Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Хари Наталії Станіславівни на суму 27 738,14 грн. щодо стягнення боргу на користь ПАТ “ПУМБ” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Хари Наталії Станіславівни на суму 27 738,14 грн. щодо стягнення боргу на користь ПАТ "ПУМБ"  таким що не підлягає виконанню

Якимівський районний суд Запорізької області

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

Справа № 330/1249/19

2/330/389/2019

“24” вересня 2019 р. Якимівський районний суд Запорізької області у складі:

головуючого судді Нестеренко Т.В.

при секретарі Корнієнко М.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Якимівка цивільну справу за позовом ОСОБА_1 в інтересах якого діє ОСОБА_2 до ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Наталія Станіславівна про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню,-

ВСТАНОВИВ:

Представник позивача ОСОБА_1 , адвокат Калінін Сергій Костянтинович звернувся до суду з позовом до ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Наталія Станіславівна про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню. Позовні вимоги обґрунтовує тим, що 10.11.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Наталією Станіславівною вчинено виконавчий напис № 2627 про стягнення з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» заборгованість в розмірі 27738,14грн. Приватний нотаріус, мотивував виконавчий напис тим, що ОСОБА_1 є боржником за Кредитним договором № GР-5894959 від 27.01.2014 укладеним із АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», правонаступником усіх прав та обов`язків якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» Стягнення заборгованості проводиться за період з 07.11.2016 по 07.11.2017. Сума заборгованості складає 27 738,14 грн., в тому числі: прострочена заборгованість за сумою кредиту – 13 448,96 грн.; прострочена заборгованість за комісією – 12 038,40 грн.; прострочена заборгованість за процентами – 880,80 грн.; строкова заборгованість за сумою кредиту – 12 038,40 грн.; строкова заборгованість за комісією -141,12 грн.; строкова заборгованість за процентами – 1,71 грн. За вчинення виконавчого напису 400,00 грн. ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» пред`явив виконавчий напис № 2627 від 10.11.2017 для виконання до приватного виконавця виконавчого округу Запорізької області Сколибог О.С., на підставі якого приватний виконавець 26.04.2019 виніс постанову про відкриття виконавчого провадження № 58999840. Представник позивача вважає, що виконавчий напис № 2627 від 10.11.2017 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. про стягнення заборгованості є протиправним, тобто таким, що винесений з порушенням вимог чинного законодавства України та не підлягає виконанню. Відтак просить суд визнати виконавчий напис таким, що не підлягає виконанню.

Представник позивача ОСОБА_1 , адвокат Калінін С.К. надав до судового засідання письмову заяву, в якій просив розглядати справу за відсутності позивача та його представника, в порядку ч.3 ст.211 ЦПК України, позивач наполягає на задоволенні позовних вимог у повному обсязі, інші клопотання та заяви з боку позивача відсутні.

Відповідач, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, Хара Н.С., надала до судового засідання письмову заяву, в якій просить розглядати справу за її відсутності, з урахуванням фактичних відносин та постановити рішення згідно чинного законодавства.

Представник відповідача, ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк`в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, заяв про відкладення розгляду справи, розгляд справи за його відсутності чи заперечень проти позовних вимог від нього не надходило, відзиву не надсилав.

Суд, вивчивши та дослідивши матеріали справи, письмові заяви сторін, приходить до висновку, що позов підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до частини 3 статті 12 Цивільного процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Згідно статті 13 Цивільного процесуального кодексу України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Судом встановлено,що позивачеві стало відомо в червні 2019 року про існування виконавчого провадження ВП № 58999840, яке відкрите на підставі виконавчого напису № 2627 від 10.11.2017 року, приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. про стягнення з позивача ОСОБА_1 на користь ПАТ “Перший Український Міжнародний Банк” невиплачених в строк відповідно до умов кредитного договору від 27.01.2014 року та розрахунку заборгованості за договором станом на 27.01.2014 року, грошових коштів у сумі 27738,14 грн. Ознайомившись із даним провадженням, позивач зміг отримати деякі копії документів, достатні для звернення до Суду з метою визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, а саме: копію виконавчого напису від 10.11.2017 року та копію постанови про відкриття виконавчого провадження від 26.04.2019 року та копію постанови про звернення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника. Так, 10.11.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. видано виконавчий напис про стягнення з позивача ОСОБА_1 на користь ПАТ “Перший Український Міжнародний Банк” невиплачених в строк відповідно до умов кредитного договору від 27.01.2014 року та розрахунку заборгованості за договором станом на 31.07.2017 року, грошових коштів у сумі 27738,14 грн. Згідно виконавчого напису заборгованість стягнута за період з 07.11.2016 по 07.11.2017 року. На підставі зазначеного виконавчого напису було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.

