Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Хари Наталії Станіславівни на суму 18 524,56 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Фінансова Компанія “Аланд” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Хари Наталії Станіславівни на суму 18 524,56 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Фінансова Компанія "Аланд” таким що не підлягає виконанню

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ
іменем України

Категорія: виконавчий напис нотаріуса по кредиту

24 вересня 2020 року
Горностаївський районний суд Херсонської області
в складі: судді Посунько Г.А.
секретаря Бортнюк Л.М.

розглянувши за правилами загального позовного провадження у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Горностаївка Херсонської області цивільну справу за позовом кредитний адвокат ОСОБА_1 , поданим від імені та в інтересах ОСОБА_2 , до Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Аланд” (треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Наталія Станіславівна та приватний виконавець виконавчого округу Херсонської області Манікін Дмитро Сергійович) про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню,

в с т а н о в и в :

18 травня 2020 року представник позивача адвокат по кредитам ОСОБА_1 , діючи від імені та в інтересах позивача ОСОБА_2 , пред`явив позов до ТОВ “ФК “Аланд” (треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. та приватний виконавець виконавчого округу Херсонської області Манікін Д.С.) про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню,
Представник позивача посилається в обґрунтування своїх позовних вимог на те, що 25 лютого 2020 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Харою Н.С. вчинено виконавчий напис, зареєстрований в реєстрі за № 7081, про стягнення з позивача ОСОБА_2 на користь ТОВ “ФК “Аланд” заборгованості за кредитним договором в сумі 18224,56 грн. та витрат, пов`язаних із вчиненням виконавчого напису, в сумі 300 грн., всього – 18524,56 грн. Представник позивача, адвокат по проблемним кредитам, вважає, що виконавчий напис вчинено з порушенням вимог ст.ст.87, 88 Закону України “Про нотаріат”, оскільки заборгованість є спірною. На підставі викладеного, представник позивача просить суд визнати вказаний виконавчий напис нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, а також стягнути з відповідача ТОВ “ФК “Аланд” витрати по сплаті судового збору.
26 травня 2020 року відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання, учасникам справи встановлено строк для подання відзиву на позовну заяву, відповіді на відзив, заперечень та пояснень.
26 травня 2020 року в порядку забезпечення позову зупинено стягнення з ОСОБА_2 на користь ТОВ “ФК “Аланд” заборгованості за кредитним договором в сумі 18224,56 грн. та витрат по сплаті витрат за вчинення виконавчого напису нотаріуса в сумі 300 грн. у виконавчому провадженні № 61762276, відкритому приватним виконавцем виконавчого округу Херсонської області Манікіним Д.С., на підставі виконавчого напису № 7081, вчиненого 25 лютого 2020 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Харою Н.С., на період до набрання законної сили судовим рішенням в даній цивільній справі.
25 серпня 2020 року закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті.
В судове засідання позивач ОСОБА_2 та представник позивача ОСОБА_1 не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином – своєю заявою до суду просять розглядати справу за їхньої відсутності, позов підтримують. Суд вважає можливим розглянути справу за відсутності позивача та його представника, на підставі наявних у справі доказів.
В судове засідання представник відповідача ТОВ “ФК “Аланд” не з`явився, причин своєї неявки суду не повідомив, заяви про розгляд справи за відсутності його представника не подавав, відзиву на позовну заяву не подавав. Про дату, час та місце розгляду справи відповідач повідомлявся належним чином шляхом направлення судової повістки рекомендованим листом із повідомленням за адресою місцезнаходження юридичної особи. Відповідно до вимог ст.280 ЦПК України суд вважає можливим розглянути справу заочно, за відсутності представника відповідача, на підставі наявних у справі доказів.
В судове засідання третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. не з`явилась, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялась належним чином – своєю заявою до суду просить розглядати справу за її відсутності. В судове засідання третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача, приватний виконавець виконавчого округу Херсонської області Манікін Д.С. не з`явився з причин, невідомих суду, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Суд вважає можливим розглянути справу за відсутності третіх осіб, на підставі наявних у справі доказів.
Суд, дослідивши матеріали справи, встановив наступні обставини та визначив відповідно до них правовідносини.
25 лютого 2020 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Харою Н.С. вчинено виконавчий напис, зареєстрований в реєстрі за № 7081, про стягнення з позивача ОСОБА_2 на користь ТОВ “ФК “Аланд” заборгованості за кредитним договором № 014/0398/82/0213885 від 18 червня 2013 року, укладеного між ОСОБА_2 та ПАТ “Райффайзен Банк Аваль”, право вимоги за яким перейшло до ТОВ “ФК “Аланд”, в сумі 18224,56 грн. та витрат, пов`язаних із вчиненням виконавчого напису, в сумі 300 грн., всього – 18524,56 грн.
Постановою приватного виконавця виконавчого округу Херсонської області Манікіна Д.С. від 08 квітня 2020 року на підставі вказаного виконавчого напису нотаріуса відкрито виконавче провадження № 61762276.
Постановою приватного виконавця виконавчого округу Херсонської області Манікіна Д.С. від 16 квітня 2020 року звернено стягнення на доходи боржника ОСОБА_2 у виконавчому провадженні № 61762276.
За загальним правилом статей 15, 16 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу має право звернутися до суду, який може захистити цивільне право або інтерес у один із способів, визначених частиною першою статті 16 ЦК України, або й іншим способом, що встановлений договором або законом.
Згідно ст.18 ЦК України нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом.
Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами та посадовими особами органів місцевого самоврядування встановлюється Законом України “Про нотаріат” та іншими актами законодавства України. Одним з таких актів є Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5 (надалі – Порядок).
