Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Хари Наталії Станіславівни на суму 18 175,21 грн. щодо стягнення боргу на користь ПАТ “ПУМБ” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Хари Наталії Станіславівни на суму 18 175,21 грн. щодо стягнення боргу на користь ПАТ "ПУМБ"  таким що не підлягає виконанню

Справа № 737/1004/19

Проваждення № 2/737/399/19

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2019 року   смт Куликівка

Куликівський районний суд Чернігівської області

суддяЛібстер А. С. секретар судового засідання Юрченко М. М. розглянувши у відкритому судовому засіданні за правилами загального позовного провадження справу№ 737/1004/19за позовомОСОБА_1 доПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» третя особа       про Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Наталія Станіславівна  визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню учасники справи та представники:  від позивачане з`явились від відповідача  третя особа не з`явились  не з`явилась

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернулась до суду з позовом до Публічного акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в якому просить визнати виконавчий напис № 6198 від 17.07.2018, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Н. С. про стягнення з неї на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК” суми заборгованості за кредитним договором в розмірі 18175,21 грн. та 430 грн. за вчинення виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.

Вимоги обґрунтовує тим, що 17.07.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Наталією Станіславівною вчинено виконавчий напис № 6198 про стягнення з ОСОБА_1 заборгованість за кредитним договором в розмірі l8175,21 грн. та 430,00 грн. за вчинення виконавчого напису.

Приватний нотаріус, мотивував виконавчий напис тим, що ОСОБА_1 є боржником за Кредитним договором № GP-7747452 від 23.07.2015 укладеним із АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», правонаступником усіх прав та обов`язків якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

Стягнення заборгованості проводиться за період з 11.07.2017 по 11.07.2018.

Сума заборгованості складає 18175,21 грн., в тому числі:

-прострочена заборгованість за сумою кредиту – 9 826,52 грн.;

-прострочена заборгованість за комісією – 7 197,12 грн.;

-прострочена заборгованість за процентами – 636,01 грн.;

-строкова заборгованість за сумою кредиту – 365,33 грн.;

-строкова заборгованість за комісією – 149,22 грн.;

-строкова заборгованість за процентами – 1,01 грн.

Позивач вважає, що виконавчий напис здійснено з порушенням вимог чинного законодавства, а тому повинен бути визнаним таким, що не підлягає виконанню, виходячи з наступного.

Заборгованість, зазначена у виконавчому написі, на момент його вчинення була спірною. Починаючи з 2015 року позивач неодноразово звертався до Банку з питань існуючої заборгованості, але необхідної інформації, як і сприяння у вирішенні ситуації, не отримав. Також, фактично була позбавлена можливості отримання достовірної та повної інформації, щодо реального стану заборгованості, всупереч ст. 56 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», яка закріплює право клієнта на право доступу до інформації щодо діяльності банку, так, банки зобов`язані на вимогу клієнта надати інформацію та консультації з питань надання банківських послуг.

Позивач не отримувала письмової вимоги (повідомлення) від Банку. 3 вказаних підстав позивач не визнає розмірів заборгованості, нарахованих ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», у тому числі відсотків та комісії, оскільки позбавлена будь-якої інформації зі сторони банку щодо кредитних зобов`язань.

Суми, що підлягають стягненню, у тому числі зв відсотками та комісією, є надмірно великими та необґрунтованими, при цьому приватний нотаріус не є фахівцем у галузі економіки та фінансів, щоб бездоганно перевірити та визначити суми, які підлягають стягненню за кредитним договором.

Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України (ч. 2 ст. 87 Закону України «Про нотаріат»).

Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 № 1172 передбачається, що для одержання виконавчого напису додаються:

а) оригінал кредитного договору;

б) засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.

В матеріалах нотаріальної справи відсутній договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, банком було подано лише заяву на приєднання до такого договору підписану позивачем.

