Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Хари Наталії Станіславівни на суму 13 311,59 грн. щодо стягнення боргу на користь ПАТ “ПУМБ” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Хари Наталії Станіславівни на суму 13 311,59 грн. щодо стягнення боргу на користь ПАТ "ПУМБ"  таким що не підлягає виконанню

Категорія: виконавчий напис нотаріуса по кредиту
справа №619/27/20
провадження №2/619/400/20

Заочне рішення
іменем України

23 березня 2020 року
м. Дергачі

Дергачівський районний суд Харківської області у складі: головуючого судді Нечипоренко І.М., за участю секретаря судового засідання Носачової І.В.,
розглянув у відкритому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження цивільну справу № 619/27/19,
ім`я (найменування) сторін та інших учасників справи:
позивач: ОСОБА_1 ,
відповідач: Акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний Банк»,
третя особа: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Н.С.
вимоги позивача: про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.
представник позивача: Кредитний адвокат ОСОБА_2 .
Виклад позиції позивача.

ОСОБА_1 09.01.2020 звернулася до суду з позовом, у якому просить визнати виконавчий напис № 15765 від 11.07.2019, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. про стягнення з неї на користь АТ «Перший Український Міжнародний Банк» заборгованості у розмірі 13311,59 грн та 500,00 грн за вчинення виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, посилаючись на те, що 11.07.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріально округу Хара Н.С. вчинено вищевказаний виконавчий напис, мотивований тим, що вона є боржником за кредитним договором №26257019058061 від 14.01.2013 укладеним із ПАТ «Банк Ренесанс Капітал», правонаступником усіх прав та обов`язків якого є АТ «ПУМБ». Стягнення заборгованості проводиться за період з 09.07.2018 по 09.07.2019, сума заборгованості складає 13311,59 грн, в тому числі: прострочена заборгованість за сумою кредиту – 3414,16 грн; прострочена заборгованість за комісією – 15,00 грн; прострочена заборгованість за процентами – 5340,84 грн; строкова заборгованість за сумою кредиту – 0,00 грн; строкова заборгованість за комісією – 0,00 грн; строкова заборгованість за процентами – 104,39 грн, неустойка за порушення зобов`язань по кредиту становить 4437,20 грн, за вчинення виконавчого напису – 500,00 грн. Вважає, що вищезазначений виконавчий напис не підлягає виконанню, оскільки заборгованість зазначена у виконавчому написі, на момент його вчинення була спірною. Починаючи з 2013 року вона неодноразово зверталася до банку з питань існуючої заборгованості, але необхідної інформації, як і сприяння у вирішенні ситуації, не отримала. Також, фактично була позбавлена можливості отримання достовірної та повної інформації, щодо реального стану заборгованості всупереч ст.56ЗУ «Про банки та банківську діяльність». Вона не отримувала письмової вимоги (повідомлення) від банку. В матеріалах нотаріальної справи відсутній договіркомплексного банківського обслуговування фізичних осіб, банком було подано лише заяву на приєднання до такого договору підписану позивачем. Крім того, в порушення вимог п.п. б) п. 1 постанови КМУ від 29.06.1999 № 1172 в матеріалах нотаріальної справи відсутня належним чином оформлена засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості. Сам розрахунок немістить необхідних даних, а лише констатує наявність недоказаного розміру всієї суми непогашеного кредиту, відсотків, комісії, штрафних санкцій. Розрахунок заборгованості, не може підтверджувати існування заборгованості оскільки не є касовим документом та документом первинного бухгалтерського обліку відповідно до ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність». Розрахунком заборгованості не можна довести виконання умов договору кредиту, у зв`язку з тим, що єдиним доказом внесення готівкової валюти на рахунок банку є відповідна заява на переказ готівки. АТ «ПУМБ» не надав приватному нотаріусу належним чином оформлений розрахунковий документ, який підтверджує факт видачі / перерахування кредитних коштів та згідно якого можна було б встановити суму, яку надав / перерахував згідно кредитного договору. АТ «ПУМБ» не надав арифметичного розрахунку з посиланням на норми Кредитного договору щодо стягнення сум штрафів та пені в розмірі 4437,20 грн. Письмову вимогу від банку вона не отримувала.
