Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Хари Наталії Станіславівни на суму 30 059,60 грн. щодо стягнення боргу на користь АТ “Альфа-Банк” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Хари Наталії Станіславівни на суму 30 059,60 грн. щодо стягнення боргу на користь АТ “Альфа-Банк” таким що не підлягає виконанню

Категорія: виконавчий напис нотаріуса по кредиту

328/151/20
23.07.2020
2/328/258/20

РІШЕННЯ
Іменем України

23 липня 2020року м.Токмак
Токмацький районний суд Запорізької області у складі головуючого судді Коваленка П.Л., за участю секретаря судового засідання Баздирь О.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні за правилами загального позовного провадження цивільну справу за позовною заявою ОСОБА_1 до акціонерного товариства «Альфа-Банк», треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Наталія Станіславівна, Приватний виконавець виконавчого округу міста Києва Юхименко Ольга Леонідівна, про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню,

в с т а н о в и в:

Короткий зміст позовних вимог:
Представник позивача кредитний адвокат Калінін С.К. звернувся до суду з позовом до АТ «Альфа-Банк», треті особи, які незаявляють самостійних вимог щодо предмету спору: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Наталія Станіславівна, Приватний виконавець виконавчого округу міста Києва Юхименко Ольга Леонідівна, в якому просить визнати виконавчий напис нотаріуса таким, що не підлягає виконанню. В обґрунтування заявлених вимог зазнається, що 07.10.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Наталією Станіславівною вчинено виконавчий напис №23632 про стягнення з ОСОБА_1 на користь АТ «Альфа-Банк» заборгованість у розмірі 30 059,60 грн. та 650,00 грн. за вчинення виконавчого напису. Приватний нотаріус, мотивував виконавчий напис тим, що ОСОБА_1 є боржником за кредитним договором № 630646253 від 25.05.2017, укладеним із АТ «Альфа-Банк». Стягнення заборгованості проводилося за період з 19.02.2019 по 03.09.2019. Сума заборгованості складає 30 059,60 грн., у тому числі прострочена заборгованість за сумою кредиту – 9 643,82 грн.; прострочена заборгованість за комісією та процентами – 0,00 грн.; строкова заборгованість за сумою кредиту – 20 294,01 грн.; строкова заборгованість за комісією та процентами – 121,77 грн. Позивач вважає, що виконавчий напис здійснено з порушенням вимог чинного законодавства, а тому повинен бути визнаним таким, що не підлягає виконанню, виходячи з наступного. Заборгованість зазначена у виконавчому написі, на момент його вчинення була спірною. Приватний нотаріус не є фахівцем у галузі економіки та фінансів щоб бездоганно перевірити та визначити суми, які підлягають стягненню за кредитним договором. З метою повного, всебічного та об`єктивного визначення розміру заборгованості слід проводити бухгалтерсько-економічну експертизу. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості проводиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України (ч.2 ст.87 Закону України «Про нотаріат»).
Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 №1172 передбачається, що для одержання виконавчого напису додаються:
а) оригінал кредитного договору;
б) засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми
заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення
заборгованості.
В порушення вимог п.п.б) п.1 Постанови від 29.06.1999 №1172 в матеріалах нотаріальної справи відсутня належним чином оформлена засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.
Наданий позивачем розрахунок заборгованості за кредитом, підготовлений робітниками банку – є відображенням односторонніх арифметичних розрахунків відповідача і не є правовою підставою для стягнення сум та не може слугувати доказом безспірності розміру грошових вимог Банку до позивача. Сам розрахунок не містить необхідних даних, а лише констатує наявність недоказаного розміру всієї суми непогашеного кредиту, відсотків, комісії, штрафних санкцій.