Крім того,в порушеннявимог п.п.б)п.1постанови КМУвід 29.06.1999№ 1172в матеріалахнотаріальної справивідсутня належнимчином оформлена засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості

Наданий позивачем розрахунок заборгованості за кредитом, підготовлений робітниками банку є відображенням односторонніх арифметичних розрахунків відповідача і не е правовою підставою для стягнення сум та не може слугувати доказом безспірності розміру грошових вимог Банку до позивача. Сам розрахунок не містить необхідних даних, а лише констатує наявність недоказаного розміру всієї суми непогашеного кредиту, відсотків, комісії, штрафних санкцій.

В судове засідання позивач та його представник не з`явилися, представником позивача Калініним С ОСОБА_2 . надано заяву про розгляд справи за відсутності позивача та його представника, позов підтримує, не заперечує проти винесення заочного рішення.

Відповідач ПАТ «ПУМБ» в судове засідання свого представника не направив, про розгляд справи повідомлений належним чином. Згідно з рекомендованими повідомленнями про вручення поштових відправлень ПАТ «ПУМБ» через своїх представників отримав судові повістки 15.10.2019, 15.11.2019 та 25.11.2019, причини неявки суду не повідомив, з клопотанням про відкладення слухання справи відповідач до суду не зверталася, відзив на позовну заяву до суду не надходив.

Від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Хари Н. С. надійшла заява про проведення судового засідання без її участі.

Оскільки відповідач належним чином повідомлений про розгляд справи, то це дозволяє суду, відповідно до ст. 280 ЦПК України, з огляду на подану позивачем заяву, в якій вона не заперечує проти заочного розгляду, розглянути справу заочно за наявними у ній даними та доказами.

За сукупності наведених обставин судом прийнято ухвалу про заочний розгляд справи.

Відповідно доч. 2 ст. 247 Цивільного процесуального кодексу України (далі ЦПК України) фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису не здійснювалось.

Безпосередньо дослідивши письмові докази у справі та матеріали нотаріальної справи, на підставі яких був вчинений виконавчий напис № 6198, які надані приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Харою Н. С., суд приходить до наступного.

Судом встановлено, що 23.07.2015 ОСОБА_1 підписала пропозицію ПАТ «ПУМБ» укласти договір про надання споживчого кредиту. У вказаній пропозиції сума кредиту зазначена у розмірі 12 240 грн., розмір процентної ставки річних становить 4,99 %, розмір комісії за обслуговування кредитної заборгованості становить 2,10 % (а.с.54).

31.05.2018 банком направлено ОСОБА_1 письмову вимогу (Повідомлення) про наявну заборгованість відповідно до кредитного договору, яка станом на 31.05.2018 становила 17 832,01 грн. Даних про вручення її адресату матеріали нотаріальної справи не містять (а.с.55).

Оскільки відповідач ПАТ «ПУМБ» не надав суду відзиву на позов, не направив для участі в судовому засіданні свого представника, не надав документів, на підставі яких був виданий кредит та даних про його погашення, суд позбавлений можливості зробити висновок щодо умов кредитного договору, наявності заборгованості, її розміру, строків погашення, тощо, та має можливість надати правову оцінку діям позивача, стягувача та приватного нотаріуса тільки в межах наданих доказів.

11.07.2018 ПАТ «ПУМБ» звернулося до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Хари Н. С. із заявою про вчинення виконавчого напису, до якої долучена виписка з рахунку ОСОБА_1 із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості за кредитним договором GP 7747452. Оригіналу зазначеного кредитного договору приватному нотаріусу надано не було, замість нього було надано пропозицію ПАТ «ПУМБ» укласти договори (оферту) (а.с.40-55).

17.07.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Наталією Станіславівною вчинено виконавчий напис № 6198 про стягнення з ОСОБА_1 заборгованості за кредитним договором в розмірі l8 175,21 грн. та 430,00 грн. за вчинення виконавчого напису (а.с.40).

09.08.2018 року приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва Вольф Т. Л. винесена постанова про відкриття виконавчого провадження за №56955391 про стягнення з ОСОБА_1 на користь ПАТ «ПУМБ» заборгованості в розмірі 18 175, 21 грн. на підставі виконавчого напису № 6198 виданого 17.07.2018 приватним нотаріусом КМНО Хара Н. С. (а.с.10).

