Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Хари Наталії Станіславівни на суму 21 245,90 грн. щодо стягнення боргу на користь ПАТ “ПУМБ” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Хари Наталії Станіславівни на суму 21 245,90 грн. щодо стягнення боргу на користь ПАТ "ПУМБ"  таким що не підлягає виконанню

Категория: виконавчий напис нотаріуса по кредиту
Справа №592/10731/19
Провадження №2/592/138/20

РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2020 року м.Суми
Ковпаківський районний суд м. Суми в складі:
головуючого судді Бичкова І.В.,
за участю секретаря судового засідання: Олійник В.О.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Суми цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк», приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Хара Наталії Станіславівни про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню,

В С Т А Н О В И В

Позивач звернувся до суду з позовом до Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Хари Наталії Станіславівни про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню. В обґрунтування заявлених вимог вказав про те, що 03.05.2019 року приватним нотаріусом Київського міськогонотаріального округу Хара Наталією Станіславівною вчинено виконавчий напис № 9861 про стягнення з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» заборгованості за кредитним договором в розмірі 21245,90грн. та 500,00 грн. за вчинення виконавчого напису за кредитним договором №26255039182083 від 27.11.2015 укладеним із АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», правонаступником усіх прав та обов`язків якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК». Зважаючи на недотримання приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. вимог статей 88,89 Закону України «Про нотаріат» при складенні нею виконавчого напису, а також порушення відповідачем порядку пред`явлення виконавчого напису до виконання та наявність спірності вимог щодо заборгованості позивача, просить суд визнати зазначений виконавчий напис нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.
Представник позивача – адвокат по кредитам Калінін С.К. в судове зсідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність та відсутність позивача. Позов підтримав.
Представник АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, не з`явився в судове засідання без поважних причин та без повідомлення причин, не подав відзив.
26.02.2020 року до канцелярії Ковпаківського районного суду м. Суми від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. надійшло клопотання про розгляд справи без її участі з урахуванням фактичних відносин та постановити рішення відповідно до чинного законодавства. Крім того, надіслала суду належним чином завірені копії документів, на підставі яких вчинений виконавчий напис № 9861 від 03.05.2019.
Відповідач приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. надіслала суду клопотання про розгляд справи без її участі з урахуванням фактичних обставин та постановити рішення відповідно до чинного законодавства. Крім того, надіслала суду належним чином завірені копії документів, на підставі яких вчинений виконавчий напис № 9861 від 03.05.2019.
Згідно ч. 2 ст. 247 ЦПК України у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що 27.11.2015 року на підставі пропозиції укласти договір карткового рахунку та договір страхування (оферта) між АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» та ОСОБА_1 було укладено кредитний договір № 26255039182083, згідно якого позивач отримав кредитні кошти в розмірі 3000,00 грн. строком користування на 60 місяців, зі сплатою процентів за користування овердрафтом 46 % річних при здійсненні розрахункових операцій в торгівельно-сервісній мережі за рахунок коштів овердрафту (в межах ліміту), при здійсненні інших дебетових операцій по рахунку за рахунок коштів овердрафту.
Як вбачається з статуту АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» є правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ».
03.05.2019 року представник АТ «ПУМБ» звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. із заявою про вчинення виконавчого напису. У заяві зазначив, що у ОСОБА_1 виникла заборгованість за кредитним договором № 26255039182083 від 27.11.2015 за період з 26.04.2018 року по 26.04.2019 року у розмірі 21245,90грн. У зв`язку з цим просив вчинити виконавчий напис щодо стягнення з ОСОБА_1 суми заборгованості за кредитним договором.
Згідно з випискою з рахунка АТ «ПУМБ» із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості за Кредитним договором № 26255039182083, заборгованість перед ПАТ «ПУМБ» за кредитним договором складає 21245,90 грн.,в томучислі: прострочена заборгованість за сумою кредиту 6419,95грн.; прострочена заборгованість за комісією 0,00грн.; прострочена заборгованість за процентами 7612,33 грн.; строкова заборгованість за сумою кредиту 6753,38грн.; строкова заборгованість за комісією 0,00грн.; строкова заборгованість за процентами 460,24грн. Виконавчий напис набирає чинності із дати вчинення та має бути пред`явлений до виконання до відділу державної виконавчої служби протягом року з дня його вчинення.
Вказана виписка не відповідає вимогам, передбаченим п. 61 Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого Постановою Правління Національного Банку України від 04 липня 2018 року №75, зокрема щодо відсутності у ній обов`язкових реквізитів особових рахунків та виписок з них, як то номера особового рахунку, дати здійснення останньої (попередньої) операції, поточної операції, коду банку, у якому відкрито рахунок, суми вхідного залишку за рахунком, номера документа, суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку, суми вихідного залишку, тощо.
Відповідно до виконавчого напису № 9861 від 03.05.2019 року, вчиненого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Наталією Станіславівною, нотаріус пропонує звернути стягнення з ОСОБА_1, який є боржником за кредитним договором № 26255039182083 від 27.11.2015, укладеним із АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», правонаступником усіх прав та обов`язків якого є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».
Стягнення заборгованості проводиться за період з 26.04.2018 по 26.04.2019.
Сума заборгованості складає 21245,90 грн., в тому числі:
-прострочена заборгованість за сумою кредиту 6419,95 грн.;
-прострочена заборгованість за комісією 0,00 грн.;
-прострочена заборгованість за процентами 7612,33 грн.;
-строкова заборгованість за сумою кредиту 6753,38 грн.;
-строкова заборгованість за комісією 0,00 грн.;
-строкова заборгованість за процентами 460,24 грн.
За вчинення цього виконавчого напису нотаріусом стягнуто плати із стягувача АТ «ПУМБ» в розмірі 500,00 гривень, які підлягають стягненню з боржника ОСОБА_1 на користь стягувача. Загальна сума, яка підлягає стягненню з боржника ОСОБА_1 на користь АТ «ПУМБ» складає 21745,90грн.
Згідно з постановою про відкриття виконавчого провадження ВП №59189874 від 23.05.2019 року, приватний виконавець виконавчого округу міста Києва Вольф Т.Л. відкрито виконавче провадження з виконання виконавчого напису № 9861 від 03.05.2019, виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. про стягнення з боржника ОСОБА_1 на користь АТ «ПУМБ» заборгованості в розмірі 21745,90 грн.
Відповідно дост. 18 ЦК України нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом.
У відповідності до ст. 87 Закону України «Про нотаріат» для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Згідно ст. 88 Закону України «Про нотаріат» нотаріуси вчиняють виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями – не більше одного року.
Главою 16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим Наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 року №296/5, передбачено порядок вчинення виконавчих написів.
Згідно п.1.1. даної Глави, для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість, або на правочинах, що передбачають звернення стягнення на майно на підставі виконавчих написів.
Згідно з п.1.2. перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, установлюється Кабінетом Міністрів України.
Згідно п. 3.1 вказаної Глави нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем; за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями – не більше одного року.
Відповідно до п.3.2 безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженимпостановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999р. №1172.
Відповідно до п.1 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості проводиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 року №1172, для одержання виконавчого напису надаються: оригінал нотаріально посвідченої угоди, документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов`язання.
Відповідно до п.19 ст.34 Закону України «Про нотаріат» виконавчий напис є нотаріальною дією, що вчиняють нотаріуси.
Відповідно дост. 89 Закону України «Про нотаріат»у виконавчому написі повинні зазначатися: дата (рік, місяць, число) його вчинення, посада, прізвище, ім`я, по батькові нотаріуса, який вчинив виконавчий напис, найменування та адреса стягувача; найменування, адреса, дата і місце народження боржника, місце роботи (для громадян), номери рахунків в установах банків (для юридичних осіб); строк, за який провадиться стягнення; суми, що підлягають стягненню, або предмети, які підлягають, витребуванню, в тому числі пеня, проценти, якщо такі належать до стягнення, розмір плати, сума державного мита, сплачуваного стягувачем, або мита, яке підлягає стягненню з боржника; номер, за яким виконавчий напис зареєстровано; дата набрання юридичної сили; строк пред`явлення виконавчого напису до виконання. Виконавчий напис скріплюється підписом і печаткою нотаріуса.
Пунктом 2.3. глави 16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України визначено, що вчинення виконавчого напису в разі порушення основного зобов`язання та (або) умов іпотечного договору здійснюється нотаріусом після спливу тридцяти днів з моменту надісланих іпотекодержателем повідомлень – письмової вимоги про усунення порушень іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця.
Відповідно до пункту 1Постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172 «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріуса» для одержання виконавчого напису для стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими угодами подаються, зокрема, оригінал нотаріально посвідченої угоди; засвідчена стягувачем копія письмової вимоги про усунення порушення виконання зобов`язання, що була надіслана боржнику та майновому поручителю (в разі його наявності), з відміткою стягувача про непогашення заборгованості; оригінали розрахункового документа про надання послуг поштового зв`язку та опису вкладення, що підтверджують надіслання боржнику письмової вимоги про усунення порушення виконання зобов`язання; ґ) довідка фінансової установи про ненадходження платежу.
Законом України «Про нотаріат» та Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, передбачено, що стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості проводиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється п. 2 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості проводиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172.
