Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Хари Наталії Станіславівни на суму 18 334,96 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Росвен Інвест Україна” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Хари Наталії Станіславівни на суму 18 334,96 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Росвен Інвест Україна” таким що не підлягає виконанню

РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Категорія: виконавчий напис нотаріуса по кредиту

24 листопада 2020 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі головуючого судді Турбіної Т.Ф. при секретарі Джелановій А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Tовариства з обмеженою відповідальністю «РОСВЕН ІНВЕСТ Україна», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору,приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Наталія Станіславівна, про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню,

ВСТАНОВИВ:

У жовтні 2019 року ОСОБА_1 в особі представника, адвокат по кредитам ОСОБА_2 звернулась до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «РОСВЕН ІНВЕСТ Україна», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Наталія Станіславівна, про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.
В обґрунтування позову вказує, що 23.05.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. вчинено виконавчий напис, зареєстрований в реєстрі за № 11608, про стягнення з позивачки заборгованості за кредитним договором № 001-07525-110714 від 11.07.2014, укладеним з ПАТ «Дельта Банк», у загальному розмірі 18334,96 грн. на користь ТОВ «РОСВЕН ІНВЕСТ Україна».
На підставі цього виконавчого напису нотаріуса приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва Лановенко JI.O. винесено постанову від 01.07.2019 про відкриття виконавчого провадження ВП № 59429988.
Виконавчий напис вважає вчиненим з порушенням вимог ст.ст.87,88 Закону України «Про нотаріат», у зв`язку з чим просить визнати виконавчий напис таким, що не підлягає виконанню.
У судове засідання позивачка, її представник не з`явились. Представник позивачки, кредитний адвокат, звернувся до суду із заявою про розгляд справи за його відсутності. Просить позов задовольнити у повному обсязі, проти заочного розгляду справи не заперечує.
Представник відповідача в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, відзив на позов не надав.
Третя особа приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. подала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності.
За наявності умов, визначених ч.1ст.280 ЦПК України, суд постановив ухвалу про заочний розгляд справи, на підставі наявних у справі доказів.
Суд, дослідивши матеріали справи, вважає позов таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що між ОСОБА_1 і ПАТ «Дельта Банк» 11.07.2014 було укладено кредитний договір №001-07525-110714 на відкриття поточного рахунку з використанням платіжної картки та обслуговування платіжної картки, який містить положення щодо порядку надання та користування кредиту, порядку проведення розрахунків.
26.01.2018 між ПАТ «Дельта Банк» і ТОВ «РОСВЕН ІНВЕСТ Україна» укладено договір відступлення права вимоги, за умовами якого ПАТ «Дельта Банк» відступило на користь ТОВ «РОСВЕН ІНВЕСТ Україна» право вимоги до боржників, що не виконали свої зобов`язання відповідно до укладених договорів, в тому числі право вимоги до ОСОБА_1 за кредитним договором №001-07525-110714 від 11.07.2014.
Станом на 09.04.2019 заборгованість за кредитом становить 18334,96 грн.
Листом від 09.04.2019 №9534197 ТОВ «РОСВЕН ІНВЕСТ Україна» надіслало на адресу боржника повідомлення про відступлення права вимоги, про розмір заборгованості позивачки, з вимогою погасити заборгованість після спливу 30 днів з дати направлення цього повідомлення, тобто до 10.05.2019.
У зв`язку з невиконанням вимоги ТОВ «РОСВЕН ІНВЕСТ Україна» звернулось до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Хари Н.С. про вчинення виконавчого напису.
На підставі заяви стягувача та доданих документів 23.05.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. вчинено виконавчий напис, зареєстрований в реєстрі за № 11608, про стягнення з позивачки заборгованості за кредитним договором № 001-07525-110714 від 11.07.2014, укладеним з ПАТ «Дельта Банк», право вимоги за яким перейшло до ТОВ «Росвен Інвест Україна», на користь ТОВ «РОСВЕН ІНВЕСТ Україна» у загальному розмірі 18334,96 грн. Стягнення заборгованості проводилося за період з 26 січня 2018 року по 17 травня 2019 року.
На підставі виконавчого напису нотаріуса приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва Лановенко JI.O. винесено постанову від 01.07.2019 про відкриття виконавчого провадження ВП № 59429988.
Частиною 1 статті 18 ЦК України встановлено, що нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом.
В силу ст.87 Закону України «Про нотаріат» для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному прядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Як передбачено у ч.1 ст.88 вище зазначеного Закону, нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями не більше одного року.
Постановою Кабінету Міністрів України №1172 від 29 червня 1999року затверджено перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, зокрема таке стягнення здійснюється за кредитними договорами, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов`язаннями. Для одержання виконавчого напису додаються оригінал кредитного договору та засвідчена стягувачем виписка з рахунку боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.
Із підпункту 2.3 пункту 2 глави 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №296/5 від 22 лютого 2012 рокуслідує, що вчинення виконавчого напису в разі порушення основного зобов`язання та (або) умов іпотечного договору здійснюється нотаріусом після спливу тридцяти днів з моменту надісланих іпотекодержателем повідомлень письмової вимоги про усунення порушень іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця. Повідомлення вважається надісланим, якщо є відмітка іпотекодавця на письмовому повідомленні про його отримання або відмітка поштового відділення зв`язку про відправлення повідомлення на вказану в іпотечному договорі адресу.
