Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Хари Наталії Станіславівни на суму 14 317,09 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Фінансова Компанія “Аланд” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Хари Наталії Станіславівни на суму 14 317,09 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Фінансова Компанія "Аланд” таким що не підлягає виконанню

Категория: исполнительная надпись нотариуса по кредиту
01.10.2020 Справа № 696/798/20
2/696/416/20

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2020 року м. Кам`янка
Кам`янський районний суду Черкаської області в складі:
головуючого судді Білопольської Н.А.,
при секретарі Галіневській Р.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янка цивільну справу за позовом ОСОБА_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ), який діє в інтересах ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ; РНОКПП НОМЕР_2 ), до товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Аланд» (код ЄДРПОУ 42642578; місцезнаходження: вул. Саксаганського, буд. 14, оф. 301, м. Київ, 01033), за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача, – приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Хара Наталії Станіславівни (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, –

в с т а н о в и в :

Представник ОСОБА_2 – адвокат по кредитам – звернувся до суду з позовом до ТОВ «Фінансова компанія «АЛАНД», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача, – приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Н.С., про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, посилаючись на те, що виконавчий напис вчинений з численними порушеннями законодавства, оскільки, нотаріус, вчиняючи вказаний напис, не пересвідчився у безспірності його заборгованості перед банком за відповідним договором, не врахував пропуск відповідачем трирічного строку права вимоги, встановленого у кредитному договорі, а тому просить суд визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис № 1705 від 21 січня 2020 року, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Н.С., про стягнення з ОСОБА_2 на користь ТОВ «Фінансова компанія «Аланд» заборгованості за кредитним договором в розмірі 14317,09 грн. та 300, 00 грн. за вчинення виконавчого напису.
Ухвалою суду від 06 серпня 2020 року постановлено розглядати справу у порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) учасників справи.
Позивач, представник позивача в судове засідання не з`явилися. Представник позивача кредитный адвокат подав до суду заяву про розгляд справи без участі сторони позивача та наполягав на задоволенні позовних вимог в повному обсязі.
Представник відповідача ТОВ «Фінансова компанія «АЛАНД» в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча був належним чином повідомлений про час, дату та місце розгляду справи.
Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача, – приватний нотаріус Хара Н.С. в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд справи без її участі з урахуванням фактичних відносин та просила ухвалити рішення згідно з чинним законодавством. При цьому письмових пояснень щодо позову у встановлений судом строк до суду не надала.
Відповідно до статті 280 ЦПК України суд ухвалює рішення при заочному розгляді справи.
Дослідивши письмові докази, суд вважає, що позов підлягає до задоволення з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що 30 серпня 2012 року між позивачем та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» укладено Договір про надання банківських послуг та послуг у сфері страхування (кредитний договір) № 010/0446/82/0142361, відповідно до якого позивачу було надано розмір поточного ліміту кредиту на дату укладення договору (кредитні кошти) в сумі 2900,00 грн. із зазначенням фіксованої процентної ставки в розмірі 36% річних за користування кредитом та кінцевим строком повернення 48 місяців з дати укладення, тобто до 14вересня 2016 року.
На даний час приватним виконавцем виконавчого округу Кіровоградської області Золотарьовою Т.В. відкрито виконавче провадження ВП № 61643468 щодо виконання виконавчого напису приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. № 1705 та винесено постанову від 23 квітня 2020 року про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника ОСОБА_2 на користь ТОВ «Фінансова компанія «АЛАНД» для стягнення заборгованості за кредитним договором в розмірі 14317,09 грн. та за вчинення виконавчого напису в розмірі 300,00 грн.
Підставою для здійснення виконавчого напису приватний нотаріус Київського нотаріального округу Хара Н.С. вказала про існування заборгованості по кредитному договору № 010/0446/82/0142361 від 30 серпня 2012 року, укладеному між ОСОБА_2 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», право вимоги за яким перейшло до ТОВ «Фінансова компанія «АЛАНД» у відповідності до договору відступлення прав вимоги № 02/10/2019 – КА, укладеного 02 жовтня 2019 року. Зокрема, вказано, що боржником допущено прострочення платежів. Стягнення проводиться за період з 19 листопада 2017 року по 29 листопада 2019 року.
Відповідно до статті 87 Закону України «Про нотаріат» для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до статті 88 Закону України «Про нотаріат» нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років.
Разом з тим, згідно з підпунктом 3.1 пункту 3 глави 16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5 (зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 за № 282/20595), нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості боржника перед стягувачем та за умови,що здня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років.
Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки (стаття 257 ЦК України).
За загальним правилом перебіг загальної і спеціальної позовної давності починається з дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (частина першастатті 261 ЦК України). За зобов`язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання.
Як вбачається з умов договору про надання банківських послуг та послуг у сфері страхування № 010/0446/82/0142361, договір укладено 30 серпня 2012 року з кінцевим терміном повернення 14 вересня 2016 року. Тобто з дня виникнення права вимоги до моменту вчинення виконавчого напису минуло майже чотири роки, а тому суд вважає, що порушено положення абз. 2 підпункту 3.1 пункту 3 глави 16 вказаного вище Порядку.
Також у самому виконавчому написі зазначено, що стягнення заборгованості проводиться за період з 19 листопада 2017 року по 29 листопада 2019 року. Як передбаченостаттею 266 ЦК України, зі спливом позовної давності до основної вимоги вважається, що позовна давність спливла і до додаткової вимоги (стягнення неустойки, накладення стягнення на заставлене майно тощо). Крім того, після закінчення строку дії кредитного договору проценти та пеня не нараховуються. Такий висновок зробив Верховний Суд у постанові № 175/4753/15-ц від 06 лютого 2019 року.
Отже, під час вчинення виконавчого напису нотаріусом було допущено порушеннястатті 88 Закону України «Про нотаріат»та підпункту 3.1 пункту 3 глави 16Порядку № 296/5, щодо строків вчинення виконавчого напису.
У відповідності до пункту 3.2 глави 16 Порядку № 296/5, безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженимпостановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172.
Відповідно до пунктів 1, 2зазначеного Переліку № 1172 для одержання виконавчого напису для стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими угодами подаються оригінал нотаріально посвідченої угоди та документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов`язання. Для одержання виконавчого напису додаються: оригінал кредитного договору; засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.
Таким чином, нотаріус, перш ніж вчинити виконавчий напис, повинен перевірити чи підпадає заявлена вимога під той вид заборгованості, про який йдеться в Переліку № 1172, чи подані всі передбачені Переліком документи, чи оформлені такі документи належним чином, чи підтверджують подані документи безспірність заборгованості боржника перед кредитором та прострочення виконання зобов`язання, чи не виник спір між зацікавленими особами, чи не минув встановлений законодавством строк для вчинення виконавчого напису.
Отже, за наведених обставин спірних правовідносин нотаріус повинен був відмовити у вчиненні нотаріальної дії з підстав, передбаченихстаттею 49 Закону України «Про нотаріат», через те, що вчинення такої дії суперечить встановленому законом порядку – закінчився строк, протягом якого можливо вчинити виконавчий напис.
Приватним нотаріусом не було враховано вимогистатті 88 Закону України «Про нотаріат», в якій зазначено, що нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем, та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.
Враховуючи наведені положення закону та встановлені факти, вбачається, що ТОВ «Фінансова компанія «АЛАНД» звернулося за вчиненням виконавчого напису до нотаріуса з пропуском строку права такої вимоги. Саме з цих підстав виконавчий напис повинен бути визнаний таким, що не підлягає виконанню, у зв`язку з чим позовні вимоги підлягають до задоволення.
Відповідно до ч. 1ст. 141 ЦПК Українисудовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.
Оскільки позивачем при зверненні до суду з позовом сплачено судовий збір у розмірі 840,80 грн., що підтверджується квитанцією № 162 від 20 липня 2020 року, саме ці витрати підлягають стягненню з відповідача на користь ОСОБА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.87,88 Закону України «Про нотаріат», ст.ст.12, 13, 141, 259, 263-265, 268, 280 ЦПК України, суд, –

у х в а л и в:

Позов ОСОБА_1 , який діє в інтересах ОСОБА_2 , до товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «АЛАНД», за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача, – приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Хара Наталії Станіславівни, про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню – задовольнити повністю.
Визнати таким, що не підлягає виконанню, виконавчий напис № 1705, вчинений приватним нотаріусом Київського нотаріального округу Хара Наталією Станіславівною від 21 січня 2020 року, про стягнення з ОСОБА_2 на користь до товариства зобмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «АЛАНД» заборгованості в розмірі 14317,09 грн. та за вчинення виконавчого напису в розмірі 300,00 грн.
Стягнути з товариства зобмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «АЛАНД» на користь ОСОБА_2 понесені судові витрати зі сплати судового збору у розмірі 840,80 грн. (вісімсот сорок гривень 80 коп.).
Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом встановлених законом строків не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.
У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому цим Кодексом. У цьому разі строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватися з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.
Позивач має право оскаржити заочне рішення в загальному порядку, встановленомуЦПК України.
Суддя Н.А. Білопольська