Згідно ст.87 Закону України “Про нотаріат” для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Згідно ст.88 Закону України “Про нотаріат” нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями – не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.
Згідно пп.2.1 п.2 глави 16 розділу ІІ Порядку – для вчинення виконавчого напису стягувачем або його уповноваженим представником нотаріусу подається заява, у якій, зокрема, мають бути зазначені: відомості про найменування і місце проживання або місцезнаходження стягувача та боржника; дата і місце народження боржника – фізичної особи, місце його роботи; номери рахунків у банках, кредитних установах, код за ЄДРПОУ для юридичної особи; строк, за який має провадитися стягнення; інформація щодо суми, яка підлягає стягненню, або предметів, що підлягатимуть витребуванню, включаючи пеню, штрафи, проценти тощо. Заява може містити також іншу інформацію, необхідну для вчинення виконавчого напису.
Згідно пп.3.2 п.3 глави 16 розділу ІІ Порядку – безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172.
Згідно пп.3.5 п.3 глави 16 розділу ІІ Порядку – при вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172.
Суду не надано належних доказів на підтвердження того, що на момент вчинення нотаріусом виконавчого напису боржник ОСОБА_2 мав безспірну заборгованість перед стягувачем ТОВ “ФК “Аланд”, тобто чи існувала заборгованість взагалі, чи була заборгованість саме такого розміру, як зазначено у виконавчому написі, та чи не було невирішених по суті спорів щодо заборгованості або її розміру станом на час вчинення нотаріусом виконавчого напису.
Отже, суду не надано належних доказів на підтвердження того, що стягнення з ОСОБА_2 заборгованості за кредитним договором № 014/0398/82/0213885 від 18 червня 2013 року, укладеного між ОСОБА_2 та ПАТ “Райффайзен Банк Аваль”, провадилось у безспірному порядку.
В матеріалах справи відсутнє підтвердження того, що ОСОБА_2 був належним чином обізнаний про порушення ним грошового зобов`язання, та можливі наслідки неусунення вказаних порушень.
При цьому, право боржника на захист його інтересів забезпечується шляхом направлення йому повідомлення про заборгованість та необхідність її погашення, що повинно підтверджуватися документами про вручення, або про неможливість вручення такого повідомлення у зв`язку з відмовою отримувача, або самовільною зміною його місця проживання.
Згідно ст.50 Закону України “Про нотаріат” нотаріальна дія або відмова у її вчиненні, нотаріальний акт оскаржуються до суду. Право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акту має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії чи акти.
Вчинення нотаріусом виконавчого напису – це нотаріальна дія, яка полягає в посвідченні права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. При цьому нотаріус здійснює свою діяльність у сфері безспірної юрисдикції і не встановлює прав або обов`язків учасників правовідносин, не визнає і не змінює їх, не вирішує по суті питань права. Тому вчинений нотаріусом виконавчий напис не породжує права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна, а підтверджує, що таке право виникло в стягувача раніше. Мета вчинення виконавчого напису – надання стягувачу можливості в позасудовому порядку реалізувати його право на примусове виконання зобов`язання боржником.
Отже, відповідне право стягувача, за захистом якого він звернувся до нотаріуса, повинно існувати на момент звернення. Так само на момент звернення стягувача до нотаріуса із заявою про вчинення виконавчого напису повинна існувати й, крім того, також бути безспірною, заборгованість або інша відповідальність боржника перед стягувачем.
Безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника – це обов`язкова умова вчинення нотаріусом виконавчого напису.
Таким чином, вчинення нотаріусом виконавчого напису відбувається за фактом подання стягувачем документів, які згідно із відповідним Переліком є підтвердженням безспірності заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем. Однак сам по собі цей факт (подання стягувачем відповідних документів нотаріусу) не свідчить про відсутність спору стосовно заборгованості як такого.
З огляду на наведене та з урахуванням приписів статей 15, 16, 18 ЦК України, статей 50, 87, 88 Закону України “Про нотаріат” захист цивільних прав шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису полягає в тому, що нотаріус підтверджує наявне у стягувача право на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. Це право існує, поки суд не встановить зворотного. Тобто боржник, який так само має право на захист свого цивільного права, в судовому порядку може оспорювати вчинений нотаріусом виконавчий напис: як з підстав порушення нотаріусом процедури вчинення виконавчого напису, так і з підстав неправомірності вимог стягувача (повністю чи в частині розміру заборгованості або спливу строків давності за вимогами в повному обсязі чи їх частині), з якими той звернувся до нотаріуса для вчиненням виконавчого напису.
За таких обставин суд приходить до висновку, що при вчиненні виконавчого напису про стягнення з ОСОБА_2 на користь ТОВ “ФК “Аланд” заборгованості в сумі 18524,56 грн. приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. не переконалась належним чином у безспірності суми, що підлягає стягненню, та безспірності характеру правовідносин сторін, що не відповідає вимогам Закону України “Про нотаріат”.
Виходячи з обставин справи та наданих сторонами доказів, суд вважає можливим задовольнити позов та визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис № 7081, вчинений 25 лютого 2020 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Харою Н.С., про стягнення з ОСОБА_2 на користь ТОВ “ФК “Аланд” заборгованості в сумі 18524,56 грн.
Згідно ст.141 ЦПК України суд вважає можливим стягнути з відповідача ТОВ “ФК “Аланд” на користь позивача ОСОБА_2 понесені ним та документально підтверджені витрати по сплаті судового збору в сумі 1260,80 грн. (квитанція № 7 від 20 травня 2020 року на суму 840,40 грн. – л/с 21, квитанція № 9 від 20 травня 2020 року на суму 420,40 грн. – л/с 23).
Керуючись ст.ст.15, 16, 18 ЦК України, Законом України “Про нотаріат” від 02.09.1993 року № 3425-ХІІ, Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172, Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5, ст.ст.4 – 13, 81, 141, 259, 263 – 265, 280 – 282 ЦПК України, суд