Відповідно до статті 87 Закону України «Про нотаріат», для стягнення грошових сумм або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Згідно статті 88 Закону України «Про нотаріат», нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями – не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.

Главою 16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим Наказом Міністерстваюстиції Українивід 22.02.2012р.№296/5 передбачено порядок вчинення виконавчих написів. Відповідно до п.п. 1.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 глави 16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року за № 296/5, для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість, або на правочинах, що передбачають звернення стягнення на майно на підставі виконавчих написів. Нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем. Безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172. Якщо для вимоги, за якою вчиняється виконавчий напис, законом установлено інший строк давності, виконавчий напис вчиняється у межах цього строку. Строки, протягом яких може бути вчинено виконавчий напис, обчислюються з дня, коли у стягувача виникло право примусового стягнення боргу. При вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1172. Постановою КабінетуМіністрів Українивід 29червня 1999року №1172 затверджено Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів.

Відповідно до пункту 1 Переліку для одержання виконавчого напису для стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими угодами подаються, зокрема, оригінал нотаріально посвідченої угоди; документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов`язання.

Відповідно до пункту 2 Переліку для одержання виконавчого напису з підстав, що випливають з кредитних відносин додаються: оригінал кредитного договору; засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.

Нотаріус при вчиненні виконавчого напису керувався тільки розрахунком заборгованості, підготовленим працівниками банку, що не може бути доказом безспірності грошових вимог відповідача до позивача.

Відповідно до пункту 1 постанови КабінетуМіністрів України«Про затвердженняпереліку документів,за якимистягнення заборгованостіпровадиться убезспірному порядкуна підставівиконавчих написівнотаріусів» №1172від 29.06.1999року для одержання виконавчого напису для стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими угодами подаються, зокрема, оригінал нотаріально посвідченої угоди та документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов`язання.

Слід зазначити, що позивач у позовній заяві зазначив, що ним не було отримано письмової вимоги (повідомлення) від Банку та відповідно він не визнає розмірів заборгованості нарахованих ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», у тому числі відсотків та комісії, оскільки позбавлений будь-якої інформації зі сторони банку щодо кредитних зобов`язань. В матеріалах справи відсутні будь-які відомості на підтвердження того, що лист з вимогою про усунення порушень за кредитним договором ОСОБА_1 отримував, у зв`язку з чим останній була позбавлений можливості бути вчасно проінформованим про наявність заборгованості та можливості або оспорити вимоги ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», або ж виконати їх, що не може свідчити про безспірність суми, пред`явленої до стягнення.

Таким чином, ОСОБА_1 не отримував вимоги про можливе стягнення заборгованості за кредитним договором шляхом вчинення виконавчого напису нотаріуса. Нотаріусом, в свою чергу, не було перевірено надіслання такої вимоги і отримання її позивачем, що унеможливило подання останнім нотаріусу обґрунтованих заперечень щодо вчинення виконавчого напису або письмової згоди, чи не пропущено банком строк позовної давності, не встановлено коли було здійснено останню оплату по кредиту.

Також в матеріалах справи відсутні відомості щодо поінформованості позивача щодо реорганізації АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ». Представником ПАТ «ПУМБ» не доведено, що правонаступник АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» – ПАТ «ПУМБ» своєчасно та належним чином проінформував позивача про порядок погашення заборгованості за кредитним договором № СР-5 894959 від 27.01.2014 року.

Отже, нотаріус при вчиненні напису не переконався належним чином у безспірності розміру сум, що підлягають стягненню за написом, та дотримання стягувачем вимог закону щодо трирічного строку подання про вчинення виконавчого напису з часу настання у нього права на звернення з вимогами по кожному окремому щомісячному платежу, чим не виконав норми ст.88 Закону України «Про нотаріат», п.284 Інструкції та п.1 Переліку.

З врахуванням вищенаведеного, оцінюючи належність, допустимість і достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок у їх сукупності, суд приходить до висновку, що позовні вимоги слід задовольнити та визнати виконавчий напис таким, що не підлягає виконанню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 12, 13, 81, 141, 223, 259, 263-265, 268 ЦПК України, ст.ст. 3, 15, 16 ЦК України, Законом України «Про нотаріат», постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 року №1172«Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів» та Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5, який набрав чинності 07 березня 2012 року, суд,-

В И Р І Ш И В:

Позовні вимоги ОСОБА_1 до ПАТ «Перший український міжнародний банк», Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, Хара Наталія Станіславівна про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню – задовольнити в повному обсязі.

Визнати виконавчий напис № 2627 від 10.11.2017 року, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Наталією Станіславівною про стягнення з позивача ОСОБА_1 на користь ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» таким, що не підлягає виконанню.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Запорізького апеляційного суду. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя: Т.В.Нестеренко