Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Хари Наталії Станіславівни на суму 14 900,00 грн. щодо стягнення боргу на користь ПАТ “ПУМБ” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Хари Наталії Станіславівни на суму 14 900,00 грн. щодо стягнення боргу на користь ПАТ "ПУМБ"  таким що не підлягає виконанню

справа №619/4283/19
провадження №2/619/226/20

Р І Ш Е Н Н Я
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2020 року м. Дергачі
Дергачівський районний суд Харківської області
у складі: головуючого судді Якименко Л.О.
за участю: секретаря судового засідання Герасименко А.С.,
розглянув у судовомузасіданнів залі суду в м. Дергачі цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», третя особа: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Наталія Станіславівна про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 звернулася в суд з позовом до Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», третя особа: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Наталія Станіславівна про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.
В підтвердження позову позивач посилається на те, що 28.01.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Наталією Станіславівною вчинено виконавчий напис №2187 про стягнення з ОСОБА_1 заборгованість за кредитним договором в розмірі 14900 грн. та 500 грн. за вчинення виконавчого напису.
Приватний нотаріус мотивував виконавчий напис тим, що ОСОБА_1 є боржником за Кредитним договором №85019546430 від 18.05.2014 укладеним із АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», правонаступником усіх прав та обов`язків якого є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».
Стягнення заборгованості складає 14900 грн., в тому числі:
– прострочена заборгованість за сумою кредиту – 8073, 48 грн.;
– прострочена заборгованість за комісією – 2083, 43 грн.;
– прострочена заборгованість за процентами 1,90 грн.;
– строкова заборгованість за сумою кредиту 0,00 грн.;
– строкова заборгованість за комісією 0,00 грн.;
– строкова заборгованість за процентами 0,00 грн.;
– неустойка за порушення зобов`язання по кредиту 4740, 70 грн.
Позивач вважає, що виконавчий напис № 2187 від 28.01.2019 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. про стягнення заборгованості є протиправним, тобто таким, що винесений з порушенням вимог чинного законодавства України та не підлягає виконанню.
Виконавчий напис здійснено з порушенням вимог чинного законодавства, а тому повинен бути визнаним таким, що не підлягає виконанню, виходячи з наступного:
Заборгованість зазначена у виконавчому написі, на момент його вчинення була спірною. Починаючи з 2014 року позивач неодноразово зверталася до банку з питань існуючої заборгованості, але необхідної інформації, як і сприяння у вирішенні ситуації, не отримала. Також, фактично була позбавлена можливості отримання достовірної та повної інформації, щодо реального стану заборгованості, всупереч ст. 56 Закону України «Про банки та банківську діяльність», яка закріплює право клієнта на право доступу до інформації щодо діяльності банку, так, банки зобов`язані на вимогу клієнта надати інформацію та консультації з питань надання банківських послуг.
Позивач не отримувала письмової вимоги (повідомлення) від банку. З вказаних підстав позивач не визнає розмірів заборгованості нарахованих АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», у тому числі відсотків та комісії, оскільки позбавлена будь-якої інформації зі сторони банку щодо кредитних зобов`язань.
Суми, що підлягають стягненню, у тому числі відсотків та комісії є надмірно великими та необґрунтованими, при цьому приватний нотаріус не є фахівцем у галузі економіки та фінансів щоб бездоганно перевірити та визначити суми, які підлягають стягненню за кредитним договором.
З метою повного, всебічного та об`єктивного визначення розміру заборгованості слід проводити бухгалтерсько-економічну експертизу.
Перелік документів, за якими стягнення заборгованості проводиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України (ч. 2 ст. 87 Закону України «Про нотаріат»).
Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 №1172 передбачається, що для одержання виконавчого напису додаються:
а) оригінал кредитного договору;
б) засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.
В матеріалах нотаріальної справи відсутній договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, банком було подано лише заяву на приєднання до такого договору підписану позивачем.
Крім того, в порушення вимог п.п. б) п. 1 Постанови КМУ від 29.06.1999 №1172 в матеріалах нотаріальної справи відсутня належним чином оформлена засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.
Наданий позивачем розрахунок заборгованості за кредитом, підготовлений робітниками банку є відображенням односторонніх арифметичних розрахунків відповідача і не є правовою підставою для стягнення сум та не може слугувати доказом безспірності розміру грошових вимог банку до позивача. Сам розрахунок не містить необхідних даних, а лише констатує наявність недоказаного розміру всієї суми непогашеного кредиту, відсотків, комісії, штрафних санкцій.
