Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Хари Наталії Станіславівни на суму 22 700,57 грн. щодо стягнення боргу на користь ПАТ “ПУМБ” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Хари Наталії Станіславівни на суму 22 700,57 грн. щодо стягнення боргу на користь ПАТ "ПУМБ"  таким що не підлягає виконанню

Справа № 202/3337/19

Провадження № 2/202/1670/2019

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2019 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

у складі: головуючого судді – Слюсар Л.П.,

за участю секретаря – Нечепуренко А.Ю.,

представника позивача – ОСОБА_2.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду в м. Дніпро цивільну справу за позовною заявою ОСОБА_1 до Акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк», третя особа на стороні відповідача приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Наталія Станіславівна, про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, –

ВСТАНОВИВ:

У травні 2019 року позивач звернулася до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська із позовною заявою до відповідача приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Хари Наталії Станіславівни, про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.

В обґрунтування позову позивач в своїй позовній заяві зазначила, що 15 лютого 2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Харою Н.С. був вчинений виконавчий напис, зареєстрований в реєстрі за №506, про стягнення з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» заборгованості в розмірі 22 700,57 гривень.

Відповідно до змісту Виконавчого напису, строк, за який провадиться стягнення становить з 25.01.2017 року по 25.01.2018 року.

ПАТ «Перший Український міжнародний банк» пред`явив виконавчий напис №506 від 15.02.2018 року для виконання до приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Куземченко А.С., на підставі якого приватний виконавець 16.04.2019 виніс постанову про відкриття виконавчого провадження № 58916638.

Вважає, що виконавчий напис № 506 від 15.02.2018 року приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Хари Н.С. про стягнення заборгованості є протиправним, тобто таким, що винесений з порушенням вимог чинного законодавства України та не підлягає виконанню.

Вказала, що заборгованість зазначена у виконавчому написі на момент його вчинення була спірною. Також кредитний договір має містити обґрунтований розрахунок розміру комісії, але в договорі відсутні як поняття комісії, так і обґрунтований розрахунок розміру комісії, вказано лише, що це плата за обслуговування кредиту.

Просила суд: визнати виконавчий напис від 15 лютого 2018 року, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Харою Н.С. та зареєстрований в реєстрі за №506 – таким, що не підлягає виконанню.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 07 червня 2019 року позовна заява була прийнята до розгляду, відкрито провадження в цивільній справіта її призначено до розгляду у порядку загального позовного провадження.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 16 вересня 2019 року задоволено клопотання представника позивача про витребування доказів у цивільній справі, витребувано від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Хари Н.С. належним чином завірені копії матеріалів нотаріальної справи щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса від 15 лютого 2018 року про стягнення суми заборгованості у розмірі 22700,57 грн. з ОСОБА_1 на користь ПАТ «Перший Український міжнародний банк».

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 16 вересня 2019 року замінено неналежного відповідача по справі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Хару Н.С. на належного відповідача – Акціонерне товариство «Перший Український міжнародний банк» та залучено в якості третьої особи на стороні відповідача, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору -приватногонотаріуса Київського міського нотаріального округу Хару Н.С.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 28 жовтня 2019 року закрито підготовче судове засідання і призначено справу до розгляду.

Представник позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримали з наведених в позові підстав.

Представник відповідача АТ «Перший Український міжнародний банк`у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив, у зв`язку з чим, враховуючи, що представник позивача не заперечувала проти ухвалення заочного рішення, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності відповідача та ухвалити заочне рішення, відповідно до вимог ст. 280-282 ЦПК України на підставі наявних у справі доказів.

Третя особа на стороні відповідача – приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. в судове засідання не з`явилася. Відповідно до клопотання, просила суд розглядати справу за її відсутності та постановити рішення згідно з чинним законодавством.

Суд, заслухавши представника позивача, дослідивши матеріали цивільної справи, вважає, що позовна заява підлягає задоволеннюз наступних підстав.

Судом встановлено, що 05 лютого 2015 року між АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» та ОСОБА_1 був укладений Договір карткового рахунку та договір страхування (оферта), відповідно до якого було відкрито картковий рахунок на ім`я ОСОБА_1 , випущено на її ім`я платіжну картку міжнародної платіжної системи MasterCardта встановлено ліміт овердрафту та строк користування овердрафтом в межах максимально погодженої суми, яка не перевищує 50 000 гривень. Ліміт овердрафту по картковому рахунку було встановлено у розмірі 6 500 грн. та строк користування овердрафтом 60 місяців.Процентна ставка за користування овердрафтом при здійсненні розрахункових операцій в торгівельно-сервісній мережі за рахунок коштів овердрафту в грейс період встановлена у розмірі 0,0001%, при здійсненні розрахункових операцій в торгівельно-сервісній мережі за рахунок коштів овердрафту в межах не грейс періоду встановлена у розмірі 46,00%, при здійсненні інших дебетових операцій по картковому рахунку за рахунок коштів овердрафту встановлена у розмірі 46,00%.