АТ «АЛЬФА-БАНК» не додав Приватному нотаріусу належним чином оформлений розрахунковий документ, який підтверджує факт видачі/перерахування кредитних коштів та згідно з яким можна було б встановити суму, яку надав/перерахував згідно кредитного договору. Отже, жодного із документів, які можуть підтверджувати факт проведення розрахункових операцій (видачу кредитних коштів, погашення кредитних зобов`язань) АТ «АЛЬФА-БАНК» не надав.
Викладені обставини свідчать про наявний спір між сторонами щодо розміру заборгованості.
Отже, виконавчий напис нотаріуса вчинено з порушенням, оскільки не дотримано принципу безспірності.
Також зазначено, що всупереч Закону України «Про захист прав споживачів» та відповідно до позицій, викладених в постановах Верховного Суду України, кредитний договір не містить поняття комісії та обґрунтований розрахунок розміру комісії.
Ухвалою судді Токмацького районного суду Запорізької області від 05 лютого 2020 року відкрито провадження у справі та справу призначено до судового розгляду за правилами загального позовного провадження. Цією ж ухвалою витребувано у Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Хари Наталії Станіславівни належним чином засвідчені копії документів та матеріалів, на підставі яких вчинявся виконавчий напис №23632 від 07.10.2019 про стягнення з ОСОБА_1 на користь акціонерного товариства «Альфа-Банк» заборгованості в розмірі 30059,60 гривень та 650,00 гривень за вчинення виконавчого напису.
Ухвалою суду від 23.06.2020 відмовлено в задоволені клопотання представника відповідача ОСОБА_2 про передачу справи за підсудністю та закрито підготовче провадження у справі.
Стислий виклад позиції сторін:
Сторона позивача на розгляд справи по суті не з`явилися, представником позивача адвокат з кредитів Калініним С.К. через канцелярію суду надана заява про розгляд справи за відсутності сторони позивача, позовні вимоги підтримує в повному обсязі, проти заочного розгляду справи не заперечує.
Сторона відповідача на розгляд справи по суті не з`явилася, представником відповідача адвокатом Ременюк Т.О. через канцелярію суду надано клопотання про розгляд справи за відсутності сторони відповідача, в задоволені позову просить відмовити у повному обсязі. 19.02.2020 представником відповідача ОСОБА_2 надано відзив на позовну заяву, в якому просить в задоволені позовних вимог відмовити у повному обсязі, посилаючись на наступне.
25.05.2017 між Позивачем та АТ «Альфа-Банк» було укладено кредитний договір №630646253. Внаслідок несвоєчасного виконання умов кредитного договору в ОСОБА_1 виникла заборгованість за кредитним договором.
07.10.2019 приватним нотаріусом КМНО Хара Н.С. було вчинено виконавчий напис №23632.
Відповідно до положень ст.88 Закону України «Про нотаріат» нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років.
Пунктом 1 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженого Постановою КМ України від 29.06.1999 № 1172 передбачено, що для одержання виконавчого напису про стягнення заборгованості за нотаріально посвідченою угодою, що передбачає сплату грошових сум, передачу або повернення майна, а також право звернення стягнення на заставлене майно, подається оригінал нотаріально посвідченої угоди та документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов`язання.
Вчиняючи виконавчий напис, нотаріус не розглядає спір про право. Виконавчий напис вчиняється виключно за документально оформленими вимогами, які вичерпно викладені у Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, тільки за наявності всіх умов, передбачених Законом України «Про нотаріат», Цивільним кодексом України та іншим законодавством. Безспірність вимог визначається не нотаріусом або стягувачем, а відповідно до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів.
В обґрунтування законності та безспірності вимог Банком, було надано перелік документів, що передбачено чинним законодавством України та підтверджують безспірність заборгованості за Договором.
З огляду на все вищевказане Банком, було виконано вимоги Договору та положень актів чинного законодавства України, а саме направлено на адресу позичальника вимогу про усунення порушення та надано перелік документів, що передбачено чинним законодавством України, які підтверджують безспірність заборгованості за Договором.
Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу були дотримані вимоги щодо переліку документів необхідних для вчинення виконавчої дії та які підтверджують безспірну заборгованість боржника та право вимоги стягувача. Докази про що містяться в матеріалах нотаріальної справи.
Відповідно до п.2.3 глави 16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, вчинення виконавчого напису в разі порушення основного зобов`язання та (або) умов іпотечного договору здійснюється нотаріусом після спливу тридцяти днів з моменту надісланих іпотекодержателем повідомлень – письмової вимоги про усунення порушень іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця.
АТ «Альфа-Банк» звернувся за вчиненням виконавчого напису у встановлені Законом строки.
За час отримання вимоги позивач не звернувся до кредитора для надання будь-яких заперечень щодо кредитної заборгованості, та на протязі всього розгляду справи не оспорювала розмір заборгованості.
Отже, безспірність документу, відповідно до якого вчиняється виконавчий напис, перевіряється наступним чином: боржник повинен бути повідомлений не менш, ніж за 30 днів до вчинення виконавчого напису про порушення кредитних зобов`язань та ліквідувати допущені порушення чи оскаржити виставлену вимогу у судовому порядку або виставити заперечення кредитору. Якщо жодна із цих дій не виконана, заборгованість вважається безспірною.
Що стосується суми заборгованості, то при вчиненні виконавчого напису нотаріус не перевіряє розмір заборгованості та її розрахунки. Розмір заборгованості та суми, з яких вона складається, зазначаються стягувачем в заяві стягувача про вчинення виконавчого напису.
З аналізу п.3.1. Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України слідує, що заборгованість або інша відповідальність боржника визнається безспірною і не потребує додаткового доказування у випадках, якщо подані для вчинення виконавчого напису документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України.
АТ «Альфа-банк» на момент звернення до нотаріуса для вчинення виконавчого напису надало всі передбачені законом документи (оригінал договору, розрахунок заборгованості, вимогу про усунення порушень з доказами її направлення, тощо).
Оскільки безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком, та нотаріус під час вчинення виконавчого напису не встановлює права та обов`язки учасників правовідносин, а лише перевіряє наявність необхідних документів.
Доказів того, що розмір заборгованості зазначений стягувачем завищеним чи не відповідає умовам кредитного договору, позивачем не надано.
Позивачем взагалі не спростовано розрахунок заборгованості та суму боргу за виконавчим написом.
Таким чином, позивачем впродовж розгляду справи у суді першої інстанції, не доведено існування іншого розміру заборгованості перед АТ «Альфа-Банк», адже боржником не надано доказів того, що на час вчинення виконавчого напису, сума заборгованості була іншою ніж та, яка вказана нотаріусом, та позивачем не доведено, чим порушуються її права вчиненням виконавчого напису для погашення заборгованості при існуючій та не спростованій сумі боргу.
Отже:
*заява про вчинення виконавчого напису нотаріусом була оформлена у відповідності до діючого законодавства України і містила всі обов`язкові відомості про боржника та стягувача, а також щодо розмірів заборгованості і строків, за які проводиться стягнення;
*нотаріус не звертався до стягувача за наданням додаткової інформації, оскільки йому було надано всі необхідні і достатні документи для вчинення виконавчого напису;
*нотаріусом було перевірено належне повідомлення боржника про наявну заборгованість та відповідність документів, поданих на обґрунтування стягнення, Переліку документів, за якими стягнення заборгованості проводиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів.
*виконавчий напис вчинено в межах трирічного строку позовної давності, з дотриманням 30-денного строку з моменту повідомлення боржника про заборгованість у відповідності до положень ст.1050 ЦК України.
Враховуючи викладене, сторона відповідача вважає, що подання позову є зловживанням процесуальними правами, спрямованість дій на спробу зірвати виконавче провадження та ухилитись від виконання зобов`язань за Кредитним договором.
Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Наталія Станіславівна на розгляд справи по суті не з`явилася, через канцелярію суду надано клопотання заява про розгляд справи за її відсутності.