Згідно з п.п.3.1, 3.2, 3.5 п.3 глави 16 розділу ІІ вищезазначеного Порядку нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем. Безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за яким стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженимпостановою Кабінету Міністрів України №1172 від 29 червня 1999 року, а при вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у цьому Переліку.
За змістом указаних норм права на підтвердження безспірності заборгованості нотаріусу мають бути подані документи, що свідчать про визнання боржником вимог кредитора, тобто нотаріус повинен упевнитися в розумінні боржником пред`явлених до нього вимог і визнання їх.
Зокрема, документом, що підтверджує цей факт, є отримання боржником вимоги стягувача щодо усунення порушень зобов`язання з підписом боржника про його отримання, що свідчить про ознайомлення боржника з поданою вимогою.
Безспірність документу, відповідно до якого вчиняється виконавчий напис перевіряється наступним чином: боржник повинен бути повідомлений не менш, ніж за 30 днів до вчинення виконавчого напису про порушення кредитних зобов`язань та ліквідувати допущені порушення чи оскаржити виставлену вимогу у судовому порядку або виставити заперечення кредитору. Якщо жодна із цих дій не виконана, заборгованість вважається безспірною.
Доводи позивачки про те, що кредитний договір не був укладений, суд оцінює критично, оскільки жодних доказів на підтвердження цього суду не надано.
Разом з тим, судом встановлено, що за заявою ТОВ «РОСВЕН ІНВЕСТ Україна» 23.05.2019 року вчинено оспорений виконавчий напис, за зобов`язаннями з дня виникнення права вимоги за якими минуло більше ніж 3 роки, що не відповідає умовам визначеним ст.88 Закону «Про нотаріат» для вчинення виконавчих написів.
Отже, наявні у нотаріуса документи на час вчинення ним виконавчого напису не свідчили про безспірність заборгованості за кредитним договором та виконавчий напис вчинено з порушенням ч.1 ст.88 Закону України «Про нотаріат», що є підставою для визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.
Крім того, з тексту оспорюваного виконавчого напису вбачається, що приватний нотаріус при вчиненні нотаріальної дії керувався ст.ст. 87-91 Закону України «Про нотаріат» та пунктом 2 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженого постановою КМУ від 29 червня 1999 року за № 1172.
Постановою Кабінету Міністрів України №1172 від 29 червня 1999 року затверджено Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів (далі «Перелік»).
Постановою Кабінету Міністрів України №622 від 26 листопада 2014 року Перелік доповнено розділом «Стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних відносин» та до нього включені кредитні договори, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов`язаннями.
Для одержання виконавчого напису додаються: а) оригінал кредитного договору; б) засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.
Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22 лютого 2017 року (справа № 826/20084/14) визнано незаконною та не чинною з моменту прийняття Постанову Кабінету Міністрів України № 662 від 26 листопада 2014 року «Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів» в частині доповнення переліку після розділу «Стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими договорами» новим розділом такого змісту, відповідно до якого для одержання виконавчого напису додаються: а) оригінал кредитного договору; б) засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості». Зобов`язано Кабінет Міністрів України опублікувати резолютивну частину постанови суду про визнання незаконною та нечинною Постанови Кабінету Міністрів України № 662 від 26 листопада 2014 року «Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів» в частині, у виданні, в якому її було офіційно оприлюднено, після набрання постановою законної сили. Постанова набрала законної сили з моменту її проголошення.
Відповідно до статті 124 Конституції України, ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України.
Резолютивну частину постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 22 лютого 2017 року у № 826/20084/14 опубліковано в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» від 21 березня 2017 року № 23.
З викладеного вбачається, що Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусі, затверджений постановою Кабінет Міністрів України № 1172 від 29 червня 1999 року у редакції станом на час вчинення оспорюваного виконавчого напису стосувався лише нотаріально посвідчених договорів і не міг застосовуватись до зазначеного кредитного договору, укладеного між позивачем та ПАТ «Дельта Банк» у простій письмовій формі.
З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку, що позов обґрунтований і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.12,13,141,264-265,280, 354 ЦПК України, суд

ВИРІШИВ:

Позов ОСОБА_1 до Tовариства з обмеженою відповідальністю «РОСВЕН ІНВЕСТ Україна», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету споруприватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Наталія Станіславівна, про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню задовольнити.
Визнати виконавчий напис від 23.05.2019, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Наталією Станіславівною, зареєстрований в реєстрі за № 11608, про стягнення з ОСОБА_1 на користь Tовариства з обмеженою відповідальністю «РОСВЕН ІНВЕСТ Україна» суми заборгованості за кредитним договором таким, що не підлягає виконанню.
Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його переглядякщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.
Рішення може бути оскаржене до Запорізького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.
Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: на рішення суду – якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.
Складення повного судового рішення 30.11.2020.
Суддя: Турбіна Т. Ф.