993783.Код класифікації доходів бюджету 22030106. Найменування коду класифікації доходів бюджету -Судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050) судовий збір в сумі 768 (сімсот шістдесят вісім) гривень 40 копійок.
Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Рівненського апеляційного суду через Рівненський районний суд Рівненської області.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Позивачка – ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 17 червня 2008 року Рівненським РВ УМВС України в Рівненській області, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 .
Відповідач – Публічне акціонерне товариство “Перший Український Міжнародний Банк”, що зареєстроване за адресою: вул.Андріївська, № 4, м.Київ, код ЄДРПОУ 14282829.
Відповідач – приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Наталія Станіславівна, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , паспортні дані та ідентифікаційний номер суду не відомі.
Повний текст рішення виготовлено 15 червня 2020 року.
Суддя Остапчук Л.В.