Згідно гл.16 Порядку для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість, або на правочинах, що вчиняють передбачають звернення стягнення на майно на підставі виконавчих написів.
Для вчинення виконавчого напису стягувачем або його уповноваженим представником нотаріусу подається заява, у якій, зокрема, мають бути зазначені: відомості про найменування і місце проживання або місцезнаходження стягувача та боржника; дата і місце народження боржника – фізичної особи, місце його роботи; номери рахунків у банках, кредитних установах, код за ЄДРПОУ для юридичної особи; строк, за який має провадитися стягнення; інформація щодо суми, яка підлягає стягненню, або предметів, що підлягатимуть витребуванню, включаючи пеню, штрафи, проценти тощо. Заява може містити також іншу інформацію, необхідну для вчинення виконавчого напису.
Безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 №1172.
При вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 № 1172.
Нотаріус вчиняє виконавчі написи: якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем; за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями – не більше одного року.
Якщо для вимоги, за якою вчиняється виконавчий напис, законом установлено інший строк давності, виконавчий напис вчиняється у межах цього строку.
Строки, протягом яких може бути вчинено виконавчий напис, обчислюються з дня, коли у стягувача виникло право примусового стягнення боргу.
Як вбачається з даних кредитного договору, яким є Пропозиція укласти Договір карткового рахунку та договір страхування (оферта) від 16 березня 2011 року, строк користування овердрафтом становить 24 місяці (п.2.4. договору).
Відповідно, днем виникнення права вимоги банку за даним договором є 17 березня 2013 року (наступний день після закінчення передбаченого договором 24-місячного строку користування овердрафтом).
Доказів збільшення сторонами строку давності за зобов`язаннями згідно кредитного договору від 27.11.2015, укладеного з АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та ОСОБА_1 до матеріалів справи учасниками справи надано не було.
Оскільки представник відповідача звернувся до нотаріуса з заявою про вчинення виконавчого напису 03.05.2019 року, тобто більше, ніж через три роки з дня виникнення права вимоги банку за договором, – дана обставина була перешкодою для вчинення виконавчого напису.
Безспірною заборгованістю є заборгованість боржника, яка виключає можливість спору, зокрема, щодо її розміру, строків, за яких вона нарахована тощо, а відтак, і документів, які підтверджують її безспірність і на підставі яких нотаріус вчиняє виконавчий напис. Документи, що встановлюють заборгованість, насамперед мають бути однозначними, беззаперечними та безсумнівно підтверджувати наявність у боржника заборгованості перед кредитором.
Правова позиція щодо визначення документів такими, які підтверджують безспірність заборгованості, сформована Вищим спеціалізованим судом з розгляду цивільних та кримінальних справ в ухвалі від 15 червня 2011 року №6-4882св11.
Зокрема, вказаною ухвалою встановлено, що безспірність заборгованості можуть підтверджувати виключно первинні бухгалтерські документи, оформлені у відповідності зістаттею 9 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.
Відповідно дост. 9 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. Іншими словами таким бухгалтерським документом може бути виписка по рахунку.
Відповідно до п.13Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах за скаргами на нотаріальні дії або відмову в їх вчиненні» №2 від 31.01.1992 року при вирішення справ пов`язаних з оскарженням відмови у видачі виконавчого напису або його видачею відповідно до Закону України «Про нотаріат» виконавчий напис може бути вчинено нотаріусом за умови, що наявність безспірної заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем підтверджується відповідними документами.
Пунктом 8 зазначеної вище постанови передбачено, що суд при вирішенні питання про обґрунтованість повинен виходити з того, що нотаріальні дії повинні вчинятись у суворій відповідності з встановленими для даного органу чи особи компетенцією і порядком їх вчинення.
На підставі викладеного, враховуючи, що виконавчий напис вчинено поза трирічним строком після виникнення у банку права вимоги, з доданих до справи доказів вбачається, що розмір заборгованості позивача не є безспірним і цю обставину нотаріус міг встановити з наданих йому документів, суд приходить висновку про наявність підстав для визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.
Згідно вимог ст. 141 ЦПК Українисуд стягує з відповідача на користь позивача судовий збір у сумі 768,40 грн.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст .ст. 265-268 ЦПК України, Законом України «Про нотаріат», –

В И Р І Ш И В:

Позов ОСОБА_1 до Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Хара Наталії Станіславівни про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, задовольнити.
Визнати виконавчий напис № 9861 від 03.05.2019 року, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. про стягнення з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» заборгованості за кредитним договором в розмірі 21245,90грн. та 500,00 грн. за вчинення виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.
Стягнути з Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4) на користь ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) витрати по сплаті судового збору в розмірі 768,40 грн.
Рішення може бути оскаржено.
Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Апеляційна скарга подається Сумському апеляційному суду через Ковпаківський районний суд м. Суми, який ухвалив оскаржуване судове рішення.
Головуючий: І.Г. Бичков