Заяви, клопотання, процесуальні дії у справі.
Згідно ухвали суду від 24.01.2020 прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 24.02.2020.
Ухвалою суду від 24.02.2020 закрито підготовче провадження та призначено до судового розгляду по суті цивільну справу на 23.03.2020, за клопотанням позивача витребувано у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. письмоваі документи.
Представник відповідача Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» у судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив, хоча про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, про що свідчать дані відстеження поштової кореспонденції Укрпошти.
Представник позивача ОСОБА_1 адвокат по кредитам Калінін С.К. у судове засідання не з`явився, надавши заяву про підтримання позовних вимог та розгляд справи за його відсутності.
Третя особа – приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. у судове засідання не з`явилася, але матеріали справи містять заяву про розгляд справи без її участі з урахуванням фактичних відносин та постановити рішення згідно чинного законодавства.
Відповідно до ч. 3 ст. 211 ЦПК України учасник справи має право заявити клопотання про розгляд справи за його відсутності.
Згідно ухвали від 23.03.2020 постановлено ухвалити заочне рішення.
Фактичні обставини встановлені судом, норми права, які застосовував суд, мотиви суду.
Судом установлено, що 11.07.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. був вчинений виконавчий напис № 15765 про стягнення з ОСОБА_3 на користь Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» заборгованості у розмірі 13311,59 грн та 500,00 грн за вчинення виконавчого напису (а.с. 11).
Зі змісту вищевказаного виконавчого напису вбачається, що ОСОБА_1 є боржником за кредитним договором №26257019058061 від 14.01.2013 укладеним із ПАТ «Банк Ренесанс Капітал», правонаступником усіх прав та обов`язків якого є Акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний Банк». Строк платежу за кредитиним договором №26257019058061 від 14.01.2013 настав. Боржником допущено прострочення платежів. Стягнення заборгованості проводиться за період з 09.07.2018 по 09.07.2019. Сума заборгованості складає 13311,59 грн, в тому числі: прострочена заборгованість за сумою кредиту – 3414,16 грн; прострочена заборгованість за комісією – 15,00 грн; прострочена заборгованість за процентами – 5340,84 грн; строкова заборгованість за сумою кредиту – 0,00 грн; строкова заборгованість за комісією – 0,00 грн; строкова заборгованість за процентами – 104,39 грн, неустойка за порушення зобов`язань по кредиту становить 4437,20 грн. За вчинення виконавчого напису 500,00 грн.
Згідно постанови приватний виконавець виконавчого округу м. Київ Клітченко О.А. 26.07.2019 відкрито виконавче провадження № 59656279 (а.с. 12).Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами та посадовими особами органів місцевого самоврядування встановлюється Законом України «Про нотаріат»та іншими актами законодавства України (частина першастатті 39 Закону «Пронотаріат» – далі Закон).
Таким актом є, зокрема, Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції України 22 лютого 2012 року № 296/5 (далі – Порядок вчинення нотаріальних дій, Порядок).
Відповідно до статті 87 Закону для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Статтею 88 Закону України «Про нотаріат» визначено умови вчинення виконавчих написів. Відповідно до приписів цієїстатті Закону нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями – не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.
Аналогічні правила і умови вчинення виконавчого напису містяться у пунктах 1, 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку.