03.07.2019 року приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва Вольф Т. Л. винесена постанова про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника ОСОБА_1 (а.с.11).

Згідно зі ст. 18 ЦК України нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановленихзаконом.

Згідно зіст.87Закону України«Про нотаріат»для стягненнягрошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, щовстановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Статтею 88 Закону України «Про нотаріат»визначено умови вчинення виконавчих написів. Відповідно до приписів цієїстатті Законунотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціямине більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.

Згідно з Постановою Верховного Суду України від 14 серпня 2019 року у справі № 569/8884/17, провадження № 61-48189св18, вчинення нотаріусом виконавчого написуце нотаріальна дія, яка полягає в посвідченні права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. При цьому нотаріус здійснює свою діяльність у сфері безспірної юрисдикції і не встановлює прав або обов`язків учасників правовідносин, не визнає і не змінює їх, не вирішує по суті питань права. Тому вчинений нотаріусом виконавчий напис не породжує права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна, а підтверджує, що таке право виникло в стягувача раніше. Мета вчинення виконавчого написунадання стягувачу можливості в позасудовому порядку реалізувати його право на примусове виконання зобов`язання боржником.

Отже, відповідне право стягувача, за захистом якого він звернувся до нотаріуса, повинно існувати на момент звернення. Так само на момент звернення стягувача до нотаріуса із заявою про вчинення виконавчого напису повинна існувати й, крім того, також бути безспірною, заборгованість або інша відповідальність боржника перед стягувачем.

Безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржникаце обов`язкова умова вчинення нотаріусом виконавчого напису (стаття 88 Закону України «Про нотаріат»). Однак характер правового регулювання цього питання дає підстави для висновку про те, що безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника для нотаріуса підтверджується формальними ознакаминаданими стягувачем документами згідно з Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів.

Захист прав боржника у процесі вчинення нотаріусом виконавчого напису відбувається у спосіб, передбачений підпунктом 2.3 пункту 2 Глави 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій,шляхом надіслання іпотекодержателем повідомленьписьмової вимоги про усунення порушень іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця. Натомість нотаріус вирішує питання про вчинення виконавчого напису на підставі документів, наданих лише однією стороною, стягувачем, і не зобов`язаний запитувати та одержувати пояснення боржника з приводу заборгованості для підтвердження чи спростування її безспірності.

Таким чином, вчинення нотаріусом виконавчого напису відбувається за фактом подання стягувачем документів, які згідно з відповідним Переліком є підтвердженням безспірності заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем. Однак сам по собі цей факт (подання стягувачем відповідних документів нотаріусу) не свідчить про відсутність спору стосовно заборгованості як такого.

З урахуванням приписів статей15,16,18 ЦК України, статей50,87,88 Закону України «Про нотаріат»захист цивільних прав шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису полягає в тому, що нотаріус підтверджує наявне у стягувача право на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. Це право існує, поки суд не встановить зворотного. Тобто боржник, який так само має право на захист свого цивільного права, в судовому порядку може оспорювати вчинений нотаріусом виконавчий напис: як з підстав порушення нотаріусом процедури його вчинення, так і з підстав неправомірності вимог стягувача (повністю чи в частині розміру заборгованості або спливу строків давності за вимогами у повному обсязі чи в їх частині), з якими той звернувся до нотаріуса для вчиненням виконавчого напису.

Позивачем оспорюється вчинений приватним нотаріусом виконавчий напис як з підстав порушення нотаріусом процедури його вчинення, так і з підстав неправомірності вимог стягувача.

Згідно з пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 року № 1772 (далі Постанова) для одержання виконавчого напису подаються: оригінал кредитного договору та засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.

Стягувачем не було надано приватному нотаріусу оригінал кредитного договору, який би підтверджував право стягувача на стягнення грошових сум. Натомість було надано нотаріусу пропозицію укласти договір, що не передбачено Постановою.

Зазначене свідчить про порушення нотаріусом процедури вчинення нотаріального напису.