Верховний Суд у постанові від 08 травня 2018 року по справі №315/353/17 розглядаючи аналогічний спір про стягнення заборгованості за кредитним договором зазначив, що задовольняючи частково позов, апеляційний суд взяв до уваги наданий банком розрахунок заборгованості, при цьому не звернув увагу, що відповідач заперечувала проти заявленого банком розміру заборгованості, а банк не надав доказів на підтвердження правильності такого розрахунку. Сам по собі розрахунок заборгованості, здійснений банком, за умови невизнання її розміру відповідачем, не може бути єдиним та безумовним доказом розміру наявної заборгованості за кредитним договором. У такому разі банк повинен надати суду належні докази на підтвердження розрахованої ним кредитної заборгованості.
Розрахунок заборгованості, не може підтверджувати існування заборгованості оскільки не є касовим документом та документом первинного бухгалтерського обліку відповідно до ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність». Розрахунком заборгованості не можна довести виконання умов договору кредиту, у зв`язку з тим, що єдиним доказом внесення готівкової валюти на рахунок банку є відповідна заява на переказ готівки (правова позиція Верховного Суду України у справі №6-20цс12).
АТ «ПУМБ» не додав приватному нотаріусу належним чином оформлений розрахунковий документ, який підтверджує факт видачі/перерахування кредитних коштів та згідно якого можна було б встановити суму, яку надав/перерахував згідно кредитного договору.
Отже, жодного із вказаних документів, які можуть підтверджувати факт проведення розрахункових операцій (видачу кредитних коштів, погашення кредитних зобов`язань) АТ «ПУМБ» не надав.
Позивача не було проінформовано про реорганізацію АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ». Представником АТ «ПУМБ» не доведено, що правонаступник АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» – АТ «ПУМБ» своєчасно та належним чином інформував позивача про порядок погашення заборгованості за кредитним договором №85019546430 від 18.05.2014, тому позивач вважає, що відсутня її вина щодо встановлених приватним нотаріусом сум заборгованості. Викладені обставини свідчать про наявний спір між сторонами щодо розміру заборгованості.
Отже, виконавчий напис нотаріуса вчинено з порушенням, оскільки не дотримано принципу безспірності.
Нотаріусом не перевірялись строки позовної давності.
Послугою з надання споживчого кредиту є діяльність банку або іншої фінансової установи з передачі споживачу коштів на придбання продукції для його особливих потреб, а тому встановлення кредитором будь-яких зборів, відсотків, комісій, платежів за інші дії, ніж надання коштів на придбання продукції, є незаконним, а такі умови споживчого кредиту є нікчемними і не потребують визнання недійсними.
Кредитний договір має містити обґрунтований розрахунок розміру комісії, але в договорі відсутні як поняття комісії, так і обґрунтований розрахунок розміру комісії.
Позивач вважає, що виконавчий напис виконано незаконно та просить визнати виконавчий напис приватного нотаріуса КМНО Хари Н.С. №2187 від 28.01.2019 таким, що не підлягає виконанню.
У судове засідання позивач ОСОБА_1 та її представник адвокат Калінін С.К. не з`явилися, в адресованій суду заяві представник позивача ОСОБА_2 підтримує позовні вимоги і просить їх задовольнити в повному обсязі, а справу розглядати за їх відсутності.
Представник відповідача Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в судове засідання не з`явився, повідомлявся про час і місце розгляду справи належним чином, що підтверджується поштовим повідомленням про отримання судової повістки 21 лютого 2020 року. Про поважні причини неявки відповідач суду не повідомив, відзив на позов не подав. Таким чином, суд вважає, що відповідач ухиляється від явки в суд, тому справу можливо розглянути за його відсутності.
Третя особа Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. просить розглядати позовну заяву за її відсутності з урахуванням фактичних відносин та ухвалити рішення згідно чинного законодавства.
Суд, вважає можливим справу розглянути за відсутності сторін по справі. На підставі ст. 247 ч. 2 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали справи, як докази, вважає позов таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 4 ЦПК України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.
Як передачено ч. 1 ст. 13 ЦПК України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.
Відповідно до ч. 1 ст. 76 ЦПК України, доказами є будь-які є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Відповідно доч.2ст.76ЦПК України,цідані встановлюютьсятакими засобами: 1)письмовими,речовими іелектронними доказами; 2)висновками експертів; 3) показаннями свідків.
Згідно ч.ч. 1, 5, 6 ст. 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаютьсясторонами таіншими учасникамисправи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.
Судом було достовірно встановлено, що 18.05.2014 між АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», правонаступником усіх прав та обов`язків якого є відповідач Акціонерне Товариство «Перший Український Міжнародний Банк» та позивачем ОСОБА_1 був укладений кредитний договір №85019546430, за умовами якого АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» надав позивачу кредит, на умовах, визначених договором.
