Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Хари Наталії Станіславівни на суму 27 238,53 грн. щодо стягнення боргу на користь ПАТ “ПУМБ” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Хари Наталії Станіславівни на суму 27 238,53 грн. щодо стягнення боргу на користь ПАТ "ПУМБ"  таким що не підлягає виконанню

Справа № 538/1902/19
Провадження № 2/538/38/20

З А О Ч Н Е Р І Ш Е Н Н Я
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2020 року Лохвицький районний суд Полтавської області в складі:
головуючого судді – Бондарь В.А.,
за участю секретаря судового засідання Горілей Л.В.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Лохвиці Полтавської області цивільну справу за позовом представника позивача ОСОБА_1 адвоката Калініна Сергія Костянтиновича до акціонерного товариства “Перший Український міжнародний банк”, третя особа: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, –

в с т а н о в и в :

Представник позивача ОСОБА_1 кредитный адвокат Калінін Сергій Костянтинович звернувся до суду з вищевказаним позовом, в обгрунтування якого зазначив, що 17.07.2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. вчинено виконавчий напис № 16625 про стягнення з ОСОБА_1 на користь АТ “ПУМБ” заборгованості за кредитним договором в розмірі 27 238, 53 грн. та 500,00 грн. за вчинення виконавчого напису. Приватний нотаріус мотивував виконавчий напис тим, що ОСОБА_1 є боржником за кредитним договором № 1001066418201 від 30.06.2018 року, укладеним з ПАТ “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК”, правонаступником усіх прав та обов”язків якого є АТ “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК”. Стягнення заборгованості проводиться за період з 12.07.2018 року по 12.07.2019 року. Сума заборгованості складає 27 238,53 грн., з яких : прострочена заборгованість за сумою кредиту – 8147,14 грн., прострочена заборгованість за комісією – 8 447,60 грн., прострочена заборгованість за процентами – 1,05 грн., строкова заборгованість за сумою кредиту – 10 586,44 грн., строкова заборгованість за комісією – 53,3 грн., строкова заборгованість за процентами – 0,00 грн. Як пояснює представник, позивач неодноразово зверталася до банку з питань існуючої заборгованості, але була позбавлена можливості отримання достовірної та повної інформації щодо боргу. Крім того, позивач не отримувала письмової вимоги (повідомлення) від банку. Суми, що підлягають стягненню, у тому числі відсотків та комісії є надмірно великими та необгрунтованими, приватний нотаріус не є фахівцем в галузі економіки та фінансів щоб перевірити та визначити суми, які підлягають до стягненню за договором. В матеріалах нотаріальної справи відсутня належним чином оформлена засвідчена стягувачем виписка з рахунку боржника з зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості. Банк не надав доказів на підтвердження правильності розрахунку заборгованості. Нотаріусом не перевірялися строки позовної давності. Кредитний договір має містити обгрунтований розрахунок розміру комісії, але в договорі відсутні як поняття комісії , так і обгрунтований розрахунок розміру комісії. Таким чином, представник позивача просить суд визнати виконавчий напис нотаріуса по кредиту № 16625 від 17.07.2019 року, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. про стягнення з ОСОБА_1 на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК” заборгованість за кредитним договором в розмірі 27 238,53 грн. та 500,00 грн. за вченення виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.
В судове засідання позивач та її представник не з”явилися, подали письмову заяву про підтримання позовних вимог, справу просить розглядати без їх участі.
Відповідач по справі : представник АТ “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК” в судове засідання не з”явився з невідомої причини, але був належним чином повідомлений про розгляд справи.
Третя особа: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Н.С., в судове засідання не з”явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі, щодо прийняття рішення покладається на розсуд суду.
Згідно з вимогами ст. 280 ЦПК України, суд може ухвалити по цій справі заочне рішення на підставі наявних у справі доказів за одночасного існування таких умов: відповідач належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання; відповідач не з”явився в судове засідання без поважних причин або без повідомлення причин; відповідач не надав відзив; позивач не заперечує проти такого вирішення справи.
За відсутності учасників процесу розгляд цивільної справи здійснено в порядку ч. 2 ст. 247 ЦПК України без фіксації судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.
Ознайомившись з матеріалами справи, дослідивши та давши оцінку доказам по справі суд прийшов до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, ратифікованою Верховною Радою України 17.07.1997р., кожен при вирішенні питань щодо його цивільних прав і обов`язків або встановленні обґрунтованості будь-якого кримінального обвинувачення, висунутого проти нього, має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.
Суд зазначає, що Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини є складовою частиною загальнонаціонального законодавства України.
Згідно до ст. 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом.
Судом встановлено, що 17.07.2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. вчинено виконавчий напис № 16625 про стягнення з ОСОБА_1 на користь АТ “ПУМБ” заборгованості за кредитним договором в розмірі 27 238, 53 грн. та 500,00 грн. за вчинення виконавчого напису. Приватний нотаріус мотивував виконавчий напис тим, що ОСОБА_1 є боржником за кредитним договором № 1001066418201 від 30.06.2018 року, укладеним з ПАТ “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК”, правонаступником усіх прав та обов”язків якого є АТ “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК”. Стягнення заборгованості проводиться за період з 12.07.2018 року по 12.07.2019 року. Сума заборгованості складає 27 238,53 грн., з яких : прострочена заборгованість за сумою кредиту – 8147,14 грн., прострочена заборгованість за комісією – 8 447,60 грн., прострочена заборгованість за процентами – 1,05 грн., строкова заборгованість за сумою кредиту – 10 586,44 грн., строкова заборгованість за комісією – 53,3 грн., строкова заборгованість за процентами – 0,00 грн. Як пояснює представник, позивач неодноразово зверталася до банку з питань існуючої заборгованості, але була позбавлена можливості отримання достовірної та повної інформації щодо боргу. Крім того, позивач не отримувала письмової вимоги (повідомлення) від банку. Суми, що підлягають стягненню, у тому числі відсотків та комісії є надмірно великими та необгрунтованими, приватний нотаріус не є фахівцем в галузі економіки та фінансів щоб перевірити та визначити суми, які підлягають до стягненню за договором. В матеріалах нотаріальної справи відсутня належним чином оформлена засвідчена стягувачем виписка з рахунку боржника з зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості. Банк не надав доказів на підтвердження правильності розрахунку заборгованості. Нотаріусом не перевірялися строки позовної давності. Кредитний договір має містити обгрунтований розрахунок розміру комісії, але в договорі відсутні як поняття комісії , так і обгрунтований розрахунок розміру комісії.
Здійснення виконавчого напису нотаріусом регулюється Главою 14 Закону України «Про нотаріат», постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172 «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів», а також Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 року № 296/5.
Відповідно до ст. 87 Закону України «Про нотаріат» для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Пунктом 2 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172, для одержання виконавчого напису за кредитними договорами, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов`язаннями, встановлено такі документи: а) оригінал кредитного договору; б) засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.
Згідно статті 88 Закону України «Про нотаріат», нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями – не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.
Главою 16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим Наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012р. №296/5 передбачено порядок вчинення виконавчих написів.
Відповідно до п.п. 1.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 глави 16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року за № 296/5, для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість, або на правочинах, що передбачають звернення стягнення на майно на підставі виконавчих написів. Нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем. Безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172. Якщо для вимоги, за якою вчиняється виконавчий напис, законом установлено інший строк давності, виконавчий напис вчиняється у межах цього строку. Строки, протягом яких може бути вчинено виконавчий напис, обчислюються з дня, коли у стягувача виникло право примусового стягнення боргу. При вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 року № 1172.
Постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172 затверджено Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів.
Відповідно до пункту 1 Переліку для одержання виконавчого напису для стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими угодами подаються, зокрема, оригінал нотаріально посвідченої угоди; документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов`язання.