Також згідно з правовою позицією ВСУу справі№ 6-1746цс16:Положення пунктів 22, 23 статті 1,статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів»з подальшими змінами у взаємозв`язкуз положеннями частини четвертої статті 42 Конституції України треба розуміти так,що їх дія поширюється на правовідносини між кредитодавцем та позичальником (споживачем) за договором про надання споживчого кредиту, що виникають як під часукладення, так і виконання такого договору. Відповідно до пункту 3.6 Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджених Постановою правління Національного банку України від 10травня 2007 року №168, банки не мають права встановлювати платежі, які споживач має сплатити на користь банку за дії, які банк здійснює на власну користь (ведення справи,договору, облік заборгованості споживача тощо), або за дії, які споживач здійснює на користь банку (прийняття платежу від споживача, тощо), або що їх вчиняє банк або споживач з метою встановлення, зміни або припинення правовідносин (укладення кредитного договору, внесення змін до нього, прийняття повідомлення споживача про відкликання згоди на кредитного договору тощо). Суди, дійшовши висновку про те, що обслуговування кредиту є супутньою послугою, за надання якої можливе встановлення комісії, не звернули уваги, що, встановивши в кредитному договорі сплату щомісячної комісії за обслуговування кредиту, відповідач не зазначив, які саме послуги за вказану комісію надаються позивачу.

У виконавчому написі нотаріуса прострочена заборгованість за комісією становить 7197,12 грн, строкова заборгованість за комісією 149,22 грн. Вказана заборгованість оспорюється позивачем. У зв`язку з тим, що стягувачем не було надано приватному нотаріусу оригіналу кредитного договору, тому неможливо визначити за які послуги Банком було нараховано ОСОБА_1 комісію, розмір якої майже дорівнює заборгованості за сумою кредиту.

Таким чином вказані вимоги не могли вважатися безспірними.

Отже, вивчивши матеріали справи, оцінивши всі надані докази в справі, суд вважає, що нотаріусом при вчиненні виконавчого напису не було дотримано процедури його винесення, так як не був наданий оригінал кредитного договору, наявність якого є обов`язковою умовою винесення виконавчого напису. Також заборгованість не була безспірною, наявність у ПАТ «ПУМБ» права на стягнення заборгованості за комісією та за простроченою комісією є сумнівною, та за сталою судовою практикою не стягується.

Суд також вважає за необхідне зазначити, що надана нотаріусу «виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості за кредитним договором GP 7747452», тільки констатує розмір заборгованості та не є випискою з рахунку, оскільки не містить відомостей про рух коштів на рахунку боржника у банку, та не містить строків погашення заборгованості, що є обов`язковим реквізитом цього документу, на що нотаріус при вчиненні виконавчого напису уваги не звернув та поспішно прийшов до висновку про наявність безспірного зобов`язання.

Керуючись статтями 4, 12-13, 19, 81, 141, 247, 258, 259, 265, 268, 273, 279, 280, 282, 284, 289, 354, 355 Цивільного процесуального кодексу України, суд –

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) задовольнити у повному обсязі.

Визнати виконавчий напис № 6198 від 17.07.2018, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Наталією Станіславівною про стягнення з ОСОБА_1 на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» суми заборгованості за кредитним договором в розмірі 18175, 21 грн та 430 грн за вчинення виконавчого напису, таким, що не підлягає виконанню.

Стягнути з Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (вул. Андріївська, буд. 4, м. Київ, 04070, код ЄДРПОУ 14282829) на користь держави судовий збір у розмірі 768,40 грн, отримувач коштів: ГУК у м. Києві/м.Київ/22030106, Рахунок отримувача UA 798999980000031211256026001, Код класифікації доходів бюджету 22030106.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.

Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених ЦПК України, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами за результатами апеляційного розгляду.

Рішення може бути оскаржено до Чернігівського апеляційного суду через Куликівський районний суд Чернігівської області шляхом подання апеляційної скарги на рішення суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд – якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Повний текст рішення складений 19 грудня 2019 року.

Суддя А. С. Лібстер