Приватний виконавець виконавчого округу міста Києва Юхименко Ольга Леонідівна на розгляд справи по суті не з`явилася, причини неявки суду не повідомлено.
Дослідивши матеріали справив межах заявлених позовних вимог та на підставі наданих сторонами доказів, суд прийшов до наступного.
Фактичні обставини справи, встановлені судом.
Судом встановлено, що 07 жовтня 2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. вчинено виконавчий напис, зареєстрований в реєстрі за № 23632, про стягнення зі ОСОБА_1 , яка є боржником за кредитним договором №630646253 від 25.05.2017, укладеним нею із АТ “Альфа Банк” та 650,00 грн. за вчинення виконавчого напису.
Підставою вчинення виконавчого напису була заява АТ “Альфа Банк” про вчинення виконавчого напису та додані до цієї заяви виписка з рахунку ОСОБА_1 із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості за кредитним договором №630646253, оферта на укладення Угоди про обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії від 25.05.2017, акцепт пропозиції на укладення Угоди про обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії від 25.05.2017, повідомлення про порушення основного зобов`язання від 03.09.2019.
Постановою приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Юхименко О.Л. від 13 листопада 2019 року відкрито виконавче провадження 60598742 по примусовому виконанні виконавчого напису №23632, виданого 07 жовтня 2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Н.С.
Мотиви і доводи суду та застосовані норми права.
Відповідно до ч.1ст.4 ЦПК України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.
Відповідно до ч.1 ст.13 ЦПК України суд розглядає справу не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до ЦПК України, в межах заявлених позовних вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених ЦПК України випадках.
Відповідно до стаття 18 ЦК України нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом.
Згідно з ст.87 Закону України «Про нотаріат» для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Відповідно достатті 88 Закону України «Про нотаріат»нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями – не більше одного року.
Відповідно до змісту п.п.1, 2 Глави 16 Розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 22.02.2012 №296/5, для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість, або на правочинах, що передбачають звернення стягнення на майно на підставі виконавчих написів. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, установлюється Кабінетом Міністрів України. Для вчинення виконавчого напису стягувачем або його уповноваженим представником нотаріусу подається заява, у якій, зокрема, мають бути зазначені:
відомості про найменування і місце проживання або місцезнаходження стягувача та боржника;
дата і місце народження боржника – фізичної особи, місце його роботи;
номери рахунків у банках, кредитних установах, код за ЄДРПОУ для юридичної особи;
строк, за який має провадитися стягнення;
інформація щодо суми, яка підлягає стягненню, або предметів, що підлягатимуть витребуванню, включаючи пеню, штрафи, проценти тощо.
Заява може містити також іншу інформацію, необхідну для вчинення виконавчого напису.
У разі якщо нотаріусу необхідно отримати іншу інформацію чи документи, які мають відношення до вчинення виконавчого напису, нотаріус вправі витребувати їх у стягувача.
Згідно з пунктом 2.3 Глави 16 Розділу ІІ Порядку, вчинення виконавчого напису в разі порушення основного зобов`язання та (або) умов іпотечного договору здійснюється нотаріусом після спливу тридцяти днів з моменту надісланих іпотекодержателем повідомлень – письмової вимоги про усунення порушень іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця.
Повідомлення вважається надісланим, якщо є відмітка іпотекодавця на письмовому повідомленні про його отримання або відмітка поштового відділення зв`язку про відправлення повідомлення на вказану в іпотечному договорі адресу.
Крім того, підпунктами 3.2, 3.5 пункту 3 Глави 16 Розділу ІІ Порядку передбачено, що безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженимпостановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172. При вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у вказаному Переліку документів. При цьому цей Перелік документів не передбачає інших умов вчинення виконавчих написів нотаріусами ніж ті, які зазначені вЗаконі «Про нотаріат»та Порядку вчинення нотаріальних дій.
Постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів” № 1172 від 29.06.1999 визначено, що для одержання виконавчого напису подаються: оригінал кредитного договору та засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.
Безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника – це обов`язкова умова вчинення нотаріусом виконавчого напису (стаття 88 Закону України «Про нотаріат»). Однак характер правового регулювання цього питання дає підстави для висновку про те, що безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника для нотаріуса підтверджується формальними ознаками – наданими стягувачем документами згідно з Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів.
Таким чином, вчинення нотаріусом виконавчого напису відбувається за фактом подання стягувачем документів, які згідно із відповідним Переліком є підтвердженням безспірності заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем. Однак сам по собі цей факт (подання стягувачем відповідних документів нотаріусу) не свідчить про відсутність спору стосовно заборгованості як такого.
З огляду на наведене та з урахуванням приписів статей15,16,18 ЦК України, статей50,87,88 Закону України «Про нотаріат»захист цивільних прав шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису полягає у тому, що нотаріус підтверджує наявне у стягувача право на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. Це право існує, поки суд не встановить зворотнього. Тобто боржник, який так само має право на захист свого цивільного права, в судовому порядку може оспорювати вчинений нотаріусом виконавчий напис: як з підстав порушення нотаріусом процедури вчинення виконавчого напису, так і з підстав неправомірності вимог стягувача (повністю чи в частині розміру заборгованості або спливу строків давності за вимогами в повному обсязі чи їх частині), з якими той звернувся до нотаріуса для вчиненням виконавчого напису.
Перед вчиненням виконавчого напису, стягувач зобов`язаний був на адресу боржника надіслати письмове повідомлення про порушення зобов`язання.
Позивач у позовній заяві зазначає, що жодних повідомлень від відповідача щодо наявності заборгованості за Кредитним договором вона не отримувала.
Тому суд при вирішенні спору про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, не повинен обмежуватися лише перевіркою додержання нотаріусом формальних процедур і факту подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника згідно з Переліком документів. Для правильного застосування положень ст.ст.87,88 Закону України “Про нотаріат” у такому спорі суд повинен перевірити доводи боржника в повному обсязі й установити та зазначити в рішенні чи справді на момент вчинення нотаріусом виконавчого напису боржник мав безспірну заборгованість перед стягувачем, тобто чи існувала заборгованість взагалі, чи була заборгованість саме такого розміру, як зазначено у виконавчому написі, та чи не було невирішених по суті спорів щодо заборгованості або її розміру станом на час вчинення нотаріусом виконавчого напису.
При цьому законодавством не визначений виключний перелік обставин, які свідчать про наявність спору щодо заборгованості. Ці обставини встановлюються судом відповідно до загальних правил цивільного процесу за наслідками перевірки доводів боржника та оцінки наданих ним доказів.
Слід зазначити, що на виконання ухвали суду від 05.02.2020 приватним нотаріусом Хара Н.С. було додано копію письмового повідомлення про порушення основного зобов`язання за кредитним договором №630646253, яке 12.09.2019 направлялись на адресу: АДРЕСА_1 . Однак, як слідує з трекінгу відправлень з сайту Укрпошти відправлення не вручене та повернуто 05.11.2019 за зворотною адресою, тобто відомості на підтвердження того, що вказаний лист з вимогою про усунення порушень за кредитним договором ОСОБА_1 отримувала немає, у зв`язку з чим остання була позбавлена можливості вчасно бути проінформованою про наявність заборгованості та можливості оспорити вимоги АТ “Альфа Банк”, або ж виконати їх, що не може свідчити про безспірність суми, пред`явленої до стягнення.
Як слідує з трекінгу відправлень з сайту Укрпошти, після відправлення письмового повідомлення про порушення основного зобов`язання за кредитним договором №630646253 12.09.2019, яке було повернуто 05.11.2019 за зворотною адресою, представник АТ «Альфа-банк» вже 04.10.2019 звернувся до приватного нотаріусу Хара Н.С. з заявою про вчинення виконавчого напису. Приватним нотаріусом Хара Н.С. 07.10.2020 було вчинено виконавчий напис №23632.