Відповідно до пункту 2 Переліку для одержання виконавчого напису з підстав, що випливають з кредитних відносин додаються: оригінал кредитного договору; засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.
Нотаріус при вчиненні виконавчого напису керувався тільки розрахунком заборгованості, підготовленим працівниками банку, що не може бути доказом безспірності грошових вимог відповідача до позивача.
Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів» № 1172 від 29.06.1999 року для одержання виконавчого напису для стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими угодами подаються, зокрема, оригінал нотаріально посвідченої угоди та документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов”язання.
Відповідно до статті 279 Цивільного процесуального кодексу України, суд розглядає справу за наявними у справі матеріалами.
Відповідно до частини 3 статті 12 Цивільного процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Згідно статті 13 Цивільного процесуального кодексу України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.
Таким чином, сам факт подання стягувачем відповідних документів нотаріусу не свідчить про відсутність спору стосовно заборгованості. В матеріалах нотаріальної справи відсутній договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, банком було подано лише заяву на приєднання до такого договору підписану позивачем. Крім того, в матеріалах нотаріальної справи відсутня належним чином оформлена засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника з зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості. Наданий розрахунок заборгованості за кредитом є відображенням односторонніх арифметичних розрахунків та не є правовою підставою для стягнення сум та не може слугувати доказом розміру грошових вимог банку до боржника. Розрахунок заборгованості не може підтверджувати існування заборгованості, оскільки не є касовим документом та документом первинного бухгалтерського обліку відповідно до ст. 9 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”. Кредитний договір має містити обгрунтований розрахунок розміру комісії, що в даному договорі відсутнє.
В ході судового розгляду відповідачем АТ «ПУМБ» не подано відзив на позов, не надано суду доказів на підтвердження того, що АТ “ПУМБ” надавало приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу усі необхідні документи, що підтверджують безспірність заборгованості позивача.
Отже, нотаріусом при вчиненні виконавчого напису не було з”ясовано, чи була заборгованість саме такого розміру, як зазначено у виконавчому написі, та чи не було невирішених по суті спорів щодо заборгованості або її розміру станом на час вчинення нотаріусом виконавчого напису, чим порушено норми ст.88 Закону України «Про нотаріат», п.284 Інструкції та п.1 Переліку.
З врахуванням вищенаведеного, оцінюючи належність, допустимість і достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок у їх сукупності, суд приходить до висновку, що позовні вимоги слід задовольнити та визнати виконавчий напис таким, що не підлягає виконанню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 12, 13, 81, 141, 223, 259, 263-265, 268 ЦПК України, ст.ст. 3, 15, 16 ЦК України, Законом України «Про нотаріат», постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 року № 1172 «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів» та Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5, який набрав чинності 07 березня 2012 року, суд,-

в и р і ш и в:

Позов представника позивача ОСОБА_1 адвокат з проблемних кредитів Калініна Сергія Костянтиновича до акціонерного товариства”ПершийУкраїнський міжнароднийбанк”,третя особа:Приватний нотаріусКиївського міськогонотаріального округу,про визнаннявиконавчого написунотаріуса таким,що непідлягає виконанню – задовольнити в повному об”ємі.
Визнати виконавчий напис № 16625 від 17.07.2019 року, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. про стягнення з ОСОБА_1 на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК” заборгованість за кредитним договором в розмірі 27 238,53 грн. та 500,00 грн. за вченення виконавчого напису- таким, що не підлягає виконанню.
Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано відповідачем протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Учасник справи, якому повне заочне рішення суду по кредиту не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд – якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.
На рішення суду позивачем може бути подана апеляційна скарга до Полтавського апеляційного суду через Лохвицький районний суд Полтавської області протягом 30 днів з дня його складення.
Суддя Лохвицького
районного суду Полтавської області В.А. Бондарь