Згідно з підпунктом 2.1 пункту 2 Глави 16 розділу ІІ Порядку для вчинення виконавчого напису стягувачем або його уповноваженим представником нотаріусу подається заява, у якій, зокрема, мають бути зазначені: відомості про найменування і місце проживання або місцезнаходження стягувача та боржника; дата і місце народження боржника – фізичної особи, місце його роботи; номери рахунків у банках, кредитних установах, код за ЄДРПОУ для юридичної особи; строк, за який має провадитися стягнення; інформація щодо суми, яка підлягає стягненню, або предметів, що підлягатимуть витребуванню, включаючи пеню, штрафи, проценти тощо. Заява може містити також іншу інформацію, необхідну для вчинення виконавчого напису.
Вчинення виконавчого напису в разі порушення основного зобов`язання здійснюється нотаріусом після спливу тридцяти днів з моменту надісланих іпотекодержателем повідомлень – письмової вимоги про усунення порушень іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця. Повідомлення вважається надісланим, якщо є відмітка іпотекодавця на письмовому повідомленні про його отримання або відмітка поштового відділення зв`язку про відправлення повідомлення на вказану в іпотечному договорі адресу (підпункт 2.3 пункту 2 Глави 16 розділу ІІ Порядку).
Так, з наданих приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Харою Н.С. документів, які стали підставою для вчинення виконавчого напису, вбачається, що 19.05.2019 вих. № 491 за трек-номером «0534001615119» на адресу ОСОБА_1 : АДРЕСА_1 , направлено письмову вимогу про сплату заборгованості, яка станом на 19.05.2019 становить 8668,98 грн.
При цьому, на підтвердження отримання листа надано відстеження відправлення, яке здійснене 12.11.2019, тобто після вчинення виконавчого напису та за трек-номером «0534001615100» з зазначенням, що відправлення вручене особисто в м. Дергачі (індекс 62302), тоді як ОСОБА_1 зареєстрована та проживає в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області (індекс 62332).
Отже, надані письмові докази не можна вважати належними та допустимими, що письмова вимога (повідомлення) від 19.05.2019 вих. № 491 АТ «ПУМБ» отримана ОСОБА_1 .
У зв`язку з чим, доводи позивача щодо неотримання нею письмової вимоги банку є слушними.
Вчинення нотаріусом виконавчого напису – це нотаріальна дія, яка полягає у посвідченні права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. При цьому вчинений нотаріусом виконавчий напис не породжує виникнення права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна, а підтверджує, що таке право виникло у стягувача раніше. Мета вчинення виконавчого напису – надання стягувачу можливості в позасудовому порядку реалізувати його право на примусове виконання безспірного зобов`язання боржником.
Отже, відповідне право стягувача, за захистом якого він звернувся до нотаріуса, повинно існувати на момент звернення. Так само на момент звернення стягувача до нотаріуса із заявою про вчинення виконавчого напису повинна існувати й, крім того, також бути безспірною, заборгованість боржника перед стягувачем.
З урахуванням приписів статей15, 16, 18 ЦК України, статей 50, 87, 88 Закону України «Про нотаріат» захист цивільних прав шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису полягає в тому, що нотаріус підтверджує наявне у стягувача право на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. Це право існує, поки суд не встановить зворотного. Тобто боржник, який так само має право на захист свого цивільного права, в судовому порядку може оспорювати вчинений нотаріусом виконавчий напис: як з підстав порушення нотаріусом процедури вчинення виконавчого напису, так і з підстав неправомірності вимог стягувача (повністю чи в частині розміру заборгованості або спливу строків давності за вимогами в повному обсязі чи їх частині), з якими той звернувся до нотаріуса для вчинення виконавчого напису.
Підставами оскарження виконавчих написів може бути як порушення нотаріусом процедури вчинення напису, зокрема неповідомлення боржника про вимогу кредитора, так і необґрунтованість вимог до боржника.
Відповідно до пункту 2 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості проводиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженомупостановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року №1172, для одержання виконавчого напису про стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних правовідносин подаються: оригінал кредитного договору; засвідчена стягувачем виписка з рахунку боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.