08 листопада 2017 року ПАТ «ПУМБ», як правонаступником всіх прав та обов`язків АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ»,було направлено письмову вимогу (повідомлення) ОСОБА_1 про погашення заборгованості по кредитному договору № 26251019688879 від 05.02.2015 року в загальному розмірі 21 790,05 грн. в строк до 15.11.2017 року.

15 лютого2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Харею Наталією Станіславівною, за реєстровим № 506 було вчинено виконавчий напис, яким стягнуто з ОСОБА_1 суму боргу 22 700 грн. 57 коп., яка складається з наступного: 7656,56 грн. – прострочена заборгованість за сумою кредиту; 10408,88 грн. – прострочена заборгованість по відсоткам; 4187,33 грн. – строкова заборгованість за сумою кредиту; 447,8 грн. – строкова заборгованість за процентами, які є її боргом за кредитним договором № 26251019688879 від 05.02.2015 року, укладеним між нею та АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ». Стягнення здійснюється за період з 25 січня 2017 року по 25 січня 2018 року. Витрати за вчинення виконавчого напису 400,00 грн.

Статтею 87 Закону України «Про нотаріат»передбачено, що для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ст. 88 Закону України «Про нотаріат»нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями – не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.

Таким чином, нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом, перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України (ст. 18 ЦК України, ст. 87 Закону України «Про нотаріат»).

Оскільки виконавчий напис нотаріусом виконано як стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних відносин, до спірних правовідносин застосовується п. 2 Переліку № 1172, яким передбачено, що для одержання виконавчого напису додаються: а) оригінал кредитного договору; б) засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.

Отже, слід встановити, що банком нотаріусу надано всі необхідні документи, що підтверджують безспірність заборгованості, наявність доказів належного направлення та отримання позивачем письмової вимоги про усунення порушень.

Така ж правова позиція викладена в постанові Верховного Суду України у справі №6-158цс15 від 20.05.2015.

Статтею 81 ЦПК Українина сторони покладено обов`язок довести ті обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень. Доказуванню підлягають обставини, щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір.

В судовому засіданні встановлено, що ПАТ «ПУМБ`було надано приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Харі Наталії Станіславівни необхідні документи для вчинення виконавчого напису.

В обґрунтування позову ОСОБА_1 не погоджувалася з розміром нарахованої заборгованості, розміру комісії, які зазначені у виконавчому написі нотаріуса як безспірна заборгованість, та тим, що дана заборгованість є безспірною.

В судовому засіданні встановлено, що позивач ОСОБА_1 не отримувала письмову вимогу (повідомлення) від ПАТ «ПУМБ`про погашення заборгованості по кредитному договору № 26251019688879 від 05.02.2015 року в загальному розмірі 21 790,05 грн. в строк до 15.11.2017 року.

Отже, враховуючи вищевикладене, та беручи до уваги, щоміж ОСОБА_1 та АТ «ПУМБ`на час вчинення виконавчого напису нотаріуса 15 лютого 2018 року існував спір та ОСОБА_1 не отримувала письмову вимогу (повідомлення) від АТ «ПУМБ`про погашення заборгованості по кредитному договору № 26251019688879 від 05.02.2015 року, тому у нотаріуса не було підстав для вчинення виконавчого напису та стягнення суми заборгованості задля задоволення вимоги АТ «ПУМБ».

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що виконавчий напис від 15 лютого 2018 року, зареєстрований в реєстрі за № 506, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Харею Н.С. про стягнення з ОСОБА_1 на користь ПАТ «ПУМБ» заборгованості в сумі 22 700,47 грн., слід визнати таким, що не підлягає виконанню.

Відповідно до ст.13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Відповідно до ст.141 ЦПК України із відповідача АТ «ПУМБ`підлягає стягненню на користь позивача судовий збір в розмірі 768 грн. 40 коп.

Керуючись: ст.8,19,41,55 Конституції України, Законом України «Про нотаріат», Законом України «Про виконавче провадження», Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції України 22 лютого 2012 року № 296/5 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за № 282/20595, Постановою Кабінету Міністрів України № 1172 від 29 червня 1999 року «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів , ст.ст. 4, 13, 141, 259, 263-265,280-282 ЦПК України, суд, –

УХВАЛИВ:

Позовні вимоги ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) до Акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк», третя особа на стороні відповідача Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Наталія Станіславівна ( АДРЕСА_2 ), про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню – задовольнити.

Визнати виконавчий напис №506 від 15.02.2018 року, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Харею Н.С. про стягнення суми заборгованості у розмірі 22700,57 грн. з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк`таким, що не підлягає виконанню.

Стягнути з Акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» на користь ОСОБА_1 судовий збір у розмірі 768 грн. 40 коп.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його оголошення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд – якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку.

На рішення суду може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду у тридцятиденний строк з дня проголошення.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановленихЦПК України, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Повний текст складено 11 грудня 2019 року.

Суддя                                                                        Л.П. Слюсар