З викладеного слідує, що виконавчий напис №23632 вчинено з порушенням вимог Глави 16 Розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 22.02.2012 №296/5.
Крім того, як слідує з документів, на підставі яких вчинено виконавчий напис від 07.10.2019, а саме оферти на укладення Угоди про обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії від 25.05.2017 та акцепту пропозиції на укладення про обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії від 25.05.2017, адреса ОСОБА_1 зазначена: АДРЕСА_2 .
Таким чином, ОСОБА_1 не отримувала вимоги про можливе стягнення заборгованості за кредитним договором шляхом вчинення виконавчого напису нотаріуса. Нотаріусом, в свою чергу, не було перевірено надіслання такої вимоги і отримання її позивачем, що унеможливило подання останнім нотаріусу обґрунтованих заперечень щодо вчинення виконавчого напису або письмової згоди.
Отже, нотаріус при вчиненні напису не переконалась належним чином у поданні стягувачем документів, що підтверджують безспірність заборгованості, нотаріус не зверталася до стягувача за наданням додаткової інформації щодо уточнення адреси проживання ОСОБА_1 , чим порушила нормист.88 Закону України “Про нотаріат”.
Статтею 81 ЦПК України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків встановлених цим Кодексом.
Європейський суд з прав людини вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (SERYAVIN AND OTHERS v. UKRAINE , № 4909/04, § 58, ЄСПЛ, від 10 лютого 2010 року), (Проніна проти України,№ 63566/00, § 23, ЄСПЛ, від 18 липня 2006 року).
Висновки суду:
З урахуванням вищенаведеного, оцінюючи належність, допустимість і достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок у їх сукупності, суд приходить до висновку, що позовні вимоги слід задовольнити та визнати виконавчий напис таким, що не підлягає виконанню.
Відповідно дост.141 ЦПК Україниз відповідача підлягають стягненню витрати, понесені позивачем по оплаті судового збору у розмірі 840,80 грн.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.10-13, 76-81, 89,141, 264-265 ЦПК України, суд,

у х в а л и в:

Позовну заяву ОСОБА_1 до акціонерного товариства «Альфа-Банк», треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Наталія Станіславівна, Приватний виконавець виконавчого округу міста Києва Юхименко Ольга Леонідівна, про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню задовольнити.
Визнати виконавчий напис приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Хари Наталії Станіславівни від 07 жовтня 2019 року, зареєстрований в реєстрі за №23632, про стягнення з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «Альфа-Банк» грошових коштів в розмірі 30709,60 грн. – таким, що не підлягає виконанню.
Стягнути з акціонерного товариства «Альфа-Банк» на користь ОСОБА_1 судовий збір в розмірі 840,80 грн.
До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Запорізького апеляційного суду через Токмацький районний суд Запорозької області шляхом подачі в 30-денний строк з дня проголошення рішення апеляційної скарги, а особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом 30 днів з дня отримання копії цього рішення.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Позивач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рнокпп НОМЕР_1 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_3 .
Представник позивача: адвокат з проблемних кредитів Калінін Сергій Костянтинович, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю ПТ№2212 від 26.06.2018, місце знаходження: АДРЕСА_4 .
Відповідач: акціонерне товариство «Альфа-Банк», ідентифікаційний код 23494714, місце знаходження: 03150, місто Київ, Голосіївський район, вулиця Велика Васильківська, будинок 100.
Представник відповідача ОСОБА_2 , свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю ЗП001463 від 30.10.2017.
Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору:
Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Наталія Станіславівна, ідентифікаційний код 30382533, місце знаходження:01033, місто Київ, вулиця Тарасівка, будинок 18, квартира12.
Приватний виконавець виконавчого округу міста Києва Юхименко Ольга Леонідівна, місце знаходження: 02094, місто Київ, вулиця Юрія Поправки, будинок 6, офіс 19.
Суддя