Правовідносини, які є предметом розгляду у цій справі, виникли з договору, укладеного сторонами шляхом підписання позивачем пропозиції укласти Договір карткового рахунку та договір страхування (оферта) від 14 січня 2013 року про приєднання до Загальних умов Договорів кредитування, відкриття та ведення рахунків у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку, яка містить відомості щодо кредитного ліміту у розмірі 50000 грн, а також процентної ставки у розмірі 0,001% при здійсненні розрахункових операцій в торгівельно-сервісній мережі за рахунок коштів Овердрафту (в межах ліміту) та 36% річних при здійсненні інших дебетових операцій по Картковому рахунку за рахунок коштів Овердрафту (в межах ліміту), розмір комісії за обслуговування овердрафту 2%, однак ця заява не містить даних щодо штрафів.
Отже, для вчинення виконавчого напису щодо стягнення штрафних санкцій нотаріусу не було надано жодного документу на підтвердження законності підстав для таких вимог.
Крім того, стягувачем не надано нотаріусу виписку з рахунку боржника, як того вимагає Перелік, хоча і є посилання на нього у додатках до заяви про вчинення виконавчого напису нотаріуса, однак із наданих нотаріусом до суду документів, які були подані банком разом із заявою, наявна лише фактично довідка про заборгованість, а не виписка з рахунку боржника з розрахуванням заборгованості.
При цьому сам по собі розрахунок заборгованості без надання доказів про те, які умови кредитування узгоджені сторонами на час укладання кредитного договору, не дозволяє перевірити правильність такого розрахунку, розмір заборгованості та її безспірність, на що нотаріус, вчиняючи оспорюваний напис, уваги не звернув.
Крім того, у виконавчому написі зазначено, що стягнення проводиться за період з 09.07.2018 по 09.07.2019, тоді як із наданого розрахунку заборгованості вбачається про наявність заборгованості станом на 09.07.2019 без зазначення конкретного періоду розрахунку.
На підставі оцінки зібраних у справі доказів, установивши, що під час вчинення оспорюваного виконавчого напису про стягнення коштів на користь АТ «ПУМБ» нотаріусом не дотримано вимог, передбаченихЗаконом України «Про нотаріат» та Порядком вчинення нотаріальних дій, суд дійшов висновку про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, оскільки матеріали справи не містять доказів, які підтверджують безспірність заборгованості боржника перед стягувачем та доказів отримання боржником письмової вимоги про існування заборгованості.
Відповідно до ст. 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.
При зверненні до суду позивачем сплачено судовий збір у розмірі 768,40 грн, які підлягають стягненню на її користь з відповідача.
Відповідно до ст. 259 ЦПК України суди ухвалюють рішення іменем України негайно після закінчення судового розгляду. Рішення суду приймаються, складаються і підписуються в нарадчій кімнаті складом суду, який розглянув справу.
Керуючись ст.ст. 7, 12, 13, 81, 141, 259, 263-265, 268, 280-282, 354 ЦПК України, суд

ухвалив:

Позовні вимоги ОСОБА_1 задовольнити повністю.
Визнати виконавчий напис, вчинений 11.07.2019 за реєстровим номером 15765 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Наталією Станіславівною про стягнення з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» заборгованості у розмірі 13311,59 грн та 500,00 грн за вчинення виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.
Стягнути з Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» судовий збір на користь ОСОБА_1 в розмірі 768,40 грн (сімсот шістдесят вісім гривень 40 копійок).
Апеляційна скарга на рішення суду подається Харківському апеляційному суду протягом тридцяти днів з дня його оголошення відповідно до п.п.15.5 п.15 Перехідних положень ЦПК України через Дергачівський районний суд Харківської області.
Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Повне найменування (ім`я) сторін та інших учасників справи:
позивач: ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 ;
відповідач: Акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний Банк», код ЄДРПОУ 14282829, місцезнаходження: 04070, м. Київ вул.. Андріївська, 4;
третя особа: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Н.С., місцезнаходження: АДРЕСА_2 .
Суддя І. М. Нечипоренко