у х в а л и в :

Позов ОСОБА_1 , поданий від імені та в інтересах ОСОБА_2 , до Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Аланд” (треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Наталія Станіславівна та приватний виконавець виконавчого округу Херсонської області Манікін Дмитро Сергійович) про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню – задовольнити.
Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис № 7081, вчинений 25 лютого 2020 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Харою Наталією Станіславівною, про стягнення з ОСОБА_2 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Аланд” заборгованості в сумі 18524,56 грн.
Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Аланд” (юридична адреса – 01033 м.Київ вул.Саксаганського,14 офіс 301, код ЄДРПОУ – 42642578) на користь ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт.Горностаївка Херсонської області, проживаючого в АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків – НОМЕР_1 , витрати по сплаті судового збору в сумі 1260,80 грн. (Одна тисяча двісті шістдесят гривень 80 копійок).
Рішення суду може бути оскаржене (з врахуванням положень п.п.15.5 п.15 розділу ХІІІ “Перехідні положення” Цивільного процесуального кодексу України – до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи) до Херсонського апеляційного суду шляхом подачі позивачем апеляційної скарги через Горностаївський районний суд Херсонської області протягом тридцяти днів з дня проголошення рішення.
Рішення суду, як ухвалене заочно, може бути переглянуте Горностаївським районним судом Херсонської області за письмовою заявою відповідача, поданою в суд протягом тридцяти днів з дня проголошення рішення.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Суддя Посунько Г.А.