АТ «ПУМБ» позивачу була направлена письмова вимога №738 від 01.11.2018 виконати зобов`язання перед АТ «ПУМБ», а саме негайно сплатити заборгованість за кредитним договором в загальному розмірі 14900 грн. в строк до 08.11.2018.
Згідно постанови приватного виконавця виконавчого округу міста Київ Юхименко О.Л. від 26.02.2019 було відкрито виконавче провадження №58487798.
Постановою приватного виконавця виконавчого округу міста Київ Юхименко О.Л. від 07.03.2019 було звернуто стягнення на заробітну плату, яку позивач отримує у ТОВ «ВЕСІЛЬНА КОМПАНІЯ ДОМІНІСС».
28.01.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Наталією Станіславівною вчинено виконавчий напис №2187 про стягнення з ОСОБА_1 заборгованість за кредитним договором в розмірі 14900 грн. та 500 грн. за вчинення виконавчого напису.
Приватний нотаріус, мотивував виконавчий напис тим, що ОСОБА_1 є боржником за Кредитним договором №85019546430 від 18.05.2014 укладеним із АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», правонаступником усіх прав та обов`язків якого є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».
Стягнення заборгованості складає 14900 грн., в тому числі:
– прострочена заборгованість за сумою кредиту – 8073, 48 грн.;
– прострочена заборгованість за комісією – 2083, 43 грн.;
– прострочена заборгованість за процентами 1,90 грн.;
– строкова заборгованість за сумою кредиту 0,00 грн.;
– строкова заборгованість за комісією 0,00 грн.;
– строкова заборгованість за процентами 0,00 грн.;
– неустойка за порушення зобов`язання по кредиту 4740, 70 грн.
Відповідно дост.87Закону України«Про нотаріат»для стягненнягрошових сумабо витребуваннявід боржникамайна нотаріусивчиняють виконавчінаписи надокументах,що встановлюютьзаборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Відповідно дост.88Закону України«Про нотаріат» нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями – не більше одного року.
Відповідно доп.3.1.Глави 16Порядку вчиненнянотаріальних дійнотаріусами України,затвердженого НаказомМіністерства юстиціїУкраїни від22.02.2012№296/5,нотаріус вчиняєвиконавчі написи: якщоподані документипідтверджують безспірністьзаборгованості абоіншої відповідальностіборжника передстягувачем; за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями – не більше одного року.
Відповідно до п. 3.4. Глави 16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 №296/5, строки, протягом яких може бути вчинено виконавчий напис, обчислюються з дня, коли у стягувача виникло право примусового стягнення боргу.
Відповідно доп.3.2.Глави 16Порядку вчиненнянотаріальних дійнотаріусами України,затвердженого НаказомМіністерства юстиціїУкраїни від22.02.2012№296/5, безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1172.
Відповідно доп.3.5.Глави 16Порядку вчиненнянотаріальних дійнотаріусами України,затвердженого НаказомМіністерства юстиціїУкраїни від22.02.2012№296/5, при вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1172.
Відповідно до п. 2 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України № 29.06.99 №1172, для одержання виконавчого напису додаються оригінал кредитного договору, засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.
Відповідно до Постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 22 лютого 2017 року у справі № 826/20084/14 Постанову Кабінету Міністрів України № 662 від 26.11.2014 «Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів» в частині п. 2 визнано незаконною та нечинною.
Таким чином, оригінал кредитного договору та засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості виключена з переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів.
Відповідно до ч.1 ст.259 ЦПК України суди ухвалюють рішення іменем України негайно після закінчення судового розгляду.
Керуючись ст.ст. 12, 13, 76-81, 259, 263-265, 268, 354 ЦПК України, ст.ст. 87, 88 Закону України «Про нотаріат», суд, –

У Х В А Л И В:

Позовні вимоги ОСОБА_1 – задовольнити.
Визнати виконавчийнапис №2187 від 28.01.2019, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Наталією Станіславівною про стягнення з ОСОБА_1 на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» суми заборгованості за кредитним договором в розмірі 14900 грн. та 500 грн. за вчинення виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.
Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829 м. Київ вул. Андріївська №4) повернути ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , проживає АДРЕСА_1 ) стягнуті за виконавчим написом № НОМЕР_2 від 28.01.2019 грошові кошти.
Стягнути з АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829 м. Київ вул. Андріївська №4) судовий збір на користь держави в сумі 2102 грн.
Рішення може бути оскаржене шляхом подачі апеляційної скарги до Харківського апеляційного суду в 30-денний строк з моменту оголошення рішення, а особами, які приймають участь у справі, але не були присутні при оголошенні рішення, у той же строк з моменту отримання копії рішення.
Суддя Л. О. Якименко