Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Хари Наталії Станіславівни на суму 16 524,87 грн. щодо стягнення боргу на користь АТ “Альфа-Банк” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Хари Наталії Станіславівни на суму 16 524,87 грн. щодо стягнення боргу на користь АТ "Альфа-Банк"  таким що не підлягає виконанню

Справа № 761/13453/19

Провадження № 2/752/2043/20

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

21.02.2020 року Голосіївський районний суд м. Києва у складі

головуючого судді Шевченко Т.М.

з участю секретаря Власенко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовною заявою ОСОБА_1 до Акціонерного товариства “Альфа – банк”, третя особа – приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Наталія Станіславівна, про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню,

в с т а н о в и в:

у квітні 2019 року ОСОБА_1 звернувся у суд з позовом про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.

В обґрунтування своїх вимог зазначає, що 09 січня 2019 року приватним нотаріусом КМНО Хара Н.С. був вчинений виконавчий напис, зареєстрований в реєстрі за № 17, яким запропоновано звернути стягнення на користь АТ «Альфа-Банк» заборгованість, що виникла по кредитному договору № 630107963 від 12.03.2014 р., боржник за яким є ОСОБА_1 07 лютого 2019 року приватний виконавець відкрив виконавче провадження № 58322241 на підставі виконавчого напису.

Позивач зазначає, що будь-яких листів чи повідомлень від АТ «Альфа-Банк» та/або приватного нотаріуса він не отримував. На думку позивача, оспорюваний виконавчий напис є таким, що не підлягає виконанню, оскільки не визнає суму заборгованості за кредитним договором у повному обсязі, вважає вимоги АТ «Альфа-Банк» спірними. При вчиненні виконавчого напису нотаріус не перевірив подані документи, зазначені у Переліку документів, за якими стягнення заборгованості проводиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 N 1172.

За таких підстав, позивач просить визнати виконавчий напис № 17 від 09 січня 2019 року, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Н.С., про стягнення суми заборгованості у розмірі 16 524,87 грн. з ОСОБА_1 на користь АТ КБ «Альфа-Банк» таким, що не підлягає виконанню.

Ухвалою судді Голосіївського районного суду м. Києва від 15 липня 2019 року відкрито спрощене позовне провадження у справі. (а.с. 31)

Ухвалою судді Голосіївського районного суду м. Києва від 15 липня 2019 року зобов`язано приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. надати суду копії документів, на підставі яких вчинено виконавчий напис від 09 січня 2019 року, зареєстрований в реєстрі за № 17.

Ухвалою судді Голосіївського районного суду м. Києва від 20 серпня 2019 року розгляд справи призначено за правилами загального позовного провадження. (а.с. 42)

Відповідач АТ «Альфа-Банк» відзив на позовну заяву у встановлений судом строк не подав.

В судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги та просив суд задовольнити позов з вищевказаних підстав.

Відповідач АТ «Альфа-Банк» в судове засідання не забезпечив явку свого представника, хоча про час та місце розгляду справи був повідомлений судом.

Третя особа – приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. в судове засідання не з”явилася, хоча про час та місце розгляду справи була повідомлена судом.

Вислухавши пояснення представника позивача та дослідивши матеріали справи, проаналізувавши надані докази, суд приходить до наступного.

09 січня 2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. був вчинений виконавчий напис, зареєстрований в реєстрі за № 17, яким запропоновано звернути стягнення на користь АТ “Альфа-банк” заборгованості, що виникла по кредитному договору № 630107963 від 12.03.2014 р., боржником за яким є ОСОБА_1 . Стягнення заборгованості проводиться за період з 09.10.2016 р. по 20.11.2018 р. Загальна сума заборгованості становить 16 524,87 грн. та складається з:

– простроченою заборгованістю за сумою кредиту у розмірі 15942,31 грн.,

– простроченою заборгованістю за процентами у розмірі 11,36 грн.,

– строковою заборгованістю за сумою кредиту у розмірі 568,33 грн.,

– строковою заборгованістю за процентами у розмірі 2,87 грн.

За вчинення цього виконавчого напису нотаріусом на підставі статті 31 ЗУ «Про нотаріат» отримано плати із стягувача АТ “Альфа-Банк” в розмірі 650 грн., які підлягають стягненню з боржника на користь стягувача.

Загальна сума, яка підлягає стягнення з боржника, яким є ОСОБА_1 , на користь АТ “Альфа-Банк” складає 17 174,87 грн.

Постановою від 07 лютого 2019 р. приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Юхименко О.Л. відкрито виконавче провадження № 58322241 з примусового виконання виконавчого напису №17, вчиненого 09 січня 2019 року приватним нотаріусом КМНО Хара Н.С.

Постановою від 20 лютого 2019 р. приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Юхименко О.Л. в рамках виконавчого провадження № 58322241 звернуто стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника.

Звертаючись у суд з даним позовом, ОСОБА_1 зазначає, що оспорюваний виконавчий напис № 17 від 09 січня 2019 р. порушує його права, оскільки був вчинений з порушенням вимог Закону України “Про нотаріат” та Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, за якими стягнення заборгованості проводиться у безспірному порядку на підставі вчинених написів нотаріусів. Будь-яких листів чи повідомлень від АТ “Альфа-Банк” та/або приватного нотаріуса позивач не отримував.

Положеннями статей 1516 ЦК України встановлено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу має право звернутися до суду, який може захистити цивільне право або інтерес у один із способів, визначених частиною першою статті 16 ЦК України, або й іншим способом, що встановлений договором або законом.

При цьому, відповідно до статті 18 ЦК України нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом.

Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами та посадовими особами органів місцевого самоврядування встановлюється Законом «Про нотаріат» та іншими актами законодавства України (частина перша статті 39 Закону «Про нотаріат»). Цим актом є, зокрема, Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції України 22 лютого 2012 року № 296/5 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за № 282/20595 (далі – Порядок вчинення нотаріальних дій, Порядок).

Вчинення нотаріусом виконавчого напису – це нотаріальна дія (пункт 19 статті 34 Закону України «Про нотаріат»). Правовому регулюванню процедури вчинення нотаріусами виконавчих написів присвячена Глава 14 Закону України «Про нотаріат» та Глава16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій.

Так, згідно зі статтею 87 Закону України «Про нотаріат» для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Статтею 88 Закону України «Про нотаріат» визначено умови вчинення виконавчих написів. Відповідно до приписів цієї статті Закону нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями – не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.

Порядок вчинення нотаріальних дій містить такі самі правила та умови вчинення виконавчого напису (пункти 1, 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку).

Згідно з підпунктом 2.1 пункту 2 Глави 16 розділу ІІ Порядку для вчинення виконавчого напису стягувачем або його уповноваженим представником нотаріусу подається заява, у якій, зокрема, мають бути зазначені: відомості про найменування і місце проживання або місцезнаходження стягувача та боржника; дата і місце народження боржника – фізичної особи, місце його роботи; номери рахунків у банках, кредитних установах, код за ЄДРПОУ для юридичної особи; строк, за який має провадитися стягнення; інформація щодо суми, яка підлягає стягненню, або предметів, що підлягатимуть витребуванню, включаючи пеню, штрафи, проценти тощо. Заява може містити також іншу інформацію, необхідну для вчинення виконавчого напису.

У разі якщо нотаріусу необхідно отримати іншу інформацію чи документи, які мають відношення до вчинення виконавчого напису, нотаріус вправі витребувати їх у стягувача (підпункт 2.2 пункту 2 Глави 16 розділу ІІ Порядку). Вчинення виконавчого напису в разі порушення основного зобов`язання та (або) умов іпотечного договору здійснюється нотаріусом після спливу тридцяти днів з моменту надісланих іпотекодержателем повідомлень – письмової вимоги про усунення порушень іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця. Повідомлення вважається надісланим, якщо є відмітка іпотекодавця на письмовому повідомленні про його отримання або відмітка поштового відділення зв`язку про відправлення повідомлення на вказану в іпотечному договорі адресу (підпункт 2.3 пункту 2 Глави 16 розділу ІІ Порядку).

Крім того, підпунктами 3.2, 3.5 пункту 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку передбачено, що безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172 (далі – Перелік документів). При вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у вказаному Переліку документів. При цьому цей Перелік документів не передбачає інших умов вчинення виконавчих написів нотаріусами ніж ті, які зазначені в Законі України «Про нотаріат» та Порядку вчинення нотаріальних дій.

Безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника – це обов`язкова умова вчинення нотаріусом виконавчого напису (стаття 88 Закону України «Про нотаріат»). Однак характер правового регулювання цього питання дає підстави для висновку про те, що безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника для нотаріуса підтверджується формальними ознаками – наданими стягувачем документами згідно з Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів.

Таким чином, вчинення нотаріусом виконавчого напису відбувається за фактом подання стягувачем документів, які згідно із відповідним Переліком є підтвердженням безспірності заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем. Однак сам по собі цей факт (подання стягувачем відповідних документів нотаріусу) не свідчить про відсутність спору стосовно заборгованості як такого.

З огляду на наведене та з урахуванням приписів статей 151618 ЦК України, статей 508788 Закону України «Про нотаріат» захист цивільних прав шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису полягає в тому, що нотаріус підтверджує наявне у стягувача право на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. Це право існує, поки суд не встановить зворотного. Тобто боржник, який так само має право на захист свого цивільного права, в судовому порядку може оспорювати вчинений нотаріусом виконавчий напис: як з підстав порушення нотаріусом процедури вчинення виконавчого напису, так і з підстав неправомірності вимог стягувача (повністю чи в частині розміру заборгованості або спливу строків давності за вимогами в повному обсязі чи їх частині), з якими той звернувся до нотаріуса для вчиненням виконавчого напису.

Перед вчиненням виконавчого напису, стягувач зобов`язаний був на адресу боржника надіслати письмове повідомлення про порушення зобов`язання .

Позивач у позовній заяві зазначає, що жодних повідомлень від відповідача щодо наявності заборгованості за Кредитним договором він не отримував, про наявність виконавчого напису йому стало відомо лише після відкриття виконавчого провадження.

Відповідачем не надано суду даних про те, що ОСОБА_1 отримав письмове повідомлення про порушення зобов`язання по кредитному договору.

Статтею 81 ЦПК України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків встановлених цим Кодексом.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, суд вважає позовні вимоги про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, обґрунтованими, доведеними та такими, що підлягають задоволенню.

На підставі ст. 141 ЦПК України стягнути з відповідача на користь позивача понесені ним судові витрати.

Керуючись статтями 45121376-81141206259263-265268273 ЦПК України, суд, –

в и р і ш и в:

Позов ОСОБА_1 до Акціонерного товариства “Альфа – банк”, третя особа – приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Наталія Станіславівна, про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, задовольнити.

Визнати таким, що не підлягає виконанню, виконавчий напис № 17, вчинений 09 січня 2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Наталією Станіславівною, про стягнення з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариста “Альфа – Банк” заборгованості за кредитним договором № 630107963 від 12.03.2014 р. у розмірі 16 524,87 грн.

Стягнути з Акціонерного товариства “Альфа – Банк” на користь ОСОБА_1 768,40 грн. судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Київського апеляційного суду через суд першої інстанції шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення суду не були вручені у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Повний текст рішення виготовлено 02 березня 2020 року.

Суддя: